F27B 1/20

Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17319

Dátum: 28.07.2011

Autori: Devillet Serge, Lonardi Emile, Vandivinit Jeff, Rocchi Dominique, Thillen Guy

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20, F27D 3/00...

Značky: použitie, distribučné, zostave, hutného, zariadenie, zavážacej, reaktora

Text:

...pripevnený krotoru. Avšak, hlavný nedostatok konštrukcie podľa WO 00/20646 spočíva v pomeme vysokom točivom momente kladenom naprevody pre natáčanie sklzu a opačne. Preto táto koncepcia nie je ľahko použiteľné premoderné reaktory so širokým priemerom, zvlášť pre vysoké pece, ktoré typicky vyžadujú dlhé sklzy s dĺžkou 3 až 5 m.(0009) Japonská patentová prihláška 59 031807 pojednáva o vsádzkovom zariadení prevysoké pece, vybavené distribučným...

Rozdeľovací sklz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Lonardi Emile, Thillen Guy, Devillet Serge, Thinnes Claude, Rocchi Dominique

MPK: C21B 7/20, F27D 3/00, F27B 1/20...

Značky: rozdělovací

Text:

...koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva...

Trojnásypková vsádzková inštalácia pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8199

Dátum: 29.12.2006

Autori: Thillen Guy, Lonardi Emile, Gidt Jean, Hutmacher Patrick

MPK: C21B 7/20, F27D 3/10, F27B 1/20...

Značky: inštalácia, trojnásypková, šachtovú, vsádzková

Text:

...pece, prvú, druhú a tretiu násypku, usporiadané rovnobežne nad rotačným distribučným zariadením a odsadené zo stredovej osi, na skladovanie sypkého materiálu, určeného na plnenie do distribučného zariadenia. Plášt tesniaceho ventilu je usporiadaný medzi násypkami a distribučným zariadením a má hornú časť s prvým, druhým a tretím vstupom, prepojeným s prvou, druhou a treťou násypkou. Prvý, druhý a tretí tcsniaci ventil na izolovanie...

Zavážacia zostava so súborom násypiek pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9962

Dátum: 27.12.2006

Autori: Lonardi Emile, Thinnes Claude, Thillen Guy, Loutsch Jeannot

MPK: F27D 3/00, C21B 7/20, F27B 1/20...

Značky: šachtovú, násypiek, zostava, zavážacia, súborom

Text:

...v podstate vertikálne.0005 Je teda cieľom tohto vynálezu poskytnúť zavážaciu zostavu so súborom násypíek pre šachtovú pec, ktorá zníži asymetriu distribúcie násypného materiálu V peci bez použitiadodatočného zariadenia určeného na tento účel. Všeobecný opis vynálezu.0006 Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje tento vynález zavážaciu zostavu so súborom násypiek pre šachtovú pec, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie na distribuovanie...

Postup na vypaľovanie zrnitého minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8389

Dátum: 07.01.2005

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/02, C04B 2/12, F27B 1/20...

Značky: materiálů, minerálneho, postup, zrnitého, vypaľovanie

Text:

...Šípky 7 cez predhrievaciu zónu 8 vertikálne uloženej Vypaľovacej dýzy 9 prebieha v periodickom striedaní do šachty 1 alebo 2. Okrem toho je cez dolnú vynášaciu zónuvzduch (pozri Šípky 12, 13), takže je možné po priechode ochladzovacou zónou v smere šípok 15, 16 pomocou riadeného vynášacieho zariadenia 24 ochladený vypálený produktOhrievanie zrniteho materiálu na vypálenie pre predhrievaciu zónu 8 vypaľovacej šachty 1 nasleduje vždy v...

Vynálezy kategórie «F27B 1/20» v ZSSR.

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281738

Dátum: 21.05.2001

Autori: Reuter Georges, Thillen Guy, Lonardi Emile

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: zariadenie, otočným, zavážacie, šachtové, žľabom

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) na šachtové pece (10) obsahuje nosnú konštrukciu (22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montážnu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10), dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou konštrukciou (22), a hnaciu skriňu (30) na ovládanie natáčania žľabu (32), spojenú utesnene na jednom svojom konci s dávkovacím zásobníkom (26, 28) a na druhom konci s montážnou prírubou (18), pričom v skrini (30) je...

