F27B 1/00

Mostová konštrukcia priemyselných pecí zo žiaruvzdorných keramických tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19839

Dátum: 02.12.2011

Autori: Kerschbaum Harald, Metzger Michael

MPK: F27B 1/14, F27B 1/00, F27D 1/02...

Značky: mostová, žiaruvzdorných, keramických, tehál, pecí, priemyselných, konštrukcia

Text:

...na vonkajšej strane, takže je sila pôsobiaca zhora na nosnú konštrukciu prenášaná smerom nadol, resp. von do úložných tehál.0016 Horizontálne kontaktné plochy tehál vytvárajú možnosť kompenzácie rozpínania tehál v horizontálnom smere, tým, že pozdĺž horlzontálneho stupňa dochádza k paralelnému posunu susedných tehál. V tejto súvislosti je dôležité, že ploché úseky vnútorných a vonkajších strán susedných tehál, ktoré prebiehajú v...

Zapojenie zariadení na recirkuláciu odpadných plynov a spôsob jeho vykonania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5465

Dátum: 07.06.2010

Autor: Trišč Anton

MPK: F27B 1/00, F23G 5/24

Značky: zapojenie, plynov, spôsob, odpadných, vykonania, recirkuláciu, zariadení

Text:

...výhrevná vypaľovacia komora 113 je prepojená cez prepojovací kanál 13 na druhú uzavretú výhrevnú vypaľovaciu komoru 113. Druhá uzavretá výhrevná vypaľovacia komora 113 je opatrená jedným zapnutým plynovým horákom 12. Druhá uzavretá výhrevná vypaľovacia komora 113 je prepojená cez prepojovací kanál 13 na prvú uzavretú predohrevnú vypaľovaciu komoru 114. Prvá uzavretá predohrevná vypaľovacia komora 114 je opatrená jednýnn vypnutým plynovým...

Prstencová šachtová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12467

Dátum: 30.09.2009

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/00, C04B 2/12, F27B 1/16...

Značky: šachtová, prstencová

Text:

...komôr. Rovnomemejšie rozdeľovanie paliva ďalej vedie k lepšiemu vyhoreniu, takže voblasti vnútomého valca nevznikajú riadne usadeniny materiálu. Okrem toho sa rovnomcmým rozdeľovaním palivazabráni lokálnym prehriatiam poprípade zlinovaniu vypaľovaného materiálu, takže jezaručená vysoká kvalita výrobkov. Lepším rozdeľovaním paliva už ďalej nie je potrebné, abyvzduch okrem spaľovania paliva preberal aj chladiacu funkciu pre spaľovacie...

Zavážacie zariadenie šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286349

Dátum: 07.07.2008

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27B 1/00, C21B 7/18, F27D 3/00...

Značky: zavážacie, šachtovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zavážacie zariadenie (100) šachtovej pece (101), predovšetkým vysokej pece, ktoré pozostáva najmenej z jedného zásobníka (103, 105) a otočne usporiadaného zavážacieho žľabu (111), ktorý pozostáva z prvého, okolo v podstate zvislej osi (A1) otočne usporiadaného základného telesa (107) v tvare valca, vybaveného prvým pohonom (119), pričom k výstupu (107a) základného telesa (107) je pevne pripojený spolu s týmto základným telesom (107)...

Systém šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286273

Dátum: 28.05.2008

Autori: Kastner Rainer-walter, Wieder Kurt, Kepplinger Leopold-werner, Schiffer Wilhelm, Stastny Wilhelm

MPK: C21B 13/14, F27B 1/00, C21B 13/00...

Značky: systém, šachtovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná šachtová pec, najmä šachtová pec (1) s priamou redukciou, so zásypom (2) z kusového materiálu, najmä z kusového materiálu obsahujúceho oxid železa a/alebo železnú hubu, s vkladaním do šachtovej pece (1) zhora a s plynovými vstupnými otvormi (3) na redukčný plyn, umiestnenými v jednej rovine v spodnej tretine šachtovej pece (1), pričom šachtová pec (1) má z vonkajška prstencový priestor (5), ktorý je dolu pripojený pomocou plynových...

Rotačné dávkovacie zariadenie pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7557

Dátum: 03.10.2006

Autori: Lonardi Emile, Hutmacher Patrick, Tockert Paul, Loutsch Jeannot, Thillen Guy

MPK: F27B 1/00, C21B 7/18

Značky: zariadenie, dávkovacie, šachtovú, rotačné

Text:

...chladiaceho okruhu a stacio nárneho chladiaceho okruhu.V teplovýmennom zariadení sú rotačné a stacionáme teplovýmenne prvky oddelené malou medzerou alebo intervalom, ktorý tvorí oblasť, cez ktorú nastáva prestup tepla. Zariadenie na prestup tepla umožňuje prestup tepla medzi rotačným chladiacim okruhom a stacíonámym chladiacim okruhom, zatiaľ čo tiež poskytuje tekutinové oddelenie medzi neskôr uvedenými okruhmi. Potreba rotačného spoja medzi...

