F23N

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu, najmä na vykurovacie zariadenia na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 288288

Dátum: 10.06.2015

Autor: Kučera Pavel

MPK: F23N 3/00, F23N 5/00, G05D 23/30...

Značky: regulátor, množstva, najmä, vykurovacie, vzduchu, spaľovacieho, paliva, zariadenia, termostatický, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu obsahuje tepelne vodivé puzdro (1), s ktorým je rozoberateľne spojené telo (2) regulátora, v puzdre (1) je usporiadaný termostatický člen (3), ku ktorému je trvalo pritláčaný ovládací driek (4), posuvne uložený v puzdre (1) a vo vnútornom priestore tela (2) regulátora. Do tela (2) regulátora zasahuje radiálne rameno (5) na upevnenie páky (6) s ovládacou retiazkou. Kývavý pohyb tohto ramena...

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu, najmä pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7105

Dátum: 05.05.2015

Autor: Kučera Pavel

MPK: F23N 3/00, F16K 35/00, F23N 5/02...

Značky: tuhé, množstva, vykurovacie, zariadenia, spaľovacieho, termostatický, vzduchu, paliva, regulátor, najmä

Text:

...plastu.V puzdre l je vložený termostatický člen 3, ktorý je pod trvalým prítlakom tlačnej pružiny Z, ktorej protiľahlý koniec sa opiera cez tanierik o Vnútorné výstupky V tele g regulátora. Tlačná pružina Z pritláča k termostatickému členu ą, napr. cez vymedzovaciu a tetlónovú podložku, ovládací driek i, ku ktorému je na jeho opačnom konci priskrutkovaný plastový ovládací, resp. nastavovací gombík g. Na vnútornej spodnej strane tohto...

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288260

Dátum: 09.03.2015

Autori: Lupták Miloslav, Műllerová Jana, Müller Miroslav, Borovička Alojz, Valíček Jan, Hloch Sergej

MPK: F23N 5/02, F23N 3/00

Značky: kotla, spôsob, výkonu, splynovacieho, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu viacparametrovej regulácie výkonu splyňovacieho kotla určeného najmä na vykurovanie a/alebo ohrev teplej vody na vykurovanie rodinných domov, bytov, penziónov, reštauračných a hotelových prevádzok a priemyselných objektov ? hál. Pri termostatom nastavenej teplote teplej výstupnej vody z kotla a/alebo i pri termostatom nastavenej teplote vo vykurovanej miestnosti PID regulátory v splyňovacom kotle riadia tlak spalín...

Zmiešavacie zariadenie vykurovací plyn – vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18059

Dátum: 29.01.2013

Autori: Wriske Jochen, Schmidt Nicole, Wodtke Matthias

MPK: F23N 1/02, F23D 14/64, F23D 14/60...

Značky: vzduch, zmiešavacie, zariadenie, vykurovací

Text:

...stra tou, určený geometriou, sa môže v úzkom priereze menit len skokovo, 10EP 2 623 863 B 1 3 ale nie plynule. Tiež v prípade stáleho otvorenia uzavieracieho zariadenia v jednej zo vzduchových dýz zostane tlakový signál, rozhodujúci pre vháňanle plynu, závislý výlučne od vopred danej, nemennej geometrie dýz. Ďalej zavedenie uzavieracích zariadení v ceste prúdenia, na ktoré pôsobí gravitácia alebo pružina, spôsobuje regulačné tolerancie, ktoré...

Spôsob riadenia spaľovacieho zariadenia na pelety a/alebo biomasu a spaľovacie zariadenie na pelety a/alebo biomasu fungujúce podľa tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19494

Dátum: 23.02.2011

Autori: Salvatico, Bertoncello

MPK: F23N 5/00, F23N 1/02, F23N 5/02...

