F25J

Kryogénna destilácia zahŕňajúca vákuový izolačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17717

Dátum: 15.06.2007

Autori: Tranier Jean-pierre, Delcorso Fabrice, Clodic Denis, Zick Golo

MPK: F25J 3/04, F16L 59/14

Značky: kryogénna, panel, destilácia, zahŕňajúca, vakuový, izolačný

Text:

...a o potrebná hrúbka izolácie- pristup k technickému vybaveniu, ktorý je za prevádzky obmedzený (a to hlavne pri použití izolácie v práškovej forme). Dôvodom je to, že na zlskanie prístupu k jednotlivej časti technického vybavenia je často nutné odstrániť veľké množstvo izolácie.0009 Cieľom tohto vynálezu je optimalizovat tepelnú izoláciu technického vybavenia pri zachovaní princípu boxu, ale za súčasného kombinovania niekoľkých izolačných...

Spôsob a zariadenie na integráciu vysokej pece so separačnou jednotkou vzduch-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6902

Dátum: 15.02.2007

Autori: Devaux Michel, Dubettier-grenier Richard

MPK: F25J 3/04, C21B 5/00

Značky: vzduch-plyn, integráciu, zariadenie, vysokej, spôsob, jednotkou, separačnou

Text:

...pre obohatenie vzdušného vetra kyslíkom sa predpokladá na závode s výrobou surového železa v blízkosti vysokých pecí alebo prepojených s nimi prostredníctvom potrubí jedna alebo viacero jednotiek výroby kyslíka oveľkej kapacite, vo všeobecnosti jednotky kryogenického separovania zo vzduchu vyrábajúce kyslík priemyselnej čistoty, to znamená vo všeobecnosti vyššej ako 80 obj., prednostne vyššej ako 90 obj., a ešte prednostnejšie vyššej ako...

Spôsob a zariadenie na výrobu upraveného zemného plynu, frakcie s vysokým obsahom uhľovodíkov obsahujúcich tri a viacej atómov uhlíka v molekule a prúdu s vysokým obsahom etánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5594

Dátum: 19.12.2005

Autor: Paradowski Henri

MPK: F25J 3/00

Značky: uhľovodíkov, prúdu, molekule, výrobu, frakcie, viacej, zariadenie, obsahujúcich, atómov, obsahom, uhlíka, zemného, vysokým, plynů, etánu, upraveného, spôsob

Text:

...na zvýšený stupeň extrakcie etánu alebo do jednotky optimalizovanej na stupeň extrakcie etánu, ktorý je slabý alebo nulový. Spôsob je teda zložitý svojím vykonávacím postupom a tiež finančne náročný a to najmä v dôsledku udržiavacich nákladov vyžadovaných0009 Cieľom predloženého vynálezu je vytvorit spôsob vyššie uvedeného typu, ktorý umožňuje použitím jednoduchých a finančne málo náročných prostriedkov vykonávať extrakciu...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19383

Dátum: 12.12.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, B01D 53/00, B01D 8/00...

Značky: spôsob, kondenzáciu, čiastočnú, zariadenie

Text:

...a tak aby sa účinne potlačilo tvorenie aerosolov. Pomocou spôsobu podľa vynálezu sa zabráni aj nežiadu cemu tvoreniu ľadu, to znamená, tvoreniu pevného kondenzátu.Ako médium na prenos tepla, určeného na ohrev a/alebo na odparenie chladiaceho média,privádzaného do kryokondenzátora, sa môže používať napríklad plyn z plynovodnej siete alebo z tanku. Výhodne sa ako médium na prenos tepla však používa chladiace médium, ktoré sa už použilo V...

Spôsob rektifikácie acetátu vitamínu E

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9450

Dátum: 13.08.2005

Autori: Herguijuela Juan, Wildermann Angela, Pietzonka Werner, Wolf Thomas

MPK: C07D 311/72, B01D 3/14, F25J 3/02...

