F24J 2/52

Stavebnicový fotovoltický fasádny zatepľovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6073

Dátum: 03.04.2012

Autori: Malár Milan, Belvončíková Slávka, Belvončík Vladimír

MPK: E04B 1/80, F24J 2/52, H01L 31/042...

Značky: fotovoltický, stavebnicový, zatepľovací, fasádny, systém

Text:

...zvyškového tepla.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 284 s názvom Sústava fotovoltických článkov na paneloch s polohovaním, tvorená najmenej jednou pohyblivou nosnou konštrukciou s upevnenými panelmi s fotovoltickými článkami, ďalej natáčacie ústrojenstvo a základňa na nesenie nosnej konštrukcie s fotovoltickými článkami, ktorá je vytvorená ako dvojica stojanov, ktoré majú na svojom...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5763

Dátum: 06.06.2011

Autor: Richter Péter

MPK: E04D 13/18, F24J 2/52

Značky: stavebnica

Text:

...rez stavebnícou pozdĺž čiary C-C z obr. 10, obr. 12 rez pozdĺž čiary D-D z obr. 10, obr. 13 rez pozdĺž čiary E-E z obr. 10 a obr. 14 ďalší rez pozdĺž čiary D-D z obr. 10.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 až 8 je znázornená stavebnica podľa technického riešenia na vstavanie solárnych modulov g a kolektorov inštalovateľných do strechy, pozostávajúcej z väčšieho počtu dielov l - 1 pozostaviteľných vzájorrme do obrubne.Na...

Fotovoltaické zariadenie s odrazovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11080

Dátum: 23.07.2010

Autor: Schwarze Sascha Oliver

MPK: F24J 2/52, F24J 2/10, F24J 2/16...

Značky: odrazovými, fotovoltaické, zariadenie, prvkami

Text:

...na odvádzania vetra a na pridržiavanie stojanu, pričom plechy na odvádzanie vetra majú odrážajúce povrchy a môžu teda slúžiť ako-3 0005 Zo spisu DE 10 2006 042 808 A 1 je známe zariadenie, opisované ako solárna strecha, v ktorom sú solárnemoduly a neohybné odrazové plochy striedavo spojené do tesnej strešnej plochy,napríklad na zastrešenie odstavného miesta pre auto. Solárna strecha musí byť uložená na vhodnej nosnej konštrukcii, aby moh~ la...

Rozdelene riešený strešný hák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14079

Dátum: 22.04.2009

Autor: Genschorek Gido

MPK: E04D 13/10, F24J 2/52, H01L 31/042...

Značky: strešný, riešený, rozdělené

Text:

...obidvomi ramenami uhla je vo vnútri uhla stena profilu, prebiehajúceho v pozdĺžnom smere protilovania, ktoré zviera s oblasťou uhla ramien prípojok tupý uhol (a). ktorý slúži ako oporná plocha pre koniec hákovej časti a môže byť s týmto koncom hákovej časti spojená pomocou skrutkového spojenia . Uhol (o) je s výhodou zvolený v rozsahu 110 - 145 °.0016 Aby sa zabránilo umiestneniu hákovej časti na strešnú krytinu, je ďalej stanovené, že úsek...

Fotovoltaický modul s istením proti podtlaku od vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11961

Dátum: 06.02.2009

Autor: Schwarze Sascha Oliver

MPK: H01L 31/042, H01L 31/048, F24J 2/52...

Značky: podtlaku, proti, vetra, istením, modul, fotovoltaický

Text:

...však tu nie sú uplatnené. Zo spisu DE 11 2005 000 528 T 5 jeznáma rámová konštrukcia pre PV-moduly, ktorá umožňuje zadné odvet EP 2 093 805 B 1-3 rávanie PV-panelu. Popri chladiacom efekte sa tým tiež dosiahne vyrovnávanie tlaku nad PV-panelom a pod nim, a teda aspoň čiastočné zníženie zaťaženia podtlaku od vetra. Zo spisu DE 200 22 568 U 1 je známy PV-modul, ktorý slúži ako na výrobu prúdu, tak aj na prípravu teplej vody. PV-panel je na...

Zariadenia na inštalovanie solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9251

Dátum: 03.04.2008

Autor: Genschorek Gido

MPK: F16C 11/02, F16C 11/10, F24J 2/52...

