F24J 2/42

Prídavné dvojcestné vykurovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6359

Dátum: 02.01.2013

Autori: Uram Vladimír, Bamhor Jozef

MPK: F24J 2/46, F24J 2/42, F24J 2/20...

Značky: přídavné, dvojcestné, vykurovacie, zariadenie

Text:

...odrazom, či sálaním nahriatej absorpčnej priehradky, alebo priamym žiarením cez už uvedený priehľadný kryt. V zadnej časti vykurovacieho zariadenia je médium - vzduch ohríevané odovzdávaním tepla z priehradky s absorbérom. V obidvoch častiach zariadenia je prúdenie vzduchu zabezpečené ventilátorrni samostatne, sú autonómne, evenmálne podľa požiadavky môže byt prúdenie vzduchu v obidvoch priestoroch ovládané jedným ventilátorom.Prehľad...

Zariadenie na akumuláciu tepla v skleníku a na odvod akumulovaného tepla na zužitkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5587

Dátum: 08.11.2010

Autori: Bartalos Eugen, Bartalos Aurel

MPK: A01G 9/24, F24J 2/42

Značky: tepla, odvod, akumuláciu, zúžitkovanie, akumulovaného, zariadenie, skleníků

Text:

...žiarením krátkovlnným, ked slnečná teplota dosahuje až 90 °C. Z uvedených príčin je potrebne slnečné kolektory umiestniť nad pestovacou plochou a tak zachytiť slnečné lúče ešte pred zmenou vlnových dĺžok. Slnečná energia, potrebná na udržanie požadovanej teploty v skleníku a na fotosyntézu rastlín sa zabezpečí rozmiestnením slnečných kolektorov v hodnom pomere ich plôch k pestovacej ploche alebo ich priepustnosťou potrebného množstva...

Stacionárna konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5578

Dátum: 07.10.2010

Autori: Župa Peter, Hyža Pavol

MPK: E04H 12/22, F24J 2/42

Značky: konštrukcia, stacionárna

Text:

...ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcimí variabilne nastavenie sklonu fotovoltických alebo iných panelov, pripojené nosné profily ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcími variabílne nastavenie úchytov pre fotovoltické panely. Výhodou riešenia stacionárnej konštrukcie podľa úžitkového vzoru je výstavba konštrukcie bez potreby kotvenia konštrukcie do zeme, rýchle a jednoduché odstránenievšetkých komponentov konštrukcie po ukončení jej používania a...

Tepelno-chladové výhrevné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5460

Dátum: 07.06.2010

Autor: Kuchar Bohuš

MPK: F24J 2/42, F24D 17/00

Značky: výhřevné, tepelno-chladové, zariadenie

Text:

...telesa, vodotesne pripojeného k panelu a vodotesne naskrutkovaného do steny nádrže. Výhrevné telesá môžu mať tvar hadovitý, špirálovitý, oblúkovitý alebo tyčkovitý a sú konštruované tak, že ich možno v prípade poškodenia samostatne vymieňať a k tomu príslušným otvorom čistiť vnútro vodnej nádrže. Medzi tepelným panelom a vodnou nádržou je umiestnený plniaco - výpustný ventil opatrený termostatom. Pri chladovom paneli túto funkciu plní...

Zariadenie na ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265767

Dátum: 14.11.1989

Autori: Koštan Viliam, Denčev Milan, Hrotko Ladislav, Görner Ladislav, Haš Stanislav, Chudý Dušan, Koštan Milan, Nedoma František, Štefánik František

MPK: F24J 2/42, F26B 23/10

Značky: ohrev, vzduchu, zariadenie

Text:

...priestorový výmenník tepla, pričom je táto časť vybavená regulačnou klapkou náhradného režimu, ktorá prepojuje vonkajší priestor strojovne s jej interiérom. Druhá časť strojovne je situovaná bližšie k sušiarni. Je vybavená regulačnými klapkami atmosferického režimu. Do prvej časti strojovne je zaústený podtlakový zberný kanál solárneho kolektora cez regulačná klapku kombinovaného režimu. Do druhej časti strojovne je paralelne zaústený zberný...

Solárna sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265522

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chudý Dušan, Koštan Milan, Haš Stanislav, Štefánik František, Hrotko Ladislav, Koštan Viliam, Nedoma František

MPK: E04D 13/18, F24J 2/42, F26B 23/10...

Značky: sušiareň, solárna

Text:

...prípadne zvislej stene objektov. Využíva sa tzv. uzavretý vzduchový kolektor,so svetlopriepustným krytom s prúdenim vzduchu pod absorbérom. Konštrukcia kolektora je potom svetlopriepustný kryt- absorbér - dno kanála. Konštrukčná skladba umožňuje prúdenie vzduchu horizontálne v kolektorovm kanáli. Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor, ktorého sacia časť je napojená na integrovaný kolektorový systém a výtlačná časť na rozvodný systém vnútornej...

Zariadenie pre priamy ohrev kvapaliny slnkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245301

Dátum: 15.12.1988

Autor: Peremský Bohuslav

MPK: F24J 2/42

Značky: slnkom, ohrev, priamy, zariadenie, kvapaliny

Text:

...umiestneného v najteplejšom mieste zariadenia znovu vystúpi na požadovanú teplotu, uvedie sa znova obehové čerpadlo 1 U do činnosti, respektíve po klesnuti tejto teploty sa obehové čerpadlo 10 znova zastaví. Ak teplota teplonosného média dosiahne požadovanú teplotu, otvorí sa výtokové potrubie 15 trojcestným výstupným ventilom 8, ktoré zostane otvorené až kým výtečie zohriata kvapalinu zo všetkých kolektorov výtokovým potrubím 15 ku...

