F24D 17/00

Zariadenie na presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocou jednosmerného prúdu z fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6382

Dátum: 04.02.2013

Autor: Lako Daniel

MPK: G05D 23/00, F24D 17/00, G05F 1/00...

Značky: pomocou, prúdu, elektrickej, presmerovanie, zariadenie, ohreve, jednosmerného, energie, bojleri, panelov, fotovoltických, regulovanom

Text:

...Technické riešenieje ďalej zobrazované pomocou výkresu, kde obrázok l znázorňuje schému zariadeniana presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocoujednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov.Fotovoltaické panely, s výkonom napríklad 250 W/ l panel, sa zapoja do série a vytvoria zdroj jednosmerného prúdu. Pri použití 8 ks panelov dosiahneme inštalovaný výkon 2 kW. Pomocou vodiča na jednosmemý prúd pripojíme...

Zapojenie na kontrolu prietokomerov v centrálnom rozvode teplej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 287973

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: F24D 17/00, G01F 1/00, G01F 5/00...

Značky: prietokomerov, rozvode, centrálnom, teplej, kontrolu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

V centrálnom rozvode teplej vody s vnútornou cirkulačnou slučkou (10) vybavenou prívodným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a výstupným uzavieracím ventilom (82) aspoň s jednou odbočkou (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody je na kontrolu presnosti prietokomeru (1) a prietokomeru (5) prívodné vedenie...

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287968

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: F24D 17/00, G01F 1/00, G01F 25/00...

Značky: presnosti, prietokomerov, kontrolu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov tvorí vnútorná cirkulačná slučka (10) vybavená vstupným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a aspoň jedna odbočka (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody, pričom vedenie medzi vstupným prietokomerom (1) a prvou odbočkou (11) k prvému výtoku (111) v smere toku vody je na kontrolu presnosti...

Zariadenie na regulovaný ohrev vody pomocou fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5788

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: F24D 17/00, G05F 1/67, G05D 23/19...

Značky: fotovoltických, ohrev, regulovaný, panelov, pomocou, zariadenie

Text:

...obvodov zabezpečuje stykač, ktorý je certifikovaný na spínanie jednosmerného prúdu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomená schéma zariadenia na bezpečný ohrev vody v bojleri pomocou (DC) prúdu z fotovoltických panelov.Fotovoltieké panely, s výkonom napríklad 250 W/ 1 panel, sa zapoja do série a vytvárajú zdroj DC prúdu,pri použití 4 ks panelov dostaneme výkon l kWh. Pomocou vodiča pre DC prúd pripojíme FV panely k...

Zariadenie na kombinovaný ohrev vody pomocou AC a DC prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5787

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: F24D 17/00, G05D 23/19, G05F 1/67...

Značky: kombinovaný, zariadenie, ohrev, prúdu, pomocou

Text:

...pomocou svorkovnic X 1, X 1, Q. Zároveň sa cez svorkovnice E i pripojí na zdroj jednosmemého prúdu, ktorý tvoria fotovoltaické panely. Množstvo použitých FV panelov a tým dosiałmutý výkon DC prúdu musí byť rovnaký ako výkon špirály L 2, ktorá je napojená len na fotovoltaické panely. Napríklad 4 FV panely s výkonom 250 W/l panel tvoria zdroj elektrického prúdu s výkonom max. l kWh. Špirála Q bude mať taktiež max. výkon l kWh. Termostat Ľ sa...

Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody v systémoch centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5625

Dátum: 07.12.2010

Autor: Smelík Jan

MPK: F24D 17/00, G01F 1/00

Značky: zásobovania, přípravu, teplom, zariadenie, centrálneho, pitnej, ohriatej, systémoch

Text:

...teplota ohrievaného média na výstupe z tepelného čerpadla rovnako premenlivá. Aby nedošlo k znehodnoteniu ohriatej pitnej vody, ktorá je pripravená v akumulačnýchzásobníkoch na distribúciu, je potrebné zaústiť ohriate médium do akumulačného zásobníka, ktorý má nižšiu teplom ohriatej pitnej vody, ako je teplota média. K tomu slúži sústava prepínacích ventilov a riadiaceho systému, ktorý na základe porovnania teploty média a teploty ohriatej...

Hydraulické zapojenie prvkov na vykurovanie a prípravu TUV v bytových domoch a objektoch občianskej vybavenosti s využitím dodávky tepla tepelným čerpadlom v kombinácii s externým zdrojom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5508

Dátum: 07.09.2010

Autori: Černák Vojtech, Silný Ján

MPK: F24D 3/00, F24D 10/00, F24D 17/00...