Značky: spaľovacie, spaľovacieho, zariadenia, biomasu, zariadenie, spôsobu, spôsob, pelety, tohto, fungujúce, podľa, riadenia

Text:

...1, 20 na pelety a/alebo biomasu obsahuje, ako bolo uvedené vyššie,množstvo snímačov na detekciu prevádzkových podmienok spalovacieho zariadenia na pelety a/alebo biomasu, vrátane nasledovných- prvý snímač 8 na meranie vnútornej teploty miestnosti- druhý snímač 25 na meranie vonkajšej teploty miestnosti-tretí snímač 6 na meranie teploty spalín- štvrtý snímač 4 na meranie depresie vo vnútri/na úrovni spaľovacej komory 2- piaty snímač 21 na...

Vynálezy kategórie «F23N» v ZSSR.

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5414

Dátum: 07.04.2010

Autori: Műllerová Jana, Borovička Alojz, Hloch Sergej, Valíček Jan, Lupták Miloslav, Müller Miroslav

MPK: F23N 3/00, F23N 1/02

Značky: splynovacieho, regulácie, kotla, výkonu, spôsob

Text:

...zvyšuje bezpečnosť,ekológiu a ekonomiku prevádzky kotla. Prevádzkové, ekologické a ekonomické výhody a dôležitosť využitia kontroly hlavných technologických parametrov v reálnom čase navrhovaným spôsobom podľa nameraných teplôt komplexne znázorňuje príklad kontroly správneho vzťahu týchto parametrov u novo vyvinutého kotla s ozn. MAGA-23 (turbo), kde sa využitím technického riešenia dosahuje prekročenie projektovaného výkonu na takomto...

Spôsob a zariadenia na reguláciu času chodu horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20528

Dátum: 12.02.2010

Autori: Hoffmann Jörg, Osterloh Reinhard, Hanke Christine

MPK: F24H 9/20, F23N 1/00

Značky: zariadenia, reguláciu, horáka, spôsob, času, chodu

Text:

...kotla potom vplyvom privádzania tepla ku kotlu zvyšuje tak dlho, dokiaľ nemôže byť zistené, že absolútna hodnota regulačnej odchýlky dosiahne alebo prekračujestanovenú vypínaciu diferenciu (pritonl je vypínacia diferenciadefinovaná kladná). Potom sa horák zase vypne. Tento cyklus sa vykonáva opakovane, takže hodnota teploty kotla vplyvom cyklického zapínania a vypínania horáka kolíše okolo požadovanej0009 V opisovanej metóde dvojbodovej...

Spôsob kontroly signálu ionizačnej elektródy pri horákoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16085

Dátum: 06.06.2008

Autori: Schmidt Nicole, Richter Klaus

MPK: F23N 5/12, F23N 1/02

Značky: spôsob, kontroly, signálu, ionizačnej, elektrody, horákoch

Text:

...ďalej so starými žiadanými hodnotami. Ak ionizačný prúd pri obohacovaní klesá, tak by spaľovanie malo byť podstechiometrické. Emisie oxidu uhoľnatého by potom museli byt extrémne vysoke. Ak sa žiadne také emisie nenamerajú, tak podľa poučky spisu AT 411 189 B musí existovať chyba.-3 0009 Úlohou vynálezu je vytvorit spôsob, ktorý včas rozozná zmenu signálu ionizačnej elektródy, aby mohli byť pred výpadkom zavedené protio patrenia.0010...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19297

Dátum: 16.03.2007

Autori: Halbach Udo, Schmidbauer Thomas, Rohde Wolfgang

MPK: F23N 1/00

Značky: armatura, plynová

Text:

...nároku 1 rieši tým, že dýza je ako časť škrtiaceho zariadenia v piynovej armatúre umiestnená pred meraným miestom. Tým je možné merať na meracom mieste výstupu piynovej armatúry tlak v horáku. Preto sa tiež môže upustiť od toho, abysa meracie miesto na výstupe piynovej armatúry zaplombovalo alebo za pečatilo, aby sa zabránilo chybným meraniam.0007 Podľa znakov nezávislého nároku 2 je chránená výhodná konštrukcia škrtiaceho zariadenia...

