F27D 17/00

Výmenník tepla spaliny – voda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6677

Dátum: 04.03.2014

Autori: Jandačka Jozef, Gavlas Stanislav, Bakala Ľudovít, Malcho Milan

MPK: F27D 17/00, F27B 3/26, C22B 21/00...

Značky: tepla, výmenník, spaliny

Text:

...spaliny - voda pozostáva zo zvislej spalinovej komory l so spalinovým vstupom z v spodnej časti spalinovej komory 1 a spalinovým výstupom ą do komína v homej časti spalinovej komory l. V spalinovej komore lje vodorovné nad sebou vo vrstvách radená sústava segmentov i s fieldlovskými rúrkami na prúdenie ohrievanej vody. Rozvody Q segmentov 5 s ñeldlovskými rúrkami sú vyvedené najednu vonkajšiu stenu spalinovej komory l. Sústava segmentov i s...

Výmenník tepla spaliny – vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6676

Dátum: 04.03.2014

Autori: Malcho Milan, Bakala Ľudovít, Jandačka Jozef, Gavlas Stanislav

MPK: C22B 21/00, F27D 17/00, F27B 3/26...

Značky: tepla, vzduch, výmenník, spaliny

Text:

...tepla spaliny - vzduch V komplexe taviaceho agregátu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenie konkrétnych realizácií. Tiež sa rozumie, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú zhotovené z materiálov mámych odbomíkom zo stavu techniky.Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní...

Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6670

Dátum: 04.02.2014

Autori: Bakala Ľudovít, Gavlas Stanislav, Jandačka Jozef, Malcho Milan

MPK: F27D 17/00, F27B 3/26, F28D 7/10...

Značky: zariadenie, rekuperačné, agregátu, taviaceho

Text:

...teplo najprv vzduchu pre vlastný rekuperačný horák, následne vode do kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody, a potom odchádzajú do komína.Celé rekuperačné zariadenie je rozdelené do dvoch hlavných funkčných celkov, a to výmenníka l tepla spaliny - vzduch a výmenníka tepla i spaliny - voda s ďalšími doplňujúcimi a upevňovacími prvkami. Výmenník tepla i spaliny - vzduch pozostáva zo systému modulov zrnontovaných do funkčného...

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok obsahujúcich mokré organické zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20548

Dátum: 18.10.2012

Autor: Gasser Urs

MPK: C04B 7/48, C04B 7/44, F23G 5/04...

Značky: zložky, látok, organické, odpadových, zariadenie, spôsob, obsahujúcich, spracovanie, mokré

Text:

...energie na látkovú premenu v takýchto zaradeniach sa uskutočňuje prívodom paliva do rotačnej pece a do kalcinátora. Vzduch zohrievaný v chladiči slinkov sa čiastočne vedie ako takzvaný sekundámy vzduch do rotačnej pece a čiastočne sa vedie ako takzvaný terciámy vzduch do kalcinátora. Odpadové plyny rotačnej pece sa vedú cez vstupnú komoru pece a nad ňou sa nachádzajúce škrtenie prúdenia, takzvaný materiálový uzáver, do kalcinátora, prúdia cez...

Rotačná pec s doplnkovou výrobou elektriny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6234

Dátum: 03.09.2012

Autori: Urban František, Ploskuňáková Lucia, Kučák Ľubomír

MPK: F27D 17/00, F27B 7/00, F27B 7/20...

Značky: elektřiny, výrobou, doplňkovou, rotačná

Text:

...využiť použité palivo na výrobu tepla a elektriny.Predradenim spaľovacej turbíny pred rotačnú pec sa zvýši efektívnosť využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece. Výkon spaľovacej turbíny je potrebné zosúladiť s tepelným výkonom rotačnej pece, pričom spaliny na výstupe zo spaľovacej turbíny majú teplotu 450 °C až 550 °C a nadbytok vzduchu, ktorý umožní dodatočné spálenie paliva bez potreby prívodu spaľovacieho vzduchu. Táto skutočnosť...

