F25J 3/08

Čistenie CO2 s vysokým tlakom a spôsob dodávky a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2433

Dátum: 30.09.2003

Autori: Leitch Kelly, Silveira Danny

MPK: F25J 3/08

Značky: dodávky, spôsob, zariadenie, tlakom, vysokým, čistenie

Text:

...takže sa v ňomudržuje relatívne konštantný tlak.0007 Uvedený spôsob môže zahŕňať odplynenie vysokotlakovej zásobnejkomory do kondenzátora, aby sa uľahčilo zavedenie medziproduktového prúdu kvapaliny do zásobnej komory. V určitých uskutočneniach sa medziproduktový prúd kvapalného oxidu uhličitého akumuluje pred zavedením do vysokotlakovej zásobnej komory v zberači a v niektorých uskutočneniach je kondenzátor0008 V jednom uskutočnení...

Zařízení pro dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266364

Dátum: 13.12.1989

Autori: Stasevič Nina, Valejev Nuch, Krotov Vladimír, Petuchov Sergej, Stasevič Michail, Garin Vadim, Step Chaim, Beljakov Viktor, Goluběv Vladimir

MPK: F25J 3/08

Značky: zařízení, dělení, vzduchu

Text:

...c cmcrenuňpan rpynnu ancopaepan anúxa 2 unmcrxm aoanyxa. Ha unnun na 9 TM× Tyaonouanmn naamnuwu onak 7 mxnamnenmn. cnwaannuň c Tpydnnpoeanün uuxona Kmcnmnna anuxa 3 runnmonnenumxmn. a na npyron - GAÚK H narpaaa. csneanuuň c cMcTeMoñ KÚAAUKTÚPOH Ppynnu ancupoann óxuxa 2 uumcrxn aosnyxą. m Marpeaarenb B. Ha Tpyaonpmnonu perenepnpynmaro rana nepen raamnymxuñ 5 ycTaHoBneH ×onmnmnhHmK 10.Hmc 1 uň umanyx nocTynamT n anux 1 npünuapmranbnuro...

Způsob výměny tepla mezi absorpcí s desorpcí s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240780

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krkoška Pavol

MPK: F25J 3/08

Značky: výměny, desorpci, zařízení, způsob, způsobu, provádění, tepla, absorpcí, tohoto

Text:

...výkrese je znázorněn přiklad provedeni zařizeni podle vynálezu.Absorpčni kolona l s patry 3 nad nimiž jsou umistěny çhlaědicí hady à a patry 3 bez chladicich hadů. Na obrázku je dále desorpčni kolona 5, která je nahoře opatřena odlučovačem g a dole vařákem 1. Spodek absorpčni kolony 1 je spojen s odlučo- 34240 780 vačem g potrubid g s vestavěným škrticim ventilem. odlučovač g je spojen se střední části desorpčni kolony 2 potrubim 2 se...