F27D 3/00

Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17319

Dátum: 28.07.2011

Autori: Vandivinit Jeff, Devillet Serge, Lonardi Emile, Rocchi Dominique, Thillen Guy

MPK: C21B 7/20, F27D 3/00, F27B 1/20...

Značky: zavážacej, hutného, použitie, zostave, distribučné, reaktora, zariadenie

Text:

...pripevnený krotoru. Avšak, hlavný nedostatok konštrukcie podľa WO 00/20646 spočíva v pomeme vysokom točivom momente kladenom naprevody pre natáčanie sklzu a opačne. Preto táto koncepcia nie je ľahko použiteľné premoderné reaktory so širokým priemerom, zvlášť pre vysoké pece, ktoré typicky vyžadujú dlhé sklzy s dĺžkou 3 až 5 m.(0009) Japonská patentová prihláška 59 031807 pojednáva o vsádzkovom zariadení prevysoké pece, vybavené distribučným...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16600

Dátum: 20.07.2011

Autor: Molina Ricardo

MPK: B65G 53/46, C04B 7/24, C04B 7/44...

Značky: slinkov, látok, výrobků, zariadenie, palív, odpadových, privádzanie, alternatívnych, zariadenia

Text:

...v podstate siaha až po vnútomý obvod prípadne vnútomú stenu telesa, takže sa môže uskutočňovať efektívna preprava tuhých akvapalných frakciíodpadových látok prípadne altematívnych palív pozdĺž vnútomého obvodu telesa,-3 a nedochádza k žiadnej výraznejšej tvorbe spečenín V telese.0007 Principiálne môžu byť rady drôtov usporiadané po obvode rotora vakejkoľvek mysliteľnej forme, pričom V tejto súvislosti sú možné helikoidné alebo šípové...

Rozdeľovací sklz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Devillet Serge, Thinnes Claude, Lonardi Emile, Rocchi Dominique, Thillen Guy

MPK: F27B 1/20, F27D 3/00, C21B 7/20...

Značky: rozdělovací

Text:

...koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva...

Násypný žľab pre spekaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15528

Dátum: 19.08.2010

Autori: Auberger Heinrich, Fritzl Gerhard, Fehringer Edmund, Hattinger Stephan

MPK: F27B 21/00, F27D 15/00, F27B 15/00...

Značky: materiál, násypný, spékaný, žľab

Text:

...zŕn zdola nahor umožňuje účinné chladenie, pretože chladiacemu prúdu vzduchu, ktorý je privádzaný zdola, je týmto spôsobom pri vstupu do vrstvy kladený menší odpor. Ďalej je v časticiach spekaného materiálu s väčšou veľkosťou zŕn naakumulované viac tepla než včasticiach spekaného materiálu smenšou veľkosťou zŕn, takže prvý kontakt chladiaceho prúdu vzduchu sčasticami väčšej veľkosti zŕn vedie kúčinnejšiemuNevýhodou u týchto známych...

Panva na spracovanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10734

Dátum: 06.05.2009

Autor: Berthelet Emmanuel

MPK: C21C 1/10, C22C 33/10, C21C 1/06...

Značky: panva, roztaveného, spracovanie

Text:

...keď je panva vo vertikálnej polohe alejacia hubica na privedenie a odlievanie roztaveného kovu je umiestnená bližšie k vrchnej strane ako k spodnej strane vnútorného priestoru, keď je panva V horizontálnej a vertikálnej polohe, pričoH 1 V horizontálnej polohe spodný objem. vnútorného priestoru vymedzený pod rovinou V strede medzi hornou časťou a spodnou časťou vnútorného priestoru a medzi prvým koncom a vertikálnou rovinou vloženou...

Zavážacie zariadenie šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286349

Dátum: 07.07.2008

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27D 3/00, F27B 1/00, C21B 7/18...

Značky: šachtovej, zavážacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zavážacie zariadenie (100) šachtovej pece (101), predovšetkým vysokej pece, ktoré pozostáva najmenej z jedného zásobníka (103, 105) a otočne usporiadaného zavážacieho žľabu (111), ktorý pozostáva z prvého, okolo v podstate zvislej osi (A1) otočne usporiadaného základného telesa (107) v tvare valca, vybaveného prvým pohonom (119), pričom k výstupu (107a) základného telesa (107) je pevne pripojený spolu s týmto základným telesom (107)...

