F23K

Zariadenie na úpravu a reguláciu plynov pre spaľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7044

Dátum: 03.03.2015

Autori: Pullmanová Monika, Cuber Petr

MPK: F23K 5/00

Značky: plynov, reguláciu, zariadenie, spaľovacie, úpravu

Text:

...je usporiadaná a tu zaradená s cieľom zltromažďovania a premiešavania vyvíjaných plynov. Primárnu akumulačnú komoru g tvorí plynotesný vak, nepriepustný i pre vodík, ktorý má vnútri vytvorenú akumulačnú dutinu j pre horľavé médium, teda pre privádzané horľavé plyny. Primárna akumulačná komora 5 je vybavená tlakovými prvkami na reguláciu tlaku v jej akumulačnej dutine j, z ktorých je na obrázku l zjavná najmä klapka g na vstupe a uzáver 7 na...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do vnútorného priestoru agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17412

Dátum: 21.07.2011

Autori: Voramwald Werner, Maier Beat René

MPK: F23K 3/16, C04B 7/44, F23G 5/44...

Značky: palív, zariadenie, odpadových, agregátu, priestoru, látok, privádzanie, vnútorného, alternatívnych

Text:

...- prítomné v čerpateľnej forme, sa údernýmúčinkom líšt na rotore priamo dostávajú do vnútorného priestoru zariadenia na výrobuslinkov. Agregátmi, ktoré môžu byť vybavené stenovým dielom podľa vynálezu, sú napríklad kalcinátor alebo iné reaktory, vktorých sa používajú prípadne konvertujú altematívne palivá.0008 Rotor zariadenia podľa vynálezu je skonštruovaný obdobne ako rotor podľa praxe rakúskeho patentu AT 504 452 B uvedeného v úvode, takže...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16600

Dátum: 20.07.2011

Autor: Molina Ricardo

MPK: B65G 53/46, C04B 7/44, C04B 7/24...

Značky: odpadových, slinkov, zariadenia, palív, látok, výrobků, privádzanie, zariadenie, alternatívnych

Text:

...v podstate siaha až po vnútomý obvod prípadne vnútomú stenu telesa, takže sa môže uskutočňovať efektívna preprava tuhých akvapalných frakciíodpadových látok prípadne altematívnych palív pozdĺž vnútomého obvodu telesa,-3 a nedochádza k žiadnej výraznejšej tvorbe spečenín V telese.0007 Principiálne môžu byť rady drôtov usporiadané po obvode rotora vakejkoľvek mysliteľnej forme, pričom V tejto súvislosti sú možné helikoidné alebo šípové...

Horák na tuhé palivo a spôsob spaľovania horákom na tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 287642

Dátum: 07.04.2011

Autori: Okazaki Hirofumi, Takahashi Yoshitaka, Kikuchi Hitoshi, Kobayashi Hironobu, Morita Shigeki, Shimogori Miki, Kiyama Kenji, Kuramashi Kouji, Taniguchi Masayuki, Tsumura Toshikazu, Sakai Kazuhito

MPK: F23K 3/02, F23D 1/00

Značky: tuhé, palivo, horák, horákom, spôsob, spaľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Horák (42) na tuhé palivo obsahuje palivovú dýzu (11) na vstrekovanie palivovej zmesi obsahujúcej tuhé palivo a nosný plyn, ďalej kondenzátor (33) pozostávajúci z časti, ktorá má postupne vzrastajúci priečny prierez, a časti, ktorá má postupne sa zmenšujúci priečny prierez v smere od ústia horáka (42) k jeho zadnej časti. Ďalej obsahuje člen (32) na zúženie priechodu pre prechodné zúženie priečneho prierezu palivovej dýzy (11) v smere od ústia...

Zariadenie na zásobovanie roštu vrhaním paliva v malých kúskoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18258

Dátum: 04.03.2011

Autor: Wilde Andreas

MPK: B65G 31/04, F23B 40/02, F23K 3/18...