Uzáver vsádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278234

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lonardi Emile

MPK: F27D 3/10, C21B 7/18, F27B 1/20...

Značky: šachtovej, uzáver, vsádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vsádzky šachtovej pece, vytvorený uzavieracou klapkou (16) sádzacieho hrdla (12) plniacej násypky (14) a prstencovitým sedlom (24) vypúšťacieho otvoru pevnej násypky (26) zásobníka (10) vsádzky, ktorého tesniaci uzáver (20) je usporiadaný pohyblivo medzi uzavieracou polohou, v ktorej je v styku s prstencovitým sedlom a otváracou polohou mimo vypúšťacieho otvoru, kde prstencovité sedlo (24) obsahuje vnútorný kanál (28) napojený na okruh...

Zařízení pro ovládání pohybu výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262408

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Mailliet Pierre

MPK: F27B 1/20

Značky: pohybu, výkyvného, ovládání, zařízení, žlabu

Text:

...na první hydraulic ký valec 74. Tento druhý hydraulický válec80 je uložen ve skříni 32 na čepech, které nejsou na obr. 2 znázorněny, a jeho pístníce 82 je pripojená kloubem přímo na vidlici 26,kterou otáčí přes valivé ložisko 40 kolem osy Y.Vidlice 26 je ve skutečnosti vidlicí dvojitou, obsahující mimo dvou větví, mezi nimiž je z-avěšen výkyvný žlab 24, na opačném konci další vidllci, v níž je uložen rotační hřídel 48. Na obr. 3 je...

Zařízení k ovládání rozdělovacího žlabu šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258480

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonardi Emile, Spedener Carlo

MPK: F27B 1/20

Značky: zařízení, šachtové, žlabu, ovládání, rozdělovacího

Text:

...předním konci ramen gg, Ag sklopného podvozku je pomocí dvou čepů§g, §§ otočně zavěšena pcdpěrná kolébka 5 zabírající do rozdělovacího žlabu lg a podpírající jej svou vlastní hmotností. Podpěrná kolébka gg je opatřená protizávažím gg pro vyvážení rozdělovacího žlabu lg v jeho zvednuté poloze. Pro umožnění apuštění rozdělovacího žlabu 35, to jest,otočení podpěrné kolébky 53 ve smyslu pohybu hodinových ručiček, je podpěrná kolébka gg spojena...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258479

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Solvi Marc, Lonardi Emila

MPK: F27B 1/20

Značky: šachtové, zavážení, zařízení

Text:

...mít na zreteli, že až do okamžiku 52, součettíží gt a gs se stále rovná go, což je znázorněno na obr. 2 čárkovanou kŕivkou.Otevřením dávkovací klapky gg vystupuje vsázka z násypky lg dovnitř äachtově pece lg. Dávka zaváženého materiálu vystupující z násypky lg je regulována dávkovací klapkou lg tak, aby nebyla větší než výstupní dávka ze zásobovacího aíta gg do náuypky lg, a aby tak číže obsahu násypky lg zůstala, pokud je zavážený materiál...

Zařízení k zamezení samovolného úniku kychtových plynů z kupolové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252143

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štursa Václav, Grim Alexandr, Vystrčil Otakar

MPK: F27B 1/20

Značky: úniku, kupolové, zamezení, kychtových, zařízení, samovolného, plynů

Text:

...vynnilaeu, jeho podstata spočíva v tom,že nlsypná hrdlo je opetřeno e jeho horním okrajom lícujícím uzáverom polonově spřaženým e úetrojía pro sevéäení pece.Výhodou tohoto řešení je oksmiité ucevření násypnáho hrdla po navezení vsázky, takže kychtove plyny mohou z pece odcházet pouze potrubím k tomu účelu určenámu. Únik kychtovéhc plynu se tak omezí jen ne nezbytně nutný okemzik zavedení pece surovinovou a palivovou vsúzkou.Príklad...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 244421

