F28C

Integrovaný ventilačný systém pre chladiacu vežu a metóda ovládania otvorenej chladiacej veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17243

Dátum: 23.09.2008

Autori: Lucas George, Rollins Patrick

MPK: F04D 27/02, F04D 27/00, F04D 19/00...

Značky: metoda, chladiacej, chladiacu, vežu, integrovaný, veže, ventilačný, systém, ovládania, otvorenej

Text:

...v prostredí chladiacej veže je extrémny kvôli extrémnej vlhkosti, námraze, nárazovému vetru, korozívnym chemikáliám na ošetrenie vodya náročným požiadavkám na mechanický pohon.0009 Jeden zbežne používaných pohonných systémov zdoterajšieho stavu techniky je komplexný, mechanický pohonný systém ventilácie, ktorý je podobný tomu používanému vpoľnohospodárstve. Tento typ systému pohonu ventilácie z doterajšieho stavu techniky využíva motor,...

Spôsob šokového chladenia plynov majúcich vysokú teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5866

Dátum: 25.02.2004

Autor: Kiss Günter

MPK: F28C 3/00

Značky: plynov, majúcich, vysokú, spôsob, chladenia, teplotu, šokového

Text:

...prúdu plynu, lokalizovaných pozdĺž smeru prúdenia vysokoteplotného plynu za sebou, sa chladenie uskutočňuje dvoma oddelenými chladiacimi okruhmi. Chladiaca voda (quench voda) je preto udržiavaná v obehu v dvochOkruh 1 slúži pre vlastne šokove chladeniesmeru prúdenia plynu, pričom tu sa vylučujú aj pevne Častice obsiahnute V plyne, ~ okruh 2 slúži na záverečné chladenie V druhej oblasti pozdĺž smeru prúdenia plynu na konečnú...

Chladiaci dopravník na horúci sypký pevný materiál a spôsob dopravy a chladenie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283449

Dátum: 30.06.2003

Autori: Magaldi Mario, Carrea Alberto

MPK: F23J 1/02, B65G 53/44, F23L 15/00...

Značky: horúci, sypký, dopravy, materiálů, pevný, materiál, chladenie, tohto, chladiaci, spôsob, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci dopravník (10) na horúci sypký pevný materiál (18) obsahuje jeden alebo viac vyprázdňovacích kanálov (20) na gravitačné vyprázdňovanie materiálu (18) a utesnený kovový kontajner (16), pripojený na spodný koniec vyprázdňovacieho kanálu (20). V kontajneri (16) je umiestnený poháňaný dopravníkový pás (14) na ukladanie vrstvy materiálu (18) z dolného konca vyprázdňovacieho kanálu (20). Vzdialenosť (32) medzi spodným koncom...

Chladiaca doska roštu chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 282194

Dátum: 08.10.2001

Autori: Klusák Karel, Macůrek Ivan, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 15/02, F25D 1/00, F28C 3/10...

Značky: chladiča, chladiaca, roštů, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaca doska roštu chladiča na chladenie, najmä cementárskeho slinku vzduchom je vytvorená tak, že na hornej ploche (2) a čelnej ploche (3) chladiacej dosky (1) sú aspoň dva rady pozdĺžnych otvorov (4) na uloženie priebežných chladiacich výstupkov (5) súbežných v smere pohybu materiálu na roštovej ploche. Šírka chladiacich výstupkov (5) nad chladiacou plochou je väčšia ako šírka pozdĺžnych otvorov (4). Medzi spodnou plochou výstupkov (5) a...

Sprchové vlhčící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260105

Dátum: 15.12.1998

Autori: Malík Milan, Mucha Pavel, Patočka Jan, Kotous Václav, Dušek František

MPK: F28C 3/06

Značky: sprchové, zařízení, vlhčicí

Text:

...horního vývodu umíatit odvzdušňovací ventil pro zajištění spolehlivá funkce A cirkulačního okruhu vody. Jinak při nízkých hodnotách hmotnoatní~ ho průtoku vody, kdy by došlo k výraznějšímu gradientu rozložení teplot podél výšky výměníku tepla, by do horní části skříně bylapartiích by v důsledku toho měla delší dráhu průletu neodpařenýoh kapek diegonálním směrem v prostoru skříně. Tím by došlo k.da 1 šímu zvýšení účinnosti dějů v...

Zariadenie na zabezpečovanie priameho styku medzi plynom a kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278551

Dátum: 10.09.1997

Autori: Nevin Morris Norman, Kelham Stephen Francis, Brattan Keith

MPK: F28C 3/08, B01D 53/26, B01D 1/14...

