F23L

Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6396

Dátum: 01.03.2013

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/06, F23B 10/00, F24B 1/19...

Značky: kúrenisko, kotla, splynovacieho, teplovodného

Text:

...tvarovky vybavené doplnkovými otvormi ďalšej fázy,umiestnenými nad prvou kaskádovou plochou.Primámy vzduch je vháňaný základnými otvormi prvej fázy spravidla umiestnenými pod kaskádovou plochou s rebrami a výhodne je primámy vzduch tiež vháňaný aj doplnkovými otvormi ďalšej fázy spravidla umiestnenými nad kaskádovou plochou s rebrami.l. Kaskádový profil privedie primámy vzduch bližšie k dýze.2. Dochádza k posúvaniu paliva hlavne v stredovej...

Spaľovacia komora kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6084

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23B 10/00, F23L 9/06, F24B 1/19...

Značky: spaľovanie, komora, pyrolytické, kotla, spaľovacia, hmoty, drevnej

Text:

...komory na usmernenie plameňa, a tým účinné dohorievanie zvyškov pevných častíc paliva. Vybratia na vloženie tesniacej šnúry na dosiahnutie dokonalého utesnenia medzi vložkou a zadnou tvarovkou má aj zadná tvarovka.Dôsledkom takto skonštruovanej spaľovacej komory kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty je eliminácia možnosti priameho styku vysokej spaľovacej teploty paliva s kovovou konštrukciou výmennika z dôvodov (pozri Doterajší...

Kúreniskový a spaľovací priestor kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6083

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/19, F23L 9/06...

Značky: priestor, spaľovanie, hmoty, drevnej, spalovací, kúreniskový, kotla, pyrolytické

Text:

...je dýza vytvorená zo žiarobetónu. Kompozícia použitých materiálov na výrobu dýzy nie je typickým izolantom, ale výhodne obsahuje vodivé prvky v podobe armovacích kovových špirálok, ktoré okrem zvýšenia pevnosti svojou vodivosťou zabezpečujú prenos tepla, ktoré je odovzdávané vykurovaciemu médiu(vode) v styčných plochách s kovovou konštrukciou telesa kotla.Dýza je vytvorená z dvoch navzájom zrkadlovo zhodných časti, pričom v priečnom reze má...

Regulátor komínového ťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5627

Dátum: 07.12.2010

Autor: Kozák Radim

MPK: F23L 17/00

Značky: komínového, regulátor, ťahu

Text:

...technického riešeniaRegulátor komínového ťahu je zostavený z dvoch základných častí - tela regulátora a kryt regulátora, ktoré sú vzájomne oddeliteľné. Telo regulátora tvorí valcový nákružok 1, ktorý má vo svojej spodnej časti zamontované držiaky 4 umožňujúce zosňatie celého regulátora komínového ťahu z ústia komína, K tomuto valcovému nákružku 1 sú uchytené tri stojiny 2 a na tieto stojiny 2 sú nasunuté tri kusy kónických prstencových...

Spaľovacia komora splynovacieho teplotného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5350

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/00, F23L 9/00...

Značky: splynovacieho, kotla, spaľovacia, komora, teplotného

Text:

...riešenia, pričom jeho podstata je nasledovná. Spaľovacia komora teplovodného kotla je tvorená dvojitým kovovým plášťom oblého tvaru s prednozadnou osou súmernosti. Vo vnútri spaľovacej komory je vsadená keramická vložka oblúkovitého prierezu a keramická tvarovka. Keramická vložka je otvorená smerom k roštovaciemu zariadeniu (pozri UV 17456), prípadne ku keramickej splynovacej dýze (pozri UV 4381), s prednej strany je vybavená vybraním pre...

Vynálezy kategórie «F23L» v ZSSR.

Kúreniskový a spaľovací priestor teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5272

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 9/00, F23B 10/00...