Vynálezy kategórie «F27D 17/00» v ZSSR.

Spôsob a zariadenie na pálenie slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18497

Dátum: 14.05.2012

Autor: Leibinger Helmut

MPK: C04B 7/36, C04B 7/43, C04B 7/47...

Značky: zariadenie, spôsob, pálenie, slínku

Text:

...energie tekutiny pri sériovom zapojení ako pri paralelnom zapojení tepelných výmennlkov, člm sa v turbíne musí uvoľňovať menší objemový tok.-3 0017 Napriklad tekutina, napriklad voda, prípadne vodná para (v ďalšom sa už nerozlišuje) sa môže zohriať v jednom v dvoch tepelných výmennikov najprv na prvú teplotu (T 1) napríklad rádovo 250 °C (200 °C až 300 d°C) pri prvom tlaku (p 1). Nakoniec sa do tekutiny privedie ďalšie teplo, aby sa...

Spôsob a zariadenie na tavenie taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19564

Dátum: 29.03.2012

Autori: Wilcox Richard, Mieth Rainer, Simpson Neil

MPK: F27B 3/22, F27B 3/20, C03B 5/235...

Značky: taveniny, zariadenie, spôsob, tavenie

Text:

...spaľovaniu, čo môže spôsobiť poškodenie alebo dokoncazničenie regenerátora. Z tohto dôvodu je tento typ prevádzky všeobecne vylúčený.(0007) WO 2010/ l 14714 Al, ktorá taktiež pojednáva o horáku koncového porta, navrhuje iný typ zníženia oxidov dusíka. Palivový horák, ktorý je prednostné usporiadaný v ohnisku pece alebo vjeho blízkosti a sa prednostné prevádzkuje substechiometricky, to znamená ako bohatý na palivo, sa umiestňuje po...

Zariadenie na odlučovanie prachu za sucha a na čistenie plynu pri výrobe železa alebo splyňovaní uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6016

Dátum: 03.02.2012

Autori: Fleischanderl Alexander, Hackl Andreas

MPK: B01D 53/83, B01D 53/79, B01D 53/40...

Značky: odlučovanie, plynů, splyňování, zariadenie, železa, uhlia, výrobe, sucha, čistenie, prachu

Text:

...teploty plynu až do l 000 °C. Plyn, vytváraný počas výroby surového železa v žernliach V jednotkách na výrobu surového železa v žemliach, alebo plyn, vytváraný počas výroby železa v jednotkách na výrobu železa, obsahuje okrem iného sírovodík, chlorovodík, ŕluorovodík, ťažké kovy, organické nečistoty, ako sú dioxíny alebo furány, polycyklickéTieto zlúčeniny, škodlivé pre životné prostredie, musia byť odstránené pred vypúšťaním odpadových...

Zariadenie na pred ohrev kovovej vsádzky v zlievarenskej prevádzke a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18103

Dátum: 10.12.2010

Autori: Narholz Thomas, Villemin Bernard

MPK: F27B 3/18, F27D 13/00, C21C 5/52...

Značky: metoda, zariadenie, súvisiaca, prevádzke, ohrev, vsádzky, zlievárenskej, kovovej

Text:

...aj údržbe stroja. 0016 Navyše, vysoká teplota, pri ktorej majú spaliny vplyv na kovovú vsádzku vo vnútri tunela, spôsobuje oxidáciu šrotu samotného, čo vyžaduje väčšiu spotrebuenergie za účelom roztavenia v taviacej peci a to tiež spôsobuje stratu materiálu so zníženým výťažkom kovovej vsádzky.0017 Jedným z cieľov vynálezu je predstaviť zariadenie na dopravu asúčasne predhriatie kovovej vsádzky v taviacom stroji, ktoré má vysoký výnos, čo...

Systém spracovania spalín a rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15571

Dátum: 15.09.2010

Autori: Birmingham James, O'boyle Kevin

MPK: F01K 23/06, C21C 5/38, C21B 9/14...

