F24D 19/02

Vložka na špirálu najmä kvapalinového vyhrievacieho telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287840

Dátum: 21.11.2011

Autor: Gavorník Július

MPK: F24H 3/04, F24D 19/02

Značky: špirálu, kvapalinového, vložka, tělesa, najmä, vyhrievacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka na špirálu najmä kvapalinového vyhrievacieho telesa, ako napríklad olejového radiátora, je výhodne vyrobená z teflónu a je situovaná medzi časti špirály zohnutej do tvaru U. Vložka má tvar H, pričom vybrania (1) na uloženie špirály sú konkávne s tvarom zodpovedajúcim priečnemu rezu špirály.

Vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18821

Dátum: 20.10.2011

Autori: Diethelm Roland, Götz Renato

MPK: F24D 19/00, F24D 19/02, F24D 3/12...

Značky: těleso, vykurovacie

Text:

...technického spojenia dvoch rúrkových registrov sa použijú dva spojovacie kusy. Pritom môžu byť ako zberné rúrky,vykurovacie rúrky a/alebo spojovacie kusy aspoň čiastočne vytvorené z plastu. S výhodou sa u zberných rúrok, vykurovacích rúrok a/alebospojovacích kusov jedná o plastove rúrky.Vytvorenie z plastu sa ukazuje ako zvlášť lacné pri výrobe. Ďalej môžu byť štandardizované modulárne komponenty vyrobené vopred a používané lacno. Tak je...

Konštrukčná skupina pre zostavenie vykurovacieho telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13502

Dátum: 23.10.2010

Autor: Diethelm Roland

MPK: F24D 19/02, F24H 9/12, F24D 3/12...

Značky: konštrukčná, vykurovacieho, tělesa, zostavenie, skupina

Text:

...dosky plošného elementu.Zvláštnu výhodu uskutočnenia podľa vynálezu je možné vidieť za prvé V priestorovo úspornom vytvorení a za. druhé v možnosti flexibilného reagovania na prípojky vykurovacieho média upravené V mieste pripevnenia, čo zjednodušujepredovšetkým prvú montáž V mieste pripevnenia.V dôsledku vytvorenia podľa vynálezu sú prípojky na strane rúrkového registra pre pripojenie vykurovacieho telesa k systému vykurovacieho média...

Tepelný reflektor z papierov a hliníkovej fólie zrkadlového lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4014

Dátum: 01.12.2004

Autor: Priecel Miroslav

MPK: F24C 15/22, F28F 3/14, F24D 19/02...

Značky: papierov, lesku, hliníkovej, zrkadlového, reflektor, fólie, tepelný

Text:

...uskutočnenia tepelného reflektora z papierov a hliníkovej fólie zrkadlového lesku s použitím prelamovaného papierového listu 3,priameho papierového listu l, priameho papierového listu 2, papierového pásu 4, papierového pásu 5 a hliníkovej fólie 6.Na obrázku č. 4, bez mierky, axonometricky, je v čiastočnom reze naznačené umiestnenie tepelného reflektora z papierov a hliníkovej fólie zrkadlového lesku l, v priestore medzi stenou miestnosti 2...

Vykurovacie teleso s predným krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282385

Dátum: 10.12.2001

Autor: Fennesz Manfred

MPK: F24D 19/02

Značky: vykurovacie, krytom, predným, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacie teleso je vybavené predným krytom (13, 13b), ktorý je pripevnený na hornom háku (3, 3g) a spodnom háku (3a) a je umiestnený v odstupe od výmenníka (12) tepla, pričom medzi aspoň jedným ramenom (2, 2a, 2b) s hákom (S, 3a, 3g) pripevňovacieho dielu (1, 1a) a predným krytom (13, 13b) je umiestnený tretí zasúvací prvok (28), pričom tretí zasúvací prvok (28) je v porovnaní s ramenom (2, 2a, 2b), prípadne hákom (3, 3a, 3g), rozšírený.

Vynálezy kategórie «F24D 19/02» v ZSSR.

Elektrický priamovýhrevný radiátor so samovoľným prúdením ohrievaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1109

Dátum: 06.03.1996

Autori: Blahovec Jozef, Adamko Igor, Chlepko Pavol

MPK: F24D 19/02

Značky: vzduchu, radiátor, samovolným, ohrievaného, prúdením, priamovýhrevný, elektricky

Text:

...rozoberateľne pripevnené bočné uzatváracie kryty.Druhá skloplastová tenkovrstvová elektricky vyhrievacia doskamôže byť axiálne pozdľžne upevnená protismernými háčikmi rozper ných prvkov o ich druhé čelo alebo axiálne pozdľžne upevnená medzi protismernými háčikmi rozperných prvkov, pričom aspoň jedna dvojica týchto háčikov má vonkajší priečny tvarový výstupok.Na jednej pozdľžnej stene pozdľžne deleného rozoberateľne uzatvoreného vonkajšieho...

