F24F 13/06

Veko na rozvod vzduchu a vykurovacie alebo klimatizačné teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 286022

Dátum: 27.11.2007

Autor: Riello Valerio Giordano

MPK: F24F 1/00, F24F 13/06, F24F 3/16...

Značky: vzduchu, rozvod, klimatizačné, těleso, vykurovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Veko na rozvod vzduchu sa nasadí na vykurovacie alebo klimatizačné teleso s prirodzeným alebo núteným prúdením a slúži na reguláciu prietoku a smeru prúdenia vzduchu z konvektora. Opisuje sa veko (1) na rozvod vzduchu prúdiaceho z vykurovacieho alebo klimatizačného telesa (18) s núteným prúdením alebo s prirodzeným prúdením vo vertikálnom smere, kde teleso je uspôsobené na upevnenie na vertikálnu stenu, veko má zadnú časť lícujúcu s vertikálnou...

Výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 285972

Dátum: 21.11.2007

Autori: Šebők Ivan, Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je výpust, najmä stropný výpust vzduchu, na prívod studeného a/alebo teplého vzduchu do priestoru. Vzduch sa môže viesť cez prípojné hrdlo (1) do telesa s otvormi, ktoré je na vypúšťanie vzduchu vybavené perforovanou stenou (2) telesa a otvoreným dnom (4), v ktorého blízkosti sú s možnosťou natáčania usporiadané klapky (15 - 18), ktoré sú uložené otočne okolo svojich vodorovných osí (19 - 22). Osi (19 - 22) klapiek (15 - 18) sú...

Plošný prvok na temperovanie vzduchu v miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2908

Dátum: 25.11.2005

Autor: Fleischer Werner

MPK: F24F 13/06, F24F 3/16, F24F 11/00...

Značky: temperovanie, vzduchu, miestnosti, prvok, plošný

Text:

...kondenzátu z vodnej pary na podstatných povrchochĎalším cieľom predloženého vynálezu je navrhnutie takého plošného prvku, pomocou ktorého bude umožnený vyšší prenos tepla v temperovanej miestnosti.Takýto plošný prvok má obsahovať pokiaľ možno čo najmenej a konštrukčne jednoduchých jednotlivých dielov.Tento plošný prvok má vyžadovať čo najnižšiu montážnu výšku, aby bolo možne optimálne využívať efektívnu výšku miestnosti.Pomocou predloženého...

Výfuk vzduchovej dverovej clony

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4250

Dátum: 08.09.2005

Autor: Hazuka Pavel

MPK: F24F 13/06, F24F 7/10

Značky: výfuk, clony, vzduchovej, dverovej

Text:

...týkajúcej sa zariadenia na tvorbu vzduchovej clony v dverových otvoroch,najmä u vozidiel miestnej hromadnej dopravy.Tieto systémy majú tiež rad nevýhod oproti ďalej navrhovanému riešeniu.Skôr uvedené nevýhody výfukov používaných v súčasnosti do značnej miery odstraňuje výfuk vzduchovej dverovej clony podľa technického riešenia, ktorý je vytvorený z dosky, obvykle z oceľového plechu, vybavenej sústavou dýz.Dýzy zabezpečujú, že prúd...

Zariadenie na zavádzanie a/alebo vyvádzanie vzduchu do/z priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15221

Dátum: 08.04.2005

Autor: Müller Rainer

MPK: F24F 13/06, F24F 13/24, F24F 13/18...

Značky: zariadenie, priestoru, vyvádzanie, vzduchu, zavádzanie

Text:

...možné usporiadať odchyľovacie zariadenie vo vnútomom priestore plášťa tak, že vzduch môže okolo neho prúdiťna dvoch alebo tiež na troch stranách.0011 OdchyIovacie zariadenie v tvare dosky pozostáva s výhodou z dvoch tabúľ, medzi ktorými je najmenej sčasti usporiadané izolácia. Táto izolácia môžeokrem iného pozostávať z ťažkej fólie. Pod ťažkou fólií sa pritom rozumie fólias vysokou plošnou hmotnosťou, napr. 3 kg na meter štvorcový.0012...

Usmerňovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3931

Dátum: 05.10.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/06, F24F 13/08

Značky: vzduchu, usmerňovač

Text:

...zárezy a zboku protiľahlé rovinné zárezy. Usmerňovacia plocha súdkovitého tvaru má aspoň jednu pozdĺžnu výstuhu na jej jednej strane a aspoň jeden ovládací prvok na jej druhej strane. Takto usporiadaný usmerňovači element má na svojich kratšich rovinných stranách kruhový doraz, z ktorého vystupuje čap. Súbežné zárezy nosiča v úrovni protiľahlých rovinných zárezov majú rozšírenie a/alebo odbočenie smerom von. Usmerňovacia plocha...

Difúzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3714

Dátum: 03.02.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/06

Značky: difuzor

Text:

...Obr. 6 znázorňuje bočný plášť vnútomého valcového telesa a jeho rozvinutý tvar. Obr. 7 znázorňuje prívod v rozvinutom stave bez ďalších technických operácii s ekvivalentmi deformačnýeh elementov. Obr. 8 znázorňuje homé čelo, obr. 9 znázorňuje upravovač parametrov vzduchu. Obr. l 0 znázorňuje difúzor v reze s detailmi bez vnútomého valcového telesa, ktorý má veľkosť pevného valcového telesa zhodnú s veľkosťou prívodu, je spojený so...

Vírivý výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 283000

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hipp Paul, Müller Gottfried

MPK: F24F 13/06

Značky: výpusť, vírivý

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vírivého výpustu (R) s výpustnou doskou (1), ktorá je obopnutá okrajovou prírubou (2), pričom vo výpustnej doske (1) sú vytvarované výpustné štrbiny (12) a otvory (13) a výpustná doska (1) je vybavená lievikovitým prvkom (3) na prívod vzduchu, medzi ktorým a okrajovou prírubou (2) je vytvorená prstencová štrbina (10). V prstencovej štrbine (10) sú pri vonkajšom obvode lievikovitého prvku (3) usporiadané dištančné prvky (11) na...

Anemostat so zníženou hlučnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3360

Dátum: 06.11.2002

Autor: Vaňo Vladimír

MPK: F24F 13/24, F24F 13/06

Značky: zníženou, hlučnosťou, anemostat

Text:

...vlny. Tlmiace vložky sú s výhodou uložené na hornej strane a na bočných stranách a je výhodné, akAnemostatom podľa predloženého úžitkového vzoru sa dosahuje pri zanedbatelných nákladoch výrazné zníženiu úrovne hluku. Tým, že tlmiace vložky sú uložené vo vnútornom priestore, ktorý je inak nevyužitý, dochádza kúspore priestoru. Anemostat je možné použiť ho vo všetkých typoch klimatizovaných priestorov, hlavne tam, kde z priestorových alebo...

Výfuková hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3229

Dátum: 04.06.2002

Autor: Lóczi Igor

MPK: F24F 7/02, F24F 13/08, F24F 13/06...

Značky: hlavica, výfuková

Text:

...príruby a 1 O,9 a až 1,la, uhol a sklonu výstupnej plochy jePrehľad obrázkov na výkresochVýhody technického riešenia vyplývajú tiež 2 priloženýchobr. 1 je znázornený nárys výfukovej hlavice hranatej obr. 2 predstavuje pravý bokorys výfukovej hlavice hranatejz obr. l obr. 3 predstavuje detail odvodňovacej zarážky z obr. 1 a naobr. 4 je znázornený pohľad P 2 obr.3 na otvory zarážky.Na priložených obrázkoch J. až 4 je znázornené...

Štrbina na prívod a usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2631

Dátum: 12.09.2000

Autori: Šebök František, Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/08, F24F 13/06

Značky: vzduchu, přívod, štrbina, usmernenie

Text:

...vzduchuobr. 2 predstavuje V reze A-A z obr. 1 uloženie hlavných časti štrbinyobr. 3 znázorňuje všeobecný prípad nastavenia zmeny smeru prúdu vzduchu a šírky výstupného otvoruobr. 4 znázorňuje detail D 2 obr. 3 vyznačujúci nastavovanie šírky výstupného otvoru pomocou pružnosti ozubeného kotúčika nazávese nosnej časti a jedného zuba na valcovom vybraní v čele.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa priložených obrázkoch je znázornená...

Zariadenie na usmernenie vzduchu v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1543

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchu, zariadenie, usmernenie, priestore

Text:

...bodu tejto výstupnej dosky smerom von lúčovite pootočené o uhol . Takto pootočené otvory spolu s regulačnou lamelou sa s výhodou používajú preto, že otáčajú privedený vystupujúci vzduch a spôsobujú zrýchlenie vzduchu, ktorý vystupuje z výpustu. To znamená, že privádzaný vzduch, a to hlavne studený sa nachádza rozptýlený vodorovne V tvare viru pod stropom miestnosti a až za chvíľu začne klesať smerom nadol. V tom spočí va značná výhoda...