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mikloš Milan, Bauernfeind Peter

MPK: F27B 1/20

Značky: zařízení, šachtové, zavážení

Text:

...zásobovací komora go vo tvaru nádrže, opatřená dolním těsnicím uzávěremdyí a horním těsnícím uzávěrem 55. Mezi zásobovací knmorou gg a šachtovou pecí gg je umístěna skříň 39, obsahující mimo dolního těsnicího uzávěru jí dávkovači pro regulací toku zaváženého materiálu a výstup meteriálu hrdlem §§ e tvorící dno zásobovací komory gg.Jeden z charakteristických znaků vynálezu spočívá v tom, že osa zásobovací komory gg,dávkovače jí a...

Chladicí ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Legille Edouard, Bernard Gilbert, Thillen Guy, Cimenti Giovanni

MPK: F27B 1/24, F27B 1/20

Značky: zařízení, šachtové, chladicí, zavážecího, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chladicího ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece. Rozdělovací žlab je výkyvné uložen pod vsázecím kanálem v otočné skříni ovinuté nejméně jedním hadem, napájeným chladicí vodou přiváděnou z prstencové zásobovací nádrže. Každý z chladicích hadů je spojen odváděcím potrubím s prstencovým kolektorem tak, že voda protéká vlastní tíží odváděcími potrubími a hady mezi prstencovou zásobovací nádrží a prstencovým kolektorem.

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236536

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: elektromagnetický, sazebny, pohon, podobných, ukládacího, šachtové, žlabu, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Rotační části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236535

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: elektromagnetický, agregátu, žlabu, ukládacího, šachtové, sazebny, podobných, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího žlabu...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236534

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: pohon, ukládacího, elektromagnetický, šachtové, agregátu, sazebny, podobných, žlabu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména na vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236533

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: pohon, žlabu, sazebny, šachtové, ukládacího, podobných, elektromagnetický, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu, na kterém je ukládací žlab uložen svými nosnými čepy a reakční...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236532

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: podobných, žlabu, agregátu, elektromagnetický, sazebny, pohon, ukládacího, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233548

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: agregátu, žlabu, šachtové, ukládacího, sazebny, pohon, podobných, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233547

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: ukládacího, pohon, elektromagnetický, sazebny, žlabu, podobných, agregátu, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstenci, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu kolem osy vysoké pece je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233546

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: sazebny, podobných, pohon, žlabu, elektromagnetický, ukládacího, agregátu, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu kolem osy v vysoké pece je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Elektromagnetický pohon sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236410

Dátum: 01.06.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: podobných, elektromagnetický, agregátu, sazebny, šachtové, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je konstrukčně zjednodušit elektromagnetický pohon sazebny šachtové pece, tvořeny nejméně jedním lineárním elektromotorem, zejména vysoké pece, snížit jeho hmotnost a tím i cenu. Za tím účelem je reakční část každého lineárního elektromotoru tvořená kruhovým prstencem rotující součásti sázecího zařízení.

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236409

Dátum: 01.06.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: pohon, šachtové, ukládacího, agregátu, sazebny, žlabu, podobných, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obruči a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236408

Dátum: 01.06.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: žlabu, agregátu, šachtové, pohon, elektromagnetický, podobných, ukládacího, sazebny

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovým prstencem a kruhovou obručí, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Pohybový mechanismus kruhového roštu šachtové vypalovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 229758

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lovčí Josef

MPK: F27B 1/20

Značky: kruhového, šachtové, vypalovací, roštů, mechanismus, pohybový

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus kruhového roštu šachtové vypalovací pece, otočně uloženého na horizontálních nosných kladkách a opatřeného věncem, přičemž pohybový mechanismus je s kruhovým roštem spojen na jedné straně, vyznačující se tím, že ke každé horizontální nosné kladce /3/ je přiřazen opěrný vertikální váleček /8/ umístěný v nosné konzole /9/ uchycené k věnci /10/ kruhového roštu /l/.