Značky: acetátu, rektifikácie, vitamínu, spôsob

Text:

...výplne, a preto tiež dovoľujú dosiahnuť nižšiu výšku potrebnú na prenos hmoty a tepla. Štruktúrované výplne sú preto využívané pri všetkých vákuových rektiñkáciách, pri ktorých je vzhľadom na teplotnú citlivosť zmesi, ktorú je trebaoddeliť, obzvlášť dôležité obmedzenie tlakovej straty kolóny. Kolónové výplne známe na totozamýšľané využitie sú výplne z kovových tkanín typov BX a CY od spoločnosti Sulzer,expandované kovové výplne typov...

Vynálezy kategórie «F25J» v ZSSR.

Spôsob regenerácie oxidu uhličitého z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15753

Dátum: 01.06.2005

Autor: Find Rasmus

MPK: F25J 3/02, B01D 53/14, B01D 53/00...

Značky: uhličitého, regenerácie, oxidů, plynů, spôsob

Text:

...oxidu uhličitého opisuje proces, v ktorom je stlačený plyn ochladený tak, že dôjde ku kondenzácii časti oxidu uhličitého. Ochladenie plynu je uskutočnené pomocou kvapalného oxidu uhličitého izolovaného v iných miestach systému. Oxid uhličitý je z plynu ďalej regenerovaný kontaktovaním s pevným oxidom uhllčitýmzmiešaným s kvapalným nosičom, pričom teplejšl plyn kondenzuje a chladnejši pevný podiel roztopi a vznikne kvapalný oxid...

Spôsob prestavby (renovácie) kombinovaného zariadenia vysokej pece a jednotka na separáciu plynov zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13513

Dátum: 11.02.2005

Autori: Devaux Michel, Peyron Jean-marc, Dubettier-grenier Richard

MPK: F25J 3/04, C21B 5/00

Značky: zariadenia, jednotka, renovácie, vzduchu, vysokej, separáciu, plynov, kombinovaného, prestavby, spôsob

Text:

...zariadenia) alebo od nasávania vzduchu druhým strojom (nasávací tlak prídavného čerpadla).Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že viac ako 50 prietoku dúchadla, ktoré zavádza vzduch do vysokej pece pred modemizáciou zariadenia, sa napúšťa do kryogénnej jednotky na separáciu plynov zo vzduchu za účelom výroby kyslíka, ktorého čistota je vyššia ako 90 objemových O 2, ktorý sa privádza do vysokej pece, pričom prietok vzduchu...

Spôsob a zariadenie na výrobu plynu zo stlačeného vzduchu kryogénnou destiláciou vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20395

Dátum: 06.04.2004

Autori: Decayeux Olivier, Judas Frédéric, Le Bot Patrick

MPK: F25J 3/04

Značky: plynů, destiláciou, spôsob, stlačeného, zariadenie, výrobu, kryogénnou, vzduchu

Text:

...systému kolón sa čiastočne ohreje vo vedení na výmenu, expanduje vexpanznej turbíne, ktorá tvorí hnacie zariadenie (alebo jeho súčasť), a ohreje sa vo vedení na výmenu- prietok vzduchu expanduje v expanznej turbíne, ktorá tvorí hnacie zariadenie (alebo jeho súčasť), a expandovaný vzduch je posielaný do jednej kolóny systému kolón, najmä do nízkotlakovej kolóny- kvapalina vychádzajúca zkolón, ktorá sa odparí, je v porovnaní so vzduchom...

Čistenie CO2 s vysokým tlakom a spôsob dodávky a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2433

Dátum: 30.09.2003

Autori: Silveira Danny, Leitch Kelly

MPK: F25J 3/08

Značky: spôsob, dodávky, tlakom, vysokým, čistenie, zariadenie

Text:

...takže sa v ňomudržuje relatívne konštantný tlak.0007 Uvedený spôsob môže zahŕňať odplynenie vysokotlakovej zásobnejkomory do kondenzátora, aby sa uľahčilo zavedenie medziproduktového prúdu kvapaliny do zásobnej komory. V určitých uskutočneniach sa medziproduktový prúd kvapalného oxidu uhličitého akumuluje pred zavedením do vysokotlakovej zásobnej komory v zberači a v niektorých uskutočneniach je kondenzátor0008 V jednom uskutočnení...

