F27D 3/10

Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17319

Dátum: 28.07.2011

Autori: Rocchi Dominique, Lonardi Emile, Devillet Serge, Thillen Guy, Vandivinit Jeff

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20, F27D 3/00...

Značky: zariadenie, zostave, použitie, distribučné, reaktora, zavážacej, hutného

Text:

...pripevnený krotoru. Avšak, hlavný nedostatok konštrukcie podľa WO 00/20646 spočíva v pomeme vysokom točivom momente kladenom naprevody pre natáčanie sklzu a opačne. Preto táto koncepcia nie je ľahko použiteľné premoderné reaktory so širokým priemerom, zvlášť pre vysoké pece, ktoré typicky vyžadujú dlhé sklzy s dĺžkou 3 až 5 m.(0009) Japonská patentová prihláška 59 031807 pojednáva o vsádzkovom zariadení prevysoké pece, vybavené distribučným...

Rozdeľovací sklz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Lonardi Emile, Thinnes Claude, Thillen Guy, Rocchi Dominique, Devillet Serge

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20, F27D 3/00...

Značky: rozdělovací

Text:

...koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva...

Násypný žľab pre spekaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15528

Dátum: 19.08.2010

Autori: Fritzl Gerhard, Hattinger Stephan, Fehringer Edmund, Auberger Heinrich

MPK: F27B 15/00, F27D 15/00, F27B 21/00...

Značky: materiál, spékaný, násypný, žľab

Text:

...zŕn zdola nahor umožňuje účinné chladenie, pretože chladiacemu prúdu vzduchu, ktorý je privádzaný zdola, je týmto spôsobom pri vstupu do vrstvy kladený menší odpor. Ďalej je v časticiach spekaného materiálu s väčšou veľkosťou zŕn naakumulované viac tepla než včasticiach spekaného materiálu smenšou veľkosťou zŕn, takže prvý kontakt chladiaceho prúdu vzduchu sčasticami väčšej veľkosti zŕn vedie kúčinnejšiemuNevýhodou u týchto známych...

Trojnásypková vsádzková inštalácia pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8199

Dátum: 29.12.2006

Autori: Thillen Guy, Gidt Jean, Hutmacher Patrick, Lonardi Emile

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20, F27D 3/10...

Značky: trojnásypková, šachtovú, vsádzková, inštalácia

Text:

...pece, prvú, druhú a tretiu násypku, usporiadané rovnobežne nad rotačným distribučným zariadením a odsadené zo stredovej osi, na skladovanie sypkého materiálu, určeného na plnenie do distribučného zariadenia. Plášt tesniaceho ventilu je usporiadaný medzi násypkami a distribučným zariadením a má hornú časť s prvým, druhým a tretím vstupom, prepojeným s prvou, druhou a treťou násypkou. Prvý, druhý a tretí tcsniaci ventil na izolovanie...

Uzáver vsádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278234

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/18, F27D 3/10, F27B 1/20...

Značky: vsádzky, uzáver, šachtovej

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vsádzky šachtovej pece, vytvorený uzavieracou klapkou (16) sádzacieho hrdla (12) plniacej násypky (14) a prstencovitým sedlom (24) vypúšťacieho otvoru pevnej násypky (26) zásobníka (10) vsádzky, ktorého tesniaci uzáver (20) je usporiadaný pohyblivo medzi uzavieracou polohou, v ktorej je v styku s prstencovitým sedlom a otváracou polohou mimo vypúšťacieho otvoru, kde prstencovité sedlo (24) obsahuje vnútorný kanál (28) napojený na okruh...

Vynálezy kategórie «F27D 3/10» v ZSSR.

Stavěcí mechanizmus sázecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265969

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vitásek Josef, Štvrtňa Otomar

MPK: F27D 1/20, F27D 3/10

Značky: sázecího, stavěcí, mechanizmus, zařízení, šachtové

Text:

...záběru s ozubeným kolem s vnitřním ozubením s osou otáčení shodnou s osou šachty pece, přičemž každý ozubený převod uložený mezi vertikálně stavěcí ložisko a horizontální uložení rozdělovacího žlabu sestává z ozubené tyče, nejméně jednoho mezikola a ozubeného segmentu.Výhodou stavěcího mechanismu sázecího zařízení podle vynálezu je přímá závislost mezi úhlem otáčení pohonu a úhlem sklápění žlabu. Snížení silového namáhání mechanismu při kraj...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256201

Dátum: 15.04.1988

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27D 3/10

Značky: zásobník, sypkých

Text:

...na obr. 3, obr. 5 svislý řez zásobníkem, rozděleným svishhd přepážkami na více samostatných prostoru, které jsou ukončeny kuželovou clonou, obr. 6 půdorysný pohled na obr. 5, obr. 7 svislý řez zásobníkem V alternativním provedení podle obr. 5, uvnitř kterého je v ose situovaná oboustranně otevřená roura a pod ní kuželová colna, obr. 8 půdorysný pohled na obr. 7,obr. 9 alternativní provedení podle obr. 7 s jednostranné uzavřenou rourou, ve...

Způsob zasypávání šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249960

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27D 3/10

Značky: šachtové, zasypávání, způsob

Text:

...príklad využití tohoto vynálezu při výpalu vápno v šachtové paci zavážení sestává z jednotlivých cyklů, které následují periodicky po sobě. Jeden cyklus se skládá z nasypání první dávky vápence, druhé dávky vápence, dávky koksu odpovídající čtyřem dávkám vápence, třetí dávky vápence a konečně čtvrté dávky vápence. Potě následůjePo avezení první a druhé dávky vápence se odběr materiálu z pece nespouští a hladina materiálu v peci se tím...

Plnicí nástavec šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229488

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pech Jaroslav, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav

MPK: F27D 3/10, C21B 7/20

Značky: plnicí, šachtových, pecí, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rovnoměrné rozdělení přívodu paliva do šachty, které je dosaženo tím, že spodní otočná část plnicího nástavce je tvořena plochým roštem (3) opatřeným ve své střední strmé části (4) otvory (5), přičemž horní plocha (6) roštu je opatřena vyhrnovacími žebry (7) přecházejícími k obvodu ve vyhrnovací a nosná ramena (8).