F27B 9/30

Spôsob a zariadenie na vypaľovanie keramických polotovarov a pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18496

Dátum: 05.09.2012

Autori: Heitmann Peter, Gausmann Heiner, Hüsing Rainer

MPK: F27B 9/30, F27B 9/02, F27B 17/00...

Značky: zariadenie, polotovarov, keramických, vypaľovanie, spôsob

Text:

...vysokoteplotnej oblasti pece sa môže upúšťať od zložitej a teda náchylnej prevádzacej techniky.0009 V spôsobe podľa vynálezu sú pozdĺž pecnej dráhy na oboch stranách vypaľovacej zóny sa napájajúce, hlavne vždy viac pecných vozíkov dlhé sálavé zóny ešte pred vypaľovacou zónou sa nachádzajúce polotovary vlaku ohrievané sálavým teplom z vypaľovacej zóny už prichádzajúcich polotovarov susedného a v opačnom smere sa pohybujúceho pecného vlaku. To...

Spôsob používaný pri spaľovaní v priemyselnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13731

Dátum: 21.12.2010

Autori: Ekman Tomas, Lugnet Anders

MPK: C03B 5/235, F27B 9/30

Značky: spôsob, používaný, spalování, priemyselnej

Text:

...aby vytvárali plamene v tvare plochej dosky s veľkým uhlom rozprestretia, čo Iná za následok zníženie rizika prehriatia povrchu materiálu 102, ato že teplotná homogenita v priestore nadhomým povrchom materiálu 102 sa stáva vysokou.Stropné horáky 103 sú prevádzkované na pevné, kvapalné alebo plyrmé palivo, ako je zemný plyn a oxidant. Oxidantom môže byť vzduch alebo iný oxidant s obsahom kyslíka najviac 30Je výhodné, aby boli stropné horáky...

Podávač do pece a pecné zariadenie s podávačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14234

Dátum: 28.05.2009

Autor: Schwartz Rolf-josef

MPK: F27B 9/30, F27D 1/18

Značky: pecné, podávačom, zariadenie, podávač

Text:

...Výhodne sú protíľahlé prvky platne minimálne dvoch radov zprvkov platne podávača zakaždým navzájom spojené s viacerými spojovacími dielmi, pričom spojovacie diely sú uložené pohyblivo V prvkoch platne podávača. Pri týchto spojovacích dieloch môže íst napríklad o čapy so zaoblenými koncovkami, ktoré sú vedené cez otvory v prvkoch platne podávača, pričom zaoblenékoncovky sú uložené v miskovitých priehlbinách vo vonkajšej ploche prvkov platne...

Spôsob, zariadenie a systém tepelného spracovania postupujúceho kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8654

Dátum: 08.07.2008

Autor: Raick Jean-marc

MPK: F27B 9/30, C21D 9/56

Značky: tepelného, spracovania, kovového, pásu, zariadenie, systém, postupujúceho, spôsob

Text:

...cirkulácie plynu nad určitý bod je všetok zisk z prenosu tepla viac ako kompenzovaný prídavnou prácou potrebnou na to, aby cirkulácia plynu bola rýchlejšia.0009 Problém na riešenie je teda zmenšenie spotreby energie v procesetepelného spracovania postupujúceho kovového pásu.0010 Podľa vynálezu je tento problém riešený tým, že sa prenos tepla uskutočňuje hlavne vedením. Teplo je tak prenašané veľmi účinne bez potreby značného prídavného...

Spôsob tepelného spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16261

Dátum: 29.03.2007

Autori: Waning Gerd, Mahlo Thomas

MPK: C21D 1/767, F27B 9/30, C21D 9/00...

Značky: spôsob, tepelného, spracovania

Text:

...stenách alebo v streche resp. v strope pece na tepelné spracovanie a hnací plyn je dúchaný priamo do vnútomého priestoru pece.Výstupný otvor hnacej trysky končí priamo vpeci na tepelné spracovanie. Na prestavbujestvujúcej pece je nutné len pripevniť hnacie trysky na vhodných miestach v stenách resp. nastrope pece a vystaviť ich pôsobeniu hnacieho plynu.Vo vnútornom priestore pece nie sú usporiadané žiadne vstavby alebo zariadenia na...