Spôsob kryogénneho rozdeľovania zmesi atmosférických plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282908

Dátum: 04.12.2002

Autori: Mckeique Kevin, Krishnamurthy Ramachandran

MPK: F25J 3/04, B01D 3/16

Značky: atmosférických, rozdeľovania, zmesí, plynov, kryogénneho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kryogénneho rozdeľovania zmesi atmosférických plynov v destilačnom kolónovom systéme sa kvapalná a plynná fáza uvedenej zmesi atmosférických plynov, ktoré sa majú rozdeľovať, vedú protiprúdovo štruktúrovanou náplňou, tvorenou zvlneným kovovým plechom. Postup v tejto kolóne sa uskutočňuje pri tlaku väčšom ako 0,2 MPa, pričom rýchlosť pary parnej fázy je menšia ako kritická rýchlosť pary, pri ktorej dochádza v kolóne k zahlteniu a...

Spôsob získavania kryptónu a/alebo xenónu rozkladom vzduchu pri nízkych teplotách a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 960

Dátum: 18.10.2002

Autor: Schwenk Dirk

MPK: F25J 3/04

Značky: zariadenie, kryptónu, spôsob, uskutočňovanie, nízkých, teplotách, získavania, xenónu, rozkladom, vzduchu

Text:

...dusík, zhruba z vysokotlakového stĺpca, každú inú frakciu z vysokotlakového stĺpca, čiastočný prúd použitého vzduchualebo iné frakcie zo stĺpca pre surový argón, spojenéhos nízkotlakovým stĺpcom, hlavne potom surový argón z hornejčasti tohto stĺpca pre surový argón.0009 Vymývacia kvapalina prvého kondenzátorového výparníka slúži ako zavádzacia frakcia obohacovacieho stĺpca pre kryptón a xenón. Pod pojmom obohacujúci stĺpec kryptónu a...

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu v procese delenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279437

Dátum: 04.11.1998

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: F25J 3/02, C01B 23/00

Značky: procese, získavania, koncentrátů, neónhéliového, spôsob, delenia, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu obohacovaním odplynov z kondenzátora v procese delenia vzduchu rektifikáciou pri nízkych teplotách spočíva v tom, že odťahový odplyn je obohacovaný rektifikáciou. Spätný tok rektifikácie je zaistený kondenzáciou vriacim kvapalným dusíkom. Kvapalina vracajúca sa z procesu rektifikácie je zmiešaná s plynným dusíkom, vstupujúcim do kondenzátora.

Kondenzačný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 392

Dátum: 06.04.1994

Autori: Andrejčák Imrich, Hruška Miroslav, Nestor Štefan

MPK: F25J 1/00

Značky: výmenník, kondenzačný

Text:

...sústavu rú rok l do stĺpcov je na každú trojicu v stĺpci, prípadne postačuje aj dvojica, daný segment Ž, pričom na susednom vedľajšomstĺpci je posunutý o výšku rovnajúcu sa jednej tretine až jednej polovine vzdialenosti medzi dvoma susednými rúrkamiV stĺpci sústavy výhodne striedavo. Vstup každého stĺpca sús 2tavy rúrok l je napojený na vstupnú rozvádzaciu komoru opatrenú prírubou C. Výstup každého stĺpca sústavy rúrok le naoojer na...

