F23Q

Žeraviaci kolík

Načítavanie...

Číslo patentu: 286382

Dátum: 30.07.2008

Autori: Reissner Andreas, Rau Christof, Knoll Guenter, Aichele Wilfried, Lindner Friedericke, Lindemann Gert

MPK: F23Q 7/00

Značky: žeraviaci, kolík

Zhrnutie / Anotácia:

Žeraviaci kolík (1) v kolíkovej žeraviacej sviečke na dieselové motory má aspoň jednu v podstate vnútornú izolačnú vrstvu (3) a aspoň jednu v podstate vonkajšiu vodivú vrstvu (2), pričom obidve vrstvy obsahujú keramickú štruktúru. Žeraviaci kolík (1) má v podstate po celej svojej dĺžke v podstate jednotný celkový prierez (d1) a v oblasti hrotu (4) žeraviaceho kolíka sa podiel izolačnej vrstvy (3) na celkovom priereze (d1) zväčšuje, zatiaľ čo...

Predkladaný vynález sa týka upevnenia zapaľovacích elektród na horáku plynovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11620

Dátum: 30.06.2008

Autori: Liebe Roland, Hohmann Christian, Kluge Andre, Pfeiffer Elmar

MPK: F23Q 3/00, F23D 11/42

Značky: zapalovacích, hořáku, vynález, týká, predkladaný, upevnenia, plynovej, elektrod, turbiny

Text:

...turbíny, podľa nároku 1. závislé nároky obsahujú ďalšie, výhodné uskutočnenia vynálezu.Horák podľa vynálezu zahrnuje dve zapaľovacie elektródy a držiak, pričom držiak je umiestený na vonkajšej ploche horáku. Horák sa vyznačuje tým, že zapaľovacie elektródy sú držiakom prichytené vždy V troch bodoch svojho obvodu V určenej polohe. Týmto trojbodovým upevnenim, pri ktorom sa môže vzhľadom k axiálnemu rozťahovaniu držiaku jednať obzvlášť aj o...

Žeraviaca sviečka so žeraviacim kolíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286219

Dátum: 07.05.2008

Autori: Teschner Werner, Locher Johannes, Neumeister Jochen, Geissinger Albrecht, Bauer Hans-peter

MPK: F23Q 7/00

Značky: sviečka, žeraviacim, kolíkom, žeraviaca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná žeraviaca sviečka so žeraviacim kolíkom pre dieselové motory s elektrickým vykurovacím článkom vo forme žeraviaceho kolíka (11) vyčnievajúcim do spaľovacieho priestoru spaľovacieho motora, s priechodkou na prúd, tvorenou telesom (10), ktorou je žeraviaci prúd pre vykurovací článok vedený otvorom do spaľovacieho priestoru. V oblasti telesa (10) je usporiadaný spínač (70) riadený signálom. Žeraviaci prúd je ovládaný vypínaním a...

Postup zapálenia horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5646

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gartz Mats

MPK: F23Q 13/00, F23N 5/08

Značky: horáka, postup, zapálenia

Text:

...plameňa na vonkajšej strane hlavy horáka.0012 Podľa vynálezu sa tu nachádza najmenej jedno vedenie 3 na dodávku paliva a najmenej jedno vedenie 4 na dodávku oxidantu, ktoré sa otvára na povrchu 5 hlavy horákanasmerovanej do priestoru horáka.0013 Je zrejmé, že vedenia je možné vytvoriť inými spôsobmi a môže ich byť viac než dve.0014 Uvedený detektor 2 je umiestnený na vedení na palivo 3 alebo v inom vedení na oxidant 4. Obyčajne sa...

Pridržiavací plech pre elektródu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19161

Dátum: 22.03.2006

Autor: Drechsel Ralf

MPK: F23Q 3/00

Značky: elektrodu, pridržiavací, plech

Text:

...V oblastí upevňovacieho otvoru upevni príliš silne dotiahnutím skrutkou, pôsobí toto tesnenie ako otočný bod páky a môže dôjsť ktomu, že pridržiavací plech je na strane upevňovacieho otvoru pritiahnutý k stene telesa veľmi silne, pričomsa však na strane tesnenia odvrátenej od upevňovacieho otvoru, totižtam, kde sa nachádza zapaľovacia elektróda, vyklenie preč od stenyV dôsledku pretlaku V kotly môžu takými netesnými oblasťami unikat spaliny a...