Značky: zariadenia, solárnych, inštalovanie, modulov

Text:

...príslušného podperného stĺplka.0014 Vo výhodnom vyhotovení vykazuje nosný stĺpik v hornom koncovom úseku,ktorý je vzdialený od podperného stĺpika, vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a vnútorný prstenec kĺbového ložiska, vložený vo výstupe, je spojený so spojovacou prírubou.Samozrejme je možné taktiež aj opačné usporiadanie, že totiž rameno alebo priehradka pripojovacej príruby vykazuje vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a...

Upevňovacie zariadenie rámov solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10993

Dátum: 26.02.2008

Autor: Bartelt-muszynski Sven

MPK: H01L 31/042, F24J 2/52

Značky: modulov, upevňovacie, rámov, solárnych, zariadenie

Text:

...smeru nosného profilu alebo na nosníku upínacieho dielu.Vúprave takého upínacieho dielu je podľa vynálezu stanovené, aby kvýškovémuposúvaniu upínacieho dielu vsmere posunu bol buď otáčavo usporiadaný závitovýsvorník vo vnútornom závite ramienka a opieral sa na bud otáćavo usporiadaný závitový svomík vo vnútornom závite ramienka a opieral by sa na hlavnom dielci nosníka upínacieho dielu, alebo je otáćavo usporiadaný závitový svorník...

Montážny systém, najmä pre solárne moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12408

Dátum: 11.06.2007

Autori: Bartelt-muszynski Sven, Genschorek Gido

MPK: F24J 2/52

Značky: solárne, najmä, systém, moduly, montážny

Text:

...Pri vhodnom uskutočnení drážky môže byť deforrnačný uzáver samozrejme tiež spojený silovým záberom.0015 Pripojovacie prvky upevňovacích prostriedkov solámych modulov sú teda u naklapávacieho systému vytvorené párom prlebežných pozdĺžnych drážok profilu usporiadaných s odstupom a rebrá, umiestené protiľahlo na tvarovom kuse, zaberajú-3 svojimi koncami vzdialenými od tvarového kusu vždy do jednej z páru pozdĺžnych drážok držíaku.0016 Vo výhodnom...

Upevnenie kovového telesa absorbéra k rámu slnečného kolektora izolačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 171

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pešek Vladimír

MPK: F24J 2/46, F24J 2/52

Značky: kolektora, upevnenie, absorbéra, izolačnými, tělesa, slnečného, prvkami, rámu, kovového

Text:

...obvodovej izolačnej lište g.Prihlasované technické riešenie má prednosť v jednoduchejĺ konštrukcii s použitím finančne dostupných komponentov. Nos-Ž na časť slnečného kolektora tvori kovové teleso plochého ra-Ídiátora ł, ktorý sa používa v ústrednom vykurovaní budov. obvodový lem telesa rediátora l je ustavený v obvodovejizolačnej lište 5 zhotovenej odstreknutím vo forme z progresívnej izolačnej hmoty do dotykovéhc tvaru s radiétorom. Obvodová...

Vakuový sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 275992

Dátum: 18.03.1992

Autor: Kellner Bernd

MPK: F24J 2/52

Značky: kolektor, sluneční, vakuový

Plochý kolektor solárneho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247255

Dátum: 15.01.1988

Autor: Men Jaroslav

MPK: F24J 2/52

Značky: kolektor, plochy, žiarenia, solárneho

Text:

...upevñovaciu skrutku závesných uhoľnikov kolektora.Príklad vyhotovenia plochého kolektora solárneho žiarenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje celkový nàrysný pohľad na. kolektor, obr. 2 pôdorysný pohľad a obr. 3 bokorysný pohľad ,na kolektor z obr. 1, obr. 4 detailný rez kolektor v rovine A-~A z obr. 1.Plochý kolektor pozostáva z vane 1 s absorbérom 2. Vaňa 1 je prikrytá plošne deleným transparentným krytom...

Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254020

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nedoma František, Chudý Dušan, Štefánik František, Haš Stanislav

MPK: F24J 2/52

Značky: zariadenie, vzduchu, ohrev, solárny

Text:

...stenysú oba kryty zaústené do podtlakového kakanála, usporiadeného pozdĺž celeho objektu a majúceho po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu otvory s ventilátormi.Výhodou navrhovaného riešenia je malé množstvo konštrukčných prvkov, ich jednoduchosť a ľahká montáž. Prietok vzduchu v. kolektorovom kanále nie je nútene usmerňovaný, prúdi ľubovoľným smerom a najkratšou cestou k lubovolnemu ventilátoru,dopravujúcemu vzduch s...