Značky: teplovodného, priestor, kotla, spalovací, kúreniskový

Text:

...kotlom. Na obrázku č. 2 je rez teplovodným kotlom, ktorý je kolmý k predchádzajúcemu. Na obrázku č. 3 je perspektivny pohľad na keramicku dyzu spaľovacej komory.Na uvedených obrázkoch je príklad technického riešenia kúreniskového a spaľovacíeho priestoru teplovodného kotla, kde násypka je umiestnená v homej časti kotla a má vonkajší plášť 7 a vnútomý plášť 8 oblého tvaru. Vonkajši plášť 7 násypky prechádza v homej časti do chladiaceho...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/00, F23L 9/00...

Značky: splynovacieho, komora, kotla, teplovodného, spaľovacia

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Komínový nadstavec na redukciu ťahu komína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5253

Dátum: 07.09.2009

Autor: Veselý Ivo

MPK: F23L 17/00

Značky: komínový, komína, nadstavec, ťahu, redukciu

Text:

...a na neho je nasadený kónický plášť vybavený držiakom na reguláciu zvýšenia alebo zníženia ťahu komína a tak možno regulovať tlak v komínovom telese, kónický diel je aspoň vybavený jedným otvorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude objasnené pomocou výlcresov, kde obr. l, obr. 2 a obr. 3 znázorňujú zostavu komínového nástavca a na obr. 4 je znázomená schéma prúdenia a na obr. 5 sú znázomené detaily usporiadania dier v...

Krbová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286761

Dátum: 14.04.2009

Autor: Žiak Jozef

MPK: F23L 11/00, F24B 1/00, F23M 9/00...

Značky: vložka, krbová

Zhrnutie / Anotácia:

Krbová vložka je zložená z ohniska s deflektorom a komínového korpusu s komínovou klapkou, pričom v korpuse (1) je obracač (2) a usmerňovač (3) na usmernenie prúdenia spalín. V hornej časti korpusu (1) je otočne uložená zakurovacia klapka (4) s ovládacím mechanizmom (5).

Komínová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286333

Dátum: 03.07.2008

Autori: Lennartz Christian, Rawe Rudolf, Jaspers Andreas

MPK: F23L 17/00, F23J 13/00

Značky: komínová, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná komínová hlava (210, 310, 410) s koncovou doskou (12), v ktorej sú vedľa seba usporiadané nahor otvorené vyústenia šachty (14) na odpadové plyny a LAS-šachty (16) a medzi nimi nahor otvorené vyústenie šachty (18) na čerstvý vzduch, pričom nad vyústením šachty (14) na odpadové plyny je vytvorené hrdlo (20) na odvádzanie odpadových plynov a nad vyústením LAS-šachty (16) je vytvorené LAS-odvádzajúce hrdlo (22), ktoré má v blízkosti...

Horák na práškové tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13260

Dátum: 23.10.2007

Autori: D'agostini Mark Daniel, Milcetich Francis Anthony

MPK: F23D 1/00, F23L 7/00, F23C 6/04...

Značky: tuhé, práškové, horák, palivo

Text:

...Tretím prvkom je druhé vedenie okysličovadla, ktoré má tretiu pozdĺžnu os v podstate paralelnú s druhou pozdĺžnou osou, druhý vstup okysličovadla a druhý výstup okysličovadla vzdialený od druhého vstupu okysličovadla. Druhé vedenie okysličovadla obkolesuje vedenie tuhého paliva, a tým vytvára druhé medzikružie medzi vedením tuhého paliva a druhým vedením okysličovadla. Druhé medzikružie je prispôsobené na prenos druhého prúdu okysličovadla...

Spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4821

Dátum: 02.08.2007

Autor: Benda Leopold

MPK: F23L 5/00, F23L 15/00

Značky: spalovací, predohrevom, prívodného, kotla, priestor, vzduchu

Text:

...znázomený celkový pohľad na spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu podľa tohto technického riešenia. Na obr. 2 je schematicky znázomený reflektor kotla podľa technického riešenia v priečnom reze a na obr. 3 je znázomenà spodná časť reflektora kotla v axonometrickom pohľade.Príklady uskutočnenia technického riešeniaExistujúci kotol na spaľovanie kukurice s výkonom 30 kW nebol vybavený predohrevom prívodného vzduchu. S cieľom...