Spôsob vytvárania modelu procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7059

Dátum: 17.08.2006

Autori: Vesper Thomas, Wintrich Franz

MPK: F23N 5/00, G05B 13/04

Značky: spôsob, modelů, procesu, vytvárania

Text:

...ktorý sa potom optimalizuje príbratím pozorovaciehoüch) zariadenia(í) 5. Systém v zariadení v 1 je vyregulovateľný napríklad na určité žiadané hodnoty alebo na stabilný proces (tzn. pokojnú kvázistacionámu prevádzku zariadenia l). V oboch prípadoch je vyhodnocovaný stav opísaný skutočnými hodnotami stavových premenných a prípadne sú volené vhodné nastavovacie akcie(regulačná zásahy), krátko označované ako akcie, ktoré sú vykonávané...

Horáková zostava a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10321

Dátum: 12.06.2006

Autori: Von Gersum Sabine, Quatmann Aloys

MPK: F23C 7/00, F23N 5/20

Značky: zostava, hořáková, spôsob, prevádzky

Text:

...stavu, v ktorom sa zmenšuje primárny prívod spaľovacieho vzduchu a otvára sa sekundárny prívod spaľovacieho vzduchu, takže nastáva čast spaľovania pri vstupe do pecnéhopriestoru a udržuje sa. 0011 Horáky potrebné na uskutočňovanie vyššie uvedených známychspôsobov sú konstrukčne náročné, pretože sú pre oba prevádzkové stavyhoráka vyžadované rôzne palivové prívody. K tomu sú potrebné mechanické ovladače, ktoré pri zapájaní do druhého...

Postup zapálenia horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5646

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gartz Mats

MPK: F23N 5/08, F23Q 13/00

Značky: horáka, zapálenia, postup

Text:

...plameňa na vonkajšej strane hlavy horáka.0012 Podľa vynálezu sa tu nachádza najmenej jedno vedenie 3 na dodávku paliva a najmenej jedno vedenie 4 na dodávku oxidantu, ktoré sa otvára na povrchu 5 hlavy horákanasmerovanej do priestoru horáka.0013 Je zrejmé, že vedenia je možné vytvoriť inými spôsobmi a môže ich byť viac než dve.0014 Uvedený detektor 2 je umiestnený na vedení na palivo 3 alebo v inom vedení na oxidant 4. Obyčajne sa...

Spôsob regulácie toku vykurovacích plynov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284947

Dátum: 10.02.2006

Autori: Cordier Rémy, Ferlin Thierry, Tackels Guy, Mine Thierry

MPK: F23N 1/00

Značky: plynov, zariadenie, vykurovacích, vykonávanie, spôsob, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia sa vykonáva aspoň čiastočne regulovaným prívodom aspoň jedného vykurovacieho plynu označeného „B", ktorý má hodnotu výhrevnosti vyššiu, ako je hodnota výhrevnosti plynu „A", do uvedeného toku plynných palív. Predmetom je ďalej zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a jeho použitie hlavne na ovládanie prítoku paliva do horákov sklárskych pecí.

Spôsob automatického riadenia spaľovania v peci a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284272

Dátum: 24.11.2004

Autori: Tymowski Henryk, Baron Eugeniusz, Tchórz Janusz, Wiecek Piotr, Pejm Sebastian, Ćwioro Andrzej, Bujny Marek, Grucza Ginter, Pietraszek Antoni, Lupa Andrzej, Szendzielorz Barbara, Gruszka Stanisław, Bulanda Henryk, Kozina Tadeusz, Kruk Bogdan