Značky: spalin, systém, spracovania, tepla, rekuperácie

Text:

...A 2 vystupuje z predhrievača 50 cez výstup 52 vzduchu.0010 Odkazujúc naspäť na obrázok IA, predhrievač 50 vzduchu zohrieva vzduch privádzaný ventilátorom 60 núteného ťahu. Odplyn (FGl) vychádzajúci zo spaľovacej komory pece 26 vstupuje do predhrievača vzduchu cez vstup 53. Teplo sa rekuperuje z odplynu (FGl) a prenáša sa do vstupného vzduchu (A 1). Zohriaty vzduch (A 2) sa privádza dospaľovacej komory pece 26, aby sa zvýšila tepelná účinnosť...

Spôsob a zariadenie na pálenie vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14485

Dátum: 10.03.2010

Autor: Grohmann Paul

MPK: C04B 2/10, F27D 17/00, C04B 2/12...

Značky: spôsob, vápna, pálenie, zariadenie

Text:

...vápenca alebo iných uhličitanov, pri ktorom by ako odpadový plyn vznika čo možno čistý sekvestrovateľný oxid uhličitý.Táto úloha je rozriešená spôsobom, ktorého charakteristické znaky sú uvedené V patentovomnároku 1, a zariadením, ktorého charakteristické znaky sú uvedené v patentovom nároku 3.-3 Vynález sa podľa toho týka spôsobu prípravy so skôr uvedeným cieľom, vyznačujúceho sa tým, že uhličítan sa privádza do prvého pecného priestoru,...

Spôsob prípravy alternatívnych nízko kalorických odpadových látok obsahujúcich uhlík na použitie v spaľovacích zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15078

Dátum: 10.08.2009

Autori: Ernst Frank, Obrist Albert

MPK: F23G 5/027, C04B 7/44, C10J 3/12...

Značky: zariadeniach, alternatívnych, nízko, spalovacích, látok, použitie, přípravy, kalorických, spôsob, odpadových, uhlík, obsahujúcich

Text:

...podmienok. Výhodne sa tu spôsob realizuje tak,že sa použijú horúce odpadové plyny z chladiča slinkov, pričom ohrev sa uskutočňuje prostredníctvom výmenníka tepla. Okrem stvárnenia výmenníkov tepla, napríklad vo forme dvojstenných rotačných pecí, je možné tento ohrev výhodnejšie realizovať tak, že sa horúci odpadový plyn použije na ohrev tepelne odolných akumulátorov tepla, ako je napríklad piesok alebo keramické prvky, a že spracovávané...

Šachtová pec a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18801

Dátum: 17.06.2008

Autori: Senk Dieter Georg, König Gerd, Babich Alexander, Gudenau Heinrich-wilhelm, König Wolfram, Heldt Hans-heinrich

MPK: F27B 1/16, C21B 7/00, C21B 5/06...

Značky: spôsob, šachtová, prevádzky

Text:

...usporiadaná takzvané dúchaciatrubica, t.j. rúrka, ktorá prechádza napríklad vháňacím otvorom, ktorý sám predstavuje rúrkovitú časť, a končí vo vháňacej oblasti v peci.Najmä u modemých vysokých pecí, ktoré sú prevádzkované snízkym pomeromkoksu, je prúd horúcich plynov s výhodou obohatený kyslíkom vo vysokej miere.Na druhej strane dochádza k zvýšeniu výrobných nákladov prostredníctvom pridávania kyslíka, takže účinnosť modemej šachtovej pece...

Spôsob a zariadenie na využitie tepla dopravovaného diskontinuálnym prúdom spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9927

Dátum: 28.05.2008

Autori: Lengert Jörg, Garbe Hanno, Matschullat Thomas

MPK: F27D 17/00

Značky: spalin, využitie, dopravovaného, spôsob, zariadenie, prúdom, tepla, diskontinuálným

Text:

...v prúde spalín. Kontinuálny pracovný prúd existujúci po tejto premene s takmer konštantným objemovým prúdom a 1 «Nůtantnou teplotou sa môže teraz využiť na premenu dopravovanej tepelnej energie na iné formy energie. Tieto definované pomery a skutočnosti umožňujú napríklad optimálne dimenzovanie technických zariadení používaných na premenu užitočnej energie, napríklad výmenníkaPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia spôsobu podľa...