Systém spaľovacieho vzduchu pre regeneračné kotly na spaľovanie výluhov z procesov varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12058

Dátum: 14.10.2005

Autori: Paju Raimo, Saviharju Kari, Vihavainen Esa, Simonen Jorma, Savolainen Jukka

MPK: F23L 9/00, D21C 11/12, F23G 7/04...

Značky: spaľovacieho, regeneračné, varenia, vzduchu, procesov, spaľovanie, výluhov, kotly, systém

Text:

...kotla, cez ktorý len ťažko prechádza slabý druhotný prúd vzduchu. Konkrétnejšie prvotné prúdy vzduchu dodávané z bokov spodnej časti kotla sa navzájom zrážajú v strednej časti kotla a tvoria pri profile prúdenia druhotného vzduchu v strednej časti kotla prúd plynu stúpajúci nahor veľmi rýchlo a zachytávajúci spaliny a iný plynný alebo prašný materiál z dolnej časti pece vznikajúci pri nedokonalom spalovanl. Tento prúd plynu nazývaný aj zdvih...

Parný generátor a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4432

Dátum: 04.05.2005

Autori: Quenders Hans-joachim, Ehmann Martin, Tian Yugui

MPK: F23C 6/00, F23C 7/00, F23L 9/00...

Značky: prevádzky, generátor, parný, spôsob

Text:

...sa vháňa prúd vzduchu s vyššou rýchlosťou paralelne s osou prúdenia horáka do ohniska v bezprostrednej blízkosti stien. Totoopatrenie má však dve nevýhody po prvé, pre vysoke výtokovérýchlosti prúdu vzduchu privádzanému zo stranových vzduchovýchdýz vznikajú nové víry, ktoré vedú spaliny s malým obsahom kyslíka na steny kotla, a, po druhé, hĺbka preniknutia týchto prúdov vzduchu do hustých prúdov spalín je často nedostatočná,takže sa nemôže...

Komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4068

Dátum: 04.02.2005

Autor: Michalík Peter

MPK: F23L 17/00

Značky: tepla, výmenník, komínový

Text:

...l, na ktorej je z vonkajšej strany upravená ohríevaná časť 2 vybavená kanálmi 34 na vedenie ohrievaného média. Ohrievaná časť 2 je tvorená dutým telesom 3, uzavretým na spodnom konci dnom 31 a na vrchnom konci vekom 32, v ktorom sú upravene rebrá 33 vytvárajúce kanály 34. Na spodnom konci dutého telesa 3 je upravený prívod 35 a na vrchnom konci dutého telesa 3 je upravený vývod 36 ohrievaného média. Rebrá 33 sú v ohríevanej časti 2 upravené...

Rotačný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10087

Dátum: 05.04.2004

Autor: Flender Manfred

MPK: F28D 19/04, F23L 15/02

Značky: rotačný, generátor

Text:

...a nad sebou a axiálne tesnenia vo vertikálnom smere aparalelne voči sebe, pričom axiálne tesnenia vzájomne spájajú radiálne tesnenia. Z bočnéhopohľadu vyzerá takýto tesniaci systém ako obdĺžnik, ktorý spoločne so sektorovými priečkamí rotora od seba oddeľuje oba plynové úseky. Na tesnenie sa V stave technikypoužívajú úzke linkové keramické alebo kovové tesniace pásy.0010 Problematická je, že z dôvodu rozdielnych teplôt vnútri rotora sa rotor...

Vertikálna spaľovacia pec na spaľovanie odpadu a systém riadenia jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13988

Dátum: 15.08.2003

Autor: Katsui Seizo

MPK: F23G 5/36, F23G 5/50, F23G 5/24...

Značky: odpadů, systém, vertikálna, riadenia, prevádzky, spaľovanie, spaľovacia

Text:

...je horenie odpadu v mieste, kde sa nachádzajú nosné platne odpadu 204. už ukončené, takže nosné platne odpadu 204 je možné hladko vysunúť bez veľkého odporu spôsobovaného odpadom.0023 Po vysunutl nosných platni odpadu 204 týmto spôsobom sa otočia platne na odstraňovanie spodného popola 205 smerom dole. aby spodný popol BA v oblasti vyprázdňovania DA, ktorá sa nachádza pod nosnými platňami odpadu 204, vypadol na dopravnik na odstraňovanie...

