F23M

Dvierka kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6068

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23M 7/00

Značky: hmoty, kotla, drevnej, spaľovanie, pyrolytické, dvierka

Text:

...aj plynotesného utesnenia dvierok kotla. V dôsledku toho je po obvode liatinových dvierok vytvorená drážka, do ktorej je vložená tesniaca šnúra. Konštrukčná riešenie samotných krídel dvierok dopĺňa konštrukčné riešenie kovania na otočné spojenie dvierok s rámikom dvierok. Jedná sa o rozoberateľný spoj, pričom na telese sú vytvorené najmenej tri pánty v tvare U, otvorenou stranou striedavo uspo l 0riadané a na rámiku dvierok sú vytvorené...

Krbová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286761

Dátum: 14.04.2009

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00, F23L 11/00, F23M 9/00...

Značky: vložka, krbová

Zhrnutie / Anotácia:

Krbová vložka je zložená z ohniska s deflektorom a komínového korpusu s komínovou klapkou, pričom v korpuse (1) je obracač (2) a usmerňovač (3) na usmernenie prúdenia spalín. V hornej časti korpusu (1) je otočne uložená zakurovacia klapka (4) s ovládacím mechanizmom (5).

Zariadenie, spôsob a zariadenie na výrobu prehriateho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15065

Dátum: 02.07.2008

Autori: Seglias Werner, Andreoli Bruno

MPK: F23M 5/08, F23G 5/46, F22B 1/18...

Značky: zariadenie, prehriateho, media, výrobu, spôsob

Text:

...účinnosť, je napríklad zo spisu W 0 2007/014538 známe stredotlakovú paru ďalej prehrievať v druhom prehrievačí pri použití nekorozivnych paliv. Tento postup má tú nevýhodu, že musia byt privádzané čistejšíe palivá. Také čistejšíe palivá môžu podľa spisu EP 0 823 590 obsahovaťnapríklad látky zo zvláštnych paliv obsahujúce po oddeleni chlór.Zo spisu US 6,381,962 je známy spôsob, pri ktorom sa teplonosné médium mimo pece zahrieva vo výmenníku...

Rúrkovitá ochranná doska zo žiaruvzdorného materiálu ako aj stenová výmurovka pre pece na spaľovanie odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5695

Dátum: 13.06.2006

Autori: Hofstetter Andreas, Lepirica Fehko

MPK: F23M 5/00

Značky: odpadov, vymurovka, spaľovanie, materiálů, stěnová, ochranná, žiaruvzdorného, rúrkovitá, doska

Text:

...pece vertikálne prebiehajúcich a pomocou mostíka spojených chladiacich rúrok, ako aj časť stenovej výmurovky obsahujúcu rúrkovitú ochrannú dosku podľa vynálezuObr. Zrúrkovitú ochrannú dosku podľa obr. 1 v pohľade zozadu v smere šípky A podľa obr. 1Obr. 3 rúrkovitú ochrannú dosku v pohľade z boku v smere šípky B podľa obr. 2Obr. 4 prostriedok na umiestnenie rúrkovitej ochrannej dosky proti chladiacim0011 Obr. 1 ukazuje v pôdoryse viac vedľa...

Dvojvrstvová ohňovzdorná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3393

Dátum: 19.01.2006

Autori: Wessels Jens, Thiesen Michael, Stilger Frank, Lösche Horst, Fernau Jörg

MPK: F23G 5/50, F23M 5/00, F27D 1/04...

Značky: spôsob, ohňovzdorná, výroby, dvojvrstvová, doska

Text:

...a izolačná vrstva sú v jednom stupni utvorené, zlisovane a ako jednodielne tvarové teleso vypálené. Izolačná vrstva má väčšiu pórovítost než ochranná vrstva. Tejto vyššej pórovitosti izolačnej vrstvy sa dosiahne použitím až 50 hmotnostných ľahčeného plnivového materiáluZ dokumentu JP 11-190593 je známy keramický obkladový materiál pre vysoko teplotné pece, ktorý zahrnuje teleso z jemného keramického materiálu obráteného do vnútrajška...

Parný generátor a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4432

Dátum: 04.05.2005

Autori: Ehmann Martin, Tian Yugui, Quenders Hans-joachim

MPK: F23C 7/00, F23L 9/00, F23C 6/00...

