F24J 3/08

Zemný akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7401

Dátum: 01.04.2016

Autori: Lukáč Vladimír, Gottwald Michal

MPK: F24H 7/02, F24J 3/08, F24D 11/00...

Značky: akumulátor, tepla, zemný

Text:

...sa do akumulátora takto odvádza prebytkové teplo.V poslednom rade výmenníkov l V tomto zemnom akumulátore tepla sú výmenníky l zapojené V rade za sebou na obvode tohto akumulátora. Ohríate teplonosné médium zo solárnej aplikácie V tomto príklade prichádza, cez rozvádzač Ä Vedeniami Ä do výmenníkov l tepla na obvode akumulátora, pokračuje radom výmenníkov l po obvode akumulátora a do rozvádzača Ä. Teplonosné médium odovzdá teplo cez tieto...

Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288135

Dátum: 10.10.2013

Autor: Bartko Michal

MPK: F24D 15/04, B32B 3/26, E04C 2/54...

Značky: chladených, uchovanie, objektoch, chladovej, tepelnej, resp, energie, usporiadanie, vykurovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané usporiadanie pozostáva z pevného alebo pohyblivého rámu prekrytia, v ktorom je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapilárna rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny a jednej kapilárnej rohože napríklad v poradí zvonku prekrytia krytina kapilárna rohož, krytina, prípadne ďalšia kapilárna rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú...

Zariadenie na výrobu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288039

Dátum: 31.12.2012

Autor: Niederland Jozef

MPK: F28F 9/26, F28D 19/04, F24J 3/08...

Značky: zariadenie, výrobu, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, ktoré využíva alternatívne zdroje energie, obsahuje prevodný stupeň, najmenej dve platne (1), ktoré sa vzájomne dotýkajú a z ktorých aspoň jedna je pohyblivá. Na dotykových plochách sú platne (1) vybavené trecími doskami (2A, 2B) a v platniach (1) sú umiestnené výmenníky tepla (10). Pohyblivá platňa (1) je spojená s ojnicou (3) prevodového stupňa.

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11425

Dátum: 17.09.2008

Autori: Ojala Mika, Ojala Heimo, Ojala Juha, Ojala Kari

MPK: F28F 13/12, F24J 3/08, F28F 1/40...

Značky: kolektor

Text:

...kolektor sa ale všeobecne považuje za efektívnejší ako konvenčný jednoduchý trubicový kolektor.0009 DE 20 2004 007 567 U 1 zverejňuje koaxiálny kolektor podľa známeho,vyššie uvedeného typu. Ten zahŕňa spojovaciu trubicu pre príliv teplonosnej kvapaliny do vonkajšej trubice, ktorá má nerovnú povrchovú štruktúru na vnútornej strane vonkajšej trubice. Ohriata teplonosná kvapalina sa cez spojovaciu trubicuvracia vnútornou trubicou smerom...

Zapojenie k hybridnému využitiu tepelného obsahu podzemných vôd a slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243760

Dátum: 15.01.1988

Autor: Malík Miloš

MPK: F24J 3/08, F24J 2/42

Značky: obsahu, zapojenie, využitiu, tepelného, žiarenia, hybridnému, podzemných, slnečného

Text:

...za sebou čerpadlá chladiaceho okruhu, chladič studenej užitkovej vody a tretí uzátváraci ventil.Zapojenie využíva nekonvenčné energie, v ich pôvodnom stave a energia sa privádzaiba pre pohyb teplonosného média v ohrievacích, alebo chladiacich o.kruhoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenia zapojenia.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z teplosmennej plochy 1 podzemných vôd spojene s teplonosmennou plochou 2 komunikácie cez...