Zariadenie na rozdeľovanie materiálu do pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5491

Dátum: 16.11.2005

Autori: Wieder Kurt, Sprenger Harald, Kibble Brian, Fletcher Jeremy, Wurm Johann

MPK: F27D 3/00, F27B 1/00, C21B 7/18...

Značky: rozdeľovanie, materiálů, zariadenie

Text:

...plnenie hrdla, ktoré je zložitejšie. Ak je pohon usporiadaný z bočných častí hrdla, bol by vyžadovaný veľký objem vnútri pece. Hnací hriadeľ je pre oba varianty usporiadaný vnútri krytu a otočný a pohyblivý v axiálnom smere, čo vyžaduje chránit hriadeľ vočiteplú, prachu a usadeninám, aby sa zaistila činnost ovládacieho zariadenia.0006 Cieľom predloženého vynálezu je prekonať vyššie opísané problémy terajšieho stavu techniky. Ďalšou...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu do najmenej dvoch zásobníkov, najmä do dvoch nad kychtou vysokej pece usporiadaných bunkrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4229

Dátum: 05.07.2004

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27B 1/00, C21B 7/18

Značky: bunkrov, vysokej, najmenej, zásobníkov, usporiadaných, kychtou, najmä, zariadenie, materiálů, rozdeľovanie, sypkého, dvoch

Text:

...Predovšetkým sú vodiace a Výkyvné zariadenia chránené aj pred nadmerným znečistením, takže možno predĺžiť intervaly údržby.0011 Najmä na tej strane, ktorá je privrátená k sypkému materiálu, to znamená na hornej strane smerovacej klapky je uvažované opancierovanie. Toto sa uskutočňuje navarenímmateriálu s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu. Konkrétneodkazujeme na nárok 7.zásobníka pri jeho uzatvorení. V zásade možno uvažovať ajzvláštne...

Postup pálenia kusového materiálu slabým plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2243

Dátum: 22.03.2004

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/00, C04B 2/00

Značky: materiálů, postup, slabým, plynom, pálenia, kusového

Text:

...taktiež zhora podľa šípky 6 a horľavý plyn podľa šípky 7 cez prívodné rúrky horáka 9 V pásme predhrievania 8 v časových intervaloch napr. 15 minút striedavo k niektorej zo šachiet 1 a 2. Okrem toho do spodnej výpustnej oblasti 10, 11 obidvoch šachiet 1, 2 je v smere šípky 12, 13 plynule privádzaný chladiaci vzduch, takže pálený produkt prechádzajúci cez pásmo chladenia 14 je odvádzaný ochladený v smere šípky 15, 16. K plameňom na...

Postup pálenia zmesi minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2420

Dátum: 20.01.2003

Autor: Piringer Hannes

MPK: C04B 2/00, F27B 1/00, F27D 3/00...

Značky: materiálů, postup, pálenia, minerálneho, zmesí

Text:

...zrnitosti vkomore zavážania 5 až po kolónu 9 sypkého materiálu priečne k smeru naldadania dopravného pásu 8 zostane v podstate zachované.(0009) Na zobrazení vreze na obr. 1 aobr. 4 sú vsmere vrhu dopravného pásu schernaticky zobrazené plynulo narastajúce zrnitosti, pre zjednodušenie zobrazenia štynní odstupňovaniami zrnitosti 10 až 13.(0010) Takto priečne k šachte 1,2 vkolóne zavážania 9 v jednom smere sa meniaca zrnitosť pôsobí, že...

Súprúdový šachtový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 777

Dátum: 17.01.2003

Autori: Möser Jürgen, Flick Thomas, Schulz Manfred

MPK: F23G 5/24, F27B 1/00

Značky: reaktor, šachtový, súprúdový

Text:

...plynu usporiadané pod taviacou a prehrievacou zónou. Tým vznikne protiprúdové splynovanie a prenos tepla v hornej oblasti pecnej šachty, kde sa plyn odčerpáva prostredníctvom velkoobjemových otvorov a kanálmi/dýzami vedie do taviacej a prehrievacej zóny. V nasledujúcomsúprúdovom splynovaní sa plyn pri vysokých teplotáchredukuje a uhlovodíky s dlhšími reťazcami sa štiepia. Týmto usporiadaním sa zmenšuje negatívny Vplyv...

Systém vyprázdňovania koksovacieho bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3863

Dátum: 06.11.2002

Autor: Malsbury Allen

MPK: F27B 1/00, C10B 33/00

Značky: systém, bubna, vyprázdňovania, koksovacieho

Text:

...z koksovacieho bubna 2, prívod pary alebo dávkovanie ropnej náplne. Výhodné je spojiť bočné potrubie 4 s lievikom 5, ktorý je sám spojený s dnom koksovacieho bubna 2. Lievik 5 môže byť trvale pripevnený ku koksovaciemu bubnu 2, priskrutkovaný alebo odnímateľne pripevnený pomocou hydraulického zariadenia ako opisuje napríklad americký patent U.S. Patent č. 6 223 925 od Malsburyho.Pod bočným potrubím 4 a lievikom 5 je guľový ventil 6, na...

