F27D 13/00

Zariadenie na pred ohrev kovovej vsádzky v zlievarenskej prevádzke a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18103

Dátum: 10.12.2010

Autori: Narholz Thomas, Villemin Bernard

MPK: F27B 3/18, F27D 13/00, C21C 5/52...

Značky: zlievárenskej, vsádzky, zariadenie, ohrev, prevádzke, súvisiaca, metoda, kovovej

Text:

...aj údržbe stroja. 0016 Navyše, vysoká teplota, pri ktorej majú spaliny vplyv na kovovú vsádzku vo vnútri tunela, spôsobuje oxidáciu šrotu samotného, čo vyžaduje väčšiu spotrebuenergie za účelom roztavenia v taviacej peci a to tiež spôsobuje stratu materiálu so zníženým výťažkom kovovej vsádzky.0017 Jedným z cieľov vynálezu je predstaviť zariadenie na dopravu asúčasne predhriatie kovovej vsádzky v taviacom stroji, ktoré má vysoký výnos, čo...

Spôsob na tavenie drobného kusového hliníkového šrotu s tepelným predspracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4512

Dátum: 24.02.2006

Autori: Hertwich Günther, Mayringer Hubert, Niedermair Franz

MPK: F27B 7/00, C22B 9/00, C22B 21/00...

Značky: drobného, spôsob, tavenie, kusového, šrotu, predspracovaním, hliníkového, tepelným

Text:

...pre drobný kusový hliníkový šrot a z pece na tavenie hliníkového šrotu, tepelne spracovaného v sušiaku. Je potrebné iba napojiť sušiak na pec a zapojit do okruhu-horúceho plynu, z ktorého ústí odbočovacie vedenie do pece, aby sa jednak dopravoval hliníkový šrot bezprostredne po svojom tepelnom spracovaní v sušiaku bez tepelných strát do pece a jednak aby sa mohli využiť nízkotepelné plyny, vznikajúce pri tepelnom spracovaní hliníkového šrotu,...

Taviace zariadenie a metóda na výrobu ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19235

Dátum: 20.02.2006

Autori: Morsut Stefano, Sellan Romano, Terlicher Stefano, Dimitrijevic Vladimir

MPK: F27B 3/18, F27D 13/00, C21C 5/56...

Značky: výrobu, taviace, zariadenie, ocele, metoda

Text:

...zapínanie a uvedenie pece do normálnej výrobnej prevádzky.0013 Jedným z cieľov tohto vynálezu je predstaviť taviace zariadenie skontinuálnym zásobovaním, ktoré umožňuje udržať taviacu pec vždy aktívnu, aj kedmusí byť prevádzka predhrievacieho tunela a / alebo podávača kovového zavážaniaprekonané nedostatky súčasného stavu techniky a aby bo|i získané tieto a ďalšie0015 Predkladaný vynález je uvedený a charakterizovaný v hlavných...

Vsádzkové zariadenie, hlavne vsádzkový predhrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4933

Dátum: 25.11.2004

Autor: Fuchs Gerhard

MPK: F27D 13/00, F27D 3/00

Značky: hlavne, vsádzkový, zariadenie, vsádzkové, predhrievač

Text:

...obklopujúci nadstavec s prírubou alebo V tvare náustka, ktorý umožňuje plynotesné spojenie so vsádzkovým otvorom taviaceho téglika, ktorý je výhodne vytvorený hlavne postranne v hornej nádobe taviaceho téglika. Výhodne je vsádzkové zariadenie vytvorené horizontálne pojazdne a má na tento účel bud podvozok alebo valivé uloženie. V tomto pripadeje zvlášť výhodné náustkové spojenie, pretože jeho pomocou je možné rýchle spojenie stéglikom a...

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, slínku, cementářského, chlazení, horkého

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Voit Karel, Marek Stanislav, Němeček Petr, Filouš Jiří, Hopjan Josef

MPK: F27D 13/00, F27B 15/00

Značky: způsob, tohoto, provádění, způsobu, podobných, slínku, výpalu, zařízení, cementářského

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Způsob výpalu zrnitých vápenců v rotační peci na výrobu vápna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269333

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michálek Zdeněk, Hanuš Jiří, Polišenský Emil

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, vápna, provádění, způsobu, tohoto, rotační, výpalu, zařízení, výrobu, způsob, vápenců

Text:

...mletého méněhodnotného tekutého paliva nebo popela,v množství 2 až 5 5 z hmotnosti vypáleného vápna, Jehož bod mělmutí Je nižší, než Je teplota povrchu pálené vrstvy vápno v pálíoím pásme.Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu speöívá v tom, že do rotační pece pod vodorovnm rovinou hlavního hořáku pro spalování plynného nebo kepalného paliva, směrem k povrchu vypalované vrstvy vápna, Je žárovou hlavou zaveden přívod přísady, s...