MPK: F23N 3/00, F23N 5/20

Značky: spôsob, spôsobu, tohto, vykonávanie, automatického, riadenia, spaľovania, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického riadenia spaľovania v peci zahŕňa znižovanie definovanej koncentrácie oxidu uhlíka v odpadových plynoch. Potom sa definovaná koncentrácia voľného kyslíka zvyšuje, pričom sa po znížení koncentrácie oxidu uhlíka opäť znižuje definovaná koncentrácia voľného kyslíka. Systém zahŕňa programovacie zariadenie (4) s programom zmeny definovanej koncentrácie voľného kyslíka v odpadových plynoch, čo závisí od pomeru koncentrácie oxidu...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9320

Dátum: 16.10.2004

Autor: Schmidbauer Thomas

MPK: F23N 1/08

Značky: plynová, armatura

Text:

...z vonkajška - na vyrovnanie výrobných tolerancií a na rôzne veľkosti výkonu, tlak siete a druh plynu - nastaviteIného ventilu. Vynechaním doplnkového škrtiaceho ventilu sa tlaková strata plynovej armatúry obmedzí na minimum. Ďalej môže byt popri menovitom výkone nastavované aj čiastočné zaťaženie. Pri výrobnom procese sa namontuje už len univerzálny ventil predvoľby výkonu, ktorý v pripade prestavovania na iný druh plynu u zákazníka už nemusí...

Spôsob regulácie plynového horáka, najmä vo vykurovacích systémoch s vetilátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11086

Dátum: 01.10.2004

Autori: Schmidt Nicole, Grüneberg Richard, Richter Klaus, Altendorf Frank, Klepka Michael, Stirnberg Bettina, Fassbender Hubert

MPK: F23N 5/12, F23N 1/02

Značky: spôsob, systémoch, vetilátorom, vykurovacích, plynového, najmä, regulácie, horáka

Text:

...H, zemným plynom L a skvapalneným plynom aby mohol byť zapálený horák, postačí príslušné štandardné zadanie pre reguláciu. Zmes vykurovací plyn - vzduch možno obohatlť tak, že zvýšime množstvo vykurovacieho plynu alebo znížime množstvo vzduchu. Na ochudobnenie zmesi možno znížiť množstvo vykurovacieho plynu alebo zvýšiť množstvo vzduchu. Možno si predstaviť, že pri metóde sa zmení ako množstvo vykurovacieho plynu, tak aj množstvo...

Pozorovacie zariadenie s uvoľňovacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7291

Dátum: 27.07.2004

Autor: Franz Wintrich

MPK: F23N 5/08, F23M 11/00, F23G 5/50...

Značky: zariadenie, uvoľňovacou, pozorovacie, jednotkou

Text:

...Pozorovacie zariadenie 11 má ďalej valcové druhé puzdro 17 s menším priemerom,usporiadané súosovo s prvým puzdrom 13 a vnútri neho, ktoré je usporiadané v radiálnom odstupe voči osteniu prvého puzdra 13. Druhé puzdro 17 je vytvorené s dutou stenou. Na vnútri ležiacom konci I druhé puzdro 17 lícovane uzatvára s prvým puzdrom 13, zatiaľ čo toto má na zvonka ležiacom konci E najprv radiálne odstávajúcu druhú prírubu 19 a na ňu axiálne sa...

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23N 1/00, F23D 14/04, F23K 5/00...

Značky: potrubie, horák, plynů, rozdeľovacie, viacstupňový

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Zebezpečovacie zariadenie proti prehrievaniu kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3815

Dátum: 04.05.2004

Autor: Ligocki

MPK: F23N 5/00

Značky: zebezpečovacie, prehrievaniu, proti, kotla, zariadenie

Text:

...ventilom. l( otvoreniu poistného ventila dochádza zvýšením tlaku v celom vyhrievacom systéme.Akje celý systém otvorený, to znamená, že ak obsahuje otvorenú expanznú nádobu, nie je potom zariadenie vybavené poistným ventilom a odvod prebytočného tepla je rie šený pomocou prepadu chladiacej kvapaliny, zmiešanej s vyhrievacou kvapalinou, z expanznej nádoby.Všetky uvedené typy systémov podstatne uľahčujú prácu pri montáži kotlov a ich...

