F25B 29/00

Hybridný chladiaci okruh, najmä energetického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6649

Dátum: 08.01.2014

Autor: Gyurik Adolf Rodriquez

MPK: F01P 3/00, F25B 27/02, F25B 29/00...

Značky: hybridný, energetického, najmä, okruh, chladiaci, zariadenia

Text:

...Výhodami otvoreného systému chladenia v umelom jazere v porovnaní s inými technológiami uzavretého chladenia, akými sú napr. chladiace veže, sú neporovnateľne nižšie nadobúdacie náklady,akými sú kúpa hotovej technológie verzus výstavba otvorenej umelej nádrže, ako aj prevádzkové náklady spojené s prečerpávaním chladiacej vody pri vodnom chladení, alebo s energiou potrebnou na pohon ventilá 10torov, pri vzduchovom chladení. Ďalšími výhodami...

Zariadenie na sušenie vzduchu v budovách, najmä v krytých plavárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5216

Dátum: 05.06.2003

Autor: Doerk Horst

MPK: F24F 3/12, F24F 5/00, F24F 3/00...

Značky: plavárňach, zariadenie, vzduchu, sušenie, krytých, najmä, budovách

Text:

...príklad uskutočnenia s druhým kanálom odvádzaného vzduchu,obr. 4 štvrtý príklad uskutočnenia s druhým prívodnýmOdvhlčovanie vzduchu pomocou chladiaceho stroja je známe najma V krytých plavárňach. Na to sa odpadový vzduch Ag nasáva ventilátorom g, vedie ďalej hlavným vzduchovým kanálom gg,upravuje a ďalším ventilátorom l znovu privádza späť do priestoru (priestorov), najmä do krytej plavárne akochladiaci stroj sa skladá 2 kompresora Ě,...

Zariadenie na sušenie vzduchu v budovách, najmä v krytých plavárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3481

Dátum: 05.06.2003

Autor: Doerk Horst

MPK: F24F 3/00, F24F 5/00, F24F 3/12...

Značky: vzduchu, najmä, krytých, zariadenie, sušenie, plavárňach, budovách

Text:

...s druhým kanálom odvádzaného vzduchu,obr. 4 štvrtý príklad uskutočnenia s druhým prívodnýmNajmä pri krytých plavárňach je známe odvhlčovanie vzduchu pomocou chladiaceho stroja. Na to sa odpadový vzduch gg nasáva ventilátorom g, vedie ďalej hlavným vzduchovým kanálom gg, upravuje a ďalším ventilátorom l znovu privádzaspäť do priestoru (priestorov), najmä do krytej plavárne akoChladiaci stroj sa skladá 2 kompresora §, výparníka 3,...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283365

Dátum: 15.05.2003

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F25B 29/00, F24D 3/04

Značky: generátor, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný tepelný generátor obsahujúci menič (1) pohybu tekutiny, ktorého jedna čelná časť je spojená s dutým cylindrickým telesom (2) a druhá čelná časť s prepúšťacím potrubím (3), brzdné zariadenie (4) s rebrami (5), umiestnené v dutom cylindrickom telese (2), a tiež brzdné zariadenie (6) s rebrami (5), umiestnené v prepúšťacom potrubí (3) za zónou jeho spojenia s meničom (1) pohybu tekutiny, a injekčné potrubie (7) s výstupným otvorom (8)...

Kombinované kogeneračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2912

Dátum: 10.07.2001

Autor: Piroch Peter

MPK: F01K 23/00, F25B 29/00

Značky: kogeneračné, kombinované, zariadenie

Text:

...kogeneračné zariadenie s prírodným obnoviteľným zdrojom energie, čim je zaradené do prírodného energetického systému so splyňovanim prírodnej biomasy a s možnosťou čerpania tepelnej energie z reprodukčnćho prírodného prostredia. uOpatrením potrubia vzduchu pre spaľovací proces v tepelnom motore chladíčom vzduchu, prepojenom chladiacim potrubím na naplnenie pracovnou chladiacou V látkou s tlakovou jednotkou chladiaceho zariadenia, sa...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2689

Dátum: 09.10.2000

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F25B 29/00, F24D 3/04

Značky: generátor, tepelný

Text:

...vňom brzdné zariadenie a na výstupe z prepúšťacieho potrubia sa zmiešava s tekutinou,vychádzajúcou z dutého cylindrického telesa. Vtekutine, prechádzajúcej cez prepúštacie potrubie a cez v ňom umiestnené brzdné zariadenie, sa tiež rapídne znižuje rýchlosť pohybu a tlak, čo vedie k jej zohriatiu. Toto napomáha zvyšovaniu efektívnosti zohrievania tekutiny.Ztoho vyplýva, že uvedený tepelný generátor je konštrukčne jednoduchšív porovnaní s...