Stacionární zařízení pro výpal slínkotvorných minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268297

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, minerálů, slínkotvorných, stacionární, zařízení

Text:

...společně s přísndou, zevedenou do vzduchoproudové mlýnice ll dvojíc( přfvedů lg přísndy. Po semletĺ odcházf hotový produkt dvojicĺ výstupů 39 hotovčho produktu ze znřĺzenf.Stločaný vzduch je do vzduchoproudovš mlýnice ll přivůdčn dvojici vstupů lg tlačeného vzduchu, an. je vcdco dvojici kanálů ii vzduchu do chladiče 1 §, odkud j. dvojici knnálů łg vzduchu vnden do dvojice horizontálních vstupních cyklonových stupňů lo, odkud je dvojici přivodů...

Zařízení k tepelnému zpracování práškové a jemně zrnité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266721

Dátum: 12.01.1990

Autori: Podmolík Jaroslav, Marek Stanislav, Filouš Jiří, Němeček Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, jemné, zrnité, práškové, suroviny, zařízení, tepelnému

Text:

...označují stejnými šísly vždy shodné části zařízení. Protože pro popis tohoto zařízení a jeho funkci není třeba brát zřetel na typ použitého předehřívače, je následující text společný pro obě varianty.Fluidní topeniště 1 má ve své spodní části přívod 2 paliva, přívod 3 rluidního vzduchu a odvod lg popela. Tento konstrukční celek je napojen zespodu na výpadový kužel A předehřívače ł suroviny, který je surovinovým potrubím Q spojen s...

Zařízení pro předehřev a částečnou kalcinaci zrnitých a kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265960

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pospíšil Jaroslav, Skala Václav, Hanuš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, kalcinaci, materiálů, předehřev, zařízení, kusových, částečnou

Text:

...opatřeny stíracími bloky li, tvaru obdélníku, uloženými na horní ploše. V prostoru nad vynášecími deskami lg je umístěno vodící těleso 1, půdorysně s výhodou ve tvaru obdélníku, které svou horní zužující se částí zasahuje do předehřívacího a kalcinačního hrdla A.Při pohybu vynášecích desek 3 v radiálním směru k ose a od osy svislé šachty, postupuje materiál vlastní vahou z provozního zásobníku l materiálu přívodním potrubím 3 materiálu do...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265905

Dátum: 14.11.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří, Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, cementářského, zařízení, výpal

Text:

...proudění plynu přiváděných tangenciálně potrubím Ř pecních plynu 2 rotační pece l, což je znázorněno na obr. 2. Přitom je výstupní u|luhĺ f hnuhýrh lvnů nklnnňnň vu nmňun nnluu Hlynu ňlkmn dolu n nvfrá n vndnrovnnn rovlnou úhel 15 už 40 °. Ve spodní části a ve výpadkovćm kuželi šachty g přcdohřívače naatává tak intonzívní promíchávání hořlavých plynu přívúdčných výstupním potrubím 1 horkých plynuz fluidního topeniště § a spalín přiváděných...

Způsob výpalu cementářského slínku s využitím méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265482

Dátum: 13.10.1989

Autori: Němeček Petr, Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: méněhodnotného, cementářského, způsob, paliva, výpalu, slínku, využitím

Text:

...a nezakresleným chladičem slínku, je přiřazeno fluidní topeniště Q. Ve fluidním topeništi 3 je nad roštem lg vytvořena fluidní vrstva lg z inertního materiálu tvořeného cementářským slínkem se zrnitostí do 3 mm. Do topeniště se přivádí dávkovačem 5 jemné méněhodnotné palivo, případně i kapalné, které se do něho přivádí přívodem 1. Do fluidního topeniště 3 se přívodem g rovněž zavádí surovinově odprašky z odlučovacího zařízení 1...