Zariadenie na reguláciu pomeru plyn/vzduch pre spaľovacie zariadenie s predbežným zmiešavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 646

Dátum: 23.10.2003

Autor: Ströhle Werner

MPK: F23D 14/46, F23N 1/02

Značky: poměru, zmiešavaním, předběžným, zariadenie, spaľovacie, reguláciu

Text:

...zariadenia dopravovanáRegulátor predstavuje pneumatickú väzbu systému a snímač dodáva signál, ktorý umožňuje vyregulovanie kolisania kvality plynu, tlaku vzduchu a teploty spaľovacieho-3 Vzávislosti na tomto signáli sa prestavuje kužel, ovládatelný svýhodou pomocou lineárneho motora, a posúva sa pritom viac alebo menej hlboko do trysky pripojenej k vzduchovému potrubiu. Takto môže byť mimoriadne jednoduchým spôsobom zaistené, abyspaľovacie...

Spôsob regulácie termodynamického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9137

Dátum: 15.10.2003

Autori: Wintrich Franz, Richter Péter

MPK: F23N 5/08

Značky: regulácie, termodynamického, spôsob, zariadenia

Text:

...termodynamicke zariadenie, ktoré je regulované spôsobom podľa vynálezu, má okrem pece a najmenej jedného dopravného zariadenia, hlavne mlecieho stroja alebo čerpadla, ktorému sú priradené najmenej dva horáky, najmenej jedno meracie zariadenie, výhodne však jedno meracie zariadenie pre každý horák. Palivom pre elektráreň je výhodne uhlie, môžu však byť použité tiež iné, hlavne pevné palivá, tiež ako prímes.(0010) Následne je vynález...

Systém automatického riadenia podtlaku v spaľovacej peci a teploty odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283604

Dátum: 29.09.2003

Autori: Baron Eugeniusz, Bujny Marek, Pejm Sebastian, Ćwioro Andrzej, Bulanda Henryk, Lupa Andrzej, Wiecek Piotr, Grucza Ginter, Pietraszek Antoni, Tchórz Janusz, Gruszka Stanisław, Tymowski Henryk, Kozina Tadeusz, Kruk Bogdan, Szendzielorz Barbara

MPK: F23N 3/00, F23N 5/00

Značky: automatického, podtlaku, teploty, spaľovacej, riadenia, plynů, odpadového, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotné snímače (T1, T3) umiestnené vo všetkých kanáloch (K1, K3) odpadových plynov sú spojené s výstupmi riadenia teploty (Rt1, 3), ktorého výstup je tiež spojený s určovateľom (delta t) rozdielu teploty odpadových plynov v kanáloch (K1, K3). Výstup riadenia teploty (Rt1, 3) je spojený cez sčítavačky (S1, S3) s riadiacimi mechanizmami (Rc1, Rc3) výkonu chodov okrajového ventilátora (W1, W3) a sčítavačky (S1, S3) sú spojené s výstupom riadenia...

Spôsob regulácie plynového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12912

Dátum: 10.01.2003

Autori: Richter Klaus, Klepka Michael, Bomscheuer Walter

MPK: F23N 5/00, F23N 1/02, F23N 5/12...

Značky: regulácie, horáka, plynového, spôsob

Text:

...zadanie pre reguláciu, aby mohol byť horák naštartovaný. Podlavoliteľných znakov sa môže stanoviť výhodná prahová hodnota pre-3 0011 Znaky nárokov 2 a 3 opisujú výhodné kroky na vykonanie spôsobu. Tak môže byt zmes vykurovací plyn - vzduch obohatená, tým, že sa zvýši množstvo vykurovacieho plynu alebo zredukuje množstvo vzduchu. Na ochudobnenie zmesi môže byt zredukované množstvo vykurovacieho plynu alebo zvýšené množstvo vzduchu. Je...