Vreckový zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2333

Dátum: 19.02.2003

Autor: Lei Hou Chong

MPK: F23Q 2/00

Značky: vreckový, zapalovač

Text:

...kolieska a na škrtacie koliesko silu, ktorá by v prípade neprítomnosti aspoň jedného bočného kolieska bola dostatočná na otočeníe škrtacieho kolieska a vytvorenie iskry, palec alebo prstužívateľa sa šmykne na aspoň jednom bočnom koliesku, pričom sa tento zapaľovač vyznačuje tým, že priemer aspoň jedného bočného kolieska je menší ako vonkajší priemer škrtacieho kolieska, pričom hrúbka aspoň jedného bočného kolieska v axiálnom smere je od...

Zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282591

Dátum: 20.09.2002

Autori: Barone Chris, Fairbanks Floyd, Mcdonough James, Adams Paul, Doiron Gerald

MPK: F23Q 2/34, F23Q 2/00

Značky: zapalovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovač pozostávajúci z telesa (12) zapaľovača, obsahujúceho palivovú nádržku (42) s ventilom (40) na uvoľňovanie paliva z nej, z prvku (14) na vytváranie iskier, otočiteľného užívateľom na vytvorenie iskier, smerujúcich k ventilu (40), pričom uvedený prvok (14) na vytváranie iskier je namontovaný na telese (12) s najmenej jednou svojou časťou prístupnou na ovládanie a otáčanie užívateľom. Ďalej obsahuje ovládač (28) ventilu, stlačiteľný na...

Zariadenie na naštartovanie plynového kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2389

Dátum: 14.02.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F24C 3/10, F23D 14/28, F23Q 2/173...

Značky: plynového, kotla, naštartovanie, zariadenie

Text:

...umožňuje konštrukciou nenáročnou na výrobu a použité materiály vylúčiť nevyhnutnosť inštalácie akumulátora plynu na štartovanie plynového kotla, napojeného na zásobník skvapalneného plynu u miestnený vo vonkajšom prostredí.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie na naštartovanie plynového kotla podľa technického riešenia je schematicky znázornené na priloženom výkrese. Prípojnáarmatúra s ventílom sú tu znázornené v reze.Príklad uskutočnenia...

Predzmiešavací plynový zapaľovací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2134

Dátum: 07.05.1999

Autor: Groenemans Hugo

MPK: F23Q 9/02

Značky: zapalovací, plynový, predzmiešavací, horák

Text:

...optimálne prispôsobená zodpovedajúcej zmesi pripadne zodpovedajúcemu tlaku zmesi.Ukázalo sa, že týmto spôsobom sa vytvára zvlášť stabilný zapaľovací plamienok. Drôtená mriežka totiž vedie k vzniku veľkého počtu malých plamienkov, ktoré vytvárajú prstenec udržovacich plamienkov, ktorý tesne vedľa seba obklopuje hlavný plameň. Tie pôsobia na seba navzájom a zvyšujú stabilitu zapaľovacieho horáka. Pri zmene zloženia zmesi alebotlaku zmesi sa...

Elektronický zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 88

Dátum: 07.07.1993

Autor: Provazník Josef

MPK: F23Q 3/00, H01T 15/00

Značky: elektronický, zapalovač

Text:

...je zároveň spojen s anodou diody,jejíž-katoda je spojena s primárním vinutím transformátoru. Druhý konec primárního vinutí je spojen jednak s kolektorem druhéhotranzistoru a jednak uzemněn přes kondenzátor. Sekundárníje vinutí transformátoru je připojeno na vstup násobiče, jehožvýstup je připojen k jikrišti.Výhodou takto vytvoreného elektronického zapalovače je jeho vysoká životnost, - srovnatelná s jinými tranzistorovými zařízeními. jejichž...