Způsob předehřívání práškového a jemně zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265454

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doleželík Vítězslav, Odstrčilík Zdeněk, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: práškového, zařízení, způsobu, provádění, tohoto, jemné, způsob, zrnitého, předehřívání, materiálů

Text:

...šachty jsou uzavřeny,aby bylo možné jejich čištění. Toto se postupně stále opakuje.Tímto šachtovým předehřívačem podle vynálezu s vestavěnou proetorovou mříží se dosáhne zlepšeného předehřívání suroviny, teplo přechazí do Vestavěné proatorové mříže a pak teprv do předehřívaného materiálu, čímž ae aníží zatížení cdtahovaných plynu prachovými aloäkami. Předatavuje zdokonalení předehřívání, úsporu tepla a znížení úletu z předehřívaně...

Zařízení s dvoušachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265430

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plšek Josef, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: fluidním, zařízení, předehřev, kalcinaci, materiálů, reaktorem, práškového, dvoušachtovým, předehřívačem

Text:

...skluzem 3 práškového materiálu přes dělič ll práškového materiálu do fluidního reaktoru 3, odkud částečně zkalcinován je kanálem § reaktorových plynů zaveden do kanálu 3 pecních plynü, do něhož je skluzem g práškového materiálu zaveden i práškový materiál z pravého šachtového předehřívače l. Kanálem 3 pecních plynů je za současného dohořívání reaktorovýoh plynů práškový materiál dopraven do předřazených odlučovacích stupňů É, odkud již...

Šachtový předehřívač s křížovým propojením cyklonových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265010

Dátum: 12.09.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: stupňů, křížovým, šachtový, předehřívač, cyklonových, propojením

Text:

...plynü prvého vertikálního stupně.§ drnhého teplovýměn ného stupně 3. Tento prvý vertikální cyklonový stupeň Ě je Wskluzem 1 práškového materiálu propojen se vstupním kanálem § plynü druhého vertikálniho stupně Ž, příslušejioiho paralelní větvi téhož druhého teplovýměnného stupně 3. Druhý verti~Zu propojen s horní částí disperzní šachty 1.Horképlyny vstupujíci do Spodní části dispenzní šachty 1 se po průchodu dísperzníšachtou 1 rozdělují do...

Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, zrnitých, granulovaných, materiálů, šachtový

Text:

...obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky...

Zařízení pro postupnou kalcinaci práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263617

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pumprla Alois, Žajdlík Josef, Šafář Jiří, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, materiálů, kalcinaci, práškových, postupnou

Text:

...přívod 1 spalovacího vzduchu potrubím ll spojen s patním kusem 3 rotační pece l. Axiální přívod 1 a tangenciální přívod Q spalovacího vzduchu kalcinační komory 5 je napojen na potrubí g terciálního vzduchu odneznázorněného chladiče. Horní část kalcinační komory A je spojena spojovacím potrubím lg plynu se spodní částí kalcinačního kanálu 3 umístěnou na patní kus 2 rotační pece l. Horníčást kalcinačního kanálu 3 navazuje potrubím ll plynů...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263409

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, předehřev, materiálů, práškového, zařízení

Text:

...pecních plýnů nebo do přívodu paliva v blízkosti jeho vyúetění do kanálu pecních plynu, pak v rotační peci není nutno pracovat s přebytkem kýslíku, ktorý by posta~ čovel ke spalování v těchto místech.W Toto zařízení bude blíže výsvětleno pomocí výkreů)d ĺkde ano znvňuje obr.l peoní linku s vedením pecních plýnů a přívodem paliva a dále předehřívač tvořený šachtou e se skluzem do patního kusu rdmxpece, na obr. je toto řešení rozsíreno o fluidní...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu ve dvouproudovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263265

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, uspořádání, práškového, kalcinaci, předehřev, dvouproudovém, materiálů

Text:

...niho cyklonového stupně g pecního proudu 3 a od horizontálniho cyklonového stupně g kaloinační ho proudu 5 do nejblíže teplejšího vertikálniho cyklonového stupně l pecniho proudu 3 a obráceně, vedení od vertikálniho cyklonového stupně ł pecniho proudu g do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 kalcinačniho proudu § a od horizontálního cyklonového stupně 3 pecního proudu 3 do nejbliže teplejšího vertikálního stupně l...