Zařízení pro termosterilizaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265906

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Bohuslav

MPK: F25B 29/00

Značky: zařízení, termosterilizaci, řezných, kapalin

Text:

...organizace a zmenší problémy zařízení snižuje energetickou náročnost rermosterilizace a dovolu spojené s likvidací odpadů. jenístavbu pohotových blokových pŕevozných termosterilizačních jednotek. Navržené zapos přečerpáváním tepla dovoluje rovněž úsporné najetí zařízení na provoznPříklad provedení termosterilizačního zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkrese, kde jsou schematicky znázorněny hlavní součástí zařízení a jejich vazby.která má...

Zařízení pro ohřev užitkové vody odpadním teplem chladicí kondezační jednotky pro strojní chlazení mléka v zemědělské prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264645

Dátum: 14.08.1989

Autori: Peška Karel, Kalivoda Josef, Hlásek František

MPK: F25B 29/00

Značky: kondezační, ohrev, chladicí, odpadním, jednotky, teplem, užitkové, chlazení, zemědělské, mléka, zařízení, prvovýrobě, strojní

Text:

...že průtočný výměník tepla je uspořádán přímo na chladící kondenzační jednotce a akumulační nádrž je uspořádána V úrovni nad průtočným výměníkem tepla, přičemž mezi horní výstup průtočného výměníku tepla a horní vstup akumulační nádrže je zařazena pouze horní potrubní větev s případným uzavíracím členem a mezi spodní vstup průtočného výměníku tepla a spodní výstup akumulační nádrže je zařazena pouze spodní potrubní větev 5 případnou uzávěrou....

Zařízení pro kontinuální adiabatické zahušťování roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259921

Dátum: 15.11.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F25B 29/00

Značky: zahušťování, adiabatické, kontinuální, roztoku, zařízení

Text:

...výstupu z výměníku § 33) teplotu T 1, tzn. teplotu potřebnou pro var dosud nezahuštěněhoroztoku při tlaku Pl (což je situace na vstupu do varného žlabu 2.1).V odpařovací nádobě A se tudíž ustaví fázová rovnováha kapalina-pára při tlaku Pl, ovšem při nestejné teplotě a koncentraoi rozpouštěné látky v zahuščované kapalině. Teplota zahuštěné kapaliny (Tí) u vtoku do sběrné jímky 333 bude vyšší než teplota (T 1) nezahuštěné kapaliny na vstupu do...

Zapojenie rekuperátora a tepelného čerpadla pre využitie odpadového tepla sušiarne s uzavretým okruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256177

Dátum: 15.04.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F25B 29/00

Značky: rekuperátora, zapojenie, čerpadla, uzavretým, využitie, tepelného, tepla, okruhom, odpadového, sušiarne

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že do vzduchovodu odpadového vzduchu, ktorý spája výstup zo sušiarne so. vstupom do výparníka tepelného čerpadla, je vra-dená tepla strana rekuperátora, pričom chladné strana .rekuperátora je vradená do vzduchovodu odvlhčeného vzduchu, spájajúceho .výstup z výparnílka tepelného čerpadla so vstupom do jeho kondenzátora.Ochladenim odpadového vzduchu predvstupom do. výparníka sa zníži tepelný výkon výparníka,...

Zařízení k ohřevu vody odpadním teplem z kompresorových chladicích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256117

Dátum: 15.04.1988

Autor: Chmelík Václav

MPK: F25B 29/00

Značky: odpadním, zařízení, teplem, kompresorových, ohřevu, chladicích, jednotek

Text:

...okruhu g je zařazeno oběhové čerpadlo łg, pojišřovací ventil łä, napouštěcí ventil lg a expansní nádoba lg. Do spodni části posledního protiproudého dutinového ohřívačeÉ do jeho topného Šneku 35 je přes hlavní uzávěr lg, elektroventil ll a snímaoí čidlo ggstudené vody zaústěn pŕívod gl studené pitné vody.Jednotlivé protiproudé dutinové ohřívače jsou mezi sebou propojeny sériové, tj. výstup je vždy napojen na Vstup následujícího...

