F27D 5/00

Zdokonalený nosič obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15711

Dátum: 13.08.2010

Autori: Barthelmie Martin, Riedl Michael, Cloos Arno

MPK: C21D 9/00, F27D 5/00

Značky: zdokonalený, nosič, obrobkov

Text:

...alebo zlomený prvok oddelene vymenený, čoumožňuje lacné a kontinuálne použitie pri vynaložení značne znížených nákladov.Rám známych, skôr opísaných nosičov obrobkov pozostáva z doskových pásov CFC s vyrezanými úsekmi na jednej strane, ktoré sa dostávajú do vzájomného záberu a sprispôsobením tvaru po zasunutí vyrezaných úsekov zodpovedajúcim spôsobom umiestneného prvku v tvare hrebeňa. Taká známa kombinácia prvkov, podobných hrebeňu, alebo V...

Podstavec na tepelnú úpravu pre nápravnicu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11287

Dátum: 24.12.2009

Autori: Bauer Lutz, Sedlmayr Marcus Gregor

MPK: F27D 5/00, C21D 9/00

Značky: nápravnicu, motorového, tepelnú, vozidla, úpravu, podstavec

Text:

...konzoly prostredníctvom čapu na bočnom nosníku na strane druhej, je umožnené jednoduchá výmenaPríklad uskutočnenia vynálezu je zobrazený na obrázkoch abude bližšie opísanýobrázokl zobrazenie princípu nápravnice rigidne podopretej vštyroch bodochna podstavci určenom na tepelnú úpravu podľa stavu techniky, obrázok 2 principíálna rigidná poloha nápravnice podopretej pohyblivo na podpernejkonzole podľa vynálezu, ktorá je stvámená ako...

Nosič konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2619

Dátum: 14.06.2004

Autori: Scheibel Thorsten, Weiss Roland, Schneweis Stefan, Ebert Marco, Henrich Martin

MPK: B29D 28/00, B29C 70/04, C21D 9/00...

Značky: konštrukčných, nosič, dielov

Text:

...zjednodielneho monoliticky vytvoreného rámu, na ktorý môžu byťpoložené zalomené tyče, ktoré slúžia na umiestnenie obrobkov. Podľajednej ďalšej formy uskutočnenia sa tento nosič skladá z trubkovej konštrukcie, dookola ktorej sa navíjajú zväzky vlákien, ktoréZo spisu JP-A-2000 304459 je známy nosič v tvare mreže z keramického materiálu, ktorý sa skladá z rámu a z mreže v tvareNa výrobu mreže je podľa spisu EP-A-O 560 038 upravená forma...

Ochranná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265626

Dátum: 14.11.1989

Autori: Driemer Vladimír, Pecha Ludvík, Kaška Lubomír

MPK: F27D 5/00

Značky: ochranná, vrstva

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořena oxidem hlinitým nebo nitridem titanu nebo karbonitridemtitanu jednotlivé či v kombinaci.Proklad vyrobený z ocelového plechu požadované jakosti (například žáruvzdorné chromové oceli), se opatří vrstvičkou 0 dostatečně tlouščce a jakosti. Tato vrstva plní funkci difuzní bariéry, která nejen zabráni chemické reakci kovokeramického třecího materiálu s ocelovým plechem prekladu, ale pri...

Paletizační rošt, zejména pro tepelné zpracování pluhových čepelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260067

Dátum: 15.11.1988

Autori: Židlík Vlastimil, Barteček Roman, Mamula Zdeněk

MPK: F27D 5/00

Značky: tepelně, čepelí, zpracování, pluhových, paletizační, rošt, zejména

Text:

...pluhových čěpelí a jiných podobných součástí břitem kolmo dolů, což omezuje v podstatné míře jejich deformace a že danými roztečemi mezi jednotlivými těmito součástmi se dosáhne stejných ochlazovacích rychlostí všech plochých součástí uložených v tomto paletizačním roštu a tím i stejných mechanických vlastností. Další výhodou je, že s paletizačním roštem je možno otáčet o 180 °,čímž se omezí jeho deformace a zároveň se zvýší jeho životnost...

Žíhací rošt průběžných válečkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Papež Stanislav, Bílek Zbyšek

MPK: F27D 5/00, C21D 9/56

Značky: rošt, žíhací, průběžných, válečkových, pecí

Text:

...odnímetelnými stebinzečnimi členy, která Jsou uloženy v zepuštšnych pouzdrech, pevne upevnšných v žíhacím roštu.Výhode žíheciho roštu podle vynálezu epočíve v tom, že je vyŕešene stabilite svitků drátu na žihacim roštu pri průchodu pecí, přičemž lze počet etabilizečních členů operetivnč měnit dle potřeby.úpravou žíheciho roštu podle vynálezu je možno provâdšt na průběäných vâlečkových tretích mezioperečni 1 základní žihání po předchozím...

Skládaná kazeta, zejména pro výpal nebo přežeh tašek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238265

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vranka Ludvík, Zahradník Karel, Havlín Dušan, Šrámek Oldřich

MPK: F27D 5/00

Značky: zejména, výpal, přežeh, tašek, skládaná, kazeta

Zhrnutie / Anotácia:

Skládaná kazeta umožňuje výpal nebo přežeh tašek v kruhových nebo tunelových pecích, přičemž jejím účelem je odstranění jednak stávající zmetkovitosti tašek, Jejích příčinou je dosavadní způsob výpalu, a jednak snížení komplikovatelnosti výroby současných kazet sestávající ze základové desky spojené s bočnicemi žáruvzdorným tmelem, přičemž základová deska může být tvořena z dílů a společně s bočnicemi může být odlehčena otvory.

Vsádzkový stolík vákuovej vypaľovacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233476

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jirman Jozef, Žitňanský Marcel, Potoček Jaroslav, Hamáček Luděk, Dohnal Jiří

MPK: F27D 5/00, B22C 9/14

Značky: vsádzkový, stolík, vákuovej, vypaľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zariadení pre vypaľovacie, žíhacie alebo sintrovacie pece. Zariadenie pozostáva z nosného rámu pre uloženie so stľpikmi z korundu, v ktorom sú dve vrstvy tvárnic z korundu izostaticky lisovaného hrúbky 10 až 40 mm, uložených na sebe s presadením a so zabrúsenými okrajmi tak, že jedna vrstva tvárnic má priehľbne pravidelne rozmiestnené, výhodne štyri a druhá vrstva tvárnic má výčnelky tak isto pravidelne rozmiestnené,...

Segment otáčivého roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232943

Dátum: 15.08.1986

Autori: Špunda Josef, Kyba Václav

MPK: F27D 5/00

Značky: segment, otáčivého, roštů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění výroby segmentů otáčivého roštu z vysoce žáruvzdorných a otěruvzdorných materiálů. Tohoto účelu se dosahuje tím že segment má rovnou pracovní nosnou část (3), ze které vystupují vzájemně od sebe oddělené výstupky (4).

Podpěra pro průmyslové ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 230635

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vojtasík Otakar, Bulina Vladimír, Rous Ivan

MPK: F27D 5/00

Značky: podpera, průmyslové, ohřívací

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit podpěru pro průmyslové ohřívací pece se systémem odparního chlazení a s maximálně teplosměnnou plochou a s jednoduchou vnitřní vestavbou. Za tím účelem sestává podpěra z nosné vodorovné trubky se vstupním a výstupním hrdlem chladící kapaliny, na kterou navazují svislé nosné trubky, kde v nosné vodorovné trubce je vestavěna vnitřní vodorovná trubka a ve svislých nosných trubkách vestavěny vnitřní svislé trubky,...