Spôsob a zariadenia na úpravu plynných splodín zo spekacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6560

Dátum: 08.03.2006

Autori: Neuhold Robert, Fleischanderl Alexander

MPK: F27D 17/00

Značky: spekacích, zariadení, spôsob, úpravu, zariadenia, splodín, plynných

Text:

...zariadenia tak, aby sa zvýšila rýchlosť reakcie medzi plynnými splodinami a0011 Táto úloha sa rieši spôsobom podľa nároku 1 príp. pomocou zariadenia podľa nároku 12. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú zaznamenané0012 Tým, že aditívum sa podáva na minimálne jednom mieste proti smeru prúdenia plynných splodín, sa zvyšuje relatívna rýchlosť medzi plynnými splodinami a aditívom a tým rýchlosť reakcie medzi aditívom a plynnými splodinami. Zvlášť...

Spôsob rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18106

Dátum: 15.07.2005

Autori: Moxnes Bjorn Petter, Nass Erling, Slungaard Torbjorn, Sonju Otto Kristian

MPK: F28F 1/02, F27D 17/00, C25C 3/22...

Značky: spôsob, rekuperácie, tepla

Text:

...na čistenie plynov.0015 Tento vynález sa môže používať v súlade s neskôr uvedeným technickým riešením, ktoré bude najekonomickejšie, pretože teplo odstránené zo surového plynu sa môže použiť viných procesoch alebo aplikáclách.0016 Vtomto dokumente sa uvádza príklad tohto spôsobu na prevádzke na výrobu hlinlka a je charakterizovaný tým, že veľké množstvo plynného exhalátu (rádovo 5000 Nm°lh na výrobnú jednotku hliníka), ktorý obsahuje...

Spôsob zhromažďovania a spracovávania reakčných plynov z výrobného zariadenia pre roztavené kovy a pridružené odprašovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9620

Dátum: 26.08.2004

Autori: Hampel Alfred, Engelmann Anton

MPK: B01D 39/00, C21C 5/38, B01D 46/00...

Značky: zhromažďovania, pridružené, výrobného, roztavené, plynov, spôsob, reakčných, spracovávania, odprašovacie, zariadenia

Text:

...zariadenia, kde súprivádzané pre ďalšie spracovávania.V primárnom odprašovacom zariadeni reakčné plyny, ktorésú vytvárané kontinuálne a V podstate vo vopred odhadnuteľnommnožstve, ktoré závisí na prívodných materiáloch, suzhromažďované V Chladenom odťahovom kryte, ktorý V podstate zakrýva ústie konvertora, a potom dochádza k odstraňovaniu obsiahnutého prachu vo viacstupňovom alebo aspoň dvojstupňovom odprašovacom procese v práčkach...

Spôsob výroby samočistiacich odstrániteľných povrchov, predmet s takým povrchom a použitie sekundárnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1562

Dátum: 31.07.2002

Autor: Spangardt Günter

MPK: C21C 5/28, F27D 17/00, F27D 23/00...

Značky: takým, povrchov, alkoholov, povrchom, sekundárnych, výroby, samočistiacich, použitie, odstranitelných, předmět, spôsob

Text:

...štrbinu, pričom sú usporiadané tesniace prvky, rozdelené po obvode tesniaceho prstenca a nadväzujúce na tesniaci prstenec, pričom tesniaci prvok vykazuje úložnú skriňu a v nej uložený tesniaci materiál, pričom tesniaci materiál uložený v úložnej skrini pozostáva 2 množstva tepelne odolných tesniacich čiastočiek a pričom tesniaci materiál doliaha na komínový kryt a je na neho pritlačený. Tepelne odolnými tesniacimi čiastočkami sa v...