Elektricky vyhrievaný kvapalinový radiátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 733

Dátum: 08.02.1995

Autor: Slavíček Miroslav

MPK: F24D 13/04, F24D 19/02

Značky: elektricky, kvapalinový, vyhrievaný, radiátor

Text:

...podľa úžitkového vzoru upevñovacimi prvkami uľahčuje jeho pripevnenie k stene miestnosti, pripadneumožňuje jeho postavenie na podlahu. Kombinácia obidvoch prvkovzaisťuje väčšiu stabilitu radiátora.0 ba eni o áz ov na V sNa pripojenom obrázku je znázornený priklad technickéhoriešenia radiátora podľa úžitkového vzoru, kde na obr. 1 je elektricky vyhrievaný kvapalinový radíátor s rürkovřuasušiakom VPríklad uskutočnenia technického...

Závitový tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 541

Dátum: 10.08.1994

Autor: Frankl Pavel

MPK: F24D 19/02

Značky: elektrických, závitový, ohrievacou, tesniaci, radiátorov, ovládania, doskových, kvapalinou, držiak

Text:

...tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou umožňuje vykurovanie miestností prenosným elektrickým doskovým radiátorom, ktorý je lacný, lebo vyžaduje len malú spotrebu materiálu 1 mzdových nákladov vo výrobe a malý objem ohrievacej kvapaliny.Jeho malá hmotnosť vyžaduje malú akumuláciu tepla pri ohreve,preto je rýchlo a pružne prispôsobiteľný skutočnej potrebe tepla v miestnosti v reálnom...

Závitový tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 540

Dátum: 10.08.1994

Autor: Frankl Pavel

MPK: F24D 19/02

Značky: ohrievacou, tesniaci, radiátorov, závitový, doskových, elektrických, ovládania, držiak, kvapalinou

Text:

...držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou umožňuje vykurovanie miestností prenosným elektrickým doskovým radiátorom, ktorý je lacný, lebo vyžaduje malú spotrebu materiálu i mzdových nákladov vo výrobe a malý objem ohrievacej kvapaliny. Jeho malá hmotnosť vyžaduje malu akumuláciu tepla pri ohreve, preto je rýchlc a pružne prispôsobiteľný skutočnej potrebe tepla V miestnosti v reálnom čase. Naviac...

Panelový radiátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 451

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kříž Erich, Lovas Josef

MPK: F24D 19/02

Značky: panelový, radiátor

Text:

...obrázkov na výkreseCelkový pohľad na panelový radiátor je zobrazený v celkovom exonometrickom pohľade na obr.l, jeho priečny rez znázorňuje obr.2 zatiaľ čo priečny rez panelovtm radiátorom pozostávajúceho z tabuľových radiátorov znázor ňuje obr.3 a vnútorný raćiátor znázorňuje v detailnom pohľade obr.4 a vnútorný radiátor s vnútornými rúrkami obr.5.Eríľ 1 ex uskutoýuenia úžitkového vzorBut, panel l má vykurovací prívod 13, vykurovací vývodTí...

Přípravek k vedení nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244878

Dátum: 14.08.1987

Autori: Brendel Márta, Kerey György

MPK: F24D 19/02

Značky: vedení, přípravek, nástroje

Text:

...osu radiátoru. Na vhodné podepřený radiátor pŕenáší přípravek značnou část nebo celou hmotnost vrtačky.Přípravek může být trvale navlečen na dříku vrtáku. To je výhodné při použití vrtáku s vrtací korunkou. Předmětvynálezu je schematicky znázorněn na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje přípravek k vedení nástroje s upínací pákou a obr. 2 dvojici spřažených přípravků s hákovitým závěsným ramenem. Čárkovaně je vyznačen radiátor a způsob jeho...

Upevnění tělesa článkového kolonkového radiátoru topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249637

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bednář Arnošt

MPK: F24D 19/02

Značky: tělesa, upevnění, topení, radiátoru, kolonkového, článkového

Text:

...má formu oddělítclná části konzoly. Tuto nevýhodu lze však do značné míry odstranit použitím vhodného zdvihacího vozíku, popřípadě jiným provedením konzoly, např. konzoly s neoddělítelnou příčkou podle obr. 4.na obr. l a 2 je v bokorysech znázorněn výsledek konkrét ně provedeného ppevnění podle vynálezu.Na obr. 3 je v püdorysu a schématícky znázorněno upevnění radiátoru na vidlicovité konzoly s příčným čepem.Ne obr. 4 je znázorněna konzola s...

Způsob vedení nástroje při vytváření otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248603

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bednář Arnošt, Bednářová Věra

MPK: B28D 1/14, F24D 19/02

Značky: nástroje, vedení, otvorů, vytváření, způsob

Text:

...je nutno spatřovat v ton. že umožňuje vytvořit přesně rozmístěná otvory pro individuální tvar n rozměry konkrétního radietoru,a to bez oznečování souřadnic všech jejich středu a bez rozměrných a těžkých vrtacích rámu. Je pouze zdonlivě nevýbodná, že k využití vynálezu musí byt k dispozici konkrétní radietor,vyrovnaný a dočasné podepřený u stěny objektu v poloze, ve ktoré má byt zavěšen.Tento stav lze naopak výhodne využít tím, že se otvory...