Značky: generátor, parný, spôsob, prevádzky

Text:

...sa vháňa prúd vzduchu s vyššou rýchlosťou paralelne s osou prúdenia horáka do ohniska v bezprostrednej blízkosti stien. Totoopatrenie má však dve nevýhody po prvé, pre vysoke výtokovérýchlosti prúdu vzduchu privádzanému zo stranových vzduchovýchdýz vznikajú nové víry, ktoré vedú spaliny s malým obsahom kyslíka na steny kotla, a, po druhé, hĺbka preniknutia týchto prúdov vzduchu do hustých prúdov spalín je často nedostatočná,takže sa nemôže...

Pozorovacie zariadenie s uvoľňovacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7291

Dátum: 27.07.2004

Autor: Franz Wintrich

MPK: F23N 5/08, F23G 5/50, F23M 11/00...

Značky: zariadenie, pozorovacie, jednotkou, uvoľňovacou

Text:

...Pozorovacie zariadenie 11 má ďalej valcové druhé puzdro 17 s menším priemerom,usporiadané súosovo s prvým puzdrom 13 a vnútri neho, ktoré je usporiadané v radiálnom odstupe voči osteniu prvého puzdra 13. Druhé puzdro 17 je vytvorené s dutou stenou. Na vnútri ležiacom konci I druhé puzdro 17 lícovane uzatvára s prvým puzdrom 13, zatiaľ čo toto má na zvonka ležiacom konci E najprv radiálne odstávajúcu druhú prírubu 19 a na ňu axiálne sa...

Zariadenie na vedenie vzduchu do vykurovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3263

Dátum: 02.07.2002

Autor: Zima Miloslav

MPK: F23L 9/02, F23M 7/04, F24B 1/191...

Značky: zariadení, vedenie, zariadenie, vzduchu, vykurovacích

Text:

...značnému spomaleniu. Takto rozptýlený aspomalený vzduch vyúsťuje v blízkosti sklenených plôch, kde vytvára hrubú clonu pomaly prúdiaceho čistého vzduchu s veľmi slabým injektorovým efektom, pričom množstvo vzduchu potrebného pre sekimdáme horeníe je udržiavané v optimálnych medzíach. Cez hrubú vrstvu čistého vzduchu neprejde ku sklu ani nepatmé množstvo spalín. To znamená, že pre horeníe je kdispozícii optimálne množstvo sekundárneho...

Usporiadanie spaľovacieho priestoru kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 817

Dátum: 10.05.1995

Autori: Horňák Jiří, Krček František, Ecler Miroslav

MPK: F23L 1/00, F23M 3/14, F23G 5/027...

Značky: spaľovacieho, pyrolytické, drevnej, priestoru, kotla, spaľovanie, hmoty, usporiadanie

Text:

...1 znázorňuje v pozdľžnom reze celkové usporiadanie spaľovacieho priestoru kotla s dvojdielnou priehradkou umiestnenou na podperkách a na obr.2 je znázornený variant usporiadania spaľovacieho priestoru kotla s jednodielnou priehrad kou uloženou na výstupkoch upravených na vnútornej stene telesaPri usporiadaní podľa obr. I je spaľovaci priestor vo vnú tri telesa 1 kotla rozdelený na hornú a spodnú časť priehradkou2 pozostávajúcou z dvoch dielov...

Tvárnica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278709

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lampka Bruno

MPK: E04C 1/39, E04C 1/00, E04F 13/02...

Značky: tvárnica, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvárnica (10) na murovanie stien, najmä z ohňovzdorného materiálu na výmurovku pece, má aspoň jednu omietkovú plochu (12) na uloženie vrstvy omietky. Táto omietková plocha (12) má prehĺbené časti (20) usporiadané v odstupoch od seba tak, že rovnobežne s okrajom tvárnice (10) sa striedajú prehĺbené časti (20) a neprehĺbené časti (22). Aj pozdĺž línií prebiehajúcich kolmo na tento okraj tej istej omietkovej plochy (12) za sebou striedavo...