Předehřívač práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263264

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, práškového, materiálů

Text:

...cyklonový stupeň ł má skluz Ž práškového materiálu ústící do kanálu 1 horkých plynú ustícího do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 a skluz § práškového materiálu z chladnějšího horizontálního cyklonového stupně g ústí do kanálu 1 horkých plynů, ústícího do nejblíže teplejšího vertikálního cyklonového stupně l.Při sestavení střídajíoích se vertikálních a horizontálních cyklonových stupňů do dvou větví předshřívače,...

Zařízení k tepelnému zpracování prachového nebo jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263258

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelnému, zrnitého, jemné, zařízení, prachového, materiálů, zpracování

Text:

...dvojicí potrubí lg pro vedení materiálu přichází do tepelného agregátu łgąa horké plyny postupují do dvojice horizontálních cyklonových stupňů 3.Podle jiného provedení k tepelnému agregátu lg je na vedení lg kouřových plynů napojen předřazený tepelný agregát ll, z něhož dvojice kanálů lg horkých plynů ústí do dvojice oyklonových stupňů ii, odkud tepelně zpracovaný prachový materiál postupuje do tepelného agregátu lg a horké plyny do dvojice...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu fluidním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263056

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškového, fluidním, zařízení, materiálů, předehřev, kalcinaci, reaktorem

Text:

...části obou větví předehřívače a jsou tak vytvořeny podmínky pro lepší využití tepla z měněhodnotného palive/k čemuž přispívá i to, že do spodní části každé větve předehřívače se s pecními plyny vrací celkově stejné množství práškového materiálu, jako je podáváno do každé větve předehřívače.Příklad provedení zarízení pro předehřev a kalcinací práškového meteriálu podle vynálezu je zohrazen na výkresu.kanálemĺpecnícn glynů progojen s...

Směšovací komora pro ochlazování spalin obsahujících škodliviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262960

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: směšovací, spalin, škodliviny, obsahujících, ochlazování, komora

Text:

...zde vzniká strop šikmého kužele, msto pro vytvoření čistících otvorů a podporuje se turbulence procházejících plynů. vertikální těleso může být jedno nebo více a dáĺe následuje válcový ú Ásek a odbočka plynů pro jejích odvádění z komory.Toto zařízení je znázorněno na přiloženém výkrest Směäovací komora je ve své spodní části tvořena šikmym kuželem L, který je napojen odbočkou A na kanál g plynů přicházejících z rotační pece 3. Šikmý kužel L...

Kombinovaný šachto-cyklónový předehřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262839

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: šachto-cyklonový, předehřívač, kombinovaný

Text:

...je prvá dvojice cyklonových stupňů 3 prvého teplovýměnného stupně 5, přislušejici jedné větvi, skluzem 1 práškového materiálu gwopýemause vstupnim kanálem § plynů dvojice cyklonových stupňů 2 téhož prvého teplovýměnného stupně A, Přislušející druhé větvi. Tato dvojice cyklonových stupňů 2 prvého teplcvýměnného stupně A je skluzem 1 práškového materiálu propojena se vstupním kanálem § plynů cyklonového stupně lg druhého teplovýměnného...

Zařízení s šachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro tepelné zpracování a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262175

Dátum: 14.03.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, reaktorem, šachtovým, materiálů, zařízení, práškového, kalcinaci, předehřívačem, fluidním, zpracování

Text:

...předehřívačů, u nichž se přístavbou fluldního rea-ktoru sleduje částečně náhrada ušlechtílého pa 1 íva, spaloválného v hlavní-m hořáku rotační pece, paliVem méně hodn-otvným, přičemž instalace horlzootálního cyklón-ového stupně zachová-vá stávající vstup plynů z rotační pece do šachtového předehřívače, takže není nutné zkrácení jeho Spodní části, čímž se šetří investiční náklady -na rekonstrukci.Na výkrelsu je schematicky znázorně-no...