Značky: malých, kúskoch, paliva, zariadenie, vrhaním, zásobovanie, roštů

Text:

...pre dĺžkové vyrovnanie pri pretáčaní telesa arámu na telese zaberajúci vretenový pohon je oproti telesu držaný otočne okolosvojej pozdĺžnej osi, a že druhý vretenový pohon je vedený kolmo k osiam natočenia telesa a rámu posuvne proti podstavcu. Na základe otočného uloženia na telese zaberajúceho vretenového pohonu okolo osi druhého vretenového pohonu môže práve na telese zaberajúci vretenový pohon byť pretáčaný s telesom.0008 Na výkrese je...

Vynálezy kategórie «F23K» v ZSSR.

Zariadenie na prepravu tuhého horľavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19180

Dátum: 14.12.2010

Autor: Moreno Rueda Rafael

MPK: F23K 3/16

Značky: zariadenie, hořlavého, prepravu, materiálů, tuhého

Text:

...na uloženie prepravovaného materiálu, ktoré sú upevnené na reťaziach a/alebo kovovej sieti, ktore prenášajú hnaciu energiu z pohonu na dopravníkové platne. Prepravný prostriedok je, predovšetkým v bočnýchoblastiach (ortogonálne) smeru prepravy, uložený pomocou ložiskových prostriedkov a/alebohnacích prostriedkov, predovšetkým valčekov ložiska, na (kovovom) podstavci. Pri tomto podstavci môže ist predovšetkým o (uzatvorenú) skríňu...

Zariadenie deflektora pre potrubné systémy na prepravu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13311

Dátum: 12.08.2009

Autori: Zarnescu Vlad, Penterson Craig

MPK: F15D 1/04, F23B 40/00, B01F 5/06...

Značky: uhlia, prepravu, potrubné, deflektora, systémy, zariadenie

Text:

...prúdu do rozptylovača umiestneného na pozdĺžnej osi dýzy.0007 Publikácia aplikácie patentu US 2002/0007/7859 A 1 zverejňuje zariadenie defiektora prúdu v potrubí. Zariadenie defiektora prúdu obsahuje upevňovací prostriedok s tvarom plôšky zakrivenej tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia a dosku ako vychyľovaciu plochu, ktorá má zakrivenú hranu, krivka ktorej je navrhnutá tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia.0008 Tieto...

Zariadenie na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5049

Dátum: 05.12.2008

Autor: Oberhammer Andreas

MPK: F23B 40/00, F23B 20/00, F23K 1/00...

Značky: zariadenie, vykurovanie

Text:

...v rovnakej úrovni, obr. 3 alternatívne príkladné uskutočnenie, pričom kontajner obsahujúci zásobný priestor je usporiadaný nad úrovňou kontajneru obsahujúceho vykurovací priestor, a obr. 4 v perspektívnom pohľade nosné zariadenie usporiadané na vonkajšej strane kontajneru s vykurovacím priestorom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomené zariadenie 1 na vykurovanie s prepravnou nádobou 2 vo forme kontajner, ktorá...

Spôsob a zariadenie na zvyšovanie spaľovacej energie vytváranej prírodným palivovým plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7086

Dátum: 19.05.2006

Autori: Luca Liviu, Enache Aurel

MPK: F23K 5/00, F02M 27/00

Značky: prírodným, plynom, zvyšovanie, spôsob, spaľovacej, zariadenie, energie, vytváranej, palivovým

Text:

...na pohybujúce sa molekulyV súlade s vynálezom, spôsob eliminuje predtým ukázané nevýhody, pretože zahrňuje krokyzásobovania zemným plynom, kde zemným plynom môže byt prednostné metán, cez upravujúcukomoru ohraničenú cylindrický tvarovanou stenou vyhotovenou zdiamagnetického materiálu,pred ktorou je špirálovito umiestnených niekoľko elektromagnetických jednotiek, z uvedených elektromagnetických jednotiek koncové sú celkom protiľahlé vzhľadom...