Zariadenie na spaľovanie uhlíkatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 277991

Dátum: 17.12.1991

Autori: Tummers Peter, Steven Hubert, Passmann Norbert, Thomas Gerhard, Eickvonder Wolfgang

MPK: F23M 5/08, F23C 11/02

Značky: uhlíkatých, materiálov, nastojato, zariadenie, usporiadanom, spaľovanie, reaktore

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení na spaľovanie uhlíkatých materiálov, pozostávajúcom z nastojato usporiadaného reaktora (1) s vírivou vrstvou, s chladiacimi plochami (1a, 1b, 1c, 1d) v jeho stenách a s recirkulačným systémom, zahrňujúcim aspoň jeden labyrintový odlučovač (6), pozostávajúci z aspoň dvoch vrstiev (6a, 6b) odlučovacích nosníkov (7) prierezu typu U na spätné vedenie odlúčených pevných látok do spodnej oblasti (UB) reaktora (1), sú odlučovacie nosníky...

Spaľovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278136

Dátum: 15.09.1991

Autori: Janka Pentti, Hyöty Paavo, Ruottu Seppo, Kinni Jouni

MPK: F23M 5/00, F23C 11/02

Značky: spaľovacia, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia jednotka na cirkulačný proces pozostáva z vertikálnej reakčnej komory (1) a aspoň jedného odlučovača (6) častíc umiestneného vnútri vertikálnej reakčnej komory (1) v jej hornej časti. Vonkajšia skriňa (7) odlučovača (6) častíc je vytvorená ako teplovýmenná plocha. Vstup (9) spalín do vonkajšej skrine (7) je usporiadaný po celom jej obvode.

Zapojení pro signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264472

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: G08B 5/36, F23M 11/04

Značky: signalizaci, zapojení

Text:

...diody.Zapojenim podle výnálezu se dosahuje vysoké spolehlivosti, dlouhodobé životnosti,zřetelnosti a čitelnosti signalizace současně s nízkou spotřebou elektrické energie, která je téměř nezávislá na tom, zda je signalizace aktivována či nikoli. Toho je u zapojení dle vynálezu dosaženo tím, že siqnalizační jednotky jsou řazeny za sebou, takže není nutno používat pasivní součástky pro omezení napětí, na kterých dochází k největším...

Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264053

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brtník Rudolf, Gajdošík Jiří, Pacherník Pavel, Charvát Alois, Hrubý Jiří, Raiser Jaroslav

MPK: F23M 7/00

Značky: kotle, bezpečnostní, násypky, teplovodního

Text:

...dvířek.Přikladné provedení bezpečnostního krytu násypky teplovodního kotle je znázorněno na příložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje boční řez kotlem s násypkou opatřenou bezpečnost ním krytom, obr.2 pohled na bezpečnostní kryt násypky umístčný v kotli v púdorysu.Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle podle vynálezu sestává 2 desky l z ohnivzdorného materiálu, která je sklopné uchycena pomocí čepu g na stěně Q násypky Q...

Zařízení pro sekundární spalování prchavých hořlavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244766

Dátum: 01.06.1988

Autori: Voznica Ludik, Stuchlík Milan, Malyška Boetislav

MPK: F23M 9/06

Značky: spalování, sekundární, zařízení, prchavých, hořlavin

Text:

...l ze-žáruvzdorné litiny, pro přivod sekundárniho vzduchu, která je umistěna v teplovodnim kotli 3. V horni části je směrovaci deska 1 opatřena průduchy 1 a nad nimi zakončena výztužnou hranou 5(obr.l). Směrovaci deska l je zavěšena pomoci vybráni ga (obr.2) na neznázorněných držácich, zakotvenjch ve stěně lamely Q tep.lovodniho kotle g, takže mezi ni a přivrácenou stěnou směrovaci desky vznikne seci kanál 2 pro přivod sekundárniho vzduchu....

Těleso radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 257014

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybář Václav, Drápal Radovan

MPK: F28D 1/06, F23M 5/00

Značky: těleso, radiačního, kotle

Text:

...spodním prstencem Q je umístěn spodní prostor 1 pro přívod vratného média potrubím §. Spodní prostor 1 je účelně vytvořen z těhož materiálu jako horní sběrný prostor 5.Palivové směs se přivádí na horním konci kotle přívodní trubkou 2, procházející horním sběrným prostorem § a zakončenou rozdělovačem lg, účelně ve tvaru děrovaného kulověho vrchníku, vytvořeného např. podle československého A 0 č. 245 638. Z něj vstupuje do zapalovací a...