Chladiaci dopravník na horúci sypký pevný materiál a spôsob dopravy a chladenie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283449

Dátum: 30.06.2003

Autori: Carrea Alberto, Magaldi Mario

MPK: F23L 15/00, F23J 1/02, B65G 53/44...

Značky: sypký, pevný, materiál, chladenie, chladiaci, horúci, spôsob, dopravník, dopravy, materiálů, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci dopravník (10) na horúci sypký pevný materiál (18) obsahuje jeden alebo viac vyprázdňovacích kanálov (20) na gravitačné vyprázdňovanie materiálu (18) a utesnený kovový kontajner (16), pripojený na spodný koniec vyprázdňovacieho kanálu (20). V kontajneri (16) je umiestnený poháňaný dopravníkový pás (14) na ukladanie vrstvy materiálu (18) z dolného konca vyprázdňovacieho kanálu (20). Vzdialenosť (32) medzi spodným koncom...

Uzatváracie zariadenie na horákoch na práškové uhlie kúreniska na práškové uhlie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4381

Dátum: 24.05.2003

Autori: Leisse Alfons, Gräwe Heinz

MPK: F23C 7/00, F23K 3/00, F23D 1/00...

Značky: kúreniska, uhlie, práškové, horákoch, uzatváracie, zariadenie

Text:

...zariadenie na kúrenie práškovým uhlím, obr. 2 horák na práškové uhlie zariadenie na kúrenie práškovýmuhlím podľa obr. 1, obr. 3 až obr. 5 uzatváracie zariadenie pre horák na práškové0009 Znázornené zariadenie na kúrenie práškovým uhlím pozostává z dvakrát troch horákov l, g na práškové uhlie, ktoré sú zapojené paralelne a cez dve zásobovania Q, 3 palivom zásobované práškovým uhlím. Podľa daných požiadaviek na zariadenie na kúrenie...

Komínová pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282778

Dátum: 12.11.2002

Autori: Wengenroth Ulrich, Bokelmann Horst

MPK: E04H 12/28, F23L 17/14, F24H 8/00...

Značky: komínová, pätka

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová pätka (10) s odvodom kvapaliny je určená na komín s vonkajším plášťom (12) a vnútornou rúrou (14), ktorý má na spodnom koncovom úseku (18) vytvorenú podperu vnútornej rúry (14) s prietokovým otvorom (28) na kvapalinu. Komínová pätka (10) obsahuje vonkajší plášť (12), plášťové bloky (21, 47, 49) a vo vnútornom priestore (16) spodného koncového úseku (18) komínovej pätky (10) je umiestnená nádrž (20), vytvorená ako neutralizačná nádrž na...

Spôsob zvýšenia výkonu pri spaľovaní spáliteľného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2833

Dátum: 09.11.2002

Autori: Gross Gerhard, Lailach Günter

MPK: F23G 7/05, F23L 7/00

Značky: výkonu, spôsob, spalování, spáliteľného, zvýšenia, odpadů

Text:

...je odpad homogénne nemiešateľný s vodou, čo je častým prípadom. V týchto prípadoch by potom mohlodôjsť k nedokonalému spaľovaniu alebo k poškodeniu vnútorného obloženia spaľovacej komory.Vynález umožňuje zvýšiť kapacitu spaľovacieho zariadenia až o 50 bez toho, aby V dôsledkuteplotných špičiek V plameni horáku existovalo riziko poškodenia vnútornej Výmurovky spaľo vacej pece alebo dochádzalo k odvodňovacím alebo odvetrávacím problémom v...

Zariadenie na vedenie vzduchu do vykurovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3263

Dátum: 02.07.2002

Autor: Zima Miloslav

MPK: F23L 9/02, F24B 1/191, F23M 7/04...