Dvouokruhová kompresorová odpařovací a kondenzační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 243224

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lochman Karel

MPK: F25B 29/00

Značky: kompresorová, dvouokruhová, souprava, odpařovací, kondenzační

Text:

...než teplota konclenzátu, kterou je veden výměník 48, bude úsek potrubí 02 plnit í fyzicky funkcí výparníku. Ve výměníku 48 dojde totiž k částečné kondenzaci jímané látky a tato ve formě mlhoviny bude teplonosným plynem transportována do výměníku 46, kde se v úseku 02 znovu odpaří.postupujícím vysoušením tělesa 02 bude obsah par jímané látky v cirkulujícím teplonosném plynu klesat a výměník 4 h bude sloužít pouze pro předběžné ochlazení...

Chladicí zařízení s akumulací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238303

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polák Vilém

MPK: F25B 29/00

Značky: chladicí, zařízení, akumulaci, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Chladící zařízení s akumulací tepla odčerpávaného při ochlazování sestává z kompresoru, výparníku, sběrače kapalného chladiva, expanzního ventilu, vodního a s ním v sérii zapojeného vzdušního kondenzátoru. Mezi vodním kondenzátorem a sběračem kapalného chladiva je uspořádána průtoková cesta v niž je zařazen ventil. Vzdušní kondenzátor a sběrač kapalného chladiva je spojen stoupajícím potrubím, nebo ventilem zatíženým pružinou.

Zařízení na klimatizaci prostorů pro velký počet živočichů, zejména pro ustájení zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244419

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eobirka Ján

MPK: F25B 29/00

Značky: zejména, počet, živočichů, zvířat, prostoru, veľký, zařízení, klimatizaci, ustájení

Text:

...Výtlaěný ventilátor g má výhodné měnitelný počet otáček, aby bylo možno množství přiváděného čerstvého vzduchu přizpůsobovat měnitelnému počtu zvířat umístěných v prostoru l.Čerstvý vzduch se v zimním období předehrívá v upravovacím systému i, v letním období se v tomto uprsvovacím systému i ochlazuje a přivádí se vzduchovým potrubím j do prostoru l.Pohlcovací povrchovou plochu chladicího okruhu j s dmychadlem 24 tvoří povrchová...

Přídavné zařízení pro chladicí systémy k ohřevu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251251

Dátum: 11.06.1987

Autor: Sedlář Richard

MPK: F25B 29/00

Značky: systémy, chladicí, ohřevu, zařízení, přídavné

Text:

...znázornění na obr. 2 je vysvětlena funkce zařízení. Horké páry chladiva z kompresoru lg jsou vedeny do hadu 3 přívodu par ohladiva, který je umístěn v beztlakové nádobě l dokonale izolované tepelným izolantem A. Směr vstupu horkých par chladiva do hadu 3 výměníku je se shora, zatím co přívod studené vody je ze spodu. Jakmile teplota ohřáté vody § v nádobě l dosáhne nastavené teploty, například 50 DC, termostat 1 dá impuls solenoidovému...

Zařízení pro ohřev vody odpadním teplem z kondenzační chladicí jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250912

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kubát Jaromír, Ehrlich Jindřich

MPK: F25B 29/00

Značky: kondenzační, jednotky, chladicí, teplem, odpadním, zařízení, ohrev

Text:

...teplé vody v zásobníku Ä a opatřeno uzavíracím elementem g. Na spodní části kondenzátoru li je vřazen ejektor ll, přičemž tlak pro správnou funkci ejektoru ll je získán potrubím lg opatřeným ventilem lg z výtlačné strany od kompresoru lg z potrubí §. Teplé páry chladiva z kompresoru lá jsou vedený výtlačným potrubím á do ohřívací vložky výměníku tepla, dále přes troj 1 cestný ventil g, potrubím 22 a přes škrticí ventil Q do kondenzátoru...

Geotermálna centrála

Načítavanie...