Kuchynský zapaľovač na tekutý plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 278830

Dátum: 15.10.1991

Autor: Capilla Francisco Xavier Lloveras

MPK: F23Q 3/00, F23Q 2/28, F23Q 3/01...

Značky: kuchyňský, zapalovač, tekutý

Zhrnutie / Anotácia:

Kuchynský zapaľovač na tekutý plyn obsahuje na jednej strane plynovú nádržku (2) a na druhej strane horák (52). Nádržka (2) je opatrená výpustným plynovým kanálikom (6), v ktorom je umiestený axiálne posuvný ventil (3) na zatváranie a otváranie prúdu plynu privádzaného z nádržky (2) k horáku (52) umiestenému v rúrkovom puzdre (38), opatrenom vonkajším kovovým krytom (64) spojeným s plášťom (68), obklopujúcim plynovú nádržku (2). Medzi plynovou...

Zařízení pro zapalování a kontrolu hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269800

Dátum: 14.05.1990

Autori: Riedel Christian, Franke Werner, Ledig Mario, Bianchin Roland, Berndt Günter, Zschocke Wolfgang, Schingnitz Manfred, Heumann Ernst, Lötsch Klaus

MPK: F23Q 13/00

Značky: kontrolu, zařízení, zapalování, hořáku

Text:

...C ÄHSJIEKTPHWECKHM IIDKPHTHEK. cosupanmaa nuuaa. ouubwp n onrnuecxuñ snexrpouuuñ neospaaoaarenb. Ha aucore nmacrnuu c AuaneKTpHHecKHH noxpuruen caoxy Tysyca pacnonomeu nasep.nonomeune nnacrnuu ycrauoaneuo TSK. uroeu Jasepuuü nyq uaueunm uanpaemeune roqno 3 uanpanneunn ocn Tyayca.Cornacuo Hsoaperenun soxpyr ryayca paanemea uapymunn Tpyoa. ospaaynmaa c rvavçon Koubueospaauyn nonocwn. Ha aucore xouua Tyavca co croponu peaxuuonnoro npocrpaucraa...

Zapojenie iskrového zapalovača plynov s časovým obmedzením trvania série zapalovacích iskier

Načítavanie...

Číslo patentu: 259201

Dátum: 17.10.1988

Autori: Klčo Jarolim, Kučerák Stanislav, Gališ Ondrej, Pupala Štefan

MPK: F23Q 3/00

Značky: trvania, iskier, iskrového, serie, časovým, zapalovača, zapojenie, zapalovacích, obmedzením, plynov

Text:

...vývodu diakaVD 6 a anôdou pripojený ku katőde prvej diôdy VD 1 ako i k jednému vývodu paralelnej kombinácie trietieho kondenzátora gg a štvrtého koncenzátora gg, zatiaľ čo druhý koniec tretieho kondenzá 3 259201tora Q a štvrun ondenzátonsgg pripojený k prívodu primárneho vinutia vysokonapätového transñormátora g§, ku ktmmàni jepmraielne pripojená piata dióda yg§ katôdou kdruhàni vývodu prinárného vinutia vysokonapädaného transformátora...

Způsob zapalování hořlavé směsi plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258460

Dátum: 16.08.1988

Autori: Miller Raymond, Kobayashi Hisashi, Anderson John

MPK: F23Q 7/10

Značky: způsob, způsobu, hořlavé, tohoto, provádění, zapalování, zařízení, plynů, směsi

Text:

...prstencového kanálku g, je odizolována od vnější stěny druhého prstencového kanálku 3 vzduchovou mezerou, popřípadě je-li tatb mezera užší nebo je-li přiváděné napětí vyšší jako je tomu V třetím příkladu provedení, je vnějšíplocha dělicí stěny g opatřena vrstvou elektrické izolace 55, ukončenou v oblasti jískřiště Q.K vytváření jiskry není třeba velkého množství elektrické energie, protože jiskra přeakakuje mezi dvěma blízkými body a...