Zariadenie na prípravu tlakového vzduchu pre nízkotepelné delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278193

Dátum: 13.05.1992

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 3/00, F25J 3/04

Značky: nízkotepelné, přípravu, delenie, vzduchu, tlakového, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie rieši ochladenie vzduchu pred jeho komplexným čistením a následným skvapalnením a nízkotepelným delením. Zariadenie pozostáva z priameho chladiča (3), výparného chladiča (6), z adsorbérov (5, 15) a z chladiča (4) vody. Do strednej časti priameho chladiča (3) je zaústený nástrek (19) vody z výparného chladiča (6), zatiaľ čo do hornej časti priameho chladiča (3), je zaústený nástrek (20) ochladenej vody z vodného chladiča (4). Tam, kde...

Zařízení pro dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266364

Dátum: 13.12.1989

Autori: Valejev Nuch, Petuchov Sergej, Beljakov Viktor, Garin Vadim, Step Chaim, Krotov Vladimír, Goluběv Vladimir, Stasevič Nina, Stasevič Michail

MPK: F25J 3/08

Značky: vzduchu, zařízení, dělení

Text:

...c cmcrenuňpan rpynnu ancopaepan anúxa 2 unmcrxm aoanyxa. Ha unnun na 9 TM× Tyaonouanmn naamnuwu onak 7 mxnamnenmn. cnwaannuň c Tpydnnpoeanün uuxona Kmcnmnna anuxa 3 runnmonnenumxmn. a na npyron - GAÚK H narpaaa. csneanuuň c cMcTeMoñ KÚAAUKTÚPOH Ppynnu ancupoann óxuxa 2 uumcrxn aosnyxą. m Marpeaarenb B. Ha Tpyaonpmnonu perenepnpynmaro rana nepen raamnymxuñ 5 ycTaHoBneH ×onmnmnhHmK 10.Hmc 1 uň umanyx nocTynamT n anux 1 npünuapmranbnuro...

Způsob dělění plynové směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265572

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vinš Luděk

MPK: F25J 3/02

Značky: tohoto, zařízení, směsi, dělení, plynové, způsob, provádění, způsobu

Text:

...lg kapaliny z praní plynu kapalným dusíkem, potrubím lg tlakového topného plynu, potrubím gg nízkotlakého topného plynu, potrubím gl dusíku, potrubím gg promývacího dusíku a potrubím gł přídavného dusíku. V potrubí gg metanové frakce proti plynové směsi je umístěn škrticí ventil QA, v potrubí ll metanové frakce do topného plynu je umístěn škrticí ventil 25.V potrubí lg kapaliny z praní plynu kapalným dusíkem je škrticí ventil gg, V...

Zapojení pro předchlazení tlakového vzduchu před nízkoteplotním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 263790

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 5/00

Značky: zařízením, zapojení, předchlazení, nízkoteplotním, tlakového, před, vzduchu

Text:

...gg e atmosférou a současně je připojeno cirkulačním potrubím lg přes výparný chladič Q a vícemédiový výměník § na výstup 3 expansní turbíny Q. Výparný chladič § je dále zapojen do cirkulačního vodního okruhu. výstup ll ochlazené vody z výparného chladiče je připojen na eání oběhového čerpadla ll a jeho výtlak je připojen vodním cirkulačním potrubím gg přes chladič g vzduchu s hlavou gl výparného chladiče Q. Výstupy plynných produktů...

Způsob oddělování chlorsilanů a chlorovodíku ze směsi s vodíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262497

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dočkal Miloslav, Vinš Luděk, Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

MPK: F25J 3/06

Značky: oddělování, směsi, provádění, chlorsilanů, zařízení, způsobu, vodíkem, chlorovodíku, způsob, tohoto

Text:

...v ohlorsilanech. Ochlazením vodíku na velmi nízkou teplotu se z vodíku odstraní prakticky vłechen chlorovodík,který se při odtávání namrazy částečně odnese použitým regeneračnim plynom, z nčhož se chlorovodík odstraní snadno pohlosním ve vodě. Rozdělení na chlorsilany, chlorovodík a vodík je tedy velmi ostré. Další výhoda spočíva v podstatném snížení spotřeby kapalného dusíkudusledným využitím chladu vodíku a odpařeného-dusíku a použitím...