Značky: kvapalinou, plynom, styku, medzi, zabezpečovanie, priameho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zabezpečovanie priameho styku medzi plynom a kvapalinou obsahuje najmenej jeden zvislý kanál (8), prvý prívodný otvor (14) na privádzanie plynu do kanála (8), druhý prívodný otvor (17) na privádzanie kvapaliny do kanála (8) a horný výstupný otvor (12) na odvádzanie zmesi plynu a kvapaliny z hornej časti kanála (8), pričom výška kanála (8) je väčšia ako vzdialenosť medzi stenami, ktorými je kanál (8) vymedzený. Privádzaním...

Proudový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 276166

Dátum: 15.04.1992

Autor: Pauzer Václav

MPK: F28C 3/06

Značky: proudový, chladič

Ohřívák vody s přímým zaváděním páry do proudu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 267294

Dátum: 12.02.1990

Autori: Král Miloš, Havel Milan, Kittler Jiří

MPK: F28C 3/06

Značky: zaváděním, proudu, páry, ohřívák, přímým

Text:

...po délce jąji dráhy s ve 1 ~ kým rozsahom ohřevů. Odstraňuje nebezpečí zahlcováni parní~ ho prostoru vodou při negatäzměnách průtoku jakož i zahlcovámi parou 9 nâalodnou kondenzaoi velkých objemů při pozí~ tivnioh äměnách průtokuresp.ohřevu Zařízení pracuje prakě tíoky bezhlučně v rozmezi průtoků 30 - 100 jmanohodnoty a ahřevu 5 w SOQC. .ŕíkladné provedení ohřiváku vody a přímým zeváděním páry do proudu vody je znäzorněno echematicky v...

Zařízení pro skrápění náplně směšovacího výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258382

Dátum: 16.08.1988

Autor: Téra Petr

MPK: F28C 3/06

Značky: skrápění, zařízení, náplne, výměníku, směšovacího

Text:

...se s výhodou využívá rychlosti rozvodu v závislosti na množství proteklého kapalného média. Čím větší množství proteče, tím se dosahuje vyšších otáček rozváděcí perforované trubky a naopak.Na přilcženém výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněno uspořádání směšovacího výměníku, na obr. 2 je schematicky znázorněn bokorys rozvaděče v řezu a na obr. 3 je jeho půdorys.Ve skříni l směšovacího výměníku je umístěna kusová náplň g, která slouží ke...

Zařízení pro tepelný a/nebo látkový přenos mezi kapalinami a plyny nebo parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 244943

Dátum: 15.07.1988

Autori: Didek Václav, Chvátal Zdenik, Hrabal Richard, Brothánková Michaela

MPK: F28C 3/06

Značky: kapalinami, tepelný, prenos, zařízení, plyny, látkový, parami

Text:

...-drát pevně spojený s plochou, například přivařený, nebo může být také vytvořen jako jednodílný z materiálu plochy.U řešení podle vynálezu jsou vystupující paprsky velmi turbulentní a rovněž turbulentní přídavné prou-d-ové plochy vznikají na povrchu dílu nesoucího vrstvu kyseliny. jelikož při turbulentním proudění mění části kapaliny, které se n-acházejí uvnitř proudu a na jeho okraji, rychle a často svá místa,mění se také charakter proudění...

Zařízení pro intenzifikaci předávání tepla ve směšovacím výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257898

Dátum: 15.06.1988

Autor: Téra Petr

MPK: F28C 3/06

Značky: předávání, intenzifikaci, zařízení, výměníku, tepla, směšovacím

Text:

...dokonalejší rozptyl do určené části a jsou nejméně tři, aby bylo možno rozvádět kapalné médium rovnoměrně a nespojitě tak, že každá následující dávka vytékajícího kapalného média je provedena z následující trubky. U počtu nejmáně 5 trubek se použije 5 výhodou dávkování přes jednu trubkuj je-li například pětitrubkové uspořádání a jsou-li trubky označený pořadovými čísly 1 až 5, je možno dávkovat kapalné médium v pořadí 1-4-2-5-3 nebo...

Proudový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 236263

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kreidl Milan, Pauzer Václav

MPK: F28C 3/06

Značky: chladič, proudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se proudového chladiče, zejména přehřáté páry, sestavený z čelní děrované clony, k níž je připevněna chladicí jednotka a z přívodu chladicí vody a jeho podstatou je, že vnější těleso (1) je tvořeno trubkou, v jejíž stěně jsou otvory (9) s přivařenými odlehčovacími hrdly (10) a uvnitř této trubky je souose upevněna pomocí prstence (3) vnitřní trubka (5), v jejíž stěně jsou zhotoveny radiální otvory (8),...