Značky: vedenie, vykurovacích, vzduchu, zariadenie, zariadení

Text:

...značnému spomaleniu. Takto rozptýlený aspomalený vzduch vyúsťuje v blízkosti sklenených plôch, kde vytvára hrubú clonu pomaly prúdiaceho čistého vzduchu s veľmi slabým injektorovým efektom, pričom množstvo vzduchu potrebného pre sekimdáme horeníe je udržiavané v optimálnych medzíach. Cez hrubú vrstvu čistého vzduchu neprejde ku sklu ani nepatmé množstvo spalín. To znamená, že pre horeníe je kdispozícii optimálne množstvo sekundárneho...

Zariadenie na riadenie tlaku injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1145

Dátum: 08.05.1996

Autori: Sikora Petr, Blažek Vratislav

MPK: F23L 17/16

Značky: riadenie, obsadzovaní, komor, zariadenie, tlaku, injektáže, koksárenských

Text:

...ktoré je pred potrubným rozvodom napojené na výtlačné potrubie, pričom výtlačné potrubie a/alebo odboćovacie potrubie je opatrené uzáverom, ktorý je opatrenýIné prednostné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že prostriedok na reguláciu množstva injektážneho média je tvorený zariadením na reguláciu otáčok, ktoré je upravené na čerpadloPodstata cinnosti zariadenia na riadenie tlaku ínjektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr podľa...

Spaľovací systém vykurovacích plynových kondenzačných agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277937

Dátum: 09.08.1995

Autor: Mikušek Hynek

MPK: F23L 15/04, F23L 15/00, F23C 7/06...

Značky: agregátov, spalovací, kondenzačných, plynových, systém, vykurovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostávajúce zo spaľovacej komory (12) a nad ňou umiestnenej zmiešavacej komory (6) s plošným horákom (11) a tepelného výmenníka, pripojeného ku spodnej časti spaľovacej komory (12). Zmiešavacia komora (6) má predradený difuzér (1) tvaru Venturiho rúrky a vybavený axiálnym prívodom vzduchu a v blízkosti svojho najmenšieho vnútorného priemeru najmenej tromi obvodovými dýzami, okolo ktorých je vytvorená obvodová komora (3) s radiálnym...

Spôsob spaľovania pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281396

Dátum: 10.08.1994

Autor: Krüger Jörg

MPK: F23G 5/18, F23G 5/14, F23L 7/00...

Značky: spôsob, pevných, spaľovania, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spaľovania pevných látok, najmä odpadkov, v spaľovacom kotle (1), pozostávajúcom aspoň z jedného spaľovacieho priestoru (2) a jednej komory (4) na dodatočné spaľovanie, sa vykonáva tak, že do spaľovacieho kotla (1) sa zavádza vodná para. Táto vodná para sa pod vyšším tlakom vstrekuje aspoň v jednom mieste za výstupom spalín zo spaľovacieho priestoru (2) do spaľovacieho kotla (1), pričom do spaľovacieho kotla sa privádza výlučne primárny...

Kotel s mechanickým roštem pro spalování méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270264

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lelko Dušan, Kucka Ján, Ortutay Štefan, Gerboc Jozef, Sentivan Mikuláš, Rybín Miroslav

MPK: F23L 15/00

Značky: paliva, méněhodnotného, spalování, kotel, roštem, mechanickým

Text:

...spallnovém prostoru kotle nebo za kotlem. Umístěním ohříváku vzduchu v prostoru cístících dveřípřední ooratová komory se sníží spotřeba materiálu na konstrukcí ohříváku vzduchu a výrazně se zjednoduší přístup k ohříváku vzduchu například za úćelem čištění jeho výhřevná plochy nebo opravy ohříváku.Příklad předmětu vynálezu je znäzorněn na výkresech, kde obr.1 představuje podélný řez kotlem se zabudovaným ohřívákam vzduchu v šistících dveřích,...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266637

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šonovský Pavel, Zimula Jan

MPK: F28D 7/12, F23L 15/04

Značky: rekuperátor, kovový

Text:

