F24J 2/46

Solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7179

Dátum: 01.07.2015

Autori: Horodníková Jana, Beer Martin, Rybár Radim

MPK: F24J 2/20, F24J 2/46

Značky: kolektor, solárny, blokom, konverzno-izolačným

Text:

...jeho hermetickosť.Je výhodné, že solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom má paralelne usporiadané a zapojenéprietokové kanály. Je výhodné, že konštrukcia solárneho kolektora s konverzno-izolačným blokom nespôsobuje rozmerové obmedzenia pri koncipovaní kolektorového poľa.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obrázku 1 znázornený solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom. Na obrázku 2 je čiastočne znázornený...

Trapézový zberač s paralelným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7002

Dátum: 07.01.2015

Autori: Rybár Radim, Beer Martin, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/46, H01L 31/052

Značky: prietokom, trapézový, paralelným, zberač

Text:

...kondenzátorov.Puzdrá kondenzátorov sú umiestnené tak, aby os prechádzajúca ich stredmi bola diagonálou spodnej a vrchnej steny plášťa. Medzi teplovýmennými komoramí sa nachádzajú izolačné piliere konštantného prierezu, ktorých pozdĺžna os je zhodná s osou, v ktorej ležia stredy puzdier kondenzátorov. Takéto umiestnenie umožňuje progresívne zmenšovanie prierezu rozdeľovacieho kanála a zväčšovanie prierezu zbemého kanála pozdlž plášťa podľa...

Solárny systém s tepelným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6848

Dátum: 05.08.2014

Autori: Pap Miroslav, Brachtýr Bohumír

MPK: F24J 2/46, F24H 4/04, F25B 30/06...

Značky: solárny, systém, čerpadlom, tepelným

Text:

...energie na ohrev z čisto slnečnej energie, a tým zvyšuje ekologickosť takéhoto systému. Zároveň takéto riešenie prináša používateľovi výslednú teplotu ohrievaného média aj V prechodných obdobiach, V ktorých by inak muselo prísť k dohrievaniu na výslednú teplotu z klasických, zväčša fosílnych zdrojov energie.Z hľadiska použitia tepelného čerpadla má riešenie výhodu V stabilizovaní pracovných podmienok samotného čerpadla. Pri klasickom...

Spôsob chladenia fotovoltického panela a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6432

Dátum: 03.05.2013

Autor: Masaryk Michal

MPK: H01L 31/058, F24J 2/46, H01L 31/052...

Značky: tohto, fotovoltického, chladenia, spôsob, spôsobu, vykonávanie, systém, panela

Text:

...bez toho, aby sa tento zohrieval v zemnom tepelnom výmenníku. By-passové zapojenie sa môže dosiahnuť aj ručne nastaviteľnou klapkou, ktorú obsluha v určenom intervale kontrol presunie do vhodnej polohy (leto, zima). Pri zimnej prevádzke obsluha týmto ventilom odstaví funkciu zemného výmenníka.By-passový ventil môže byť tiež ovládaný tlakom, napr. v podobe tlakovej klapky, kedy pri nízkom ťahu komína bude zo zapojenia vyradený vzdušný...

Solárny kolektor s autoochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6416

Dátum: 03.04.2013

Autori: Rybár Radim, Horodníková Jana, Perunko Slavomír, Beer Martin

MPK: F24J 2/46, F24J 2/24

Značky: autoochrannou, solárny, kolektor, funkciou

Text:

...účinku na prenosový člen a následne na lamelové valce v prípade, že je akčný člen V činnosti. Týmto požiadavkám vyhovuje prichytenie akčného člena o potrubie rozvádzača najednom jeho koncitak, aby bol fixovaný o bočnú stenu skrine kolektora prostredníctvom tepelnoizolačného hranola, vyhotoveného z pevného odolného plastu, akým je polypropylén.Počas normálnej prevádzky solámeho kolektora (pri bežných prevádzkových teplotách) je piest...

Prídavné dvojcestné vykurovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6359

Dátum: 02.01.2013

Autori: Bamhor Jozef, Uram Vladimír

MPK: F24J 2/46, F24J 2/20, F24J 2/42...