Způsob vysokonapěťového zapalování a jištění jednoelektrodových plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255555

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sýkora František

MPK: F23Q 7/24

Značky: způsob, jištění, plynových, zapalování, vysokonapěťového, jednoelektrodových, hořáku

Text:

...33 děličkuše čítač ł,a tím nastaví výohozí funkční stav obvodu. Součeanš e připojenín vnitřniho napětí přes vypínač 31 si rozoběhno zdroj impuloů L, ktorý-produkuje obdélníkové impulsy. Tyto impuley jsou průběšně dě 1 eny v děličoe g tak, aby vyhovovaly požadované frokvencg zapnlovecíck impuloů. Dělička g má nastavitelný dělící poměr. Výstup děličky g Je přes hredlo 1 opojen a čítačem 5,ktorý je možno přednastavłt na požadovaný počet...

Zapalovací zařízení pro olejový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254261

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlouhý Jan, Dusík Václav

MPK: F23Q 3/00

Značky: olejový, zařízení, kotel, zapalovací

Text:

...topný olej jsou ve víku kotle uloženy posuvně, přičemž pomocné zapalovací tryska je svým vnějšímkoncem připojena tlakovou hadicí k zubovému čerpadlu.Hlavní výhodou zařízení je, jak již shora uvedeno, v ekonomice provozu, nenáročnosti a výrobní jednoduchosti. Zařízení lze umístit v dosahu obslužných zařízení kotle, takže obsluha snadno provádí potřebné úkony. Spotřeba lehkého topného oleje se tímto zařízením snižuje ze 700 1 pro jedno...

Automatický zapalovač plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254009

Dátum: 17.12.1987

Autor: Melkovič Martin

MPK: F23Q 3/00

Značky: plynů, automatický, zapalovač

Text:

...Každá plynná zmes so vzrastom svojej teploty zvyšuje svoju elektrickú vodivosť. Horiaci plyn s vyššou elektrickou vodivostou prostredníctvom iskriča V zvádza prúd prúdového zdroja l, čim sa zabráni opätovnému nabíjania kondenzátora C a tým i ďalším výbojom v iskriči V.V súčasnosti používané iskriče v plynových spotrebičoch majú prierazné napätie od 10 KV do 20 KV. K týmto iskričom je vhodné použiť prúdový zdroj I s menovitou hodnotou prúdu...

Zapojení pro bezpečné elektrické zapálení a hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236107

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23Q 3/00

Značky: elektrické, zejména, plamene, zapálení, bezpečné, plynových, hlídání, hořáku, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snadné obsluhy a optimální funkce zapojení pro elektrické zapálení a hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na zdroj napětí je připojeno relé (4) a paralelně k němu je připojen jednak první elektromagnetický ventil (6) hořáku a jednak první větev. K této první větví je prostřednictvím dalších elektrických prvků připojena poruchová signalizace (35). V prvním bodě předmětu vynálezu je dále popsáno zapojení...

Elektronické zapalování a jištění plamene pro plynové spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232733

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stehlík Zdeněk, Stehlík Albín

MPK: F23Q 9/14

Značky: jištění, spotřebiče, plynové, zapalování, plamene, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu k elektrickému zapálení a následnému hlídání plamene plynových spotřebičů. Zapojení je provedeno tak, že generátor impulsů je spojen s vysokonapěťovým zapalovacím obvodem a taktéž s prvním vinutím prvního relé, které za pomoci termočlánku, zapojeného do druhého vinutí tohoto prvního relé, sepne multivibrátor do výkonového zesilovače. Na výstupu výkonového zesilovače je druhý transformátor, který má na sekundární...

Zapalovací zařízení pro topidla na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233083

Dátum: 01.01.1987

Autori: Němec Zdeněk, Krásenský Pavel

MPK: F23Q 7/02

Značky: zařízení, paliva, zapalovací, tuhá, topidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na zapalování topidel na tuhá paliva. Jeho podstata spočívá v tom, že na základové desce zapalovacího článku je upevněn držák zápalky a žhavicí spirála, přičemž v držáku je zápalka, která dosedá svou hlavičkou na žhavicí spirálu.