F24F 5/00

Termoelektrická jednotka s využitím heat-pipe technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7540

Dátum: 05.09.2016

Autori: Demko Róbert, Kollár Juraj, Brezáni Vladimír

MPK: F25B 21/02, F24F 5/00

Značky: jednotka, využitím, termoelektrická, technológie, heat-pipe

Text:

...jednotkou s ohľadom na metodiku riadenia, ktorej základnou myšlienkou je predchladenie izolovaného klimatizovaného priestoru v noci a uzavretie izolovaného klimatizovaného priestoru ráno, pred nárastom vonkajšej teploty letného dňa. V tejto súvislosti je zavedený pojem izolačný stav (príklad termoelektrický príkon 300 W,izolačný príkon 10 W). Uvedený stav robí z termoelektrickej jednotky tepelný izolátor s variabilným tepelným odporom....

Energetický systém budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6461

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šustek Zdenko

MPK: E04B 1/76, F24F 5/00, E04D 13/18...

Značky: energeticky, budovy, systém

Text:

...a so zabudovaným odvlhčovačom odstraňuje taktiež potenciálne pary v uzatvorenej aktívnej vzduchovej medzere.Kolektorová stena je konštmkčný systém, ktorého idea vychádza z principu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia ajeho následnej distribúcii do priestoru aktívnej vzduchovej medzery. Počas chladnej časti dňa (v noci) jej akumulačná stena dístribuuje naakumulované teplo do regulátora prúdenia vzduchu. Vetracie klapky sú uzavreté, čim sa...

Spôsob automatického čistenia filtrov v chladiacom zariadení a chladiace zariadenie s automatickým čistením filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6424

Dátum: 03.05.2013

Autori: Bečka Ján, Lábaj Ján, Kalus Juraj, Tribula Rastislav

MPK: F24F 5/00, B01D 46/04

Značky: zariadení, čistenia, automatického, čištěním, chladiacom, spôsob, filtrov, chladiace, zariadenie, automatickým

Text:

...a aby druhý ventilátor v tomto čase pracoval v režime odsávania ohriateho vzduchu von z chladiaceho zariadenia. Na výstupe bude tiež umiestnený filter, ale pretože vzduch vnútri chladiaceho zariadenia bude vďaka filtrácii na nasávaní čistý, nebudú sa na ňom na výstupe zhromažďovať žiadne nečistoty. Podstata inovatívnosti spočíva však v nasledovnom princípe, kde po určitom čase sa režim oboch ventilátorov automaticky prepne tak, že ventilátor,...

Navádzací štít, najmä na radiálne ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5609

Dátum: 08.11.2010

Autori: Fojtík Oldřich, Nešpor Zdeněk

MPK: F04D 29/00, F24F 5/00

Značky: štít, navádzací, ventilátory, najmä, radiálně

Text:

...konkrétnych uskutočnení v žiadnom prípade neobmedzujú rozsah ochrany uvedený v definícii, ale len objasňujú podstatu technického riesenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVentilačný agregát, u ktorého je navádzací štít 1 V základnom uskutočnení podľa obr. 1 pozostáva z ventilátora 2, ktorý je upevnený na pohonnom hriadeli 31 pohonnej jednotky 3, reprezentovanej v tomto prípade hnacou remenicou. Ventilátor 2 je tvorený rotorom 2...

Stropný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17422

Dátum: 16.02.2010

Autori: Koch Klaus Paul, Burkhardt Oliver

MPK: E04B 9/04, F24D 3/16, F24F 5/00...

Značky: prvok, stropný

Text:

...doskou z minerálnych vlákien. V mostíkoch medzi dierkami dierovanéhovzoru sadrokartónovej stavebnej dosky sa vyfrêzujú na prednejalebo zadnej strane drážky, aby sa do slučiek alebo meandrov mohla vložiť hadica na temperovací prostriedok, neprepúšťajúca kyslík. Akustické vlastnosti sa realizujú prostrednictvom využitia vzoru, poprípade podľa výberu alebo druhu dierovaného vzoru a zvukovopohltivého materiálu naneseného na opačnej0007 Na...

Vynálezy kategórie «F24F 5/00» v ZSSR.

Použitie materiálov na báze dreva obsahujúcich polyamín na zníženie obsahu formaldehydu v okolitom vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7754

Dátum: 12.01.2007

Autori: Weinkötz Stephan, Beil Christian, Rüba Eva, Schmidt Michael, Finkenauer Michael

MPK: C08L 97/00, B27N 3/00, A61L 9/00...

Značky: báze, obsahujúcich, okolitom, obsahu, dřeva, formaldehydu, materiálov, polyamín, použitie, zníženie, vzduchu

Text:

...v ohrevných systémoch alebo sa polyamínypridávajú ako prísady do náterových farieb stien.Úlohou predloženého vynálezu bolo navrhnutie materiálov na báze dreva,ktoré sú schopné pohlcovat formaldehyd z okolitého vzduchu, pričom tieto materiály na báze dreva sú už používané v obytnej oblasti resp. výhodnejšie majúbyť integrovateľné do obytnej oblasti.Úloha bola vyriešená použitím materiálov na báze dreva na výrobu nábytkových dielcov, obkladov...

Chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9588

Dátum: 28.11.2006

Autor: Meijer Willem

MPK: F24F 5/00, F28D 5/02

Značky: zariadenie, chladiace

Text:

...ochladzovacie zariadenie je tiež označované ako klimatizačné0007 Cieľom vynálezu je zlepšiť ochladzovacie zariadenie opísaného typu tak, že dodávaný prúd vzduchu môže byť ochladzovaný ešte dalej a dokonca môže uskutočniť príjemnejšiu vnútornú klímu. Podľa vynálezu sa to dá V takom chladiacom zariadeni dosiahnuť pomocou odvlhčenia prúdu vzduchuV chladiacom kanálu. Odstránením vlhkosti zo vzduchu naochladenie môže tento vzduch absorbovať...

Chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2600

Dátum: 13.10.2004

Autor: Lessing Jürgen

MPK: F24F 5/00, F24F 13/00, F24F 1/02...

Značky: zariadenie, chladiace

Text:

...výmenníkov tepla väčší než pred nimi a za nimi, napríklad v pomere asi 21. Aj tým sa dá konštrukčná veľkosť ďalej zmenšiť bez toho, aby sa badateľne obmedzila výkonnosť zariadenia, pretože prierez v oblasti výmenníkov tepla sa dá udržať výhodne veľký a zmenšený prierez inde sotva znamená obmedzenie.Ako dúchadla sa u chladiaceho zariadenia podľa tohto vynálezu môžu použiť axiálne dúchadlá. Výhodne sa však u chladiaceho zariadenia podľa...

Zariadenie na sušenie vzduchu v budovách, najmä v krytých plavárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5216

Dátum: 05.06.2003

Autor: Doerk Horst

MPK: F24F 3/00, F24F 5/00, F24F 3/12...

Značky: zariadenie, najmä, sušenie, vzduchu, plavárňach, krytých, budovách

Text:

...príklad uskutočnenia s druhým kanálom odvádzaného vzduchu,obr. 4 štvrtý príklad uskutočnenia s druhým prívodnýmOdvhlčovanie vzduchu pomocou chladiaceho stroja je známe najma V krytých plavárňach. Na to sa odpadový vzduch Ag nasáva ventilátorom g, vedie ďalej hlavným vzduchovým kanálom gg,upravuje a ďalším ventilátorom l znovu privádza späť do priestoru (priestorov), najmä do krytej plavárne akochladiaci stroj sa skladá 2 kompresora Ě,...

Zariadenie na sušenie vzduchu v budovách, najmä v krytých plavárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3481

Dátum: 05.06.2003

Autor: Doerk Horst

MPK: F24F 3/00, F24F 5/00, F24F 3/12...

Značky: najmä, krytých, budovách, zariadenie, sušenie, vzduchu, plavárňach

Text:

...s druhým kanálom odvádzaného vzduchu,obr. 4 štvrtý príklad uskutočnenia s druhým prívodnýmNajmä pri krytých plavárňach je známe odvhlčovanie vzduchu pomocou chladiaceho stroja. Na to sa odpadový vzduch gg nasáva ventilátorom g, vedie ďalej hlavným vzduchovým kanálom gg, upravuje a ďalším ventilátorom l znovu privádzaspäť do priestoru (priestorov), najmä do krytej plavárne akoChladiaci stroj sa skladá 2 kompresora §, výparníka 3,...

Veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3258

Dátum: 01.07.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F24F 5/00

Značky: veterná, elektráren

Text:

...vynálezu vo veži vetemej elektrárneobrázok 4 perspektívne znázornenie zariadenia podľa vynálezu.0016 Na obrázku 1 je zariadenie podľa vynálezu znázomené vbočnom pohľade. Medzi prvým prvkom 10 a druhým prvkom 14 sa nachádza chladiace zariadenie 12. Toto chladiace zariadenie 12 je elektrickou energiou napájaný Peltierov prvok príp. skupina Peltíerových prvkov. Spôsobuje prenos tepla od jednej laterálnej hraničnej plochy na druhú ~ vtomto...

Veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 649

Dátum: 01.07.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F24F 5/00, F03D 11/00

Značky: elektráren, veterná

Text:

...pohľade. Medzi prvým prvkom 10 a druhým prvkom 14 sa nachádza chladiace zariadenie 12. Toto chladiace Zariadenie 12 je elektrickou energiou poháňaný Peltierov prvok príp. skupina Peltierových prvkov. Spôsobuje prenos tepla od jednej laterálnej hraničnej plochy na druhú - V tomto prípade jeteplo prenášané od prvého prvku 10 k druhému prvku 14.Keď je chladiace zariadenie 12 napájane vhodným prúdom s vopred nastavenou veľkosťou a smerom, je...

Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256477

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kacetl Miroslav, Prouza Pavel, Svoboda Miloš

MPK: F24F 5/00

Značky: vzduchu, zařízení, objektu, zvířat, úpravu, hospodářských

Text:

...vytvoření příznivějších podmínek a parametrů mikroklimatu ve stáji. Tím se dosáhne vyšší užitkovosti hospodářských zvířat se současným zlepšením zdravotního stavu.Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat podle vynálezu je schematícky znázorněno na výkresoch,kde obr. l představuje pohled na zařízení v podélném řezu a obr. 2 představuje zařízení v příčném řezu v rovině A~A.Zařízení na upravu vzduchu do objektů pro...