Způsob předchlazení tlakového vzduchu u nízkoteplotního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261112

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: nízkoteplotního, způsob, tlakového, vzduchu, předchlazení, zařízení

Text:

...Výtlak vzduchového kompresoru 1 je propojen vzduchovým potrubím 18 přes dochlazovač 2, chladič 3,odlučovač 4, jeden z adsorbérů 5 nebo B a přes výměník 11 tepla se vstupem 19 do expanzní turbíny 10. Výstup 20 z expanzníturbíny 10 je naopak spojen se sáním vz-duchověho kompresoru 1 přes výměník 11 tepla a výparný chladič 8 pomocí cirkulačního potrubí 16. »Cirkulační potrubí 16 je dále propojeno přes elektroohřívtač 7 a jeden z adsorbérů 5...

Nízkoteplotní separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260809

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tlučhoř Jiří, Panchártek Zdeněk

MPK: F25J 3/02

Značky: nízkoteplotní, separátor

Text:

...je unístěno hrdlo odvodu kapalíny k dalšímu zpracování e současně jsou ve spodní částí ohřívačeunístěna hrdla vstupu a výstupu topneho média.- 2 W zen sus výhody nízkoteplotního separttoru podle noveho řešení spo čívají v ton, že je zauezeno vylučovaní tuhých látek z nasycefneho podchlazeného roztoku v místech jeho výtoku. současně je zabràněno ucpàvání spojovacího potrubí. zahřàtín zkondenzovených kaplných uhlovodíků na příaěřenou teplotu...

Způsob separace přebytečného dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258327

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mikulec Jan, Vinš Luděk

MPK: F25J 3/00

Značky: provádění, způsob, dusíku, tohoto, separace, způsobu, zařízení, přebytečného

Text:

...výměníku tepta jev teplejši části spojen potrubim se vstupem.do expanzní turbiny, a druhý trubkový proštor jo ve studenějši části spojen potrubia s výstupom expanzní turbiný.Zařízení tohoto provedení podle vynálezu nůže být doplněno prací kolonou umištěnou pod trimedíovým výměníkem tepla,která je propojéna s jeho mezitrubkovým prostorem, přičemž. přtvodní potrubí z mezítrubkového prostoru čtyřmedíového výměníku tepla je spojéno se...

Chladič hermetického kompresoru a stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255499

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pařízek Jiří, Kovařík Karel

MPK: F25J 1/02

Značky: kompresoru, stlačeného, hermetického, chladič, plynů

Text:

...tmele, které vyplývají z technologie výroby chladiče a provozních nároků na něj a navíc v relativní nedostupnosti vhodného tepelně vodivého tmele.Navrhované řešení je takové, že na očištěný plášť hermetického kompresoru se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká chladicí tekutina, obvykle voda a na tuto trubku se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká ochlazovaný stlačený plyn. Trubka chladící tekutiny může být po plášti...

Způsob výměny tepla mezi absorpcí s desorpcí s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240780

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krkoška Pavol

MPK: F25J 3/08

Značky: absorpcí, provádění, výměny, způsob, způsobu, tohoto, tepla, desorpci, zařízení

Text:

...výkrese je znázorněn přiklad provedeni zařizeni podle vynálezu.Absorpčni kolona l s patry 3 nad nimiž jsou umistěny çhlaědicí hady à a patry 3 bez chladicich hadů. Na obrázku je dále desorpčni kolona 5, která je nahoře opatřena odlučovačem g a dole vařákem 1. Spodek absorpčni kolony 1 je spojen s odlučo- 34240 780 vačem g potrubid g s vestavěným škrticim ventilem. odlučovač g je spojen se střední části desorpčni kolony 2 potrubim 2 se...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242724

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novák Ivan, Macko Tibor, Zvirák Ján