Vynálezy kategórie «F27B 9/30» v ZSSR.

Spôsob sušenia alebo pálenia tehlových polotovarov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282815

Dátum: 12.11.2002

Autor: Linke Walter

MPK: F27B 9/30, F26B 21/02, B28B 11/00...

Značky: polotovarov, tohto, spôsobu, tehlových, spôsob, vykonávanie, sušenia, zariadenie, pálenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa každý tehlový polotovar (2) usporiada na dopravnom prostriedku (12) na sušenie alebo na dopravnom prostriedku (20) na pálenie s takým vzájomným odstupom proti iným tehlovým polotovarom (2), že všetky tehlové polotovary (2) sa podrobujú sušeniu alebo páleniu ako jednotlivé kusy. Sušiace zariadenie (8) a vypaľovacia pec (9) sú usporiadané vedľa seba. V sušiacom zariadení (8) sú usporiadané striedavo dýzy (15) na prívod vzduchu a...

Výmurovka voza tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Mokrášová Jaroslava, Kocman Vlastimil, Ondra Pavel, Bůžek Jindřich

MPK: F27B 9/30, F27B 9/26, F27D 3/12...

Značky: vymurovka, tunelovej

Zhrnutie / Anotácia:

Výmurovka voza tunelovej pece pozostáva z niekoľkých vrstiev (1, 4, 7, 9) nasucho vyskladaných doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91) väčšinou šesť a päťhranných z tepelnoizolačného a žiaruvzdorného materiálu, ktoré majú výstupky (12, 42) tvaru kruhového segmentu a pri vyskladaní tvoria zámky pre duté valcové tvarovky (31, 32), ktoré sú umiestnené v priestore medzi jednotlivými vrstvami (1, 4, 7, 9) doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91).

Krokovací zařízení průběžné ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268742

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tříska Vojtěch, Kitschka Karel

MPK: F27B 9/30

Značky: zařízení, ohřívací, průběžné, krokovací

Text:

...dílů krokovacího zařízení, čímž jeho poruchovost a provozní nespolehlivost stoupá.Uvedené nedostatky odstraňuje krokovací zařízení podle vynálezu sestávající z dvojic lišt z nichž Jedna je v peci pevně uložena a druhé, pohyblivá lišta Je spojena s přestavným pohonným ústrojím a podstata vynálezm spočívâ v tom, že pracovní částiąjak úložné lišty, tak i lišty pohyblivé jsou tvarově shodného provedení s úložnými zářezy trojúhelníkového tvaru s...

Odklápěcí mechanismus ventilátoru a ucpávky průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268605

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kříž Ivan

MPK: F27B 9/30

Značky: ventilátoru, mechanismus, ucpávky, odklápěcí, průmyslové

Text:

...je opatřena isolací §, je usazeno levé vodítko ll ukončené prvním náběhem 15 a, dále pravé vodítko lg ukončené druhým náběhem 15 b a mezitěmito dvěma náběhy 15 a, 15 b je střední vodítko ll, ukončené nahoře obloukovou vo dicí částí lg. Střední vodítko má U-profil. V levém vodítku li je uložena oběžná kladka lg, která je otočně upevněna na kostře 3 odklápěcího mechanismu. Na střednímyodítku ll je uložena středová kladka ll, také otočně...

Stavěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267464

Dátum: 12.02.1990

Autor: Plášil Jiří

MPK: F27B 9/30, F27D 19/00

Značky: zařízení, stavěcí

Text:

...1 je čep 2, ktorý neee první kladku li, do ktoré zapadá první vedení 12 stolu 11. Obdobně mezi oběma rameny 33, 33 druhé krajní páky 3 je čep 19, ktorý nose druhou kladku12, do ktoré zapadá druhé Vedení lg stolu 11. Hřídel 3 je uloženn v ložiekách lg, která jeumístčna z boku ve vaně lg pece. Ramena proatřední páky 2 a vnitřní ramena lg, 33 obou krajnjeh pán 1, 3 jsou propojena spojovacím čepem 31, ktorý jepevně spojen,např. svarem,s rameny...

Zdvihový mechanismus krokovacího zařízení průběžné ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267042

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kitschka Karel, Tříska Vojtěch

MPK: F27B 9/30

Značky: krokovacího, ohřívací, průběžné, zařízení, mechanismus, zdvihový

Text:

...nikolív pod ní. odpadsjí tím kompliksce 3 přímočarými hydromotory, které v prostoru pod pecní níatějí trpí sálevým teplem pece a jejich údržba a opravy ve atíeněném záątavbovém podúrovňovém prostoru jsou velmi složité a prscné.vynález je v příkladu provedení zobrazen schematicky na přípojeném výkresu, který znázorňuje zařízení zdvihového mechanismu na jedné straně pece. Zařízení druhé strany pece je provedeno shodně, není však vybaveno...

Spôsob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245345

Dátum: 15.12.1988

Autori: Forlani Orfeo, Notari Bruno, Ancillotti Francesco, Ogura Tsuneo

MPK: F27B 9/30, C21D 9/56

Značky: pecných, úpravy, transportných, žiarupevnej, hliníka, povrchu, obsahom, zliatiny, chromniklovej, spôsob, tepelno-chemickej, valcov

Text:

...ako pri AO č. 175 079 a môže byt účinné pre spracovanie iných druhov plechu. Ostatné známe riešenia problému sa zakladajú na použití rôznych druhov materiálov a konštrukčného usporiadania transportných valcov, t. j. okrem spomínaných žiarupevných chromniklových ocelí keramické alebo ine žlaruvzdorné materiály v kombinácii s kovovými .nosnými elementami, ako napríklad v AO ČSSR č. 163 975. Tieto materiály s výheodnými povrcho-vými...

Sposob čistenia povrchu pecných válcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259599

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kochan Pavol, Beránke Dušan

MPK: F27B 9/30

Značky: pecných, spôsob, povrchu, čistenia, valcov

Text:

...o nesený stojaci oceľový pás sa teplota pracovného prostredia pece zníži o 150 až 200 °C.Výhodou spôsobu čistenia pecných valcov podľa vynálezu je rýchle odstránenie nalepenin z povrchu pecných valcov bez ich demontáže, mechanického opracovania a spätnej montáže a to pri teplote pece len o 150 až 200 C nižšej ako je pracovná teplota pe 4ce. V porovnaní so spôsobom čistenia pecných valcov pri pracovnej teplote, pri ktorom dochádza iba k...

Zapojenie dosúšacej komory pre podmienky redukčno-oxidačného výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258617

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/30

Značky: zapojenie, redukčno-oxidačného, komory, dosúšacej, výpalu, podmienky

Text:

...6. V páliacom pásme 3 sú osadené horáky 31 pre výpal tovaru, ktoré sú napojené cez regulačná orgány na potrubie 11 z výdychu sušiarne, potrubie 12 z podpecného kanála a palivové potrubie 20. Výdychový ventilátor 5 má na sacej strane regulačný orgán 14 výdychu vzduchu. Zmiešavací ventilátor 6 je na sacej strane vybavený regulačným orgánom 15 recirlšulácie teplého vzduchu a regulačným orgánom 15 pre vzduch prúdiaci z medzistropu cez...

Komorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257844

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gillányi Ján, Gliba Gejza, Adamovič Anton, Zeman Jan, Moravčík Alfonz, Bruncko Milan

MPK: F27B 9/30

Značky: komorová

Text:

...a je uzatvorený dnom pece, upevneným na konzolách vertikálneho pohybového mechanizmu, ktorý je integrálnou súčasťou pece, ato i v prípade, že má samostatnú nosnú konštrukciu.Výhodou komorovej pece podľa vynálezu je, že jej prevádzka je energeticky menej náročná v dôsledku výrazne zniženého úniku tepla pri jej otvorení.Príklad vyhotovenia komorovej pece podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktoromKomorová pec pozostáva z nosného rámu...

Způsob řízení ohřevu vsázky v komorových ohřívacích pecích s periodickým pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zahraj Stanislav

MPK: F27B 13/14, F27D 7/00, F27B 9/30...

Značky: způsob, ohřívacích, řízení, ohřevu, periodickým, cyklem, pracovním, vsázky, komorových, pecích

Text:

...do doby dosažení požadované konečné hodnoty střední teploty vsázky nebo její enthalpie.Další postup ohřevu ve vyrovnávací fázi do okamžiku výdeje může probíhat podle známých způsobů, např. udržování na konstantní hodnotě teploty v peci nebo teploty spalín na výstupuz pracovního prostoru. Střední teplotu vsázky je možno určit např. z průběhu teplot spalín měřených na výstupuz ohřívací komory jako ustálenou hodnotu teploty spalín při změně...

Tunelová pec pro výpal keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 253889

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polách Josef, Batelka Stanislav

MPK: F27B 9/30

Značky: keramické, hmoty, výpal, tunelová

Text:

...ventilátorů rozmístěných po obou stranách pece její přední části, v pásmu odpovídajícím teplotní úrovni 400 až S 00 °C na teplotní křivce pece, jejichž odtahové potrubí je zaústěno do pálicího pásma pece v místě poslednísekce hořáků před začátkem chladicího pásma.Tĺmto řešením se využije energetický potenciál spalitelných podílů v kouřových plynecha zvýší se stupeň využití energetického obsahu paliva zalisovaného do vypalované...

Ochranná vrstva povrchu těla unášecích válců ze žárupevné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 244020

Dátum: 16.11.1987

Autori: Pawlica Rudolf Csc, Koželuha Jaroslav, Baeák Petr

MPK: F27B 9/30, C21D 9/56

Značky: ochranná, povrchu, žárupevné, válců, těla, vrstva, unášecích, oceli

Text:

...su typu korunou, obsahující 20 až 50 hmot. chromu a 0,5 až 5 hmot. l niklu jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci, přičemž zbytek tvoří železo a kyslík, vytvořena íhaním v oxidačním prostředí.V případě, že pro zlepšení mechanických vlastností je v oceli přítomen molybden, pak ochranné vrstve déle obsahuje 0,1 až 3,0 hmot. 5 molybdenu ve formě kysličníkové. Obdobne lze říci, že další lcgujicí, případné doprovodné prvky, např....

Přitlačovací zařízení pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253650

Dátum: 12.11.1987

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 3/12, F27B 9/30

Značky: přitlačovací, zařízení, průmyslové

Text:

...poloze zevřeno.Ne obr. 4 je znázorněnn tčnnioí souprava v poloze dot 1 ečeno e. Dotlečoveoí zařízení 1 eetává z pracovního válce 3, uzavřenáho vodicím víkem 3 e upevňovecím víkem 4.ráh 1 o 5 je vedeno vodicím víkn 3, pínt § je v prącovnín vá 1 oi.3. V precovnímválci g je tlačrwívýplň 1, jíž může být pružina, tlakový vzduch nebo kopalina. Dotlačovací zařízeníal IN vřozeno mezi tahotlačnou jednotku § a přitlačovací mechanizmus 3, s nímž je...