Zariadenie na privádzanie kovového šrotu do kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7695

Dátum: 09.11.2007

Autori: Hertwich Günther, Pelech Stefan

MPK: C22B 7/00, F27B 3/00, C22B 21/00...

Značky: kovovej, taveniny, šrotu, privádzanie, kovového, zariadenie

Text:

...lievika odteká zo šachty cez výpusttaveniny. Kužeľový tvar šachtového dna podporuje pritom vznik hlbokého prúdového lievika stou výhodou, že do tohto Iievika padajúce časti šrotu sa potápajú do taveniny a sú strhávané taveninou, aby bolo možné bez ďalšieho vyniest kontakt so vzduchom cez výpust taveniny. Pretože dráha prúdenia kovovej taveniny, vytekajúcej zprítoku taveniny, pozdĺž kužeľovej plochy šachtového dna závisí od rýchlosti...

Zavážacia zostava so súborom násypiek pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9962

Dátum: 27.12.2006

Autori: Thillen Guy, Loutsch Jeannot, Lonardi Emile, Thinnes Claude

MPK: C21B 7/20, F27D 3/00, F27B 1/20...

Značky: šachtovú, zostava, súborom, násypiek, zavážacia

Text:

...v podstate vertikálne.0005 Je teda cieľom tohto vynálezu poskytnúť zavážaciu zostavu so súborom násypíek pre šachtovú pec, ktorá zníži asymetriu distribúcie násypného materiálu V peci bez použitiadodatočného zariadenia určeného na tento účel. Všeobecný opis vynálezu.0006 Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje tento vynález zavážaciu zostavu so súborom násypiek pre šachtovú pec, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie na distribuovanie...

Valček na vedenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6212

Dátum: 05.10.2006

Autori: Deibl Günther, Starrermair Thomas, Guttenbrunner Josef

MPK: C21D 9/00, B22D 11/128, B21B 39/00...

Značky: vedenie, pásu, valček

Text:

...skriniach. Podstatné prednosť tejto konštrukcie spočívav tom, že valček na vedenie pásu je ako celok vosovom smere podopretýposuvne a preto je nezávisle od miestne vznikajúcich blokujúcich miest stále možný vychyľovací pohyb. Tým sa dôsledne zabraňuje zrátaniu axiálnych síl,ktoré sú jednak vyvolávané dopravou pásu a jednak tepelnými pnutiami valčeka0010 Použité valivé ložiská zodpovedajú na trhu bežným konštrukćným radám, ako sú...

Valec na vedenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6984

Dátum: 02.10.2006

Autori: Thoene Heinrich, Wimmer Franz, Shan Guoxin, Poeppl Johann, Watzinger Josef

MPK: B22D 11/128, B21B 39/00, C21D 9/00...

Značky: pásu, vedenie, válec

Text:

...vzhľadom na os otáčania valca od stredu valca k obvodu valca na vedenie pásu, pričom kvapalina je rozvádzaná prostredníctvom prstencovitých. vedení, umiestenýchV blízkosti plochy telesa valca, prostredníctvom kanálov nachladiacu tekutinu, vyrovnaných rovnobežne s osou valca,pričom tekutina. je analogicky opäť zhromažďovaná a navrátená do stredu. Na uľahčenie výroby systému na rozvádzanie chladiacej tekutiny a prstencovitých vedení, ako aj...

Keramický dopravníkový valec s kovovými koncovými krytmi a jeho montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4129

Dátum: 21.02.2006

Autori: Gautier David, Flamme Arnaud

MPK: F27D 3/00, B65G 39/00, F16D 1/06...

