F25C

Forma na výrobu ľadových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6621

Dátum: 02.12.2013

Autor: Bartko Juraj

MPK: F25C 1/04, F25D 31/00

Značky: ľadových, forma, dielov, výrobu

Text:

...prvku. Na transport alebo stabilizáciu vyhotovených ľadových prvkov sa používajú izolačné platne, ktoré sa priložia a ñxujú na formu alebo priamo na vyhotovený ľadový prvok. Pri dlhých transportoch je možné celú zaizolovanú formu aj s vyhotoveným ľadovým prvkom vložiť do transportného kovového obalu. Bočné vonkajšie dielce podstava a jadro majú otvory na vzájomné priestorové vymedzenie a upevnenie. Vonkajší tvar ľadového dielu je určený...

Zariadenie na výrobu umelého snehu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15715

Dátum: 17.11.2010

Autor: Korobochkin Oleg

MPK: F25C 3/04

Značky: umělého, výrobu, sněhu, zariadenie

Text:

...skrine 3 napríklad môžu byť obmedzené na pôdorys šesť metrov na šesť metrov oproti jestvujúcim zariadeniam, kde sú použité budovy s rozmermi, ktoré sú tucty metrov dlhé a široké.0038 V stene skrine 3 je mriežka, ktorá vytvára vstup 4, cez ktorý je okolitý vzduch0039 V skrini 3 je vyššie uvedený výstup 5, pričom snehové delo 6 môže byť zásobované stlačeným vzduchom cez potrubie 7.0040 Snehové delo 6 má tiež zásobovacie potrubie 8 na vodu...

Vrecko na kocky ľadu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286067

Dátum: 06.02.2008

Autor: Vangedal-nielsen Erling

MPK: B65D 30/24, B65D 30/22, B65D 85/72...

Značky: ľadu, vrecko, výroby, kočky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vrecko na kocky ľadu obsahuje dve plošné fóliové vrstvy (12, 14, 12I, 14I) vymedzené obvodovými spojmi (20, 21, 21a, 21b) prechádzajúcimi pozdĺž väčšej časti vonkajšieho obvodu fóliových vrstiev s výnimkou obvodovej oblasti tvoriacej vstupný otvor vrecka (10). Ich obvodový spoj spája vzájomne fóliové vrstvy dokopy a vymedzuje vnútornú komoru, ktorá je rozdelená do niekoľkých oddielov na kocky ľadu vymedzených samostatnými spojmi (22, 23, 24,...

Stroj obsahujúci nádobu a zariadenie na ovládanie nakláňania uvedenej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4420

Dátum: 17.05.2006

Autor: Maroli Cesarino

MPK: F25C 1/08, F25C 1/10

Značky: stroj, nakláňania, obsahujúci, ovládanie, zariadenie, uvedenej, nádobu, nádoby

Text:

...vyššie uvedenú základňu 37 a základne 33 a 34 vodiacich čapov. Pravouhlá konštrukcia 38 má ďalej bok 41 kolmý kzákladni 37 v styku s vonkajším povrchu sprevodovaného motora 6, na ktorom sú dosadacie diery 21 a 22 pre skrutky na upevnenie o sprevodovaný motor 6 samotný a ďalšia diera 42, v ktorej sedí hriadeľ 7 vybavený s priechodným čapom, ktorý dovoľuje záber medzi otočným hriadeľom 9 nádoby 4 a sprevodovaným motorom 6. i0026 Druhý bok...

Vrecko na výrobu ľadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14613

Dátum: 03.01.2006

Autor: Künne Jens

MPK: F25C 1/24, B65D 33/16

Značky: ľadu, výrobu, vrecko

Text:

...Preto je výhodné, aby spoje na ohnutej ploche, teda v miestesamozatváracieho ventilu, sa vyznačovali vyššou pevnosťou a neboli od seba tak ľahko oddeliteľné. uprednostňuje sa, aby spoje v oblasti plniaceho kanála boli vyrobené tak, aby časti fólie nebolo možné od seba oddeliť bez toho, aby sanepoškodili. To znamená, aby súdržné sily zvarových spojov boli väčšie ako pevnosť0009 Za účelom jednoduchej výroby vrecka sú spoje vytvorené...

Vynálezy kategórie «F25C» v ZSSR.

Chladiaci valec zariadenia na výrobu ľadových vločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8294

Dátum: 19.05.2005

Autor: Maroli Cesarino

MPK: F28D 7/02, F25C 1/14, A23G 9/14...

Značky: ľadových, chladiaci, výrobu, zariadenia, válec, vločiek

Text:

...zvrchu cez vratné potrubie 24.0020 Z doterajšieho vysvetlenia je ľahké pochopit princíp, akým predložený vynález funguje. 0021 Spôsob, ktorým sa ľad vyrába, je v skutočnosti výrazne podobný známym metódam vtom zmysle, že voda sa rozprašuje na vonkajší povrch puzdra 40 a v styku s ním zamrzne, keďže to je zvnútra chladené chladiacou kvapalinou, ktorá preteká kanálikom 50 ľad je následne zoškrabovaný pomocou čepelí 91 noža 90. ktorý rotuje...

