F23R

Horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9744

Dátum: 14.08.2007

Autori: Poslušný Gustav, Veselý Stanislav, Vinogradov, Zacharov

MPK: F23C 7/00, F23D 14/58, F23D 14/64...

Značky: horák

Text:

...odstraňuje do značnej miery horák, obsahujúci vonkajší valcový plášť, Iopatkový vírič s lopatkami a rúrkou na prívod paliva, ktoré tvoria spolu kruhovú zmiešavaciu komoru, kde za lopatkami je usporiadané zariadenie na prívod paliva vtvare rúrok spozdĺžne rozloženými otvormi na prívod paliva do zmiešavacej komory, kde sú rúrky sú umiestnené paralelne s osou horáka a dĺžka L rúrok opatrených otvonni na prívod paliva do zmiešavacej...

Spôsob spaľovania paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11542

Dátum: 30.03.2007

Autori: Vinogradov, Poslušný Gustav, Zacharov, Veselý Stanislav

MPK: F23D 14/64, F23R 3/28, F23D 11/10...

Značky: spôsob, spaľovania, paliva

Text:

...je nainštalovaný prívod paliva, distribučné zariadenie s tromi menšími otvormi (alebo tromi skupinami otvorov) na prívod paliva do pred komory, pričom otvory (skupina otvorov) sú usporiadané vo vzájomných odstupoch v osy komory a sú tu osové rozstupy od bližších po vzdialenejšie otvory (skupiny otvorov) od výstupu zpred komory zodpovedajúce vzdialenosti L 1 a L 2. Pri rozdelení prúdu paliva na jednotlivé pramene (skupiny prameňov) a ich...

Spôsob spaľovania palív a spaľovacia komora na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278077

Dátum: 08.12.1993

Autori: Zacharov Jurij Ivanovič, Sudarev Anatolij Vladimirovič, Vinogradov Jevgenij Dmitrijevič, Akulov Vladimír Alexejevič, Treťjakov Sergej Ivanovič, Veselý Stanislav, Poslušný Gustav, Sokolov Konstantin Jurevič

MPK: F23R 3/04, F23R 3/02, F23R 3/06...

Značky: komora, spaľovacia, tohto, uskutočnenie, palív, spôsob, spaľovania, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spaľovania palív v čiastočne uzavretom priestore, do ktorého sa z čelnej uzavretej strany čiastočne uzavretého priestoru privádza palivo a vzduch a z opačnej strany vystupujú splodiny spaľovania. Do čiastočne uzavretého priestoru sa privádza prídavný vzduch do oblasti maximálnych teplôt. Spaľovacia komora na uskutočnenie uvedeného spôsobu obsahuje plamenec (1) a čelo (2), v ktorom sú uložené horáky (3), z ktorých väčšina je rozmiestnená...

Plynový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253252

Dátum: 15.10.1987

Autori: Makarovec Nikolaj, Anisimov Venjamin, Verkovič Vsevolod, Orionov Jurij, Oreškin Nikolaj, Majorov Michail, Bělov Valentin

MPK: F02K 9/08, F23R 5/00

Značky: generátor, plynový

Text:

...paspymenua oxnaHTenH,npH BH 6 pauHoHHmx n ynap~ Hmx Harpyaxax. A Ha ®ur.I naoöpamen npHMep nunonuenux raaoreneparopa c onHHM nepůopapoúanňm cwaxauom, HMemmnM ynenuuennym noaepxnocrb nuxma.Fasoreuepawop Hueer Kopnyc Í, pasnenennmň neperoponkoü 2 Ha Kauepy cŕopauun c Kananbumm aapnnon Taepnoro Tonnnná 3, HHHuHaT 0 p 0 M ero ropeuua 4,.npocceneM 5 B nep® 0 pHp 0 BaHHoM cwaxaue 6,CHa 5 XeHHuM Ha OTKPHTOŘ vacru őyprnxom 7 H pasme...

Prstencová spalovací komora motoru s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246596

Dátum: 20.08.1987

Autori: Novák Vladimír, Valenta Jan, Lukeš Eduard

MPK: F23R 3/60

Značky: motorů, spalovací, komora, prstencová, plynovou, turbínou

Text:

...nH®®y 3 op A c BHYTDEHHQŘ 5 H Hapymnoñ 6 oőeuañxaun. Hapyxuan oőeqaňxa 6 coenunena c KODHYCOM 1 H mecrxo csasana aanuum no noroxy xonuou c oñrexaweneu 3 npu nonomn npomemyroqnbm snenenwoa 7. Hapyxuaa oőeqaäxa 6 coennena c KODHYCOM 1 nepenHHM no HOTOKY Konuom. Hponexyroqnue aneuenrm 7 nunonnenu 5 Bane nnocxnx cunoaux peöep 8, opneuwnposauumm anonn noroka.Oőeqañka 6 umçysopa 4 cnaömeaa pasuomepno pacnonomeuaumm no oxpyxuocTH pauanbnunu...