Značky: vykurovanie, prvkov, čerpadlom, kombinácii, externým, vybavenosti, tepelným, občianskej, dodávky, domoch, přípravu, zapojenie, využitím, hydraulické, tepla, objektoch, zdrojom, bytových

Text:

...systémov rozvodu TUV a UK pre tento objekt.Navrhované riešenie hydraulického zapojenia zariadeni pre výrobu tepelnej energie pre UK prípravu TUV je možné použit všade tam, kde pre to existujú technické a ekonomické podmienky.Realizácia úžitkového vzoru je podmienená hlavne ekonomickou výhodnosťou, ktorá sa stanoví pred začatím realizačných činností na základe jestvujúcich a očakávaných ekonomických pomerov (ceny energií,ceny komponentov...

Tepelno-chladové výhrevné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5460

Dátum: 07.06.2010

Autor: Kuchar Bohuš

MPK: F24D 17/00, F24J 2/42

Značky: tepelno-chladové, zariadenie, výhřevné

Text:

...telesa, vodotesne pripojeného k panelu a vodotesne naskrutkovaného do steny nádrže. Výhrevné telesá môžu mať tvar hadovitý, špirálovitý, oblúkovitý alebo tyčkovitý a sú konštruované tak, že ich možno v prípade poškodenia samostatne vymieňať a k tomu príslušným otvorom čistiť vnútro vodnej nádrže. Medzi tepelným panelom a vodnou nádržou je umiestnený plniaco - výpustný ventil opatrený termostatom. Pri chladovom paneli túto funkciu plní...

Zariadenie na vykurovanie skleníkov alebo fóliovníkov a na ohrievanie úžitkovej vody využitím slnečnej energie v letnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5378

Dátum: 08.03.2010

Autori: Bartalos Eugen, Bartalos Aurel

MPK: F24D 17/00, A01G 9/24, F24H 1/00...

Značky: období, vykurovanie, skleníkov, využitím, ohrievanie, zariadenie, energie, letnom, slnečnej, užitkovej, fóliovníkov

Text:

...zavedená studená úžitková voda. Cez bloky slnečného výmenníka, ktoré sú zapojené do rozvodu cirkulujúcej kotlovej vody, preteká vo fóliovníku cez rebrové výmenníky slnečnou energiou ohrievaná kotlová voda. Úžitková voda je teda ohrievaná jednak kotlovou vodou a jednak slnečnými lúčrni prostredníctvom vody absorbujúcej slnečnú energiu, do ktorej sú bloky slnečného výmenníka ponorené.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie...

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Peter Igor, Žoldák Ľubomír, Hering Jiří

MPK: G01K 17/00, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: tepla, užitkovej, spotřeby, spôsob, teplej, zariadenie, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Zariadenie na prípravu sprchovacej vody pre splachovací záchod s bidetom a spôsob prevádzkovania takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17151

Dátum: 24.12.2009

Autori: Gierer Armin, Kuster Rolf, Oberholzer Marco

MPK: A47K 7/08, E03D 9/08, F24D 17/00...

Značky: prevádzkovania, záchod, takéhoto, splachovací, bidetom, sprchovacej, přípravu, spôsob, zariadenia, zariadenie

Text:

...a zásobníka teplej vody je možná doba sprchovaniajednu minútu pri prietoku 5,5 l/min a teplote sprchovacej vody37 °C. Namiesto zásobníka energie v tvare zásobníka teplej vody je napríklad možný aj zásobník energie vo forme elektrického,elektrochemického alebo chemického zásobníka energie. Zásobník energie by mohol byť napríklad akumulátor, ktorý je pripojený na elektrickú sieť a ktoreho výkon sa počas sprchovacieho procesu zvyšuje. Po...

Viacfunkčný komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4825

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kešeľák Milan

MPK: F24D 17/00, F23J 13/00, F24D 15/00...

Značky: viacfunkčný, komínový, výmenník, tepla

Text:

...úžitkovej vody je, aby dymovody znášali tlak do 12 kg/cmz. Tento systém je vybavený obehovým čerpadlom a proti prehriatiu je zaistený termospínačom. Na zabránenie dechtovania komínového výmenníka tepla sa do systému namontuje termostat, ktorý zabezpečí, aby zostal stále teplý. Urniestni sa pred vodomer, čím je zabezpečený aj neustály prehľad o množstve pretečeného kvapalného média V systéme.Nevýhodou tohto riešenia je, že teplo zo...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4673

Dátum: 04.01.2007

Autor: Štěbeták Karel

MPK: F24D 17/00

Značky: teplej, zapojenie, rozvodu, užitkovej, centrálneho

Text:

...celok s odkaľovačom, ktorý je opatrený výstupom vonkajšej slučky a vstupom vnútomej slučky, pričom odkaľovač a sekundáma časť výmenníka sú spojene prepojovacím vedením, v ktorom je zaradené cirkulačné čerpadlo a výstup vonkajšej slučky z odkaľovača je prepojený so vstupom vonkajšej slučky do primámej časti výmenníka.Výhodou zapojenia teplej úžitkovej vody podľa technického riešenia je priestorová nenáročnosť usporiadania jednotlivých...