Dvojokruhová zostava na nepriame chladenie ľadovej plochy, najmä zimných štadiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3702

Dátum: 03.02.2004

Autor: Sysel Juraj

MPK: F25C 3/02

Značky: zimných, chladenie, zostava, plochy, ľadovej, štadiónov, dvojokruhová, najmä, nepriame

Text:

...tepelný snímač 42.Potrubný rozvod pod namŕzajúcou vrstvou 3 ľadovej plochy sa umiestni do rozvodovej vrstvy 31 (naznačené na obr. 4) tak, že najskôr sa vybudujú vyrovnávacie nivelačné pásy 32 z cementového poteru. Tieto sa situujú do. vodorovnej roviny súbežne s kratšou stranou ľadovej plochy 3 V osovej vzdialenosti cca l m a priečne na smer vedenia plastových rúrok 35. Výška nivelačných pásov 32 je cca 25 mm a ich šírka cca 200 mm....

Zostava misky na prípravu ľadových kociek v chladničke

Načítavanie...

Číslo patentu: 283585

Dátum: 08.09.2003

Autor: Ryu Sang Chul

MPK: F25D 11/00, F25C 1/24, F25C 1/10...

Značky: kociek, zostava, chladničke, misky, ľadových, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zostavy misky na ľadové kocky do chladničiek, ktorá zabraňuje nežiaducemu uvoľneniu misky na ľadové kocky z puzdra misky, keď sa miska otáča. Zostava misky podľa tohto vynálezu obsahuje puzdro (8) na misku (10), ktoré je posuvne inštalované v základni (7) mraziaceho priestoru chladničky a má lôžko (8B) so zaskakovacou čeľusťou. Miska (10) na ľadové kocky je otočne prichytená v puzdre (8) cez druhý závesný čap (15) a prvý závesný...

Zasnežovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3428

Dátum: 09.01.2003

Autor: Eberl Sebastian

MPK: F25C 3/04

Značky: zariadenie, zasnežovacie

Text:

...pre vodu.Pretože z dôvodov pevnosti zasnežovacej tyče a pomeru priečneho prietokového množstva sa umiestnením koaxiálnych prívodných rúrok privádza vzduch vo vnútri, tak sa u ďalšieho výhodného uskutočnenia predpokladá, že je na prednom konci zasnežovacej tyče vytvorená na zariadení na vytváranie točivosti pripojovacia oblasť, v ktorej sa voda vedie z vonkajšej rúrky dovnútra avzduch z vnútornej rúrky smerom von.Prehľad obrázkov na...

Zariadenie na výrobu umelého snehu a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 648

Dátum: 10.12.2002

Autor: Stofner Wilhelm

MPK: F25C 3/00

Značky: zariadenie, prevádzky, sněhu, výrobu, umělého, spôsob

Text:

...trysky navytváranie jadier. Energia stalčeného vzduchu V rozmedzízhruba od 4 do 5,5 kW býva obvykle nevyhnutná.V patentovom spise DE 41 31 857 je obsihanuté jedno také snehové delo so skrutkovým kompresorom, usporiadanýmpomocou príruby na hlavnom motore.0006 Pri všetkých až doposiaľ opisovaných konštrukciách predmetné zariadenie na výrobu umelého snehu vyžaduje stalčený vzduch, ktorý musí byť poskytovaný lokálnym alebo centrálnym...

Spôsob výroby umelého snehu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282948

Dátum: 09.12.2002

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F25C 3/04

Značky: vykonávanie, sněhu, zariadenie, výroby, umělého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje rad dýz (8) usporiadaných na poskytovanie rúrkového prúdu (2) vodných kvapiek, ktoré sa pohybujú pozdĺž vnútorného prúdu (3) napájacieho vzduchu a rad rozprašovacích dýz (10) usporiadaných tak, aby poskytovali prúd (5) silne schladených zárodkov, ktoré sa vytvárajú pri vonkajšom obvode (9) stroja na výrobu snehu (1) radom rozprašovacích dýz (10), ktoré sú rozmiestnené okolo stroja na výrobu snehu a radiálne mimo, výhodne po...

Spôsob výroby umelého snehu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282876

Dátum: 02.12.2002

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F25C 3/04

Značky: výroby, sněhu, spôsob, vykonávanie, zariadenie, umělého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu umelého snehu obsahuje držiak (1) v tvare lievika, ktorý má pri vstupnom konci ventilátor (2) prispôsobený na poskytovanie prúdu (3) vzduchu cez uvedený držiak (1) a pri svojom výstupnom konci rozprašujúci prstenec (5) rozprašujúcich dýz (6) pripevnených tesne k čelnému kužeľu (4) stroja, a najmenej tri vodné prstence (7) vodných rozdeľovacích dýz (8) usporiadaných na vystrekovanie clony vodných kvapiek (12) do prúdu (3)...