Číslo patentu: 250873

Dátum: 14.05.1987

Autor: Mečárik Karol

MPK: F25B 29/00

Značky: geotermálna, centrála

Text:

...systému 2 tepelných čerpadiel a do primárneho vykurovacieho systému 12.Vratné potrubie -primárneho vykurovacieho systému 12 je olpetrené trojoestným obtokovým ventilom 10 a trojcestným ventilom 11 dodatkového ohrevu pre prívod a ohrev vody zo sekundárneho systému 2 tepelných čerpadiel. Sekundárny systém 2 tepelných čerpadiel pozostáva z tepelných čerpadiel 13, ochranného výmennika 19, ktorých môže byt viacej a sekundánneh-on...

Zařízení k akumulaci nízkopotenciálního tepla v chladicím okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238152

Dátum: 01.05.1987

Autori: Dvořák Zdeněk, Klazar Luděk, Petrák Jiří

MPK: F25B 29/00

Značky: nízkopotenciálního, zařízení, okruhu, chladicím, tepla, akumulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává v podstatě z uzavřeného okruhu převáděcí teplonosné kapaliny, rozděleného do dvou sekcí, ve kterých je zajištěna nezávislá cirkulace převáděcí teplonosné kapaliny dvěma samostatnými oběhovými čerpadly a které jsou vzájemně propojeny akumulační nárdží. V jedné sekci okruhu převáděcí teplonosné kapaliny je zařazen výměník tepla vřazený do chladicího okruhu, do druhé sekce okruhu převáděcí teplonosné kapaliny je zařazen výměník...

Zařízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladicí kondenzační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jioí, Vitvar Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: chodu, jednotky, chladicí, automatické, zařízení, ohřívání, kapaliny, kondenzační

Text:

...d elektromagnetického ventilu vzduchováho kondenzátora pokračuje odváděcí potrubí zkapalněnáho chladiva k zásobníku chledive. Raverzní tlukový spínač je pripojeny na prívod studená vody. Reverzní tlekovy spínač je zapojen do elektrického obvodu e elektromagnetícwm ventilem průtokováho ohřívače vody a s alektromagnetickým ventilem vzduchováho kondensátoru. Reverzní tlakový spínač atřídavě spíná oba elektromagnetická ventily.Výhody zarízení pro...

Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla výfukových plynov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248988

Dátum: 12.03.1987

Autor: Drgoň Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: hybridnému, výfukových, spalovacích, plynov, tepla, odpadového, motorov, zapojenie, využitiu

Text:

...média spaľovacieho motora.Výhodou zapojenia podľa. vynálozu je, že pri zimnom odstavovaní motorových vozidiel so spaiovacím motorom možno využití naakttmttlované odpadové teplo pre tempe 4rovanie počas nočného odstavenie. Nie je za tým účelom nutná iná energia, ďalej vo väčšine prípadov odpadne výstavba garáži u MHD a ČSAD.Na obr. je znázornená príkladné zapojenie podlle vynalezu.Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla...

Zapojení kompresorového chladicího okruhu pro využití odpadního tepla statických měničů kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234740

Dátum: 01.03.1987

Autor: Křiváček Ladislav

MPK: F25B 29/00

Značky: kmitočtu, okruhu, využití, zapojení, kompresorového, tepla, chladicího, statických, měničů, odpadního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompresorového chlazení s využitím odpadního tepla statických měničů kmitočtu. Chlazení je nepřímé. Tepelný tok chladicího média primárního chladicího okruhu je předáván přes výměníky tepla do sekundárního chladicího okruhu, který získané teplo využívá k vytápění či chlazení přilehlých místností továrního objektu, případně k ohřívání vody pomocí protiproudého výměníku tepla. Zásobník chladicího média je spojen jednak s nejméně...

Ochranné zařízení výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234247

Dátum: 01.03.1987

Autor: Brůna Karel

MPK: F25B 43/00, F25B 29/00

Značky: zařízení, výměníku, tepla, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zařízení výměníku tepla typu voda-chladivo s možností úniku freonových chladiv do vody, kde k výstupnímu potrubí (2) z výměníku (1) je alespoň částečně nad úrovní výměníku (1) připojen odlučovač (3) freonových par vzniklých únikem freonového chladiva do vody, vybavený signalizací přítomnosti freonových par.

Jednookruhová kompresorová odpařovací a kondenzační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248620

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F25B 29/00

Značky: kompresorová, jednookruhová, souprava, kondenzační, odpařovací

Text:

...podle vynělezu jsou podstatné nižší energetické náklady na vlastní technologické pochody jako sušení, zahušĺovení roztoku, nebo prostě destilace, neboĺ teplo spotrebované na odpaření kapaliny v pracovní komoře zařízení se v kondenzsčních výměnících v exergicky zhodnocehá formě převádí zpět do okruhu cirkulujícího teplonosného plynu.Další výhodou je zpětné získávání odpařoné pracovní kapaliny (např. organických rozpouštědňl, nebo...