MPK: F25J 3/04

Značky: vzduchu, dělení, nízkoteplotního, způsob

Text:

.... Protiproudym ochlazováním s produkty dělení je obohecený vzduch ochlazován v regenerátorech 1, Q blízko mezi sytosti a pak je veden potrubím ,LL do raktitikačních kolon m, L.V nichlse dvojnásobnou rektifikací získává kyslík. Kyslík se shromažduje v hlavním kondensátoru LL. Jako produkt dělení je vyváděn potrubím ,L 2 z kondensátoru do regenerátord 1, 5, kde se v trubkové veetavbě kyslík ohřívá na teplotu blízkou teplotě vstupu jícího...

Způsob zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250547

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: F25J 1/00

Značky: plynů, zkapalňování, způsob

Text:

...se s vysokou účinnosti. V podstatě pouhou záměnou expanzní turbíny brzděné generátorem za expanzní turbinou brzděnou brzdicím kompresorem lze dosáhnout snížení měrné spotřeby energie na zkapalnění o 20 9/0. zůstává přitom zachován tlak na výstupu z cirkulačního turbokompresoru dusíku. Principem zvýšení efektívnosti zkapalňování je totiž to, že dochází ke snížení tlaku na výstupu z expanzníturbiny při zachování výtlačneho tlaku z cirkulačního...

Zařízení k chlazení a kondenzaci kysličníku uhličitého při jeho středotlakém zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233901

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wališ Miroslav, Mokroš Vladimír

MPK: F25J 5/00

Značky: kondenzaci, zpracování, kysličníku, uhličitého, středotlakém, zařízení, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeno je zařízení k chlazení a kondenzaci kysličníku uhličitého při jeho středotlakém zpracování, kde je zapojena vnější chladicí jednotka, vnější kondenzátor a zásobník kysličníku uhličitého, jehož trubkový prostor je propojen jednak s trubkovým prostorem vnějšího kondenzátoru, jednak s trubkovým chladicím hadem zásobníku kapalného kysličníku uhličitého. Do spodní části trubkového chladicího hadu zásobníku ústí potrubí opatřené škrticím...

Zapojení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248677

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef, Sýkora Jiří

MPK: F25J 3/04

Značky: zapojení, dělení, nízkoteplotní, vzduchu

Text:

...komprimovaným vlhkým vzduchem ze vzduchového kcmpreaoru 2 potrubím Q, Z nízkoteplotního bloku 1 vystupují produkty dělení, kyslík potrubíml§ a dusík potrubím ll. Zařízení vyrábí kyslík v čistotě 99,5 02 a dusík s obsahem kyslíku 3,5 02. Do vzduchového kompresoru je veden vzduch z atmosféry potrubím 5. Komprimovaný vzduch se v nízkoteplotním bloku l ochlazuje blízko teploty zkapalnění v regenerátorech 1, ga Z regulátorů 1, § je vzduch...

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: nízkoteplotním, provádění, vzduchu, způsob, dělení, získavání, chladu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění. Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém získávání chladu zejména za účelem zvýšení výroby kapalných produktů. Způsob dělení vzduchu využívá expanzi v nízkotlaké turbině na tlak nižší, než je v prvním stupni rektifikace a pro zvýšení výroby chladu využívá středotlaký vzduchový cyklus s expansní turbinou, jejíž výstup je zaveden do...

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235801

Dátum: 01.12.1986

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: zařízení, provádění, způsob, tlakového, produktů, způsobu, výroby, dělení, nízkoteplotního, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu najde uplatnění především u zařízení s produkcí kapalného kyslíku a dusíku s se současnou výrobou tlakového kyslíku nebo dusíku, například pro plnění do tlakových lahví. Kapalný produkt, kyslík, dusík nebo argon, se z nízkoteplotního zařízení vede do zásobníku a odtud se část nebo celý vyráběný tok kapalného plynu dopravuje čerpadlem za...