Ochranná a tesniaca žiaruvzdorná vložka prielezových dvierok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243775

Dátum: 15.01.1988

Autor: Exner Karel

MPK: F23M 7/00, F27D 1/18

Značky: vložka, dvierok, tesniaca, prielezových, ochranná, žiaruvzdorná

Text:

...sú odstránené ochranou tesniacou žiaruvzdornou vložkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na plechovej vystuženej vložke je upevnené vreteno skrutky a je zaskrutkované do matice, upevnenej pevne, alebo točive na prielezové dvierka. Pevné upevnenie na prielezové dvierka je zavŕtanými skrutkami a točivé vodiacou objímkou skrutky. Pomocou ručného kola je zabezpečená možnosť vysúvania a zasúvania ochrannejtesniacej žiaruvzdornej vložky....

Plášť radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 254622

Dátum: 15.01.1988

Autori: Drápal Radovan, Rybář Václav

MPK: F28D 1/06, F23M 5/00

Značky: kotle, plášť, radiačního

Text:

...prohořet a tím vyřadit kotel z činnosti. Další velkou Výhodou je celistvá stěna vnitřníhoU článkcvých kotlů se může stát, že utěsnění jednotlivých článků navzájem není ve všech místech dokonalé, takže do reakčního prostoru kotle může vniknout voda. což vede rovněžk poruše činnosti kotle. To je u pláště podle vynálezu vyloučeno.Další výhoda spočívá V tom, že trubkové kanály, odlité vcelku s celistvou stěnou jsou poměrně krátké, takže při...

Spaľovacia komora pre prípravu teplonosného média, napríklad pre rozmrazovne substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Zemanová Elena

MPK: F23M 9/00

Značky: media, přípravu, substrátov, komora, spaľovacia, rozmrazovne, například, teplonosného

Text:

...puzdro vyčnievajúce z prívodného potrubia plynu. Do osového otvoru je uložený horák kvapalného paliva, vybavený prívodnými armatúrami za tesniacou prírubou. Osová rúrka horáka kvapalného paliva vyčnieva do priestoru spalovacej komory, ktorej výtokové otvory sú usmernené priečne na osi otvorov usmerňovacej steny.Výhody spalovacej komory podla vynále 4zu sú vo vytvorení podmienok pre operatívne prevádzkovanie rozmrazovne na momentálne...

Vířivá vložka do komorových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252239

Dátum: 13.08.1987

Autori: Brtník Rudolf, Hrubý Jiří, Charvát Alois, Pacherník Pavel, Gajdošík Jiří, Raiser Jaroslav

MPK: F28F 13/12, F23M 9/00, F28F 1/40...

Značky: vířivá, výměníku, tepla, komorových, vložka

Text:

...desky, přecházejicí na horním konci do dutého usměrñovacího tělesa, tvarovaného v závislosti na postupné změně rychlosti a teploty spalín V průduchu výměníku do rozšíření, zakončeného konvexní plochou. Cela usměrňovacího tělesa mohou být uzavřena boční ploškou.Hlavní výhody provedení vířivé vložky podle vynálezu spočívají v tom, že ve spodní části vložky dochází k intenzivnímu ohřevu hladké desky spalinami, které dosahují až 1 000...

Těleso radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 252225

Dátum: 13.08.1987

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F23M 5/00

Značky: těleso, radiačního, kotle

Text:

...při spalování, což je prvotním předpokladem pro další zdokonalování konstrukcí radiačních kotlů.Dalším přínosem tohoto konstrukčního řešení kotel je možnost použít jako materiál pro kotlové plášte žáruvzdorné kžemenné sklo, které propouští tepelné záření v rozsahu vlnových délek od 0,25 do 3,5 m, to je v pásmu, kde dochází k vyzařovaní prakticky veškeré energie uvolňované na povrchu radiační náplně. Praktický význam této vlastnosti je...

Vířivá vložka do komorových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252070

Dátum: 13.08.1987

Autori: Charvát Alois, Raiser Jaroslav, Pacherník Pavel, Brtník Rudolf, Gajdošík Jiří, Hrubý Jiří

MPK: F23M 9/00, F28F 13/12, F28F 1/40...