Rozdeľovač prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10622

Dátum: 11.05.2006

Autor: Aroussi Abdelwahab

MPK: B65G 53/52, F15D 1/00, B01F 5/06...

Značky: rozdělovač, prúdu

Text:

...potrubí je mat pre každý horák vlastný mlyn na uhlie alebo mat priame a riadené zásobovanie zo spoločného mlyna. Avšak zavedené priemyselné zariadenia, ako napr. elektrárne, zvyčajne majú zavedený dopravný systém paliva. Opatrenia jednotlivých mlynov na uhlie alebo priame zásobovanie zo spoločného mlyna by vyžadovalo úplné prekonštruovanie a nahradenie systému pre dopravu paliva pri výrazných nákladoch.0011 iný spôsob vytvárania...

Suché mechanické dopravníkové zariadenie pre pyrity a uholný prach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3480

Dátum: 01.08.2005

Autor: Magaldi Mario

MPK: F23K 3/00

Značky: zariadenie, uhoľný, suché, pyrity, prach, dopravníkové, mechanické

Text:

...kovový dopravníkový pás, odolný voči vysokej teplote, pričom ani skladovací zásobník alebo dopravník nie súopatrene systémom na zisťovanie vznietenia.0008 V patentovonx spise US 4 887 539 A je opísaný dopravníkový pás, odolný voči vysokej teplote a usporiadaný vo vnútri kovovej skrine, v ktorej je uzavretý. Dopravník je využívaný na odvádzanie horúceho popola odo dna parnýchkotlov. Na chladenie nie je používaná žiadna voda.0009 Pri...

Sušička, spôsob sušenia a prevádzka na sušenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12773

Dátum: 24.09.2004

Autor: Wilson David

MPK: F23K 1/04, C10F 5/00, F26B 17/12...

Značky: spôsob, sušička, sušenia, prevádzka, sušenie

Text:

...vlhkého V podstate pevného alebo pastového materiálu, ktoré má nádobu s dvojitými stenami podobnými žalúziám, výhodne s nastaviteľnými lištami, a majú prívodné a odvodné komory vzduchu. WO 2004/048868, ktorá bola publikovaná 10. júna 2004,uvádza zariadenie s kontinuálnym samospádom na ohrev a/alebo sušenie sypkého materiálu, ktoré má vertikálne usporiadanie a má vršok a dno s prietokovým priechodom pre sypký materiál medzi vonkajším a...

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23K 5/00, F23D 14/04, F23N 1/00...

Značky: plynů, horák, rozdeľovacie, viacstupňový, potrubie

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20957

Dátum: 10.10.2003

Autori: Roby Richard, Schemel Christopher, Klassen Michael

MPK: F02G 3/00, F02C 1/00, F02B 43/08...

Značky: použitia, spôsob, odparovanie, spalovacích, zariadeniach, palív, tekutých

Text:

...ako dôsledok normálneho, predčasného alebo inéhoohrevu paliva, ktoré môže nastať pri privádzaní paliva dospaľovacieho zariadenia. Samovznietenie spôsobuje zníženú efektívnosť a poškodenie spaľovacieho zariadenia, skrátenie životnosti spaľovacieho zariadenia a/alebo nárast nežiaducich emisií.0006 Boli uskutočnené rôzne pokusy o obmedzenie samovznietenia tekutých palív s vyšším obsahom uhľovodíkov V takých zariadeniach chudobného, vopred...

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Adams Michael Wayne, Aradi Allen, Factor Stephen Alan

MPK: C10L 1/18, C10L 1/12, C10G 75/02...

Značky: nízkoteplotnej, pecných, priemyslových, systémov, použitie, inhibíciu, zlúčenín, korózie, vysokoteplotnej, užitkových, manganových

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Uzatváracie zariadenie na horákoch na práškové uhlie kúreniska na práškové uhlie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4381

Dátum: 24.05.2003

Autori: Leisse Alfons, Gräwe Heinz

MPK: F23C 7/00, F23K 3/00, F23D 1/00...

