F24H 1/18

Viacdielna tepelná izolácia pre zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14293

Dátum: 19.09.2007

Autor: Dorenburg Michael

MPK: F28D 20/00, F24H 1/18

Značky: zásobník, tepelná, viacdielna, izolácia

Text:

...môžu byť usporiadané prípojky pre elektrlcké a hydraulické vedenia, ako aj servisné otvory. Te pelná izolácia môže byť uzavretá obložením veka a čelným obložením.0008 Vynález je teraz bližšie vysvetlený podľa obrázkov. Pritom znázorňujúobr. 1 zásobník s vekom pred montážou, obr. 2 ten istý zásobník s vekom po montáži, obr. 3 zásobník s vekom a prvým bočným dielom, obr. 4 bočný diel. izolovaný dnom, obr. 5 zásobník s vekom a troma bočnými...

Ohrievač vody zo vzájomne kompatibilných termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285785

Dátum: 11.07.2007

Autor: Marchetti Ruggero

MPK: F24H 1/18

Značky: materiálov, termoplastických, kompatibilných, vzájomne, ohrievač

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievač vody (1) vyrobený z plastového materiálu, ktorého plášť (2) pozostáva z dvoch polovíc (2a, 2b), pričom obidve plášťové polovice (2a, 2b) plášťa (2) a vonkajší kryt (7) sú vyrobené z kompatibilných a recyklovateľných termoplastických materiálov, zvolených z jedného súboru z nasledujúcich skupín: skupina A: polovice plášťa vyrobené zo zmesi PPE a PS vystužené sklenenými vláknami, vonkajšia skriňa vyrobená z PS s minerálnou výplňou...

Ohrievač vody z plastového materiálu odolného proti tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285784

Dátum: 11.07.2007

Autor: Marchetti Ruggero

MPK: F24H 1/18, F24H 1/22, F24H 1/20...

Značky: odolného, tlaku, plášťového, materiálů, ohrievač, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievač vody (1) vyrobený z plastového materiálu, ktorého plášť (2) pozostáva z dvoch plášťových polovíc (2a, 2b) a je vybavený otvorom (5) na vloženie elektrického vyhrievacieho prvku (3). Každá polovica (2a, 2b) plášťa (2) je na obvodovom okraji (9) vybavená spojovacími prostriedkami (10a, 10b), ktoré do seba zapadajú a spoločne tvoria pás s vysokou odolnosťou. Obidve plášťové polovice (2a, 2b) sú vybavené radiálnymi výstužnými prvkami (8),...

Ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285283

Dátum: 18.09.2006

Autor: Marchetti Ruggero

MPK: F24H 1/18

Značky: ohrievač

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievač s elektrickým alebo plynovým ohrevom skladajúci sa z nádrže (2) uloženej vnútri izolačného materiálu (6), pričom okolo ohrievača je usporiadaný obvodový rám (14). Vonkajšia plocha (10) izolačného materiálu (6) je tvorená zadnou opornou stenou (12) na oporu pri uložení na stenu a obvodovou stenou (13), pričom obvodový rám (14) je odoberateľne usporiadaný len na obvodovej stene (13).

Ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4321

Dátum: 03.11.2005

Autor: Macura Ján

MPK: F24H 1/50, F24H 1/18

Značky: ohrievač

Text:

...vody podľa tohto riešenia je znázomený na obr. l. Jeho základná konštrukcia V tvare kúpeľňového Valca pozostáva z kachiel 1 na tuhé palivo s dvierkami 11 a roštom 12. Nad kachľami 1 je v strede súosovo umiestnený komínový valec 3, ktorý má v hornej časti umiestnenú komínovú klapku 31. Okolo komínového valca 3 je napevno umiesmený zásobník vody 2 s dolným potrubným prívodom 21 studenej vody a homým základným potrubným odvodom 22 teplej...

Vyhrievacia vložka zásobníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259247

Dátum: 17.10.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/00, F24H 1/18

Značky: vložka, vyhrievacia, zásobníka, tepla

Text:

...že vyhrievacie rúrky primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici tak, že I ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežných radoch. uložených symetricky k priemeru rúrkovnice, pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievacich rúriek z oboch strán uzatvárajú prepážky pripevnené na rúrkovnici, ktorá je opatrsná stredovým otvorom pre pripojenie sacieho potrubia obehového čerpadla cirkulačného okruhu zásobníka tepla.Pripojenie...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254058

Dátum: 15.01.1988

Autor: Přeučil Miroslav

MPK: F24H 1/18

Značky: tepla, výměník

Text:

...a podobná tepelná zařízení, sestávajľcí ze soustavy tepelně vodivých trubek svinutých do plochého útvaru,například ploché spirály, ponořených do tepelně akumulačního média-tekutiny, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že materiál trubek je odlišný od materiálu nádoby kotle a soustava trubek je uložena ve stěně a na podporách v kotli prostřednictvím elektrické prúchodné izolace a plochý útvar soustavy odvodných trubek je umístěn do...

Zmiešavací kvapalinový tepelný akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243901

Dátum: 15.11.1987

Autor: Bechný Jan

MPK: F24H 1/18

Značky: zmiešavací, tepelný, kvapalinový, akumulátor

Text:

...dnom. V dolnom zrniešavacom priestore je umiestnený rozdelľovač vratnej ochladeąnej kvapaliny napojený na prívodné birdlo a ríurková vostavba prechá-dzajúca oddeľovacírn vnútorným dnom do horného ohrievacieho priestoru až po jeho vrchné dno a je v hornej časti opatrenia rozdelovacími elementami pre ohlrievanú kvapalinu. Ohrie 243901vecí priestor má prívod vykurovacej pary a odvod ohriatej kvapaliy. Zmiešavaxcí priestor je opatrený...

Zařízení vodního akumulačního zdroje tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241152

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gebauer Jan, Janeeka Jioí

MPK: F24H 1/18, F24D 11/00

Značky: zdroje, vodního, tepla, zařízení, akumulačního

Text:

...zdrojem tepla pod horizontální rovinnou nejnižší akumulační nádrže. Na obr. 3 je zaříze ní se dvěma vertikálními sériemi akumulač-ních nádrží a zdrojem tepla umístěným pod horizontální rovinou nejníže položené akumulační nádrže se spoločným propojovacím potrubím spodních akumulačních nádrží na vratné potrubí. Na obr. 4 je obdobné zařízení jako na obr. 3, avšak se třemi vertikálními seriemi akumulačních nádrží a se samostatnou akumulační...