...odstraňuje předložený vynález, podle něhož ústí vnitřní rekuperátorové trubky je opatřeno nejméně trojici axiálních zářezů, symetricky rozložených po obvoduústí. Podle množství těchto zářezů mohou podélné osy jejich symetrie procházet středem průměru trubky nebo podélné osy symetrie všech těchto axiálních zářezů se protínají ve vrcholech pravidelného mnohoúhelníka. ąKonstrukční úprava ústí vnitřní rekuperátorové trubky se projevuje změnou...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266636

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šonovský Pavel, Zimula Jan

MPK: F28D 7/12, F23L 15/04

Značky: kovový, rekuperátor

Text:

...ve dvou třetinách její délky opatřen vrstvou izolačního materiálu, jehož poměrná pohltivost je větší než poměrná pohltivost materiálu vnější rekuperátorově trubky.Uprava vnějšího povrchu teplosměnné plochy vnitřní trubky podle vynálezu snižuje maximální i průměrné teploty vnější rekuperátorové trubky a zvyšuje sálavý tepelný tok z vnější trubky na vnitřní, což se pozitivně projevuje ve zvýšené životnosti rekuperátoru. Kromě toho se v...

Uzatváracia klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265773

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šumeraj Ladislav

MPK: F23L 15/00

Značky: uzatváracia, klapka

Text:

...na Ljungströme pri jeho plánovanej odstávke za prevádzky kotla na znížený výkon.Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornená v pôdoryse uzatváracia klapka ohrievača vzduchu Ljungstrőm, na obr. 2 detail utesnenia ramena klapky pri hriadeli v pracovnej polohe,na obr. 3 detail nosníka s chráničom a utesnenie listov, Na obr. 4 schématické znázornenieovládania uzatváracej klapky pákovým mechanizmomUzatváracia klapka sa skladá z rámu l...

Lamelový rozptylovač kouře

Načítavanie...

Číslo patentu: 265474

Dátum: 13.10.1989

Autor: Janošek Bohumil

MPK: F23L 13/00, A23B 4/04

Značky: lamelový, kouře, rozptylovač

Text:

...kasického prouzování i douzováni potravin o více než 1/10 časové technologické jednoüqw. Výsledkem je zefektivněni odběrateli požadované výroby potravin upravovaných douzovánim a uzením dle starých i nových receptů. Při postupu potravin na transportnim závěsu proti směru toku kouře dochází k dalšimu zvýšení udiciho efektu a dokonalejšimu prouzení za menší jednotku času. Při postupu potravin po směru toku kouře je dosaženo zvýšení udiciho...

Dmychadlová jednotka s rotujícími písty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265419

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kozár Vendelín, Rejha Bohumil

MPK: F23L 15/00

Značky: rotujícími, dmychadlová, jednotka, písty

Text:

...spřaženými dmýchadly nestejného objemového výkonu a komorou s přívodem tepla. Jednotku pohání aerostatický tlak, získávaný přívodem tepla do uvedené komory.Výhodou přihlašovaného zařízení oproti známým hořákovým ventilátorům je to, že k pohonu nepotřebuje elektromotor a dále možnost regulace otáček v širokém rozmezí pouhou změnou množství přiváděného tepla - tedy jednoduchým způsobem. Další výhodou je možnost startu dmýchadlové...

Nástavec akumulující teplo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264045

Dátum: 12.05.1989

Autori: Filin Sergej, Kirpač Nikolaj, Cymarnaja Olga

MPK: F23L 15/02, F28D 19/02

Značky: teplo, způsob, nástavec, výroby, akumulující

Text:

...ee crepxenb 4 Bonb Marnnwnoro nana conenona, H Bxnmqamr umnynhc aneKTpHqecKoro Toxa. Feaepnpyemoe B nnyxwope Marnnwnoe none naMarnuquBaeT,cTepmeHL 4 BĽOHB ero ocu Tax, uro Topuu cwepxua 4 cranoaawcn pasnoumenuum nonmcau. Hocne sroro Hacaxa rowóaa K npnuenemnm. Marnnrnme CBOŘCTBa uacaxu coxpaunmwcn ua gpornmennn HGCKOHBKHX neT. Hpn HSFOTOBHEHHH Hacaxn, ncnonbsyemoñ B Husxoweumepawypnom TepMOCTaTe,B Kaqecrae nnasnmerocà Bemecraa 1 Buöupamw...