Značky: horákoch, práškové, uhlie, zariadenie, uzatváracie, kúreniska

Text:

...zariadenie na kúrenie práškovým uhlím, obr. 2 horák na práškové uhlie zariadenie na kúrenie práškovýmuhlím podľa obr. 1, obr. 3 až obr. 5 uzatváracie zariadenie pre horák na práškové0009 Znázornené zariadenie na kúrenie práškovým uhlím pozostává z dvakrát troch horákov l, g na práškové uhlie, ktoré sú zapojené paralelne a cez dve zásobovania Q, 3 palivom zásobované práškovým uhlím. Podľa daných požiadaviek na zariadenie na kúrenie...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3286

Dátum: 06.08.2002

Autori: Kovář Jiří, Slobodník Ladislav, Novanský Miloš, Mach Marián

MPK: F23K 1/00, F23G 7/00

Značky: palivová

Text:

...využitím odpadov na palivovú zmes sa zníži zaťaženie životného prostredia, zníži sa objem skládok odpadu, znížia sa náklady na dopravu a skladovanie odpadov. spaľovaním palivovej zmesi v cementárenských peciach sa dosiahnu úspory neobnoviteľných zdrojov paliv a nevznikajú náklady na čistenie spalín. V neposlednom rade sa znižujú aj finančné náklady na palivá, základné surovinyPalivová zmes podľa technického riešenia môže mat rôzne...

Splynovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2337

Dátum: 10.12.1999

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F23K 5/22

Značky: splynovacie, zariadenie

Text:

...výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZ jednej strany steny 25, teda vnútri obytnej budovy, je umiestnený vykurovací systém, zostavený z plynového kotla 1. na ktorý je napojené odvodné potrubie lg, vykurovacieho média do vyhrievacích telies,spätné potrubie uvykurovacieho média do plynového kotla ta prívodné potrubie 10 odpareného propán - butánu. Na odvodné potrubie 1 gp napojený výmenník tepla 15, z ktorého je vyvedené...

Zariadenie na reguláciu prívodu paliva v kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1742

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kocián Milan

MPK: F23K 3/10, F23N 1/00

Značky: kotle, přívodů, reguláciu, zariadenie, paliva

Text:

...prepúšťací ventil 32 g aj zdroj tlakového média Ä a na druhý vstupný prívod tohoto zabezpečovacíeho člena 31 je priamo pripojený zdroj tlakového média 321. Na výstupnú časť zabezpečovacieho člena i je pripojený hydraulický valec 13, na ktorý je tiež pripojená výstupné časť smerového prepínača 3 Ä . Jeden vstupný prívod smerového prepínača 3 Ä je pripojený medzi zdroj tlakového média m a medzi zabezpečovací člen 327 a druhý vstupný prívod je...

Zariadenie na váženie spaľovaného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 52

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: F23K 3/00, G01G 19/16

Značky: odpadů, zariadenie, váženie, spalovaného

Text:

...zaznamenají do paměti vyhodnocovaci jednotky. kde se registrují a sumarizují. Tzn že využitím zařízení dle technického řešení, není nutné dopravovat spalovaný odpad na zvláštní vážící zařízení ani provádět zvláštní evídenci.Další výhodou uvedeného technického řešení je, že propojením S řídící jednotkou lze spalovaný odpad přesně dávkovat podle druhua skladby spalovaneho odpadu. V případě, že povolená dávka jepřekročena. řídící jednotka...

Zariadenie na podávanie odpadu do pyrolýznej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 50

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: F23K 3/00, F23G 5/00

Značky: komory, pyrolýznej, zariadenie, podávanie, odpadů

Text:

...Tím je zajíštěno lepšíprohořívání spalovaného materiálu a současně je vyloučena možnost zasypaní ústí podpůrného hořáku.Další výhodou technického řešení je , že posuvná násypka doseda na vertikální Šoupátko a přítlačnými Lyčemi zajišťuje rovnomerné a dostatečně uběsnění Šoupátka , takže do pyrolýzní komoryneproniká nežádoucí vzduch narušující správný průběh pyrolýzy.ĚehLed obrázků na vgkreseTechnicke řešení je blíže popsáno na příkladu...

