F27D 3/14

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Truttmann Urs, Infanger Ivo

MPK: B22D 41/46, B22D 45/00, B22D 41/22...

Značky: nádobě, liatych, metalurgickej, měnič, člen, uzatvárací, zariadenie, posuvný, monitorovacie, uzáver

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Zariadenia na distribúciu roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13140

Dátum: 03.11.2009

Autori: Bodeving Claude, Meisch Claude, Cimenti Giovanni

MPK: C21B 7/14, F27D 3/14

Značky: distribúciu, roztaveného, materiálů, zariadenia

Text:

...ku vychýlíteľnému žľabu, dokonca pod vychýliteľným žľabom. Navyše, šetriac káble, nie sú mechanické spojenia medzi pohonnou skupinou a vychýliteľným žľabom, čozjednodušuje montáž a demontáž pohonnej skupiny a/alebo vychýliteľného žľabu.V prvom variante vyhotovenia prostriedok prenosu síl obsahuje jediný káblový segment,ktorý je spôsobilý prenášať vychyľovací moment na vychýliteľný žľab v prvom smere, aby ho previedol z prvej polohy do...

Manipulačné zariadenie pre členy lejacích žľabov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5821

Dátum: 16.08.2006

Autori: Kreuz Hans-otto, Gorza Robert, Taugerbeck Ralf

MPK: F27D 3/14

Značky: členy, manipulačné, lejacích, zariadenie, žlabov

Text:

...členy lejacích žľabov na šachtovej peci, najmä pre kryty žľabov. Toto zariadenie obsahuje nosnú základňu, ktorá je usporíadaná na podlahe lejacej haly, na ktorej je inštalovaná šachtová pec,bočne vzhľadom na lejací žľab, a rám, ktorý je nesený nosnou základňou a je s ňou spojený prostredníctvom ložiska defmujúceho prvú os otáčania, ktorá je V podstate Vertikálna a okolo ktorej sa rám môže otáčať vzhľadom k nosnej základni. Zariadenie ďalej...

Žľab používaný pri výrobe a odlievaní roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8724

Dátum: 29.12.2005

Autori: Sipilä Jussi, Lumppio Juha

MPK: C21B 7/14, B22D 35/06, F27D 3/14...

Značky: žľab, roztaveného, výrobe, používaný, odlievaní

Text:

...žlabovú konštrukciu na presun roztaveného kovu. Ďalším cielom Vynálezu je poskytnúť žlabovú konštrukciu a konštrukciu nádrží, ktorá slúži na presun roztaveného kovu 2 tavnej pece do odlievacieho zariadeniaspoľahlivo a odolne voči prerušeníam odlievania. Základnýmcieľom je spoľahlivý presun medi 2 anódovej pece do odlievaciehos vynálezom je definované V súlade s patentovým nárokom 1.Z nadväzujúcich patentových nárokov vychádzajú špeciálne...

Dávkovacia pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4997

Dátum: 28.02.2005

Autori: Oischinger Norbert, Oischinger Otto

MPK: F27B 14/00, B22D 39/00, F27D 3/14...

Značky: dávkovacia

Text:

...tlakového vzduchu alebo plynu do vnútra dávkovacej pece. V homom plášti 2 je ďalej usporiadaný plniaci otvor 6, ktorý slúži na dopĺňanie tekutého kovu v priebehu prevádzky, a ktorý je tu znázomený uzavretý vekom. Konečne sú na spodnom plášti a homom plášti privarenć ešte prirubové oka, aby mohli byť diely skrine pohodlne transportované.0011 Spodný plášť 1 zahmuje v podstate päť spolu zvarených dosiek, totiž dve bočné dosky 11 a 12, dosku 13...

Odlievací kanál na horúcu taveninu a odlievací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284055

Dátum: 30.07.2004

Autori: Nooij Coert Johannes, Boonacker Rudolf, Van Laar Jacobus, Tijhuis Gerardus Jozef

MPK: F27D 3/14, C21B 7/14, B22D 35/04...

Značky: systém, horúcu, kanál, odlievací, taveninu

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievací kanál na dopravu horúcej taveniny, napríklad roztaveného surového železa a trosky, obsahuje opotrebovanú výmurovku (1), v ktorej preteká horúca tavenina počas normálnej prevádzky, a bezpečnú výmurovku (2), ktorá obklopuje opotrebovanú výmurovku, (1) ako aj kovové zapuzdrenie (3), ktoré obklopuje bezpečnú výmurovku (2). Bezpečná výmurovka (2) je zo žiaruvzdorného betónu a kovové zapuzdrenie (3) a bezpečná výmurovka (2) sú navzájom...