F24H 3/04

Zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5933

Dátum: 05.12.2011

Autori: Pilát Peter, Kravec Dušan, Jablonický Pavol, Kovalyk Adrian

MPK: F24H 3/04, F28F 17/00, F16L 55/00...

Značky: parogenerátorov, zariadenie, teplovýmenných, rúrok, sušenie

Text:

...Nevýhodou doteraz používaných zariadení sú ich veľké rozmery, energetická neefektívnosť, technicky a časovo náročná montáž a obsluha a taktiež dlhý čas sušenia celého parogenerátora, čo Iná podstatný negatívny vplyv na predĺženie odstavenia jadrovej elektrárne a následne značné ekonomické straty a pomerne nízku účinnosť sušenia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, ktoré v...

Vložka na špirálu najmä kvapalinového vyhrievacieho telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287840

Dátum: 21.11.2011

Autor: Gavorník Július

MPK: F24H 3/04, F24D 19/02

Značky: kvapalinového, najmä, špirálu, vyhrievacieho, tělesa, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka na špirálu najmä kvapalinového vyhrievacieho telesa, ako napríklad olejového radiátora, je výhodne vyrobená z teflónu a je situovaná medzi časti špirály zohnutej do tvaru U. Vložka má tvar H, pričom vybrania (1) na uloženie špirály sú konkávne s tvarom zodpovedajúcim priečnemu rezu špirály.

Elektrické vyhrievacie zariadenie a príslušná vyhrievacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18607

Dátum: 22.12.2010

Autori: Legros Philippe, De Souza Stéphane

MPK: F24H 3/04, F24H 9/18

Značky: vyhrievacie, příslušná, elektrické, vyhrievacia, jednotka, zariadenie

Text:

...uvedených vyhrievacích modulov do uvedených0010 Šikmá orientácia rebier umožňuje na rozdiel od kolmej orientácierebier vzhľadom k smeru vkladania vyhrievacích modulov zabrániť tomu, abyvyhrievacie moduly narazili vo fáze vkladania/posúvania týchto modulov narebrá, čo uľahčuje montáž vyhrievacieho zariadenia.0011 Tieto rebrá taktiež tvoria konštrukčnú výstuhu rámu, čím zlepšujú0012 vyhrievacie zariadenie môže mat ďalej jeden či viac...

Elektrický ohřívač technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265632

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vaněček Bělík

MPK: F24H 3/04

Značky: elektricky, plynů, technických, ohřívač

Text:

...pro přívod plynu je ve vnitřním prostoru pláště chnuta směrem k přírubovému spoji a topné elementy jsou soustředně umístěné V jedné nebo několika vrstvách s trubkou pro přívod plynu, zatímco trubka pro odvod plynu je ohnuta směrem k druhému přírubovému spojí a topné elementy jsou soustředně umístěny v jedné nebo několika vrstvách s trubkcu pro odvod plynu,přičemž jednotlivé vrstvy topných elementů jsou mezi sebou spojené distančními...