Zariadnie na spaľovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280725

Dátum: 18.03.1992

Autori: Nils Arve Soyseth, Magne Boklep

MPK: F23K 5/04, F23G 7/05, F23G 7/00...

Značky: viskóznych, spaľovanie, zariadnie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spaľovanie viskóznych kvapalín, napríklad dechtu z filtrov na čistenie plynov a podobne, obsahujúce tank s vyhrievacími prvkami, spaľovaciu jednotku a potrubie na spojenie spaľovacej jednotky s tankom, pričom tank (6) je ďalej vybavený vyhrievacími prvkami (4) na ohrievanie kvapaliny v tanku a potrubie (3) je v bezprostrednej blízkosti tanku opatrené prívodnou trubicou (8) na vzduch.

Spôsob zmiešaného spaľovania uhlia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278148

Dátum: 19.02.1992

Autori: Reményi Károly, Vörös László, Résch Pál, Boross Lászlo, Gerlai Tibor, Kovács Sándor, Horváth Férenc

MPK: F23C 1/00, F23C 1/06, F23K 3/00...

Značky: spôsobu, spaľovania, zmiešaného, uhlia, vykonávanie, spôsob, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zmiešaného spaľovania uhlia v kombinácii fluidného a práškového spaľovania sa do fluidného kúreniska vháňa fluidizačný vzduch s rýchlosťou prúdenia vyššou ako 4 m/s a do práškového kúreniska sa dúcha zmes vzduchu a uhoľného prášku s rýchlosťou prúdenia 15 až 25 m/s. Zariadenie pozostáva z fluidného kúreniska (11) a nad ním usporiadaného práškového kúreniska so spoločným ohniskom (2). Do priestoru fluidného kúreniska (11) je zaústené...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267504

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matoušková Věra, Matoušek František, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: kotlů, horkovodních, parních, způsobu, najíždění, směsi, palivové, způsob, zařízení, přípravy, tohoto, provádění

Text:

...například rozšířeným úaokem potrubí, dávkovąoí člen gg, tvořený například dâvkovaoím tumiJ-.otem, x dopravnú u. směšovací člen 2 , ktorý jo opatřen přívodempřídawzého nosného n spalove oího vzduchu a je tvořon například ejektorem.Činnost zařízení podle ynálezu jo v souladu s popsaným příkladem jeho provedení následujícíNąjížzlčný kotol lll je vo výchozím stavu odstnvon, sousední kotol g Jo v provozu,pxwní spojovací potrubí 15 spojudícĺ....

Zapojení spalovacího zařízení pro najíždění práškových uhelných kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266764

Dátum: 12.01.1990

Autor: Raichl Vladimír

MPK: F23K 1/00

Značky: uhelných, zařízení, najíždění, kotlů, zapojení, práškových, spalovacího

Text:

...neznázorněné primární trubice zapelovacího hořáku 3. Toto provedeníje vhodné pro kotle 2 se středoběžnými mlýny se samostatným mlýnským ventilátorem §.Provedení znázorněná schematicky na obr. 2 je vhodné pro kotle 2 e jinými typy mlýnů bez potřeby použití samostatného mlýnekébo ventilátoru §. Z najížděcího mlýns 5 je veden hlavní práškovod 5 do výkonového hořáku l kotle Q. Do hlavního práškovodu 5 mezi nejížděoí mlýn Ž a výkonový hořák l je...