Zapojení okruhu pro přeměnu horké vody na topnou a technologickou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247740

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fleischmann Jaroslav, Michalička Ladislav, Anderle František, Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk, Šídlo Pavel, Svoboda Vlastimil, Nepejchal Jan

MPK: F25B 29/00

Značky: okruhu, zapojení, páru, technologickou, horké, topnou, přeměnu

Text:

...částí. sestávající z ooových stupňů vzduchovéhio turblokompresorru, jejichž staboąrové řady mají základní nenulové nastavení loprrtek. stejné stupně jsou v průtačné část. více krát zopakovány. Nízhotlaké teleso 33 je poháněno samostatným elektromlortorem 34 přes prvou přewoldrovlcíí 35 spojky nejsou zakreslenyL Z .nízkotllakéľmo tělesa 33 je vyvedena nízkotlaká větev 35 přehřáté páry do druhého směšovače 19. Z druhého parlního koalektloru...

Způsob využití tepla ve formě odpadní páry tepelným čerpadlem a zařízení k povádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247617

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krejčí Stanislav, Komůrka Josef, Wergner František, Gemza Emil, Kašpar Jiří, Mácha Václav

MPK: F25B 29/00

Značky: formě, povádění, zařízení, způsobu, tohoto, využití, způsob, tepelným, páry, odpadní, tepla, čerpadlem

Text:

...ejektoru 3, zkomprimuje se na parokapalinovou směs, která předá své teploVe výměníku A se odvádí přebytečné teplo, kapalina na výstupu 2 výměníku A se dělí na část odváděnou jako kondenzát a část, která je cirkulována čerpadlem É. Ve výměníku É je jí dodáváno teplo a takto ohřátá kapalina nebo parokapalinová směs je přiváděna na vstupKontinuální odparka /obr. 4/ se liší od předchozího případu tím, že přebytečné teplo ve výstupním...

Zařízení k zajištění nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247453

Dátum: 15.01.1987

Autor: Smělý Zdeněk

MPK: F25B 29/00

Značky: nízkopotenciálního, zařízení, čerpadla, tepla, tepelná, zajištění

Text:

...a jiné vlastnosti jakož i rozmístění. Nádoby musí mít dostatečný celkový povrch a tím dostatočný kontakt s tepelným médiem, proudícím kolem nich, aby toto médium odnímající nízkopotenciální teplo V nádobách obsažené mohlo zajištovat plynulou tepelnou výměnu.Objem nádob musí být limitovám tím, že v příliš velké nádobě bude voda při svém mrznutí u jejích stén tvořit tepelně izolační vrstvu ledu, která bude zpomalovat přenos tepla od tuhnoucí...

Způsob regenerace tepla a úspory chladicí vody při procesech látkové výměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237765

Dátum: 15.09.1986

Autor: Förster Hans

MPK: F25B 29/00

Značky: úspory, procesech, chladicí, způsob, látkové, tepla, výměny, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rekuperace tepla při současném snížení průtočného množství chladicí vody při absorbci plynného pracovního prostředí v kapalných absorpčních prostředích při oddělení absorbčního tepla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přiváděný zředěný roztok se rozdělí na dva dílčí proudy. Tyto dílčí proudy zředěného roztoku se přivádí k absorbéru a paralelně zapojenému absorbéru dílčího proudu a obohacují se známým způsobem v obou...

Způsob regeneračního využití tepelného obsahu chudých roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237415

Dátum: 15.08.1986

Autor: Foerster Hans

MPK: F25B 29/00

Značky: tepelného, způsob, obsahu, roztoku, chudých, regeneračního, využití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regeneračního využití tepelného obsahu zředěných roztoků nebo jímacích produktů po desorpci pracovního prostředku při tepelném rozdělení kapalných komponentů, zejména při procesech sorpce s dvousložkovým nebo mnohasložkovými směsmi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se přiváděný koncentrovaný roztok rozděluje na dva proudy, z nichž jeden prochází do desorbéru, a druhý do desorbéru částečného proudu. Tyto částečné...