Spôsob odsávania splodín metalurgických reakcií v metalurgickej nádobe a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277987

Dátum: 16.12.1992

Autori: Pernet Daniel, Blum Jacques

MPK: F27B 3/10, F27D 17/00

Značky: spôsob, zariadenie, vykonávanie, nádobě, tohto, reakcií, metalurgických, odsávania, metalurgickej, spôsobu, splodín

Zhrnutie / Anotácia:

Splodiny metalurgických reakcií sa vyvíjajú v metalurgickej nádobe (2) v priebehu času v premenlivom množstve, najmä reakciami zo spracovania vsádzky, pričom vnútro metalurgickej nádoby (2) je pripojené k ventilátoru (11). Do privádzacieho pásma prídavného plynu spojeného s ventilátorom (11) sa privádza prídavný plyn, odsávajú sa splodiny metalurgických reakcií, vyvíjané v metalurgickej nádobe (2) a riadi sa privádzané množstvo prídavného plynu...

Směšovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 273844

Dátum: 11.04.1991

Autor: Leč František

MPK: F27D 17/00

Značky: směšovací, zařízení

Zařízení k využití odpadního tepla z chladicí komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270680

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lašák Antonín

MPK: F27D 17/00

Značky: tepla, komory, zařízení, využití, odpadního, chladicí

Text:

...žebry. Chladicí registr g je svou vstupní větví gl a výstupní větví gg napojen paralelné na nejmáně jedno ze zpětných potrubí 2, 2 samostatného výhřevnáho systemu objektu. Vstupní větev gl a výstupní větev gg jsou paralelné propojeny přes uzavírací prvek1, jehož ovládací část ll je elektricky napojena na termostat 5. umíatěný ve vnitřním prostoru chladicí komory l. Uzavírací prvek 1 je tvořen například ěoupátkem, jehož ovládací část ll je...

Tunelová pec s reguláciou podpecného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267329

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pažický Július

MPK: F27D 17/00, F27B 9/36

Značky: priestoru, reguláciou, podpecného, tunelová

Text:

...rozdelená na prsdhrlevecie pásmo g, páliace pásmo g a chladiace pásmu 3, na ktorá je napojená teplovzdušná potrubie 5. Ako pomocný zdroj dodávky tepla pre sušlareň i slúži spaľovacieĺkomora §.Udpadný vlhký vzduch zo sušiarne odtahuje eueiareneký ventilátor 1. Z predhrievaciehc pásma 3 pece dymová plyny odťahuje ventilátor dymových ply nov. Vzduchotechnika v podpecnom priestore je vybavená ľavým ventilátorom 1 a pravým ventiiátorom lg....

Ohřívač vzduchu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267002

Dátum: 12.02.1990

Autori: Červín Miroslav, Fabík Miroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: průmyslové, vzduchu, ohřívač

Text:

...okruh sestava z piívodu se vstupním otvorem e odvodu s vystupním otvorem, ktoré jsou navzájom propojeny přechodem, přičemž přívod,odvod i přechod mají s výhodou obdelníkový profil.Vyhodou tohoto uspožádání je nanrazení rekuperátoru jako samostatné jednotky ohřívačem vzduchu jednoduchého řešení z materiálu běžné kvality, který nezabírá větší zastavěnou plochu než samotná pec. Dvojnásobná rekuperace pak umožňuje vyuzití zbytkoveho tepla...

Zariadenie na súčasné využitie konvektívnej a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265528

Dátum: 13.10.1989

Autori: Martauz Pavol, Kadáš Anton, Kostka Jozef, Mach Anton, Hlobeň Pavol, Šiška Július

MPK: F27D 17/00

Značky: tepla, zložky, konvektívnej, súčasné, využitie, plášťa, zariadenie, radiačnej, odpadného, rotačnej

Text:

...a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že absorbéry tepelného žiarenia majú v spodnej časti vytvorený nasávací otvor a k jednémuabsorbéru tepelného žiarenia je pripevnené odsávacie potrubie.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynálezu je, že súčasne využíva konvektívnu a radiačnú zložku odpadneho tepla z plâšťa rotačnej pece tým, že sa do priestoru, vytvoreného plášťom rotačnej pece...