Zařízení pro zvedání těsnicích žlabů u vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253346

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trávníček Ladislav

MPK: F27B 9/26, F27B 9/30

Značky: žlabu, zvedání, zařízení, vozové, těsnicích

Text:

...dorazyQVýhoda zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pracuje zcela automaticky a bez přívodu energie. Ke zvednutí těsnicích žlabů je využita polohová energie spouštěných dveří pece. Vzhledem k tomu, že zvedání těsnících žlabů je mechanicky odvozeno od zvedání dveří, zcela odpadá elektrické blckování pojezdu vozu od polohy žlabu. zařízení lze použít pro stávající typy vozů, pro těsnění pískem i vláknitými materiály a jeho použití není...

Kotoučový odvalovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239034

Dátum: 01.11.1987

Autor: Liškutín Stanislav

MPK: F27B 9/30

Značky: kotoučový, odvalovací, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučový odvalovací dopravník, kterým jsou přepravní pomůcky s vypalovaným materiálem vedeny tunelovou pecí a jejím žárovým pásmem. Na bočních stěnách tunelu jsou pevné výstupky, po nich se volně odvalují kotouče a na nich pomocí výstupků na přepravních pomůckách je s nimi unášen i materiál určený k výpalu.

Tunelová pec pro výpal keramické hmoty se zalisovaným palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253183

Dátum: 15.10.1987

Autori: Batelka Stanislav, Polách Josef

MPK: F27B 9/30

Značky: hmoty, palivem, výpal, keramické, tunelová, zalisovaným

Text:

...vháněným v uvedeném pásmu do pece je hoření zalisovaného paliva značné podpořeno a vyhoří prakticky úplně.Příklad uspořádání vzduchotechniky tunelové pece podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese, na němž na obr. 1 je nakreslena teplotní křivka pece, na obr. 2 je schcmatický náčrtek tunelové pece V podélném řezu a na obr. 3 je schematický náčrtek této pece v půdo rysném podélném řezu.Tunelová pec l pro nepřetržitý výpal keramických...

Zvedací zařízení vík hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252635

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mainx Oskar

MPK: F27B 9/30, F27D 1/18

Značky: pecí, zvedací, zařízení, hlubinných

Text:

...víka na komoru pece a že uložení jak úhlových pak, tak i zavěšení chapadel pomocí horních a dolních šroubů s oky, vzájemné spojených maticemi a uložení ojnic v úhlcvých pákách je provedeno na valivých ložiskách, což umožňuje podstatné dokonalejší mazání v horkém prostředí hlubinných pecí, dochází ke zlepšení účinnosti celého zařízení a tím se podstatně snižují náklady na údržbu a opravy i možnost úrazu jak obsluhy, tak i pracovníků provádějí...

Stavitelné přitlačovací zařízení těsnicích žlabů pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252623

Dátum: 17.09.1987

Autori: Berka Miroslav, Jirka Josef

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12

Značky: zařízení, stavitelné, žlabu, průmyslové, těsnicích, přitlačovací

Text:

...nebot všechny ustavující prvky jsou snadno přísłupné. Na nepřístupném místě jsou pouze tlačné části, jejichž polohu je však možno sledovat z vnější strany a je tudíž možné snadné ustavení celé těsnicí soupravy do nové polohy jednoduchým způsobem změnou délky koncového stavitelného táhle, spojujícího stavitelný paralelogram s tsžným zařízením.stavitelné přitlačovací zařízení těsnicich žlabů pro průmyslové pece je zobrazeno na obr. 1 až 5.Obr....

Komorová pec pro tepelné zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234646

Dátum: 01.01.1987

Autor: Koťátko Josef

MPK: F27B 9/30, F27B 9/12

Značky: tepelně, komorová, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Komorová pec pro tepelné zpracování, s topným systémem na palivo plynné nebo tekuté. V pracovním prostoru (7) je možno provádět vytápění i ochlazování vsázky (16). Do pracovního prostoru (7) jsou vyústěny trysky (3) a topné hořáky (17). Přerušovač (24) tahu, napojený k zadní stěně (23) pracovního prostoru (7), má sběrný odtahový kanál (26), do něhož je vyústěn odtahový kanál (2ý), v němž je uspořádána pohyblivá záklopka (29), sklopená při...