Zařízení k tepelnému zpracování práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261975

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelnému, zařízení, materiálů, zpracování, práškového

Text:

...předpoklad pro dosažení prakticky stejné tlakové ztráty na obou vstupech do společného křížoproudého předehřivače.Příklad provedení zařízení podle vynálezuje zobrazen na výkresu. V tomto případě zařízení sestává ze dvou za sebou řazených teplovýměnných křížoproudych jednotek 1,z nichž každá sestává z křížového kusu 2,dvojice -vertíkálních cyklónových stupňů 4.Slínovací agregät 5 je kanálem 6 pecních plynů napojen na jeden z dvojice...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261740

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: tepla, šachtový, výměník

Text:

...horizontální rcštovou vestavbu 1, tvořenou dutými koncentrickými prstenci 1 a radiálními dutými tělesy Ž pro odvod části předehřátého chladícího vzduchu, postupujícího dolní částí chladící šachty g prostoremprvé horizontální roštové veetavby 1 do sběrné obvodové komory Qs odváděcími otvory 1 a hrdlem § pro napojení na přiřazené zařízení, které není vyznečeno.Horký materiálipostupujíoí samospádem rovnoměrně chladící šechtou...

Šachtový předehřívač práškového materiálu se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261043

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: ztrátou, materiálů, práškového, předehřívač, tlakovou, šachtový, sníženou

Text:

...cyklőnových stupňů s vertikálními cyklćnovými stupni pak umožňuje snížit stavební výšku cyklćnové části předehřívače a ušetřit nebo dokonce úplně odstranit oblouky v propojovscích kanálech, což rovněž přináší snížení tlakové ztráty horní cyklónové části šachtového předehřívače.Příklad řešení takovéhoto šachtového předehřívače podle vynálezu je schematicky znázor-. něn na výkrese.Předehřívač sestává z disperzní šachty l, na níž...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261011

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, předehřev, kalcinaci, práškového, materiálů

Text:

...Q zavedena do kalcinačního kanálu lg, jímž je za probíhající kalcinace dopraven zpět do disperzního předehřívače 3. Zdrojem tepla pro kalcinaci jsou hořlavé produkty z fluidního reaktoru E, jež vstupují do kalcinačního kanálu lg kanálem g hořlavých produktů, kde se spalují po smísení s horkým vzduchem, přiváděným kanálem 1 horkého vzduchu.Při odstavení fluidního reaktoru g a pŕívodu horkého vzduchu je práškový materiál přiváděn pouze do...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260877

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučeřík Oldřich, Hanuš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: výměník, šachtový, tepla

Text:

...dvě radlální usměrňovací tělesa 9 s nosným trámcem 25, vytvářejíci spolu s materiálem sesypaným pod sypným úhlem radiální spojovací kanály 10 zaústěné do rozváděcíhołprostoru 11, tvořeneho materiálem sesypaným pod sypným úhlem,spolu s kruhovým dnem 12 vnitřní stěny 7. Na radiální spojovací kanály 10 je napojen vnitřní konřovod 13, druhým koncem napojený na sběrač 16 horkých plynů, který spolu se sběračem 17 předehřátého materiálu tvoří komoru...

Průběžná pec pro tepelné zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261322

Dátum: 12.01.1989

Autor: Zuna Zdeněk

MPK: F27B 9/12, F27D 13/00

Značky: tepelně, zpracování, průběžná

Text:

...spékání výlisků z kovových prášku, se jmenovitou teplotounapř. 1 350 OC je vybavena cirkulačním okruhem g, který je naplněn teplonosnou látkou1, jejíž teplota varu je nižší než jmenovitá teplota průběžné pece l a současně vyššínež 100 °C. Teplonosnou látkou 1 je s výhodou roztavený kov, např. roztavený zinek. Cirkulační okruh 3 sestává z kondenzátoru 3, zabudovaného v průběžné peci l a za ním, ve směru pohybu zpracovávaného materiálu Ě,...

Kombinovaný šachto-cyklonový předehřívač se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259445

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: šachto-cyklonový, předehřívač, kombinovaný, ztrátou, sníženou, tlakovou

Text:

...na přiloženém výobrazení. Třlstupňový kombinovaný předehřívač sestává z disperzní šachty 1, jíž je z hlediska vedení plynů předřazengteplov-ýměnný stupeň 2, sestávojicí z horizontálního cyklo 4nového stupně 3, který je kianálem 4 plynů spojen se Spodní částí disperzní šachty 1. Na dlsperzní šachtu 1 navazuje tepbovvýměnný stupeň 5, sestávající z dvojice vertikálních cyklónových stupňů li, které jsou s disperzní štachtou 1 propojený kanálem 7...