F26B 3/06

Pásová sušička pre viaceré produkty na sušenie pastových a/alebo práškových materiálov, konkrétne na sušenie kalov z čističiek odpadových vôd alebo biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20143

Dátum: 13.04.2012

Autor: Permuy Dobarro Juan

MPK: F26B 17/08, C02F 11/12, C02F 11/18...

Značky: materiálov, biomasy, čističiek, sušička, práškových, konkrétne, pastových, kalov, pásová, odpadových, sušenie, produkty, viaceré

Text:

...vylievajú sušené materiály, aby sa vytvorila prvá sušiaca dráha a najmenej druhý, pre vzduch priepustný dopravný pás 3, aby sa zabezpečila najmenej druhá sušiaca dráha na sušenie materiálov za prvou dráhou.0022 Podľa zobrazeného uskutočnenia vynálezu pásy 2 a 3 sú nekonečné pásy otočené okolo valcov s horizontálnymi paralelnými osami Za a 2 b, resp. 3 a a 3 b, ktoré určujú koncept slučiek a vratnú dráhu vetiev každej slučky. Druhý pás 3 je...

Zariadenie na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245317

Dátum: 15.12.1988

Autori: Russell Roy Robert Baird, Biró Imre, Cvetkov Slaveo, Beck Iván

MPK: F26B 3/06

Značky: rumančeka, rastlín, najmä, pravého, sušenie, zariadenie, liečivých

Text:

...sú odstránené vynálezom, ktorého podstata spočíva v» tom, že zariadenie na sušenie je zostavené z pevnej časti sušiacej komory, v ktorej sú na držiakoch a pružnom tesnení uložené aspoň dva koše korýtkovitého tvaru s výklopnými dnami. Sušiaca komora je opatrená teplovzdušným agregátomy manipulačnou plošlnou a dvíhacím zariadením.Toto zariadenie na sušenie umožňuje podstatnú úsporu pracovných sil, pri zvýšení výkonu, zlepšuje pracovné...

Zařízení pro zajištění stálého sušicího výkonu u konvekčnícb sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 246713

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nieajev Georgij Viktorovie, Kruglov Boris Ivanovie

MPK: F26B 3/06

Značky: sušáren, výkonu, sušicího, konvekčnícb, stálého, zařízení, zajištění

Text:

...odvod využitého vzduchu.Výhodou zařízení podle vynálezu je to,že zaručuje stálý sušicí výkon sušárny, bez ohledu na změnu klimatických parametrů,čerstvého vzduchu a dále zaručuje práci su šárny za energeticky výhodných podmínek. Na výkrese je schematicky znázorněn pří klad zařízení pro zajištění stáleho sušicíhovýkonu podle vynalezu ze sušárny vyvolaných filmů.Zařízení pro zajištění stálého sušicího výkonu je tvořeno tak, že V sušarně je...

Způsob fluidizace volně ložených materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245601

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Buryšek František Ing, Hortlík František, Ešner Stanislav, Plaoanský Agaton

MPK: F26B 3/06

Značky: ložených, způsobu, provádění, materiálů, volně, zařízení, fluidizace, způsob, tohoto

Text:

...dno nádoby se toto rozprostŕe .do šířky, odrazí a na základě hydrostatických polněrů obráti. Přitounse smísí se sypkým materiálem, nacházejícím se v zařízení, a vytvátí ve svislěm prodloułení již popsanou diskrětní obíhající vrstvy. účinná zőna proudu media se přibližně shoduje s odrazovou zónou.Protože způsob a zařízení podle vynálezu jsou pružnějšíflze za použití navrhovaného řešení řešit mnoho technologických úkolü. Velké pružnosti se...

Způsob sušení hmot rozprostíratelných do vrstvy, zejména pícnic, a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251076

Dátum: 11.06.1987

Autor: Lucas Jean

MPK: F26B 17/02, F26B 3/06

Značky: zejména, zařízení, způsob, provádění, pícnic, sušení, rozprostíratelných, vrstvy

Text:

...odpovídajícím tlouštce vrstvy. Za plechem 12 a před ježkovým válcem 13 z hlediska směru šípky F ústí výstupní štěrbína 14, jejíž zadní okraj je prodloužen směrovacími zuby 15,ležícímí v mezerách zubů ježkového válce 13. Výstupní štěrbína 14 leží ve dně skříně 1 G tvořící zásobník pícnin pro rozprostírání na přední sušicí ploše AM do prvního- rozprostínacího pásma 200, kde má začít jejich sušení. Na dně skříně a po celé její šířce je ulo-žen...

Zařízení pro aktivní působení plynem na výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249104

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doucin Guy, Marchal Paul

MPK: F26B 3/06

Značky: působení, výrobek, plynem, zařízení, aktivní

Text:

...18 s dolní střední komorou 7 h v úhlu 180 ° dolnlm nástavcem 14 b. Vnitřní stěna .Za první horní boční komory 10 a a vnitřní stěna 2 h druhé horní boční komory 10 b (obr. 2 jsou protllehlé vůči odpovídající vnitřní stěna za první dolní boční stěny 11 a abr. 3 a vnitřní stěně 2 h druhé dolní boční stěny 11 b. Vnitřní stěna 2 h druhé dolní boční stěny 11 b není rovněž na obrázcích viditeľná. sou tedy protilehlé vnitřní stěny 2 horní střední...

Způsob tepelného zpracování vlákenné rohože a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247054

Dátum: 17.09.1986

Autori: Tichonova Natalja Alexejevna, Šichanov Vladimir Alexaddovie

MPK: F26B 3/06

Značky: rohože, způsobu, zpracování, zařízení, způsob, vlákenné, tohoto, tepelného, provádění

Text:

...navzájem otáčlvě propojeny a nesou válečky 12 pojíždějící po kolejnicích 13. Články nesou příčná žebra 11. Doprav 2470547 niký tohoto typu jsou poháněný úložnými válečky.Válce 9 a také kolejnice 13 pro horní dopravník jsou uložený na rámové konstrukcí 14 provedené z podélných a příčných členů tak spojených, že umožňují nastavitelné uložení horního dopravníku vůči dolnímu dopravíníku. Toto nastavování může být prováděno šroubovými zdviháky...