Značky: montáž, krytmi, keramický, koncovými, válec, dopravníkový, kovovými

Text:

...a koncovýmkrytom. Montáž a opravy pružinového vinutia alebo bimetalického systému však môžu byť ťažké. Okrem toho takéto kovové konektory sú prispôsobené na špecifické teplotné rozmedzie (všeobecne 400 °C a viac). Mimo tohto rozmedzia môže0005 Mechanické pripevňovacie prostriedky môžu byť použité na pripevnenie koncového krytu k cievke. Patentový spis US 4 751 776 opisuje koncový kryt, opatrený prstencovito rozmiestenými skrutkami, ktoré...

Zariadenie na rozdeľovanie materiálu do pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5491

Dátum: 16.11.2005

Autori: Sprenger Harald, Wurm Johann, Kibble Brian, Fletcher Jeremy, Wieder Kurt

MPK: C21B 7/18, F27D 3/00, F27B 1/00...

Značky: zariadenie, rozdeľovanie, materiálů

Text:

...plnenie hrdla, ktoré je zložitejšie. Ak je pohon usporiadaný z bočných častí hrdla, bol by vyžadovaný veľký objem vnútri pece. Hnací hriadeľ je pre oba varianty usporiadaný vnútri krytu a otočný a pohyblivý v axiálnom smere, čo vyžaduje chránit hriadeľ vočiteplú, prachu a usadeninám, aby sa zaistila činnost ovládacieho zariadenia.0006 Cieľom predloženého vynálezu je prekonať vyššie opísané problémy terajšieho stavu techniky. Ďalšou...

Vsádzkové zariadenie, hlavne vsádzkový predhrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4933

Dátum: 25.11.2004

Autor: Fuchs Gerhard

MPK: F27D 3/00, F27D 13/00

Značky: vsádzkový, vsádzkové, hlavne, zariadenie, predhrievač

Text:

...obklopujúci nadstavec s prírubou alebo V tvare náustka, ktorý umožňuje plynotesné spojenie so vsádzkovým otvorom taviaceho téglika, ktorý je výhodne vytvorený hlavne postranne v hornej nádobe taviaceho téglika. Výhodne je vsádzkové zariadenie vytvorené horizontálne pojazdne a má na tento účel bud podvozok alebo valivé uloženie. V tomto pripadeje zvlášť výhodné náustkové spojenie, pretože jeho pomocou je možné rýchle spojenie stéglikom a...

Nádoba na separáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3793

Dátum: 12.09.2003

Autor: Hohenstein Boyne Friedrich

MPK: G01N 33/20, F27D 3/00, C22B 1/00...

Značky: separáciu, nádoba

Text:

...vynálezu zahrnutý spôsob separácie roztaveneho zozbieraneho materiálu z roztavenej trosky vhodného na použitie pri spracovaní minerálnej vzorky, ktorý zahŕňa krokyPoskytnutie separačnej nádoby podľa vynálezuVloženie zmesi roztavenej trosky a roztaveného zozbieranéhomateriálu to nádoby, pričom troska sa usadí nad zozbieranýmmateriálom ako výsledok rozdielu V hustoteOdtekanie zozbieraného materiálu cez otvor vývodu pomocou gravitačnej...

Zariadenie na sušenie a/alebo vypaľovanie sadry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5785

Dátum: 04.03.2003

Autor: Falinower Charles

MPK: B01F 3/00, C04B 11/00, B01F 15/00...

Značky: sádry, sušenie, vypaľovanie, zariadenie

Text:

...k druhému potrubiu a ženie plniacu závitovku, s ktorou je spojené.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, stúpanie závitovky sa mení podľa dĺžky závitovky.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, závitovka má miešadlo, ktoré je umiestnené na jej konci.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, plniaca závitovka je vedená počas otáčania sapomocou aspoň dvoch centrovacich ramien, ktore sú spojene s miešadlom.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, miešadlo je...

Postup pálenia zmesi minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2420

Dátum: 20.01.2003

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/00, C04B 2/00, F27D 3/00...