Fasáda pro řízené využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246359

Dátum: 01.08.1988

Autori: Boeek Otakar, Pokorný Rudolf

MPK: F24J 2/14, F24J 2/42

Značky: řízené, tepla, slunečního, fasáda, využití

Text:

...efekt. Absorbční vrstva je nanesena na izolační des 248 359ce, která se vzduchovým meziprostorem a vnitřní stěnou tvoří vlastně plášť budovy. Vnitřní prostor budovy je s absorbčním prostorem spojen nahoře a dole průduchy pro proudění teplého vzduchu. Nevýhodou řešení je opět netradiční tvarování fasády,což vede ke zvýšení nákladů. Nevýhodou je zde opět znečiščování vnitřku kolektorů a chybějící akumulace tepla. Navíc oba předchozí...

Zapojenie k hybridnému využitiu tepelného obsahu podzemných vôd a slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243760

Dátum: 15.01.1988

Autor: Malík Miloš

MPK: F24J 2/42, F24J 3/08

Značky: využitiu, zapojenie, podzemných, slnečného, žiarenia, tepelného, hybridnému, obsahu

Text:

...za sebou čerpadlá chladiaceho okruhu, chladič studenej užitkovej vody a tretí uzátváraci ventil.Zapojenie využíva nekonvenčné energie, v ich pôvodnom stave a energia sa privádzaiba pre pohyb teplonosného média v ohrievacích, alebo chladiacich o.kruhoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenia zapojenia.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z teplosmennej plochy 1 podzemných vôd spojene s teplonosmennou plochou 2 komunikácie cez...

Zařízení pro aktivní využití solární energie ve stavebních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246609

Dátum: 16.11.1987

Autor: Janeš Karel

MPK: F24J 2/42

Značky: aktivní, zařízení, solární, objektech, stavebních, energie, využití

Text:

...l.Ohřívaný prostor g solárního termického panelu 1 je ve své horní části propojen prostřed nistvím alespoň jednoho vzduchového vyhřívacího kanálu 2, např. potrubí, s vnitřním prostorem ł 9 objektu l. vzduchový vyhřívací kanál g je, nejlépe na svém vyustění ll do vnitŕního prostoru lg objektu ł, opatřen zpětným vzduchovým uzávěrem lg, který však může být umístěni jinde, např. uvnitř vzduohového vyhřívacího kanálu 2 /neznázorněno/.Zpětný...

Solárny rozpúšťač vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242161

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zikmund Zdenik

MPK: F24J 2/42

Značky: solárny, rozpúšťač, vosků

Text:

...oozpüšťača vosku podľa vynálezu je jeho hospodárna prevádzka bez potreby iných druhov energie, ako aj zvýšená hygiena pri prevádzke, bez negatívneho vplyvu na okolie.Príklad vyhotovenia solárneho rozpúšťača vosku je znázornený na výkrese, ktorý predstavuje priestorový pohľad na rozpúšťač.Solárny rozpüštač pozostáva z pláštovê Solárny rozpúšťač vosku, najmä včelárskeho, pozostávajúci z plášťového telesa so šikmým sklopnýrn transparentným...

Fototermický solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241307

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kreidl Michal

MPK: F24J 2/42, F24J 2/28

Značky: solárny, fototermický, systém

Text:

...Vreca.,Tąkýtp~ kompenzáltor je konštrukč ne jednoduchý a nakladovo nenáročný.Príkladv vyhotovenia foto-termického solárneho systému podlla vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je schematické zapojene jednotlivých častí solárneho systému.Solárny systém pozostáva zo suchého doskového rovinného kolektora 1 s priestoroVou absorpciou a odovzdávanim tepla, ako aj z výmenníka 2 tepla, ktorý je s kolektorom 1 ,prepojený cez jeho výstupnú...

Solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241302

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hoferek Zdenik

MPK: F24J 2/42

Značky: systém, solárny

Text:

...solárneho žiarenia umiestnené v akumulátore 7 pokonverzných foriem solárneho žiarenia. Upravovač 4 zväzku lúčov je usporiadaný vdolnej časti akumulátora 7 a svojim výstupom je orientovaný proti jeho dnu, ktoré je zvnútra opatrené absorpčným povrchom. Obidva prijímače 1 solárneho žiarenia sú vybavené transparentným primárnym koncentrátorom B solárneho žiarenia,ktorým je Fresnelova šošovka. Sekundárny koncentrátor 2 solárneho žiarenia môže...

Zařízení pro ohřev kapaliny pomocí slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250054

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šik Vladislav, Hemzal Boleslav

MPK: F24J 2/42

Značky: zařízení, slunečního, záření, kapaliny, pomocí, ohrev

Text:

...zásobníku 5 a jednak s jedním vývodem přetlakového ventilu 22, jehož druhý vývod je spnjen s jedním VÝVOÓGTD zpětného ventilu 23, jehož druhý vývod je spojen s rozvodem vody. Sluneční kolelttor 1 je dále spojen s natáčecím zařízením 29, které je také spojene s převodníkem 4 řídicích signálů pohonů, který je jednak spojen s havarijním koncovým spínačem 13 horizontálním a havarijníín koncovým spínačem 14 vertikálním, jednak se...