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Peter Igor, Žoldák Ľubomír, Hering Jiří

MPK: G01K 17/00, G01F 1/00, F24D 17/00...

Značky: spotřeby, systém, meranie, užitkovej, teplej

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Odovzdávajúca akumulačná stanica tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4349

Dátum: 05.01.2006

Autor: Přech Václav

MPK: F24H 1/48, F24D 19/00, F24D 17/00...

Značky: tepla, odovzdávajúca, stanica, akumulačná

Text:

...výhodné umiestnenie vývodov na stene nádoby tak, aby sa dosiahlo zjednodušenia výroby a montáže nádoby a jej tepelnej izolácie.Uvedenú úlohu rieši odovzdávajúca akumulačná stanica tepla, tvorená uzavretou, tepelne izolovanou valcovou nádobou so zvislou osou, napojenú na vykurovací systém, V ktorej sa nachádzajú výmenníky dodatočného prívodu a odvodu tepla, ktorej podstata spočíva v tom, že výmenníky dodatočného prívodu tepla spolu s priamymi...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3981

Dátum: 03.11.2004

Autor: Štěbeták Karel

MPK: G01K 17/06, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: užitkovej, rozvodu, centrálneho, teplej, zapojenie

Text:

...slučkou spojovacím vedením opatreným vodomerom a ústiacim do vnútomého okruhu pred prvým výtokom odbem a vyúsťujúcim z vnútomej slučky pred výmenníkom tepla. Vo vnútomom okruhu je zaradené církulačné čerpadlo. Do spätného potrubia vnútomej slučky je zaradený merač tepla.Výhodou zapojenia lokálneho odberu teplej úžitkovej vody podľa navrhovaného technického riešenia je použitie len jedného merača odberu pre celý objekt, čím sa odstráni...

Systém na prípravu teplej vody s konštantnou teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17062

Dátum: 10.10.2003

Autor: Nougues Jean-claude

MPK: F24D 17/00, F24H 9/20

Značky: přípravu, systém, teplotou, konštantnou, teplej

Text:

...prívodu vody,ktoré sa nachádza medzi snímačom aprvým regulačným ventilom, proti prúdu prvej skladovacej nádoby teplej vody a ústi do vrchnej časti poslednej skladovacej nádoby, pričom štvrtý regulačný ventil sa nachádza na tomto treťom vedení odklonu, pričom ovládacie prostriedky teploty ovládajú otváranie a zatváranie regulačných ventilov afungovanie čerpadla.0012 Podľa spôsobu realizácie zariadenia ztohto vynálezu je oblast skladovania...

Regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5449

Dátum: 18.07.2003

Autor: Fries Stefan

MPK: G05D 23/01, F24D 17/00

Značky: ventil, regulačný

Text:

...terrnostatu.Z nemeckého spisu DE 100 56 715 je známy ventil opatrený puzdrom pre zariadenie na dodávku teplej vody, ktorý je vybavený v nadväznosti na prívodná potrubie vstupom prúdua výstupom prúdu pre napojenie na odvádzacie potrubie. Tento známy ventil má ďalej lôžko,-3 do ktorého je vsadená ventilová vložka, ktorá má regulačný piest nastavovaný termočlánkom. Ventilová vložka je u tohto známeho Ventilu za účelom predbežného...

Systém a metóda na rýchly ohrev kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7561

Dátum: 12.08.2002

Autori: Israelsohn Cedric, Van Aken Robert

MPK: F24D 17/00, F24D 19/00, F24H 1/10...

Značky: ohrev, rychlý, systém, kvapaliny, metoda

Text:

...kvapalinu a zvýšenie teploty tejto kvapaliny na vyhovujúcu úroveň v relatívne krátkej dobe pri riadených podmienkach.0009 Avšak zatiaľ čo je možné použiť ako palivový zdroj pre rýchly ohrev vody zemný plyn, nie je tento zdroj vždy ľahko dostupný. Naopak zdroj elektriny je ľahko dostupný pre väčšinu domácností vo vyspelých štátoch.0010 Skôr tu boli neefektívne pokusy vyrobiť elektrický instantný systém horúcej vody. Tieto zahŕňajú tepelný...

Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260346

Dátum: 15.12.1998

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24D 17/00, F24D 19/10

Značky: užitkovej, vnútorným, núteným, obehom, ohrievač

Text:

...zapojenie de ovládacieho okruhu obehového čerpadla sa vylúči teplotovñ stratifikácia V zásobníku ia tým aj v prípade zvýšeného odberu výrazný pokles teploty odoberanej vody.Na pripojenoiu výkrese je seheinaticky znázornený ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Ohrievač úžitkovej vody s nútenýmvnú 4torným obeho-m obsahuje dva samostatné regulačná okruhy. Prvý regulačný okruh je vytvorený prvým termostatom S, ktorý je umiestnený v...

Sústava na prípravu a rozvod vody v objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281168

Dátum: 03.04.1996

Autor: Lackáň Eduard

MPK: F24D 17/00

Značky: rozvod, objektoch, sústava, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava pozostáva zo zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody a z rozvodného potrubia (1, 2) na rozvod studenej a teplej úžitkovej vody s odbočkami (3) k odberným miestam. V každej vetve rozvodu vody je ku každému odbernému miestu teplej úžitkovej vody priradený signalizátor (6) paralelne napojený v elektrickom okruhu (7) obsahujúcom zdroj (8) napätia a paralelne zapojený snímač (9) teploty teplej úžitkovej vody v rozvodnom potrubí (2),...

Zásobník teplé užitkové vody s usměrňovací trubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258760

Dátum: 16.09.1988

Autor: Palčík Jiří

MPK: F24H 9/12, F24D 17/00

Značky: teplé, užitkové, usměrňovači, zásobník, trubkou

Text:

...teplé vody tak, aby byl obsah naakumulované vody plně využít. IPříkladné provedení je znázorněno na výkrese. Obr. 1 znázorňuje-uzavřený systém rozvodu teplé užitkové vody bez odběru teplé vody systémem.Obr. 2 znázorňuje otevřený systém rozvodu teplé užitkové vody s odběrem teplé vody zeobr. 3 znázorňuje směry proudění v zásobníku l při uzavřeném systému teplé .užitkové vody. Iobr. 4 znázorňuje detail proudění v zásobníku s usměrñovací...

Jednotrubkový horkovodní energetický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 258055

Dátum: 15.07.1988

Autori: Černý František, Vlach Josef, Obr Jan

MPK: F24D 11/00, F24D 3/02, F24D 17/00...

Značky: systém, jednotrubkový, energeticky, horkovodní

Text:

...Y zájmu WWW A7 životního prostředí. Z tohoto hlediskavje také přínosem menší ro-z- .. svah stavby, proj evující se například užším výkopemvpři buduvání 3 uzosídlených eídlištních ůtvarech nebo menšímiprostorovými nárokyv kolektoru» Pominutelnou. nevýhodou je, že za každým odběratel teplaýseú snižuje. teplota horké 7 vodyv jeąnotrubkovém okruhu, pro..ć-ezząáre nutno odběratelské-atanice dąlšichĺodběrątelů .dmenzovat na 511155...

Přenosné rozebíratelné zařízení k ohřívání vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 237057

Dátum: 01.10.1987

Autori: Klein Otakar, Slatinský Jaroslav, Gilar Stanislav

MPK: F24H 1/32, F24D 17/00

Značky: ohřívání, rozebíratelné, zařízení, prenosné

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit přenosné rozebíratelné zařízení k ohřívání vody, zejména v polních podmínkách, s velkou výhřevnou plochou a o velkém výkonu, určeného zejména pro očistu osob. Zařízení sestává z topeniště s popelníkem, na které navazuje ohřívací těleso vody, ukončené na horní straně kouřovodem. Ohřívací těleso vody sestává z vnitřní nádoby, která je uložena v ose vnější nádoby o průřezu tvaru mezikruží, rozděleného svislými přepážkami...

Zapojení, zejména pro přenos tepla z horké vody v primární části potrubí do topné vody v sekundární části potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250729

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hrobař Radim, Plhoň Aleš, Vašák Jaromír

MPK: F24D 17/00

Značky: potrubí, částí, sekundární, topné, zapojení, primární, prenos, zejména, tepla, horké

Text:

...větvemi jednak do prvního směšovače gg a jednak do druhého směšovače glýa dále do prvního a druhého oběhového čerpadla Ž, Q. Sekundární část Q potrubí tvoří ještě vratná větev gg,do které je napojena odbočka ga. Vratná větev g§ je současně propojena s první a druhou vyrovnávací komorou lg, li přes třetí a čtvrtou zpětnou uzavírací armaturu gl, gg. oPo uvedení do chodu prvního a druhého oběhového čerpadla Ž, Q proudí médium vlastním tlakem do...