Zařízení pro ohřev kapalného média, zejména pro tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264869

Dátum: 12.09.1989

Autori: Schubert Jan, Buchta Josef

MPK: F27D 17/00

Značky: tunelové, zařízení, zejména, kapalného, media, ohrev

Text:

...teplý vzduch pro sušárnu cihlářských výrobků, se část tohoto vzduchu používá pro ohřev topného oleje. Ochlazený vzduch se znovu vrací do sušárny, avšak již se sníženým tepelným obsahem a dochází tak ke zvětšení objemu sušicího vzduchu v sušárně a k vyšší spotřebě energie pro cirkulaci a odvodUvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro ohřev kapalných paliv, zejména u tune- lových pecí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sací...

Akumulátor tepla s pevnou výplňou pre disharmonicky súčinné tepelné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263353

Dátum: 11.04.1989

Autor: Flimmel Jozef

MPK: F27D 17/00

Značky: tepelně, disharmonicky, tepla, pevnou, akumulátor, súčinné, zariadenia, výplňou

Text:

...je prúd studeného vzduchu čiastočne alebo úplne usmerniteľný jednak do zmiešavaoej komory l a jednak cez odbočku ll do protiiahlej spodnej časti akumulačnej komory Q. Akumulačnú komoru g tvoria nepriedušné tepelne izolované steny lg a prieduäná akumulačná výplň ll z pevného materiálu o vysokej tepelnej kapacita, ktoré vytvára pri podlaha pozdĺžne,vzájomne prepojené kanale. V strops akumulačnej komory 5 sú pravidelne osadené výstupné...

Trubková pec s regulovaným teplotním režimem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262076

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šimeček Tomislav, Charvát Viktorin

MPK: F27B 7/00, F27D 17/00

Značky: trubková, teplotním, regulovaným, režimem

Text:

...Použitím radiačního pláště se ovšem mění poněkud i tepelné ztráty vedením, protože kolem pece se vytváří vrstva teplejšího vzduchu, takže výsledný efekt vzniká kombinací obou jevů.Na výkrese je znázorněno na obr. 1 uspořádání trubkové pece s radiačním pláštěm spolu s grafickým vyjädřenim teplotního efektu radiačního plášte, na obr. 2 je pohled na část radiačního pláště sestávajícího ze dvou vrstev perforovaného materiálu.Základem...

Presúvna upchávka vsúvacieho komínového nadstavca elektrickej vypalovacej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258715

Dátum: 16.09.1988

Autori: Tarina Pavol, Tarina Emil

MPK: F27D 17/00, B08B 15/00

Značky: upchávka, vsúvacieho, komínového, přesuvná, elektrickej, vypaľovacej, nadstavca

Text:

...v tom, že sa zabráni volnému prúdeniu horúceho vzduchu z pece do vonkajšieho komínového nástavca. Tým sa ďalej dosiahne jednak rýchlejšie stúpnutie požadovanej teploty v peci, ako aj zamedzenie tepelných strát. Taktiež je týmto zabránené možné v.niknutle vyvinutých plynných splodín z Vypaľovaných materialov na povrch vyhrievacích e 4lementov peci, hlavne V začiatočnej fáze vypaľovanía, ktoré by sa takto vzniklým nánosom skratovali, teda...

Zapojenie kontaktného výmenníka v zariadení pre využitie odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257495

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27D 17/00

Značky: výmenníka, kontaktného, zariadení, zapojenie, tepla, využitie, odpadného

Text:

...v jednoduchosti zariadenia a po zavedení automatickejregulácie i v nízkych nárokoch naobs 1 uhu a údržbu. Dosahuje sa vysoký stupeň využitia odpadového tepla a to najmä kondenzáciou vodnej pary obsiahnutej v odpadných vzdušinách prúdiacich do komína. Taktiež zachytávanie mechanických nečistôt ako i kondenzácia škodlivých plynov a ich neutralizácia sú taktiež nie zanedbatelné účinky, ktoré priamo vplyvajú naNa pripojenom výkrese je na obr. 1...