Zařízení pro zajištění stability tahového komína atmosférického chladiče vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254600

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: F28C 1/00

Značky: zařízení, stability, komína, atmosférického, zajištění, chladiče, tahového

Text:

...situování kotevních lan vznikne vnější předpĺnací síť či mříž, kterou je možné doplnit, eventuálně zcela nahradit vnitřní opěrnou mřížz předpjaté tvrdé ocelové výztuže.Mimoto taková vnější prostoruvě površková předpínací sit, V kombinaci s dočasnou výstavbo vou vodorovně rovinnou soustavou kotevních lan, umožňuje zmenšit množství i tradiční měkkéocelové výztuže v príslušné části železobetonové skořepiny.Za sedmé, při oboustranném či...

Atmosférický chladič vody se zvýšenou odolností proti vnějším vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 254599

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/00

Značky: chladič, odolností, proti, vlivům, zvýšenou, atmosférický, vnějším

Text:

...hyperboloídickou opěrnou mříž zakotvenou nahoře ve žlabovém ochozu 2 a dole, v daném konkrétním příkladě, V obvodovém výztužném prstenci Q.Toto řešení vůči řešení se spodním zakotvením předpjaté tvrdé ocelové výztuže á až na spodním okraji tahového komína l vede k úspoře délky všech přímkových prvků, ale vyžaduje vyzvednutí předpínací techniky na úroveň obvodového výztužného prstence 3, eventuálně až do žlabového ochozu 3. Z obr. 1 je patrné,...

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kenessey Ágnes, Tardos László

MPK: F28C 3/12

Značky: odpadního, kouřových, slínku, aditiva, spalin, současné, odsířování, plynů, tepla, cementů, využití, aglomerovaného, výroby, křemičitanového, způsob

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...

Způsob průběhu komprese plynu i páry s minimální spotřebou mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253395

Dátum: 12.11.1987

Autori: Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk

MPK: F28C 3/08, F04D 29/58

Značky: způsob, spotřebou, páry, minimální, mechanické, průběhu, komprese, plynů, energie

Text:

...s mírnou vlhkostí plynu a/nebo u páry v blízkosti křivky sytosti, za vnitřního chlazení průběžným vstřikováním s následným odpařovánímpřehřátého kapalného mědia, jehož teplota je vyšší než teplota sytosti v daném místě stroje. Vstřikování se provádí do protisěru proudění plynu a/neho páry. Vstřikované kapalné médium je současně vstřikováno do turbulentní mezní vrstvy a/nebo na povrch průtočného kanálu.Uvedeným způsobem podle vynálezu se...

Kombinovaný atmosférický chladič vody pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244641

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sikora Wlodzimierz, Skoczinski Wojciech

MPK: F28C 1/00

Značky: kombinovaný, jaderné, chladič, atmosférický, elektrárny

Text:

...v areálu dané jaderné elektrárny.Za šesté, výhodou je 1 možnost snadné instalace plovoucíoh sprchových modulů, která lze lehce přemístit na právě návětrnou stranu, čím se vedle určitého doochlezení chladící vody důležité dá omezovat nepříznivý vliv silnějěího větru na funkci hlavního chladicího systému.Za sedmé, oproti všem konkurenčním zařízením, s výjimkou suchého atmoeférickěho chladiče, dochází k určitým úsporám v celkové apotřebě vody pro...

Zařízení zimní ochrany mokré chladicí věže s přirozeným tahem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252588

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/12

Značky: vzduchu, mokré, veže, zařízení, chladicí, přirozeným, zimní, tahem, ochrany

Text:

...bloku.Za sedmé, výhodou řešení s velkým počtem relativně malých otvoru pro průchod sekundárního vzduchu je plná kompatiblita i se známou technikou zpevñování hyperboloidní skořepinové konstrukce tahového komína pomocí soustav vodorovných kruhových a svislých hyperbolických výztužných žeber, která přicházejí v úvahu právě při mezních velikostech chladicích věží pro jaderné elektrárny s lehkovodními reaktory. Za osmé, předložené zařízení je...