Riadiaci obvod pre plynový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2938

Dátum: 06.08.2001

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/20

Značky: riadiaci, ventil, obvod, plynový

Text:

...na použitie pri plynových horákoch s dúchadlovou podporouObr. 5 usporiadanie obvodu pre ventil MV s ovládaním jednosmerným napätím (DC) na použitie namiesto ventilu W s ovládaním striedavým napätímObr. 6 je usporiadanie obvodu podľa piateho príkladu uskutočnenia vynálezu na použitie pri atmosférických plynových horákoch.Vo všetkých piatich príkladoch uskutočnenia podľa obr. 1 až 4 a 6 má relé 5 x 2 prepinací kontakt s pracovným...

Riadiaci obvod prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2280

Dátum: 10.09.1999

Autor: Twiddy Bernard William

MPK: G05D 7/01, F23N 1/00

Značky: riadiaci, obvod, prietoku

Text:

...paliv.Aby mohlo byt technické riešenie ľahšie pochopené, je ďalej daný jeho opispomocou príkladov a odkazov na sprevádzajúce výkresy.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je schéma riadiaceho obvodu prietoku podľa tohto technického riešenia.Obrázok 2 je pohľad v priereze na časť riadiaceho obvodu prietoku ukázaného na Obrázku 1.Obrázok 3 je graf tlakových charakteristík práce riadiaceho obvodu prietoku z Obrázku 1.Obrázok 4 je graf...

Zapojenie na riadené spínanie plynového solenoidového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2236

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 1/00, G05D 16/20

Značky: riadené, plynového, solenoidového, spínanie, zapojenie, ventilu

Text:

...riadené spínanie plynového solenoidového ventilu podľaďalšieho uskutočnenia s dvomi odpormi vo vedení spätnej väzby od spojovacieho3 bodu druhého odporu s druhým kondenzátorom k elektróde riadiaceho tranzistoru,ktorá je odvrátená k prvému odporu, je také v ktorom je riadiaca elektróda druhého tranzistoru pripojená k spojovaciemu bodu oboch spätnoväzbových odporov.Na reguláciu modulovaného budiaceho prúdu je k druhému kondenzátoru paralelne...

Riadiaci obvod napájaný striedavým prúdom plynového magnetického ventilu s kontrolou privádzania spaľovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2234

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/24, F23N 5/20

Značky: riadiaci, plynového, napájaný, striedavým, kontrolou, privádzania, ventilu, vzduchu, obvod, spaľovacieho, magnetického, prúdom

Text:

...relé a nadruhej strane je cez prvý usmerňovač napojený na pracovný kontakt, a b) druhýpripoj ventilu je cez vypínač prúdenia spojený s druhým napájacím vedením3 Výhodné je ak do spojovacieho vedenia medzi druhým prípojom ventilu a druhým napájacím vedením striedavého prúdu je zapojený druhý usmerñovač (obr. 2 a 3).Ďalším výhodným uskutočnením obvodu podľa technického riešenia je riadiaci obvod vyššie uvedený s elektronickým vypínačom,...

Zariadenie na reguláciu prívodu paliva v kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1742

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kocián Milan

MPK: F23N 1/00, F23K 3/10

Značky: paliva, zariadenie, kotle, přívodů, reguláciu

Text:

...prepúšťací ventil 32 g aj zdroj tlakového média Ä a na druhý vstupný prívod tohoto zabezpečovacíeho člena 31 je priamo pripojený zdroj tlakového média 321. Na výstupnú časť zabezpečovacieho člena i je pripojený hydraulický valec 13, na ktorý je tiež pripojená výstupné časť smerového prepínača 3 Ä . Jeden vstupný prívod smerového prepínača 3 Ä je pripojený medzi zdroj tlakového média m a medzi zabezpečovací člen 327 a druhý vstupný prívod je...

Plynový kotel s hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 276975

Dátum: 18.11.1992

Autor: Metz Peter

MPK: F24H 9/20, F24H 1/22, F23N 3/00...

