F24D 3/16

Zapojenie technologických zariadení na dodávanie tepla a chladu do bytových a nebytových priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6755

Dátum: 06.05.2014

Autori: Bellák Ján, Bella Vladimír, Adam Ivan

MPK: F24D 10/00, F24D 3/16

Značky: nebytových, technologických, bytových, zapojenie, priestorov, tepla, chladu, zariadení, dodávanie

Text:

...miestnosti je možné využiť niektoré zo štandardne používaných termostatíckých členov.Na efektívne odovzdanie potenciálu tepla a chladu V jednotlivých miestnostiach sa využívajú veľkoplošné stropné teplovodné sálavé vykurovacie sústavy. V príklade sú použite kapiláme rohože umiestnené na stropoch miestností. Zdrojom tepla je sústava centrálneho zásobovania teplom. Zdrojom chladu sú zásobné nádrže vody, vodný tok, vodné nádrže alebo...

Stropný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17422

Dátum: 16.02.2010

Autori: Burkhardt Oliver, Koch Klaus Paul

MPK: E04B 9/04, F24D 3/16, F24F 5/00...

Značky: prvok, stropný

Text:

...doskou z minerálnych vlákien. V mostíkoch medzi dierkami dierovanéhovzoru sadrokartónovej stavebnej dosky sa vyfrêzujú na prednejalebo zadnej strane drážky, aby sa do slučiek alebo meandrov mohla vložiť hadica na temperovací prostriedok, neprepúšťajúca kyslík. Akustické vlastnosti sa realizujú prostrednictvom využitia vzoru, poprípade podľa výberu alebo druhu dierovaného vzoru a zvukovopohltivého materiálu naneseného na opačnej0007 Na...

Doskové vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4097

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrdlička Anton

MPK: F24D 3/16

Značky: vyhrievacie, těleso, doskové

Text:

...Plocha prekrytia môže byt opatrená grafickým motívom. Tak pôsobí doskové vyhrievacie teleso ako dekoratívny prvok v byte a zároveň plní úžitkovú funkciu tým, že sála teplo.Prehľad obrázkov na výkresochDoskové vyhrievacie teleso podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje čelný pohľad na konštrukciu doskového vyhrievacieho telesa. Na obr. 2 je znázomený pohľad z...

Modulové sálavé deliace steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12336

Dátum: 29.10.2002

Autor: Mucignat Carlo

MPK: F24D 3/16

Značky: deliace, modulové, stěny, sálavě

Text:

...čiastočne zväčšený perspektívny pohľad na modulový prvok z obrázka 1obrázok 3 je čiastočne zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci niekoľkomodulových prvkov spojených navzájomobrázok 4 je čiastočne zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci modulový prvokdeliacej steny spojený s koncovým prvkom aobrázok 5 je typický pohľad na aplikáciu predloženého vynálezu. 0014 V ďalšom texte sa odkazuje na vyššie uvedené obrázky.0015 Modulový prvok 1...

Výhrevná skladacia rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1310

Dátum: 04.12.1996

Autor: Nagy Jozef

MPK: E04C 2/52, F24D 3/16

Značky: výhrevná, skladacia, rohož

Text:

...jednou častou segmentu. Obr. 3 predstavuje umiestnenie rohože v kúpeľnia jej napojenie na zdroj teplonosného média. Príklady uskutočneniaTechnické riešenie. Čiže výhrevná skladacia rohož je podrobne zobrazené na obr. 1. V konkrétnom vyhotovení pozostáva z ôsmich segmentov L, ktoré sú navzájom mechanicky pospájané napr. nasúvateľnými západkami a tak tvoria pevný celok. Segmenty 1 sú zhotovené napr. tlakovým odlievaním plastickej hmoty napr. PVC...

Tepelný žiarič – prijímač panelového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 714

Dátum: 08.02.1995

Autor: Fujas Štefan

MPK: F24D 3/16, F24D 5/06

Značky: žiarič, panelového, tepelný, přijímač

Text:

...sú známe prievan, nerovnomerné rozdelenie teplôt, priestorové nároky, hluk, atď. Doposiaľ totiž nie je známe zariadenie na chladenie miest hostí akoby žiarič chladu. Pre túto funkciu sa obyčajne využívajú steny budov, čo v mnohých prípadoch nepostačuje.Ďalšou oblasťou v ktorej sú využívané rovnaké základné parametre sálavých panelov, t.j. veľmi dobrá emisná schopnosť jednej strany a kvalitná izolácia druhej strany, sú solárne panelové...

Prohřívárna sauny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242408

Dátum: 01.12.1987

Autori: Sokolík Pavel, Javůrek Vladimír, Pokorný Petr

MPK: F24D 3/16, E04H 3/14

Značky: sauny, prohřívárna

Text:

...popřípadě mezi hliníkovou főlií a plošnými242 400 sálavými panely přispívá k účinnějšímu ohřevu vzduchu a jeho samovolnému proudění od podlahy ke stropu a automatickému promíchávání vzduchu v celém objemu prohřívárny. Ochranná dřevěná mřížka zabraňuje osobám v prohřívárně náhodnému dotyku s plošnými sálavými panely s povrchovou teplotou do 95 °C. Vybavení prohřívárny pomocným topným agregátem umožňuje dosáhnout optimální teploty v prohřívárně...