Značky: zariadenie, dvojcestné, vykurovacie, přídavné

Text:

...odrazom, či sálaním nahriatej absorpčnej priehradky, alebo priamym žiarením cez už uvedený priehľadný kryt. V zadnej časti vykurovacieho zariadenia je médium - vzduch ohríevané odovzdávaním tepla z priehradky s absorbérom. V obidvoch častiach zariadenia je prúdenie vzduchu zabezpečené ventilátorrni samostatne, sú autonómne, evenmálne podľa požiadavky môže byt prúdenie vzduchu v obidvoch priestoroch ovládané jedným ventilátorom.Prehľad...

Energeticky aktívna stavebnicová kolektorová zatepľovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 288030

Dátum: 03.12.2012

Autori: Horodníková Jana, Rybár Radim

MPK: F24J 2/46, E04B 1/76, F24J 2/51...

Značky: doska, stavebnicová, kolektorová, energeticky, aktívna, zatepľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Energeticky aktívna stavebnicová kolektorová zatepľovacia doska obsahuje prietokové kanály (4) na prúdenie vzduchu, ktorých insolované povrchy sú vybavené konverzným povlakom (7). Tvorí ju základný panel z kompaktného tepelnoizolačného materiálu. Na vrchnej strane panela sa nachádzajú pozdĺžne oporné piliere (3), na ktorých horných dosadacích plochách spočíva tepelnoizolačný transparentný kryt (2), fixovaný k základnému panelu (1) z bočných...

Solárna panelová trubica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15534

Dátum: 20.12.2010

Autori: Sala Alessandro, Spinelli Paolo, Sala Riccardo, Stellato Michaela

MPK: F16L 59/153, F16L 11/22, F16L 59/14...

Značky: panelová, solárna, trubica

Text:

...vinutím nylonového vlákna 20 s priemerom približne 0,3 mm, so závitmi, ktoré majú stredovú vzdialenosť 2 mm.0027 Konkrétne pri výrobe sa obidve rúrky 11 a 12 vložia do kužeľovej konštrukcie v spojení s izolačným materiálom 13 a 14 tak, aby sa izolačný materiál na rúrku namotal. Na výstupe z kužeľovej konštrukcie sú výhodne 3 cievky nylonového vlákna 20, usporiadané v uhle 120 ° od seba, ktoré na rúrke zaistujú izolačný materiál.0028...

Solárne zariadenie aspoň z jedného solárneho modulu s pružným uložením krycej platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10983

Dátum: 10.01.2010

Autori: Schwarze Sascha Oliver, Schäfer Maik

MPK: F24J 2/46, H01L 31/058, H01L 31/042...

Značky: pružným, uložením, aspoň, zariadenie, solárne, krycej, jedného, modulu, solárneho, platne

Text:

...prvokslúži ako málo deformovateľné uloženie sklenenej tabule. Mäkko pružiacitesniaci prvok je skonštruovaný s uzavretými bunkami a zaručuje nepatrné vracanie tesníaceho ústrojenstva v beztlakovom stave do pôvodnej polohy. Sklenená tabuľa sa zaaretuje s pomocou obopínajúcej ochrany hrán, ku kto rej však nie sú urobené žiadne ďalšie vývody.0005 Tesnenie, tak isto na vyrovnávanie pohybov platní solárneho kolektora, je známe z nemeckého...

Termosolárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3556

Dátum: 01.07.2003

Autori: Hruškovič Svetozár, Horňáček Jakub

MPK: F24J 2/05, F24J 2/28, F24J 2/46...

Značky: kolektor, termosolárny

Text:

...so strešnými zámkami aplikovaného zároveň aj ako strešná krytina. Napokon na obr. 6 je znázornená konštrukcia prírubového rúrkového privádzača a odvádzača teplonosného média.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opisaná konštrukcia jedného segmentu tennosolárneho kolektora podľa technického riešenia. Termosolárny kolektor je rámovej uzavretej konštrukcie s termovložkou ako je to znázornené na obr. I a 2. Vonkajší rám 10 má na...