Polica do mraziaceho priestoru chladničky, mraziaci priestor chladničky a chladnička

Načítavanie...

Číslo patentu: 282853

Dátum: 25.11.2002

Autori: Ryu Sang Chul, Kim Ik Geun

MPK: F25C 1/00, F25D 11/00

Značky: chladničky, chladnička, mraziaceho, priestor, priestoru, mraziaci, polica

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polica do mraziaceho priestoru chladničky zahrnujúci vodorovnú policu (12) na ukladanie potravín, pričom ku spodnej časti police (12) je pripojovacími prostriedkami oddeliteľne pripojená základňa (10) na oddeliteľné prichytenie misky (8) na ľadové kocky a zásobníka (9) na ľadové kocky, kde pripojovacie prostriedky zahrnujú kolík (13), vystupujúci smerom nadol zo spodnej časti police (12) a tvoriaci jej integrálnu súčasť, a...

Snehové delo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1344

Dátum: 08.01.1997

Autor: Lisoň Ján

MPK: F25C 3/04

Značky: sněhové

Text:

...dela okolo zvislej osi a naklápací mechanizmus dovoľuje prispôsobovať uhol sklonu centrálnej tlakovej jednotky snehového dela.Výrazná kvalitatívna zmena snehového dela podľa tohoto úžitkového vzoru je v riešenínukleátorov, ktoré vylučujú zmiešavanie tlakového vzduchu a tlakovej vody priamo v hlavicr Predmetné riešenie nukleátorov vylučuje vzájomný vplyv na potrubia pri výpadku jedného z tlakových médií. Vylučuje sa tým zalievanie vodou...

Systém se stabilní soustavou kanálů a teplosměnným trubkovým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257919

Dátum: 15.06.1988

Autori: Michalička Ladislav, Pačes Jiří, Michalička Jiří

MPK: F25C 3/02

Značky: teplosměnným, kanálu, soustavou, trubkovým, systém, stabilní, roštem

Text:

...téměř zdarma, pouze je třeba zajistit pohon cirkulačního čerpadla.Po doplnění několika automatizačních. 4prvků je u systému možný i automatický provoz. Také pořizo vecí náklady jsou velmi malé, vzhledem k tomu, že většíčást systému je již instalovánao.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na pŕíkladuprovedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. je schematicky znázorněn systém podle vynálezu.Pod činnou plochou nezastřešeného zimního...

Univerzální zařízení pro pojezd a stavitelné ořezávání ledu u mantinelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239130

Dátum: 01.11.1987

Autori: Resl František, Rygl Oldřich

MPK: F25C 5/14

Značky: mantinelu, univerzální, ořezávání, pojezd, stavitelné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález obsahuje univerzální zařízení pro pojezd a stavitelné ořezávání ledu u mantinelu včetně odřezávání ledu od vlastní opěrné lišty a k vyřezávání čar, bodů a kružnic pro hokejové plochy. K vyřezávání kružnic je v příslušenství nástavec. Zařízení se pohybuje pomocí tlačné síly obsluhy na ruční vodítko. Vynález spadá do oboru strojírenství. Zařízení sestává z nosného rámu, na jehož jedné straně je opěrná lišta, dále s pohonné jednotky,...

Mobilní nízkotlaké sněhové dělo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248692

Dátum: 12.02.1987

Autor: Malát Josef

MPK: F25C 3/04

Značky: mobilní, nízkotlaké, sněhové, dělo

Text:

...jejíž jeden konec je uložen otočně na ose předního řiditelného dvojkolí, je napojeno táhlo opatřené otvory pro zasunutí výeuvného kolíku.Výhodou tohoto uspořádání je zvýšení spolehlivosti zeří~ zení, neboř umožňuje bezpečné uatavení mobilního nízkotlakého eněhověho děla na ekloněné zeeněžené ploše a zajištění podvozku do určitého sklonu svahu proti eamovolnému pohybu. Toto provedení umožňuje vytvoření kompaktního zařízení pro zaeněžování...

Nízkotlaké stabilní sněhové dělo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248691

Dátum: 12.02.1987

Autor: Malát Josef

MPK: F25C 3/04

Značky: stabilní, sněhové, nízkotlaké, dělo

Text:

...ruční vrátek m. Leno 12 zvedacího ručního vrátku lB je vedeno přes volnou kladka lg a zpětně ukotveno na otočném sloupu l. K dolní části ll otočného sloupu äje dále upevněn vrátek gg, na nämž je zachyceno tažné lano 1.5. K patoe g otočného sloupu l je přiveřena točns gą. Iůnotnost spočívající na točně gg je valivě přenášena pomocí nosných kledek g na základový rám § 11, na němž jsou umístěny odtląšovací kladky g. zajištovací šrouby 26 a stojan...