Značky: zmesí, pálenia, postup, minerálneho, materiálů

Text:

...zrnitosti vkomore zavážania 5 až po kolónu 9 sypkého materiálu priečne k smeru naldadania dopravného pásu 8 zostane v podstate zachované.(0009) Na zobrazení vreze na obr. 1 aobr. 4 sú vsmere vrhu dopravného pásu schernaticky zobrazené plynulo narastajúce zrnitosti, pre zjednodušenie zobrazenia štynní odstupňovaniami zrnitosti 10 až 13.(0010) Takto priečne k šachte 1,2 vkolóne zavážania 9 v jednom smere sa meniaca zrnitosť pôsobí, že...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264177

Dátum: 13.06.1989

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 57/20, F27D 3/00

Značky: zariadenie, vykladanie, vozov, pecných, nakladanie

Text:

...s prírubou pre uchytenie chápadiel,ktorý je zavesený na reťaziach zdvíhaných priamočiarym motorom.Toto riešenie oproti doteraz používaným je konštrukčne jednoduchšie, lebo má len 2,stupne voľnosti, zaberá minimálny priestor na podlaha pracoviska, pretože všetky mechanizmy sú zavesené na pojazdovej dráhe,zvislo sa pohybujúce časti zariadenia nepresahujú nikdy nad vonkajší okraj zariadenia,takže ani pri vysokých zdvihoch nestüpa nárok na...

Vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244062

Dátum: 01.06.1988

Autori: Stránský Jioí, Ochec Jaroslav

MPK: C27D 1/42, F27D 3/00

Značky: vytahovač, polotovarů

Text:

...je uaístěn pohyblivý žlàbek, v půdorysu souoaý s induktorea o podstata vynálezu spočívà v ton, že pohyblivý žlàbek je kyvně spojen s klikou a kyvnýa zavčsea, příčenž klíka a kyvný záves jsou kyvně spojený s raaen stroje, osy kyvných epojení pohyblíveho žlabku s klikou a kyvnýn zavěaea a osy kyvných apojení kyvneho zàvěsu a kliky e raaea stroje jsou navzbjea rovnoběžné a kolne k podélně ose pohyblíveho žlàbku ü kyvněspojení kliky s ràaea...

Zapojení řídicího a vyhodnocovacího zařízení pro druhování komponent vsázek do zavážecích zvonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253783

Dátum: 17.12.1987

Autori: Starý Jiří, Kuna Josef, Kučera Miroslav

MPK: B22D 11/16, F27D 3/08, F27D 3/00...

Značky: řídicího, vsázek, zavážecích, zařízení, komponent, druhování, vyhodnocovacího, zapojení, zvonu

Text:

...komponent v jednotlivých zavážecích zvonech a jejich součtů je umožněna průběžná i zpětná kontrola a přehled spotřeby komponent ze zásobníku, důležítý pro zajištění jejich doplñování.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na obrázku.Programová řídící a vyhodnocovací jednotka l je svým prvním vstupem připojena na výstup zařízení 3 pro zjištování hmotnosti a druhým vstupem je připojena na přizpůsobovací a slučovací obvod Q, který je...

Vodítko závěsu visutého dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245147

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hermecz István

MPK: F27D 3/00, F27B 9/14

Značky: dopravníku, závěsu, vodítko, visutého

Text:

...příchytce vytvorené ve tvaru písmena L. K této pásíííci a protilehlému rameni příchytky je ,připevněna výztuha. Mezi pásnicí, příchytkou a výztuhou může být z tepelněízuo 4lačííích důvodů vložena vyzdívka. Tato vyzdívka může být dále připevněna na plášť pece přes přichycovaci dílec. K příchytce může být dále připevněna kotva na kotvení vyzdívky stropu.Výhodou vodítek takto provedených je,Ze jejích hmotnost se proti stávajícímu pnovedení...

Vodítko závěsu, zejména visutého dopravníku ve stropní drážce pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 246944

Dátum: 15.10.1987

Autor: Svaeinka Jioa

MPK: F27D 3/00, F27B 9/14

Značky: stropní, drážce, vodítko, zejména, dopravníku, visutého, závěsu

Text:

...tepelné dilatace pásnic.Z hlediska funkčního je dále výhodné, je-li ustavující dílec opatřen osazením, jehož tlouščka je maximálně rovna tlouštce pásnice. Náběhovou hranu tohoto osazení lze mírně zko~ sit. Drážku je možné zhotovit obráběním nebo přivařením dílce s drážkou.Výhodou spoje provedeného podle vynálezu je, že nevyžaduje zvláštní nároky na dodržení výrobních tolerancí vodicích pásnic závěsů. Toto provedení může být použito v rovné i...