Zariadenie na využitie solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1115

Dátum: 03.04.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F24J 2/46

Značky: tepla, solárneho, zariadenie, využitie

Text:

...pr xujmvacia pütrbieEú uimäuné na em Vja mmäné vyrmhiť 3Na mbr. č. 1 je mhjaü Eñüľä ñä süiarnyůhr 3 2 ahr. 1 cez rie mtvcwmmn ůbr 4 názwwñuja müšárnych mmüulmv na5 ná äériqvaaralelné zaprjniü suíârngrübr. Ý znáäürňujä Eamjmnia mnüäiny äüláľñyüh mmdulüv arirmd ňou na ůhľfůbľ. Ě ná 2 mñujm Eapmjaniä mnmžiny ämlćrnvch müdulüv 5br anázorťuje äüjänie mnmäinv äülàrnych mndulüv 5 nútenüu cirkulácic.tñrñujä zapojenie mnmžiny solárnych müduluv...

Prvok na ohrev a pohyb kvapalného média pomocou slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 314

Dátum: 08.12.1993

Autor: Roman Emil

MPK: F24J 2/46

Značky: media, pomocou, pohyb, ohrev, energie, prvok, kvapalného, slnečnej

Text:

...úžitkového vzoru.Na obr. 1 je znázornené vyhotovenie pozdĺžneho prvku s troma samostatnými časťami. medzi ktorými sú priečne upravené priehradky. tvorené stenami jednotlivých častí. Na obr. 2 je znázornený variant konkrétneho vyhotovenia prvku ako celistvého telesa so samostatnými priečkami. Na obr. 3 je riešenie z obr. 2, kde priehradky sú doplnené spätnými záklopkami. Na obr. 4 je znázornené vytvorenie solárneho prvku s dvoma priehradkami...

Upevnenie kovového telesa absorbéra k rámu slnečného kolektora izolačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 171

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pešek Vladimír

MPK: F24J 2/52, F24J 2/46

Značky: absorbéra, upevnenie, izolačnými, slnečného, kovového, prvkami, kolektora, rámu, tělesa

Text:

...obvodovej izolačnej lište g.Prihlasované technické riešenie má prednosť v jednoduchejĺ konštrukcii s použitím finančne dostupných komponentov. Nos-Ž na časť slnečného kolektora tvori kovové teleso plochého ra-Ídiátora ł, ktorý sa používa v ústrednom vykurovaní budov. obvodový lem telesa rediátora l je ustavený v obvodovejizolačnej lište 5 zhotovenej odstreknutím vo forme z progresívnej izolačnej hmoty do dotykovéhc tvaru s radiétorom. Obvodová...

Absorbér pre slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 79

Dátum: 07.07.1993

Autor: Patera Luboš

MPK: F24J 2/46

Značky: absorbér, kolektor, slnečný

Text:

...prvky, jež jsou odnímatelně uchyceny v kotvících otvorech. S výhodou je ohebná trubice tvořena pružnou hadicí.Předností absorbéru slunečních kolektorů podle tohototechnického řešení je zejména jeho jednoduchá výroba a montáž,při které lze snadno přizpůsobit jeho konstrukcí místním podmínkám, dalšímu napojení na rozvodný systém a podobně. Zvýšením počtu kotvících otvorů nebo změnou jejich uspořádání lze k absorpční desce připevnit více...

Samočinný odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 267067

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slovák Jozef

MPK: F24J 2/46, F16K 24/04

Značky: samočinný, ventil, odvzdušňovací

Text:

...ako aj priehľadná veková časť reaktora Q, z ktorej na strane privrátenej do reaktora vystupuje tŕň gl vymedzujúci svojou dĺžkou krajnú polohu pohyblivého piesta ll voči vnútornému priestoru priehľadnej vekovej časti reaktora à naplneného fotochemicky aktívnou plynnou náplňou 3. Medzi priehľadnými vekami 3, lg je vodný prietokový kanál lg, ktorý má protilahle upravený vtok 5 a výtok li vody, kde k rámovej časti É je pomocou pružnej manžety lg...

Slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252001

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bakarov Christo

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečný, kolektor

Text:

...je tvorená absorpčnou spodnou plochou 11 a vrchnoui 4 plochou 10 a je v nej vytvorený napájací otvor 2 s napájacím potrubím 1 a Výstupný otvor 4 s výstupným potrubím 5. Ďalej je tu vytvorený tlakovyrovnávaci otvor, v ktorom je upevnená trúbka ti s odvztlušňovacím potrubím 7. Oproti trubky ü sú vytvorené v cirkulačných kanálikoch 3 pomocné priechody il. V spodnej a hornej časti sú vytvorené držiakové otvory S) a sekcie sú delené...