Způsob vytápění šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260404

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: vytápění, šachtové, způsob

Text:

...uhličitého, tak 4že redukce na kysličníl( Lilielnatý j podstatné potlačona a tím se snížují ztráty tepla. Další výhodou pak je, že je Limožiíěno využívat í levných podřadných paliv a odpadů s nízkým bodem vzplanutí, protože tyto neprocházejí předehřívacím pásmem, kde by mohlo dojít k destilaci, anebo nedokonalému spalování.Dále je popsán příklad provádění způsobu podle vynálezu. Koks, anebo jiné palivo s vysokou teplotou vzplanutí se před...

Spôsob spracovania spáliteľného odpadového materiálu a spaľovacia pec na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281037

Dátum: 12.11.1991

Autor: Tanari René Marius Dominique

MPK: G21F 9/32, F23G 5/033, F27B 1/00...

Značky: materiálů, odpadového, vykonávanie, spôsob, spaľovacia, spracovania, tohto, spáliteľného, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia pec na spracovanie odpadového materiálu, ktorá zahŕňa ohniskovú časť (11), ktorá je vybavená ohrievacími prostriedkami (12), rúrku (9) na prívod odpadového materiálu ústiacu na dne uvedenej ohniskovej časti, rúrku (14) na odvádzanie kúpeľa ústiacu v ohniskovej časti vo vyššej úrovni, ako je vyústenie rúrky (9).

Šachtová pec k tepelnému zpracování kouskového až práškového materiálu bez přístupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269704

Dátum: 14.05.1990

Autor: Moudrý Radovan

MPK: F27B 1/00, F27B 1/09

Značky: kouskového, zpracování, vzduchu, materiálů, tepelnému, přístupu, práškového, šachtová

Text:

...i plynulý bezprašný provoz V netečné atnosféře.Proti dosavzdníl pecí se dozáhne snížení investičních a výrobních nákladů, za časovou jednotku se dosáhne zvýšení výkonu pece,jakož i snížení provozních udržovacich nákladů a většiuožnot autonztizace provozu. výhodou je možnost zeřazeni této šachtově pece do kooplexů automatizovaných línek.Tato šachtová peo bude blíže vysvětlena pomoci vyobrazení, kde obr. 1 představuje zvislý řąz...

Způsob regulace výpalu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265702

Dátum: 14.11.1989

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: regulace, výpalu, způsob, šachtové

Text:

...přibližně 5 hmot. zbytkového kysličníku uhličitého ve vápně, bude teplota kouřových plynů okrouhle o 100 OC nižší, nežli kdyby přívod tepla pokryl 100 výpalu vápna, totiž 0 kysličníku uhličitého ve vápně. Běžně vyhovující úchylky od požadované hodnoty výpalu činí asi Í 1 hmot. kysličníku uhličitého ve vápně. To znamená, že pro regulaci postačí měřitteplotu kouřových plynů 5 přesností asi 10 až 20 °C. Tento požadavek je snadno...

Zařízení pro tepelné zpracování sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258429

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kačkin Alexandr, Karmackij Gennadij, Samusenko Vladimir, Ivanovskij Michail

MPK: F27B 1/00

Značky: materiálů, zpracování, zařízení, sypkého, tepelně

Text:

...snrsarooöpasnmü xauan, nnnnmmnücn paöouuu npocwpaucrsou, Ha Haxueň nnocxocru Kaxąoň cexuun Hmemmcn ýrnyôneann 8 H 9. Yrnyönenne 8 co ćwopoau cknosuoro owsepcwux 7 coe~ nuunewca c Hmmeň 6 no nceň mHpHHe H 3 pa 6 oqeM C 0 cT 0 aHHH 0 Ópa 3 yeT mąneaoe orsepcrue nnnnoaqH cmaworo aosyxa Hnu HHBPTHOFO rasa Ha nonxy uns nepeMemeunm MarepHana. YruyñneHHe 9 3 aMKHyTO co acexcropoH H Hneer sucwynammuü Hs Kourypà yqacwox 10 (®Hr. 2),...

Zapojení k pohonu vynášecích zařízení tepelných výměníků na zrnité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250152

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučeřík Oldřich, Pospíšil Jaroslav, Kristen Josef

MPK: F27B 1/00

Značky: výměníku, zrnité, materiály, vynášecích, zařízení, zapojení, pohonů, tepelných

Text:

...k pohonu hydraulických vdlcu vzniknou značné úspory na investičních nákladech na pořízení čerpací stanice, rozvodu a regulace hydraulického systému.Príklad zapojení k pohonu vyndäecích zařízení podle vyndlezu je schemeticky zobrazen na výkrese, kde na obr. 1 je znazorněn tepelný výměník s vynáäecím zařízením v nárysném pohledu e avielém řezu, ne obr. 2 je znázorněno zapojení jednoho hydreulického válce k pohonu vynáěecího zařízení a na...