F27B 3/10

Zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286449

Dátum: 24.09.2008

Autor: Siek Horst

MPK: F27B 3/10, B22D 41/50, C21C 5/46...

Značky: zamedzenie, spoločného, trosky, kovovej, taveniny, zariadenie, odpichu, prúdenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny z metalurgickej nádoby, na ktorej je odpichový otvor (4) vytvorený z výmenných rúrok (7, 7') umiestnených nad sebou, pozostávajúcich z oteruvzdorného žiaruvzdorného materiálu, obklopených odpichovými rámovacími tvárnicami (8). Dolný koniec (2) takto vytvoreného odpichového výmenného systému je vytvorený hrnčekovou tvárnicou (10), na ktorú dosadá posuvná...

Spôsob odsávania splodín metalurgických reakcií v metalurgickej nádobe a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277987

Dátum: 16.12.1992

Autori: Pernet Daniel, Blum Jacques

MPK: F27B 3/10, F27D 17/00

Značky: splodín, tohto, metalurgickej, odsávania, nádobě, reakcií, zariadenie, metalurgických, vykonávanie, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Splodiny metalurgických reakcií sa vyvíjajú v metalurgickej nádobe (2) v priebehu času v premenlivom množstve, najmä reakciami zo spracovania vsádzky, pričom vnútro metalurgickej nádoby (2) je pripojené k ventilátoru (11). Do privádzacieho pásma prídavného plynu spojeného s ventilátorom (11) sa privádza prídavný plyn, odsávajú sa splodiny metalurgických reakcií, vyvíjané v metalurgickej nádobe (2) a riadi sa privádzané množstvo prídavného plynu...

Rošt vibračního stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 276294

Dátum: 13.05.1992

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27B 3/10, F27D 1/16

Značky: stolu, rošt, vibračního

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s podtlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268999

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hos Břetislav, Burian Miroslav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: komorou, elektrické, odsávací, dvoukomorový, podtlakovou, obloukové

Text:

...komor. Každá komora má svoje odsávací hrdlo. Tímto systémem je zejištěn maximální odvod zplodin již ze spodní podtlaková komory. Případný únik zplodin ze epodni komory do horní komory bude odváděn odsávacím hrdlom horní komory. Tento stav může nastet při nárazovém intenzívním vývinu zplodin v peci, zejména při fázi kyslíkováni.Použitím dvoukomorováho odsávacího krytu elektrické oblouková pece podle vynálezu sa dosáhne maximální ůčinnosti...

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s přetlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268433

Dátum: 14.03.1990

Autori: Burian Miroslav, Hos Břetislav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: přetlakovou, odsávací, elektrické, dvoukomorový, komorou, obloukové

Text:

...na vybudování odprašovacích staníc a snížení provozních nákladů na dodávku elektricke energie pro pohon odsávacíchventilátorů. Další přednost dvoukomorového krytu podle vynálezu je snížení investičníchnákladů na regeneraci tepla 2 odsávaneho vzduchu, vzhledem k sníženému oosávanému množství»vzduchu od pece bude mít odsávaný vzduch vyšší teplotu a zvýší se podstatné ekonomie provozu regeneračního zařízení na zpětné získávání tepla.Na výkresech...

Vynálezy kategórie «F27B 3/10» v ZSSR.

Regenerační komora pro průmyslové pece, zejména martinské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260953

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ruscher Alois, Franke Heinz, Schubert Werner

MPK: F27B 3/10

Značky: průmyslové, pece, zejména, martinské, komora, regenerační

Text:

...cpeuueň crenxoň aonb HanpaBneHHz nowoka Ha ne nonyxamepm. 3 Ta cpeuax cTeHxa pacnonomeua co ua npocwpaucwna non Hacanxoů no nepxnero cnos HacaKH. Hocpecrsom HeCKOHbKHX pasnenuwenhnux crenox B npoonbuom H nonepeuuon Hanpanneuuax ornocnwenbno Hanpanneuua noToKa nonyxauepu eme pa 3 nenHmTcH Ha yqacTKH. Hpu COOTHOMEHHH nnnnu H mMpHHupereHepaTHnHoä Kanepu 0 0,50 no 2,0 OTHOmeHHe paanennrenbubm CTEHOK B npoonbuom H nonepeunou Hanpannenunx HaxonHTcH...

Víko elektrické obloukové pece s vzduchovou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244038

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejeová Sooa

MPK: F27B 3/10, F27D 17/00

Značky: víko, obloukové, elektrické, vzduchovou, clonou

Text:

...tak, aby přivedený vzduch mohl být zachycen e odveden odsávacím zákrytem.Směr a velikost proudu vzduchu proudícího z výdechová hubice musí odpovídlt velikosti pece tak, aby kouřové plyny, odcházející netěsnostmi kolem elektrod, byly přiváděným vzduchem strženy do odsávacího zákrytu.Použitím víke elektrická obloukcvé pece se vzduchovou clonou lzs odsávlt kouřove zplodiny s velkou účinnosti při malém výkonu odsávacích ventilátorů,což znamená...

Oblúková pec s hermetickým klobúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242318

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ladnar Josef

MPK: F27B 3/10

Značky: hermetickým, oblúková, klobúkom

Text:

...výrobu feromangánu a silikomangánu, najmä u pecí až do výkonov 100 MW (prakticky pre všetky výkony pecí).Schéma oblúkovej pece s hermetickým klobúkom podľa vynálezu je znázornená na obrázke č. 1.Výhodné je použiť pre horák s voľným prisávaním vzduchu horák podľa čs autorského osvedčenia č. 184 013, ktorého aplikáciu na podmienky oblúkovej pece znázorňuje obrázok č. 2.Po obvode odťahového kanála 5 je prevedený rozvod 51 vzduchu dodávaného z...

Zařízení k ohřevu vsázky pro elektrické obloukové pece teplem z odsávaného kouře

Načítavanie...

Číslo patentu: 251583

Dátum: 16.07.1987

Autori: Adámek Vladimír, Šmálek Josef, Bém Čeněk

MPK: F27B 3/10, F27D 13/00

Značky: obloukové, elektrické, teplem, vsázky, kouře, ohřevu, zařízení, odsávaného

Text:

...kouře podle vynálezu, které má pracovní prostor ve tvaru tunelu, sestaveného nejméně ze dvou samostatných komor pro průchod vsázky v sázecích koších, uložených na přípravcích na dopravních kladkách se samostatnými pohony, jehož jednotlivé samostatné komory jsou od sebe vzájemné odděleny otevíratelnými uzávěry a jsou opatřeny přívodem kouře s regu lační klapkou a odvodem kouře s uzavírací klapkou.Předností zařízení k ohřevu vsázky pro...