Skriňa na vháňanie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1539

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchu, vháňanie, skriňa

Text:

...fyzikálno hydrostatické podmienky ako vo vzťahu prstencového výpustu k telesu mriežky, je výsledný efekt regulácie množstva vzduchu vysoko účinný. Z uvedeného dôvodu sa táto skriňa ponúka predovšetkým do predajných hál, ktorých výška stropu od podlahy je väčšia ako 2,6 metra.Na predloženom príklade pripojenie dierovanej dosky k telesu skrine má druhoradý význam. Priečnik s maticou umiestnenou v pozdĺžnej osi výpustu sa pripája k dierovanej...

Štrbinové vzduchové vyústenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1430

Dátum: 09.04.1997

Autori: Brůžek Pavel, Mandík Vlastimil, Dušek Jiří

MPK: F24F 13/06

Značky: štrbinové, vzduchové, vyústenie

Text:

...je prehradený dvoma priečkami z dierovaného materiálu, napr. plechu, umiestnenými vodstupoch pod výtokovou stenou, rovnobežne s ňou.Tendencie tlakového vzduchu, privádzaného hrdlom do vzduchovej komory,vystupovať z nej najkratšou cestou, sú obmedzované dierovanými priečkami,umiestnenými vnútri vzduchovej komory, aj výtokovou stenou. Vzduch sa nútene rozptyľuje do celého priestoru tlakovej komory a vyteká preto malými otvormi po celej dĺžke...

Vzduchovod s odsávacími štěrbinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261722

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fiala Jaroslav, Haleš Josef, Dvořák Josef

MPK: F24F 13/06

Značky: štěrbinami, odsávacími, vzduchovod

Text:

...bez zásahů do pláště vlastního vzduchovodu.Vynález je v da 1 šímpodnobněji vysvćtlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky znázorněn díl vzduchovodu s koncovými přírubami při pohledu ze strany podélné štěrbiny, obr. 2 představuje příčný řez dilem vzduchovodu, 261 722 obr. 3 znázornuje ve větším měřítku příčný řez prvnímalternativním provedením vykrývacího dílu podélné štěrbiny a obr. 4 ve...

Difuzorový anemostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245409

Dátum: 01.07.1988

Autor: Mišura František

MPK: F24F 13/06

Značky: difuzorový, anemostat

Text:

...kvelitetivně vyšäího účinku při větší univerzálnosti difuzorového anemoetatu. Výhodná pro provedení je vložení podložky mezi oeazení centrálního äroubu e přieezenou difuzorovou veetevbu ze účelom docílení její větší stability. Rovněž vzájemné pevné spojení jed-A notlivých difuzorů veetevby pomocí epojovecího dílu znamená značne enížení výrobní náročnoeti. tímto propojením ee docílí velké tuhosti celé veetevby, tekže k jejímu uchycení...

Deskový anemostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245203

Dátum: 01.07.1988

Autor: Špieka Pavel

MPK: F24F 13/06

Značky: anemostat, deskový

Text:

...ve všech směrech od -15 ° do 15 ° vůči rovině výstupního otvoru pláště anemostatu. Upevňovací elementy v pláštijanemostatu, které obsahují pružné kroužky, umožňují naklápění táhel za účelem regulace desky vestavby a současně s výhodou slouží jako tlumící prvek vibrací. Také odnímání desky vestavby za účelsm čištění vnitřní části anemostatu a zpětná montáž jsou popsaným řešením snadné a rychlé. Rozěířením akční schopnosti regulace deskově...

Vaňová vzduchová hubica

Načítavanie...

Číslo patentu: 254200

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lehuta Viliam

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchová, hubica, vanová

Text:

...Takýmto spôsobom umiestnenia vaňovej vzduchovej hubice je jej použitie všestranné, na príku 4rovanie, ohrev, príp. vetranie aj ostatných priestorov mimo kúpelne.Príklady vyhotovenia vaňovej vzduchovej hubice sú znázornená na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový priestorový pohlad prostredia kúpeľne, kde je hubica umiestnená, obr. 2 nârys hubice, obr. 3 bokorysný rez hubice z obr. 2, obr. 4 nárys hubice, ktorej vonkajšia...