Manipulační zařízení pro přesun výrobků v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 245173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Roeák Jaroslav, Ryšánek Vladimír, Horyna Jaroslav, Eervený Jindoich, Kohoutek Václav

MPK: F27B 9/26, F27D 3/00

Značky: zařízení, manipulační, přesun, výrobků

Text:

...na obou hřídelích I , 11 h, se zároveň očnou otáäot i ozuben( kolo 32. Do těchto ooubených kol 32 spadá ozuboný hřebon ä (vi obr. 4) vytvoření na VJIORVICÍII nosník 3. Odvolováním ozubeneho kola 32 je tedy ebenom ZE vysouvin vyeouvocí nosník j. vZ obr. 2 s 3 je zrejme, že vysouvscí nosník J je us obou koncíoh opetřen vretnymillnwými klldkmi 12. Lens u, s 33 jsou vedens přes tyto kladky m e jsou pevne uchycenl v dráácíoh L 1 e LL ns nosiči i s...

Zariadenie pre vrstvenie hranolových predmetov, najmä brám v narážacích peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 242182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kryška Jindoich, Vavroš František, Spiváeek Jioa, Horyna Ladislav

MPK: F27D 3/00, F27B 9/39

Značky: brám, hranolových, najmä, narážacích, predmetov, vrstvenie, peciach, zariadenie

Text:

...Posúvacie teleso je s výhodou tvorené nastavovacou skrutkou, uchytenou v čape-ovladania a vedenou v- kĺbovej matici, ktorá je uložená v pevných nosníkoch. Dvojramenná páka je s výhodou dutä s kanálmi pre rozvod chladiacej vody až po zachytávač.Výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že podstatne skracuje odstávku pece z dôvodov zlikvidovania 3 brám nad sebou, čím sa znižujú straty z titulu výpadku produkcie,znižujú sa straty tepla z titulu...

Zařízení pro odebírání keramických výrobků z tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235743

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kučera Miloš, Huml Miroslav, Doubek Karel

MPK: F27D 3/00, B65G 47/74

Značky: tunelové, odebírání, keramických, zařízení, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odebírání keramických výrobků, například obkládaček nebo dlaždic, z tunelové pece a řeší se jím technický problém odebírání keramických výrobků vycházejících z tunelové pece v nepravidelné formě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že transportní ústrojí pro keramické předměty je tvořeno nejméně dvěma rovnacími dopravníky (1) uspořádanými střídavě v nejméně dvou rovinách, přičemž po stranách rovnacích dopravníků (1)...

Zařízení pro zakládání keramických výrobků do tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235458

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kučera Miloš, Huml Miroslav, Volráb Luděk

MPK: B65G 47/74, F27D 3/00

Značky: výrobků, tunelové, zakládání, zařízení, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zakládání keramických výrobků, například obkládaček nebo dlaždic, do tunelové pece a řeší jím technický problém zjednodušení konstrukce a zvýšení průchodnosti a lepšího využití výrobní kapacity tunelové pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na přívodní dopravník 1 zařízení navazuje ve stejném směru rozřaďovací dopravník 2 se samostatným pohonem 11, v jehož dráze jsou v řadě za sebou uspořádány pohyblivé ovládací...

Blokovací a unášecí zařízení pro pohon dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231324

Dátum: 15.05.1986

Autor: Miškovský Otta

MPK: F27D 3/00

Značky: pohon, unášecí, pásu, dopravníkového, blokovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší posun dopravníkového pásu v kontinuální peci na tepelné zpracování výrobků. Posun je v jednom směru a blokovací zařízení zajišťuje blokování proti zpětnému pohybu. Vynález používá dvojici blokovacích bubnů zařízení uspořádaných na ne společném hřídeli, kde nuceným ovládáním blokovacích elementů se docílí zablokování ve všech potřebných polohách. Nemůže nastat jiný pohyb než v určeném směru. Nevzniká zde mrtvý chod, poháněné válce...