Značky: hořákem, plynový, kotel

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy pri uvádzaní fluidného ohniska do prevádzky a fluidné spaľovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277956

Dátum: 15.09.1991

Autori: Beran Pavel, Votava Miroslav

MPK: F23N 3/00, F23C 11/02, F23C 7/06...

Značky: vrstvy, tohto, uvádzaní, ohniska, vykonávanie, fluidné, spaľovacie, fluidného, fluidnej, spôsobu, ohřevu, prevádzky, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy (6) pri uvádzaní fluidného ohniska (1) do prevádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorom horúce plyny z nabiehajúceho horáka (2) sú odsávané cez fluidnú vrstvu (6) v opačnom smere, ako je smer prúdenia spaľovacieho vzduchu privádzaného za prevádzky fluidného spaľovacieho zariadenia (11) do fluidnej vrstvy (6) a po ich prechode fluidnou vrstvou (6) sú zmiešavaním so vzduchom ochladené na teplotu...

Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267406

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matějka Pavel, Velhartický Petr, Vaněček Pavel, Straka Antonín, Anderle Jan, Schlegel Miloš

MPK: F23N 5/02

Značky: regulátor, ovládáním, mikropočítačový, cyklickým, výstupu

Text:

...regulátoru.Praktické provedení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupu podle vynálezu je patrno 2 obrázku. na kterém je blokovým schámatem zobrazen příklad zapojení mikropočítačového regulátoru s cyklickým ovládáním výstupů.Mikropočítačový regulátor s cyklickým ovládáním výstupů sestává ze skupinové svorky A analogových slgnálů. která je připoje CS 267406 B 1 2na na první vstup LL A/D převodníku 1. jehož výstup je...

Reversační mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264539

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23N 5/22

Značky: mechanismus, reversační

Text:

...jednoduchý a spolehlivý a umožňuje i zastavení pomocí zarážky v mezipoloze, čímž se dosáhne odstavení hořáků z provozu. Páka na regulační hřídeli může též přímo ovladat přívod plynu a nahradit tak elektromagnetické ventily s ovládáním.Reversační vačkový mechanismus podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese v pohledu shora.Mechanismus se skládá z vačky 3 vhodného tvaru s jednou skokovou změnou profilu.Na vačku 3 doléhají v kopírovacích...

Automatický systém ovládania komínovej klapky v plynových kotloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264156

Dátum: 13.06.1989

Autor: Paták Viliam

MPK: F23N 3/08

Značky: systém, ovládania, klapky, kotloch, komínovej, automatický, plynových

Text:

...správnej činn-osti jednotlivých členov, riadiacich spalovací režim plynových kotlov. jednotlivé častí ovládacieho mechanizmu komínovej klapky sú pri zabezpečovaní optimálnych pomerov regulácie spaľovacieho procesu konštrukčne a výrobne jednoduché, pričom možno takýto mechanizmus použit na všetkých typoch plynových kotlov.Na obrázku č. 2 je znázornená vzájomné v,..prepojenie výkonných členov automatického systému regulácie komínovej klapky...

Zařízení pro indikace plamene ve spalovacích komorách, zejména u spalovacích turbín a kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263897

Dátum: 12.05.1989

Autori: Večeřa Jiří, Širokorad Jurij

MPK: F23N 5/08

Značky: spalovacích, kotlů, zejména, zařízení, turbin, plamene, indikace, komorách

Text:

...zvýšení jasu plemene,například při zajpêlení hořáku, se kíaskádoVě řazené zesiloveče zahltí příliš intenzívmím signálení. Skok stejnosměriíé složky se přenáší přes vazelbiií ltondeiízátory, které se llabĺjĺ. Než dojde k jejich opětnému vybití, jsou zesilovače zahlceny a nezesilují. Ľľíííí zmizí střídavá složka na Lisměrňovači al s ní zmizí i stejnosíněrné napětí za usměrňovačem. Komparator přepne do stavu plamen zhasl, a tíín vlastně...