Velkoplošná výusť pro přívod větracího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254061

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drkal František

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchu, větracího, výusť, velkoplošná, přívod

Text:

...velkoplošné výueti podle vynálezu je především to,že ji lze použít pro prívod vzduchu do pracovního pásma, neboř ji lze umíetit i do volného prostoru haly. Další výhodu lze spetřovat v tom, že není třeba použít pro upevnění kazet rám. Tyto kazety jsou při aplikací ve volném prostoru přímo spojeny mezi sebou v celek.Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise několika příkledů jeho provedení podle přiložených výkreeů,...

Výústka vzduchové clony se sníženým efektivním ejekčním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251803

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F24F 13/06

Značky: sníženým, účinkem, ejekčním, efektivním, clony, vyústka, vzduchové

Text:

...nnoäství vzduchu.Množství vzduchu přislvsnl v důsledku ejekčního účinku do proudu vzduchu z hlavní výdecbove etěrbiny 21 je přesně vyrovnlno mnozstvím vzduchu ze sekundirních výdechových štěr bin 23 a podruznych výuatek 23,.Do prostoru nad podružnými výústkami 2,1 proudí vzduch vstupníui ätěrbinami ü, jejichž prút-oz je stejný nebo menší, než průŕez ústí sekundárních výdechových Btěrhin 9,2. Jemného seŕízení poměru vzduchu V 2 V 3 se dosćhne...

Vzduchová vyústka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242939

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kostlivý Jan

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchová, vyústka

Text:

...se vhodným způsobem postupně zužujíye směru proudění vduchu a končí kruhový ústím ležícím kolmo k ose přívodního ka nálu.V zúženém kanálu je vzduch postupně urychlován a tím je potlačen vznik vířivých oblastí uvnitř vytokového kanálu i turbulenoe protdkajícího vzduchu. Výhodnl provedení vzduchove vyústky podle vynálezu, opatřené soustavou vytokových dýz a umístěuím výtokových kanálů ve tvaru dýz do čtvercových desek, umožňuje nesměrovat osy...

Vyústka pro střídavé ofukování technologických míst strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233908

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kocián Libor

MPK: F24F 13/06, D04B 35/32

Značky: strojů, ofukování, technologických, míst, vyústka, střídavé

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústka pro střídavé ofukování technologických míst strojů, zejména strojů textilních, tvořená vstupním kanálem, difuzorovou komorou s dvěma protilehle ležícími přepouštěcími kanálka a výstupním hrdlem, vyznačující se tím, že výstupní hrdlo (14) sestává z hlavního výstupního otvoru (4), horního výstupního otvoru (7) a dolního výstupního otvoru (15), kde horní výstupní otvor (7) je horním přechodem (18) plynule vyveden z horní šikmé stěny (5)...

Regulační výfuková hlavice pro ústí vzduchovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238115

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kolečkář Zdeněk

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchovodu, výfuková, regulační, hlavice, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Výfuková hlavice pro ústí kruhových vzduchovodů, která umožňuje jednoduchým způsobem směrovat vystupující vzduch podle požadavků vyplývajících z nároků na větraný prostor. Hlavním funkčním elementem hlavice, umožňujícím směrování vzduchu je podle vynálezu jednostranná plocha regulačního listu - pásu, vytvořená z jednou překříženého pásu materiálu ve tvaru plochy Möbiova listu, nebo z dílčích segmentů, vytvořených tak, aby se svým provedením...

Zařízení pro rozdělování vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248280

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kartofjanu Vasilij, Balan Jevgenij, Fajnzilberg Jefim

MPK: F24F 13/06

Značky: zařízení, vzduchu, rozdělování

Text:

...coöoň cosaeT šcn ennuü crpyünuň HOTOK smexrnpymmero Tnna, Koropmň oöpasyeŕ B oöbemeIIOMEIILBHI/Iłñ /He HOKaBaHOZ BOCXOÄHIIIYEO LIHDKYIIHIHIIIO BOSRYXH, COBÍZSĽaIODIYIO C KOHBeKTHBHuMM norokamn. . V Hoaoporouĺnanpannnmmux K 03 upbKoB 5 usmenamw cxopocrs ncreqeumn çwpyü, nx amexunonnym CHOCOÓHOCTB H TEM camum perynupymf nosumnócwb nosnyxa-Bocxoxmaa.unpKynnunH Bosnyxa B paöoqeň sone noMememHa, B nonemeunn. Hpn erom coxpauxerca nanpannenne...