Obratová komora spalovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262562

Dátum: 14.03.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F23L 9/00

Značky: obratová, prostoru, komora, spalovacího

Text:

...délkových dilataoí je vhodné, je-11 stěna kovového trámce, dotýkající se dělící stěny, vytvořena pružně. Další výhodu přináší, je-li potrubí přípevněno k trámci v přímce.Výhodou komory podle vynálezu je, že umožňuje dokonalé spálení zbytků paliva ve spalinách, čímž se podstatné snižuje zanášení a obsah škodlivin ve spalínách. Další předností řešení je, že se u takto vytvořené komory snižuje její tepelné namahání. U komory podle...

Ohřívák vzduchu pro parní nebo horkovodní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262193

Dátum: 14.03.1989

Autor: Průša Josef

MPK: F23L 15/04

Značky: kotel, parní, ohřívák, vzduchu, horkovodní

Text:

...stěny 29 jsou spojovacím potrwbím 37 spojený se vstupní koníorou 10 druhého dílu 9 ohříváku napájecí vody, zatímco spodní sběrače 31. a komory 27 jsou pouze spojeny mezi sebou pomocí rámu.Pod spodními koínorami 27 trubkovnic 19,20 a spodními sběrači .11 membráíiovýtrlí steu 28, 29 je provedena vypuklá obratová vana 38 podchlazených spalín. Výstupní hrdlo 33 obratové vany 33 se nalézá výše než nejnižší bod dna, v.e kterém je připojen...

Zapojení ohříváku vzduchu a hořáků na parním nebo horkovodním kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260100

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kubíček Václav, Košvanec Josef, Šámal Václav

MPK: F23L 15/04

Značky: vzduchu, parním, horkovodním, ohříváku, hořáku, zapojení, kotli

Text:

...části plamencožárotrubného kotle s hořáky na plynné palivo, obr. 2 pohled na tentýž kotel zepředu ve smyslu šípky P z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdcrys kotle z obr. 1 a 2.Na tělese plamencožárotruhnéhc kotle l se vpredu nahoře nalézá výstupní hrdlo 3 spalin,na kterém je přišroubován ohřívák vzduchu Q. který je proveden ze svislých sklenených trubek 1. Uprostřed výšky ohříváku vzduchu Q je vodorovné umístěna dělicí přepážka Ž, která ho...

Dvoukřídlá zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260099

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šámal Václav, Košvanec Josef

MPK: F23L 13/00

Značky: klapka, zpětná, dvoukřídlá

Text:

...půsohením větší hmotnosti kratšího křídla na levé straně.Dále bude popsáno příkladné provedení dvoukřídlé zpětné klapky podle vynálezu, které bude zobrazeno na obr., který představuje svislý řez dvoukřídlou zpětnou klapkou pro proudění média směrem shora dolů.Dvoukřídlá zpětná klapka l je vestavěna do svislého nízkotlakého vzduchovodu g obdélníkového průřezu, který se skládá z neznázorněné přední delší stěny, kratší levé boční stěny Q, pravé...

Automatický uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258765

Dátum: 16.09.1988

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F24H 9/20, F23L 13/02, F23L 11/00...

Značky: uzáver, automatický

Text:

...je možno spalinový uzávěr zcela uzavřít, musí být spalovací zařízení vybaveno blokovacím zařízením, které brání jeho spuštění, pokud uzávěr ve epalinovodu není přestaven do otevřené polohy.Tyto nevýhody jsou odstraněny u automatického uzávěru podle vynálezü, jehož podstata spočíváv tom, že doraz otočné klapky k.vymezení její otevžené polohy tvoří elektromagnet zapojený do proudového okruhu elektromotoru vzduchového ventilátoru.Výhoda...