Spôsob zahusťovania zriedených roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242464

Dátum: 15.09.1987

Autori: Naumjenko Igor Petrovie, Markov Oleg Alexejevie, Voznyj Valerij Fedorovie, Tichonov Vladimír Ivanovie, Drobyšev Jurij Vasiljevie

MPK: F28C 1/02

Značky: spôsob, zriedených, roztokov, zahusťovania

Text:

...tívneho biologicky ąaákľ) odu-.lratelnelio hexametylentetramínu v zahusfovoi 1 oiii roztoku.Spôsob podľa tohto vynálezutlokumentovaný nasledujúcimi juríklacimi, kĺOĽi-Ě však v žiadnom prípade neohlnedzujú aplikačné možnosti vynalezu.nlotyflen. romlnu, kondenzujú vo vodnej z-sprche, pričom vzniká 80 m 3. hod 1 zriedeného vodného roztoku hexametyléntetramí 111 obsahom 0,029 0/0 hmot. substancia. tento roztok, ktorého likvidácia alebo...

Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241371

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kanclío Robert

MPK: F28C 3/06, F28D 11/02

Značky: získáváním, vzduchotechnická, tepla, jednotka, zpětným

Text:

...soustředných komolých pláštů 1 rotoru s pevně vestavěnými lopatkamí 2 pro dopravu vzduchu v axiálním směru a s dístríbučními otvory B cirkulační kapaliny C v obvodových prolisech je pevné uchy cena přes kostru 3 rotoru k hřídeli 4 rotoru přímo poháněného elektromotorem 5. Na samonosný izolovaný plášť 9 jednotky jsou uchyceny vstupní lopatky 7 statoru,výstupní lopatky 8 statoru, hřídel 4, elektromotor 5, lamelový kruhový výměník...

Způsob využití tepla média v parním generátoru v době odstavení jeho topení z provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252103

Dátum: 13.08.1987

Autori: Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel, Daněk Stanislav, Hradil Zdeněk

MPK: F28C 1/08

Značky: tepla, způsob, parním, media, využití, době, odstavení, topení, generátoru, provozu

Text:

...páry.Na přiloäenám obrázku je znázorněn postup využití teple media parního generátor podle vynálezu u parního genarátoru 34,7 kgwq, 9,32 MPa, 540 °C s pŕirozenou cirkulací a to po odstavení jeho topení z provozu a dohřátí media na 300 °c a 9,2 MPa a trensportem tepla a hmoty nődia z provozovanáho souaedního perního generátor-u.Parní generátor má achematicky vyznačen výparníkový systém 1 kotlový buben 2, parní přehřívák 1, odkslovací komora 4...

Způsob zvýšení účinností chladící věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 242906

Dátum: 15.04.1987

Autori: Búrka Ján, Slaneík Ján

MPK: F28C 1/00

Značky: účinnosti, chladicí, veže, zvýšení, způsob

Text:

...a vyžaduje dlouhodobá odetavení věže mimo provoz, použití jiných materiálů na výplň je finančne nákladná, přičemž v řadä případů nejsou tyto materiály na výplně dostupná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zvyäování účinnosti chladící věže podle vynálezu v podstatě spočívající v tom, že se ve vodě příváděné na chladící věd udržuje koncentrace tenzidů 0,2 až 1,5 g/m 3.Tím se doaáhne zvýšení mezifázováho rozhraní voda - vzduch, a v...

Způsob výroby cementu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231992

Dátum: 15.12.1986

Autor: Krennbauer Franz

MPK: C04B 7/38, F28C 3/10

Značky: zařízení, způsob, způsobu, cementů, tohoto, výroby, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementu, při němž se surovinová moučka před odkyselením v kalcinátoru a následným vypálením v peci předehřívá vícestupňovou tepelnou výměnou s proudem odpadních plynů jednak z pece a jednak z kalcinátoru, přičemž proudy odpadních plynů se vedou jako soustředěné do dvou paralelních větví, z nichž jedna vede odpadní plyny z pece a druhá odpadni plyny z kalcinátoru, přičemž proud surovinové moučky se vede střídavě od vždy jednoho...

Proudový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 233799

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pauzer Václav, Kůpa Josef

MPK: F28C 3/06

Značky: chladič, proudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur, týká se proudového chladiče, zejména předehřáté páry a jeho podstatou je, že sestává ze dvou redukcí, kde vnitřní redukce je souose uložena ve vnější redukci, která je součástí tělese chladiče a tryskové nástavce pro přívod chladicí vody jsou zasunuty do vnitřního prostoru vnitřní redukce otvory, které jsou zhotoveny jednak ve stěně redukční části tělesa chladiče a jednak ve stěně vnitřní redukce a jsou navzájem...