F27B 7/10

Pec na medené anódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17745

Dátum: 04.09.2009

Autori: Gamweger Klaus, Ackermann Kurt, Amsler Heinrich, Handle Bernd

MPK: C22B 9/00, B22D 41/22, C22B 15/14...

Značky: anody, měděné

Text:

...plniaci otvor 5 naplní tavenina medi s95 - 98 Cu, pričom sa plní maximálne 60 objemu bubna pece. Tavenina medi sa v bubne 2 pece čistí pomocou žiarovej rañnácie známym, a preto bližšie neopísaným,postupom na anódovú med s 99 Cu. Pritom nastáva najprv oxidácia nežiaducich sprievodných prvkov (najmä síry) a následne sa v redukčnej fáze na základe oxidácie opät zníži silno zvýšený obsah kyslíka.0013 Bubon 2 pece je na svojom obvode opatrený...

Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283257

Dátum: 19.03.2003

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/14, C04B 7/36, C04B 7/17...

Značky: výroby, vysokopecnej, cementového, slínku, trosky, využitím, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby cementového slinku v zariadení (10), podľa ktorého sa môže pridávať drvená a preosievaním triedená vysokopecná troska (80) do suroviny (76) na výrobu cementu do plniaceho konca rotačnej cementárskej pece (12), aby sa vytvoril cementový slinok (82). Vysokopecná troska sa drví a triedi na site na vytvorenie častíc trosky s veľkosťou do maximálneho priemeru 51 mm alebo menšieho. Zariadenie (10) obsahuje rotačnú pec (12)...

Vykurovacia komora s vykurovacími rúrkami na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281364

Dátum: 05.08.1998

Autori: Tratz Herbert, Werdinig Helmut, Boretzky Joachim, Ebert Anton

MPK: C10B 1/10, F27B 7/10

Značky: rúrkami, vykurovacia, vykurovacími, pevný, materiál, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na spracovanie pevného materiálu je vytvorená ako bubon (8) na nízkoteplotnú karbonizáciu pevného odpadu (A), ktorý sa otáča okolo svojej pozdĺžnej osi (10). Vnútorný priestor bubna (8) obsahuje väčší počet navzájom rovnobežne usporiadaných vykurovacích rúrok (12), ktorými prechádza vykurovací plyn (h), ohrievajúci pri nízkoteplotnom karbonizačnom procese pevný odpad (A). Vnútri vykurovacích rúrok (12) sú upravené turbulátory...

Rotačná vytvrdzovacia pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 245342

Dátum: 15.12.1988

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: F27B 7/10

Značky: rotačná, vytvrdzovacia

Text:

...kovovým plášťom 2, n.a ktorom sú rozmiestnené tri vodiace obruče 3, jedna ozubená obruč 4 .a sady elektrických trolejových obručí 5. Vodiace obruče 3 sú uložené na voľne otočných valčekoch 6, ktoré sú súčasť-ou podstavca 7. Otočné valčeky 6 sú na podstavci 7 rozmiestnené v podobe valčekového lôžka pre otočný buben 1. Tento je uložený súosovo s izolačným plášťom 8, ktorý sa, na rozdiel od kovového plášťa 2, neotáča a je upevnený na...