Značky: komorových, vířivá, tepla, vložka, výměníku

Text:

...boční řez vířivou vlož~ kou, zevěšenou v prostoru průduchu výměníku a obr. 2 trojrozměrný pohled na tutéž vířivou vložku s označením vzestupně vedených prou~ dů spalin.Vířivá vložka l (obr. 1) sestáváąze svislé desky g z ocelového plechu se zvýšenou odo 1 ností,v níž jsou tvářecí technikou vytvořeny.příčné ůhelníkové úseky 1. Ty vystupují střídavě z obou stran svislé desky g e přiléhají svými pravoůhlými hranami A ke stěnám 2,55...

Zapojení pro hlídání plamene, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236111

Dátum: 01.08.1987

Autor: Nevřala Milan

MPK: F23M 11/04

Značky: zapojení, plynových, plamene, hlídání, zejména, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku snížení rozměru a hmotnosti při vysoké spolehlivosti zařízení pro hlídání plamene. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na řídicí elektrodu polem řízeného tranzistoru (1) je připojena přes filtr (2) a sekundární vinutí transformátoru (3) elektroda hlídače (4) plamene. Primární vinutí transformátoru (3) je napojeno na zdroj napětí přes tyristor (5) a první odpor (6). Mezi anodu a katodu tyristoru (5) je připojen kondenzátor...

Odsávací část pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249954

Dátum: 15.04.1987

Autor: Řezníček Alois

MPK: F23M 7/00

Značky: odsávací, část

Text:

...kanál, který je ve směru odsuvu dveří ukončen před odeávacím kanálem a ve směru přísunu je ukončen před okrajem opačné části dveří,která překrývá pecní otvor.Z hlediska funkčního je pak dále výhodné, směřuje-li tento přepouětěcí kanál vzhůru. Dale je také výhodné, je-li odsávací kanál i po ukončení přísuvu vertikálne posuvných dveří na pecní otvor překryt těmito dveřmi.Výhodou odsávací části pece podle vynálezu je, že výrazně zlepšuje...

Spalovacia komora pre nízkovýhrevné vykurovacie plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248598

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bodík Rudolf, Kožuško Milan, Smriga Jaroslav, Lemešányi Mikuláš, Orosz Jozef

MPK: F23M 9/00

Značky: spaľovacia, plyny, nízkovýhrevné, komora, vykurovacie

Text:

...nízkovýhrevných výurovacich plynov už od výhrevnosti 3 200 kJ-B , ako jediného média a pri zabezpečení jeho dokonalého spaľovania. Umožňuje sa použitie pôvodnej spaľovacej komory bez zmeny horáka a spaľovacieho priestoru a, okrem zanedbateľného pridávania ušľachtilého paliva cez stabilizačný horák, vylučuje sa potreba pridávania čaläieho paliva všetko pri zabezpečení úniku emisií pod určenú normu.Príklad uskutočnenia spaľovacej komory podľa...

Kuželové čelo plamence kovové spalovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247829

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23M 9/00

Značky: komory, kovové, spalovací, čelo, kuželové, plamence

Text:

...vzduchu na výtoku z hořáku.Důsledkem je potlačení charakteru volné turbulence v hořákovém proudu. Toto opatření má za düsledek intenzifikaci transportu hmoty a tepla uvnirř plamene, což vede k dokonalémuI vyhoŕení paliva na minimalizované délce plemene. zkrácení plamene je významné. Napŕíkladpri spalování mazutu je délka plamene ve spalovací komore rovna 30 až 50 délky plemene při hoření ve volném prostoru.závojovým chlazením prakticky...

Zařízení pro zrovnoměrnění proudění spalin ve svislém tahu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 234554

Dátum: 01.01.1987

Autor: Urban Bohumil

MPK: F23M 9/10

Značky: proudění, kotle, svislém, spalin, zrovnoměrnení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšit popílkový otěr trubek výhřevných ploch kotlů. Dosahuje se toho tím, že do prostoru při stěně tahu je v úrovni svazku výhřevné plochy zabudována vestavba soustavy trubek nebo prvků z jiných profilů, upevněných na základové desce napříč proudu, spalin a vyplňujících po výšce svazku danou oblast.