Zariadenie na ohrievanie tuhových kelímkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246899

Dátum: 15.01.1988

Autor: Cabadaj Jaromír

MPK: F27B 14/14, F27D 17/00

Značky: ohrievanie, zariadenie, tuhových, kelímkov

Text:

...v tom, že pozostáva z podstavca, na ktoreho hornej ploche, umiestnenej v úrovni kominového nástavca, je suvne upravená ozubená tyč s pohonom, na konci s upevnenou objimkou pre uloženie ohrievaného kelímka, pričom v telese kominového nástavca je, proti tomuto koncu ozubenej tyče, vytvorený otvor s dvierkami.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese.Zariadenie pozostáva z podstavca 10, na ktorom je uložená posuvná...

Víko elektrické obloukové pece s vzduchovou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244038

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejeová Sooa

MPK: F27D 17/00, F27B 3/10

Značky: víko, elektrické, clonou, vzduchovou, obloukové

Text:

...tak, aby přivedený vzduch mohl být zachycen e odveden odsávacím zákrytem.Směr a velikost proudu vzduchu proudícího z výdechová hubice musí odpovídlt velikosti pece tak, aby kouřové plyny, odcházející netěsnostmi kolem elektrod, byly přiváděným vzduchem strženy do odsávacího zákrytu.Použitím víke elektrická obloukcvé pece se vzduchovou clonou lzs odsávlt kouřove zplodiny s velkou účinnosti při malém výkonu odsávacích ventilátorů,což znamená...

Způsob předehřívání sypkých práškových či drobně zrnitých surovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241815

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koeí Jaroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: zařízení, drobně, tohoto, surovin, předehřívání, zrnitých, práškových, způsob, provádění, způsobu, sypkých

Text:

...část skříne roštového chladiče 1 slíunku je opatřena hrdlem 6 pro odvod části odpadního vzduchu potrubim 2 odpadního vzduchu do směš-ovače 3 dopravní ,ná Złllñlädoby pnelumatického dopravníku, opatřené přĺlVOdBIm 4 suroviny a potrubím 5 dopravy suroviny, do kterého je zařazen hrubooídlučovař 10 suroviny .a následně ústrojí 9 k regulaci objemu vzduchu z chlazení produktu. Za .regularčním ústrojĺm 9 je potrubí 5 dcąpravy suroviny...

Zařízení pro dopalování kysličníku uhelnatého z tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Juhás Dezider, Gažák 1ubomar, Slezák Arnošt, Tomka Ján, Marcinka Peter, Baea Miloš

MPK: F27B 1/18, F27D 17/00

Značky: pecí, dopalování, tavicích, zařízení, uhelnatého, kysličníku

Text:

...pracovník pro řízení dopalování kysličníku uhelnatého. Tuto obsluhu zajištuje topič pece. Není rovněž nutné přivádět topný plyn pro dopalování kysličníku uhelnatého samostatným hořákem. Protože jsou spaliny dopalovány přímo v komínu tavicí pece, mají i vyšší tepelný obsah a je možné využít spalin i pro ohřev vzduchu nebo vody v nezobrazeném návazném zařízení.Řešení zařízení podle vynálezu je patrno z přiloženého výkresu, na němž je zobra...

Protiproudý konvekční trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239219

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lacina Lubomír

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: rekuperátor, konvekční, protiproudý, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protiproudého konvekčního trubkového rekuperátoru vestavěného do spalinového kanálu průmyslových ohřívacích pecí, který slouží k předehřevu spalovacího vzduchu přiváděného k pecním hořákům. Protiproudý konvekční trubkový rekuperátor sestává ze dvou sekcí, opatřených ve své horní části rozváděcími vzduchovými skříněmi a ve své spodní části sběrnou vzduchovou skříní, která je v části nacházející se pod čelní rekuperátorou sekcí...

Expandačné zariadenie s výmeníkovým predohrevom perlitu a spalovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251309

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ryník Jozef, Fekete František, Bačík Stanislav

MPK: F27D 17/00

Značky: spaľovacieho, perlitu, expandačné, vzduchu, zariadenie, výmeníkovým, predohrevom

Text:

...12 chladenia, spodného uzáveru lg, plášťa 11 spaľovacieho priestoru lg zasunutého do hlavného horáka 12 pozostávajúceho z prívodu gg plynu, plynových dýz gl a usmerňovacích lopatiek ga.Takto zostavené zariadenie pracuje nasledovneSurový perlit je zo zásobníka 1 dávkovaný dávkovačom g do dopravného potrubia 1, v ktorom je unášaný prúdom vzduchu zo zdroja 1 tangencionálne do predohrievacieho priestoru lg. Prechodom cez predohrievací...

Uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchová skříně trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242730

Dátum: 15.05.1987

Autor: Drahovský Jozef

MPK: F27D 17/00, F27B 3/26

Značky: vzduchová, rekuperátoru, skříně, vnitřku, trubkového, rozváděcí, uspořádání

Text:

...tak, aby zvýěený-průtočný podíl vzduchu připsdl ns čelní, nejexponovanějäí řadu trubek.Škrtící clony vlak vždy předetevují nežádoucí zvýšení tlakových ztrát a způsobují snížení účinnosti x-ekuperátoru nebo zvýšení požadavku tlekováho zdroje vzduchu.Uvedené nedostatky odstraňuje z velká části uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchové skříně e podstatou uspořádání je podle vynález to, že na dnu rozváděcí vzduchové skříně jsou mezi...

Zařízení pro předehřev předvalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242902

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šebík Alexander

MPK: F27D 9/12, F27D 17/00, F27D 13/00...

Značky: předvalků, předehřev, zařízení

Text:

...technologického teple z odpadních komínových spalín zpět k technologickénu použití, které se projevuje znížením energetickáho příkonu při jinak stsjném výkonu ohřívací pece.vynález je v příkladu provedení znizorněn na připojerąých výkresoch, kde obr. 1 představuje prostorovou dispozici válnice a ohřívací pece před vlastní válcovscí tratí, obr. 2 znázorňuje zvětěený řez komínovou čistí tunelověho příkrovu v místě A - A z obr. 1 e na obr. 3 je...

Kanálový ohřívač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233946

Dátum: 01.03.1987

Autori: Adámek Vladimír, Šmálek Josef, Široký Engelbert, Bém Čeněk

MPK: F27D 17/00

Značky: ohřívač, kanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Kanálový ohřívač vody je určen k využívání odpadního tepla spalin z průmyslových pecí všude tam, kde spaliny odcházejí pecními kanály do komínů a kde je nedostatek místa. Má vodní trubkové registry zabudovány výsuvně v samostatném izolovaném obtoku pecního kanálu, který je umístěn nad horizontální stropní přepážkou spalinového kanálu, přičemž napojení na pecní kanál je provedeno vstupní a výstupní komorou, které jsou opatřeny regulačním a...

Uspořádání trubek v článku trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242273

Dátum: 31.08.1985

Autor: Hlinka Svatopluk

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: trubkového, uspořádání, rekuperátoru, článků, trubek

Text:

...scnemarícky boční pohled na třířadový článek rekuperátoru, obr. 2 představuje řez článkom V místě A~A z obr. 1 a čárkovaně ohraníčená část článku je v detailu zvětšena na obr. 3. Obr. 4 dále rozvádí a objasňuje geometríí druhé řady trubek v článku.Z obr. 1 je patrno, že trubky 11, 20 30 jsou zahnutý do tvaru U pod poloměrem R a svými vstupnímí otvory 11, 21, 31 jsou zaústěny do vstupní vzduchové krabice 1, zatímco do výstupní vzduchové...