Zařízení k zrovnoměrnění dopravované směsi vzduch a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265444

Dátum: 13.10.1989

Autori: Geröfi Ivan, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: dopravované, zrovnoměrnení, směsi, zařízení, uhlí, vzduch

Text:

...odbočka ústí do přívodní části odlučovače, na jehož výstupní část je napojeno výstupní potrubí se škrticí klapkou ústící do zaústění přívodního práškovodu a na odlučovač je napojen pomocný práškovod.Výhodou tohoto zařízení je, že lze kotel na spalování uhlí ještě spolehlivě provozovat bez pomocného stabilizačního paliva pod 40 až 30 jmenovitého výkonu kotle, a to pomocí pomocných práškových hořáků, do kterých je přiváděna směs uhelného...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264201

Dátum: 13.06.1989

Autori: Matoušek František, Drahoš Ivan, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: provádění, parních, přípravy, kotlů, zařízení, najíždění, horkovodních, způsobu, způsob, tohoto, palivové, směsi

Text:

...je dále objasněn na příkiadu jehoprovedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje blokové schéma zařízení podle vynâlezu.Spalovací komora 1 najížděného kotle 14 je opatřena sběrnýmí potrubímí 2 vzduchu nebo spalín, která jsou prvním spojovacím potrubím 15 pro horký vzduch, popřípadě spaliny, přesprvní uzáver 7 propojena se sběrnými potrubímí 2. spalovací komory 21 sousedního kotle 22,4, který pro další...

Zařízení pro přípravu prášku pro najíždění a stabilizaci kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262481

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušková Věra, Hejna Jiří, Guba Gabriel, Matoušek František

MPK: F23K 1/00

Značky: kotlů, najíždění, přípravu, stabilizaci, zařízení, prášků

Text:

...výkonu, kde velké objemy prášku pro najíždění při výrobě prášku mimo dobu najíždění představují velké dodateěné přitížení nosných konstrukcí elektráren. Řešení podle vynálezu je vhodné pro vyrovnání disparity mezi výkonem zařízení pro přípravu prášku a okamžitou spotřebu prášku. uhelný prášek vyráběný přímo v průběhu nsjíždění je teplý, což je výhodné z hlediska spalování, jeho teplota při ukládání může však být regulována tak, aby byla...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tesař Rudolf, Benedikt Vladimír, Rabas Otomar

MPK: F23K 5/00

Značky: úpravy, kyslíku, vedené, plynné, vodíku, spalování, směsi, způsob

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Zařízení pro najíždění kotlů pomoci uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262353

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušková Věra, Matoušek František, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: najíždění, kotlů, pomocí, zařízení, uhelného, prášků

Text:

...najíždění kotlů pomocí uhelnšho prášku, které sestávd z mlýnského okruhu na mletí s sušení uhlí, který sestáváz mlýna propojeného potrubím s hořáky, přičemž k mlýnu je připojeno odbšrové potrubí, které je přes uzávär práškovodem propojeno s hołákm spalovącí komory sousedního najíždšcího kotle, podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že mezi uzávěrem a jednotkou pro zahuštování směsi je v-odběrovém potrubí uspołádán dopravní...

Zařízení k tvarování vrstvy paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261795

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bartoš Milan

MPK: F23K 3/10

Značky: paliva, zařízení, tvarování, vrstvy

Text:

...disky jsou uložený v mezere mezi nimi 4 vyčnívají z ní svojí dolní částí.Výhodou zařízení podle vynalezu je, že lze, podle velikosti paliva, zvětšit jeho povrch za hradítkem až o 180 8 proti původnímu stavu, který byl tvořen netvarovaným hradítkem,čímž dochází k posunu jednotlivých fazí procesu hołení směrem proti dodávanému palivu, zejména k rychlejšímu sušení, odplynšní prchlavé hořlaviny, zapalení a hožení v horníDalší výhodou je,...

Zařízení k tvarování vrstvy paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261794

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bartoš Milan

MPK: F23K 3/10

Značky: zařízení, vrstvy, paliva, tvarování

Text:

...určité investice.současně je zname tvarovaní a provzdušñovaní vrstev pomocí rýhovaču a łezných disku pro potřeby zemědělství.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočívá v tom, že alespoň jedna lišta, kotvená před hradítkem. uložená podélně ve smäru roštu, přiléha k němu svojí spodní částí, přičemž její volný konec přečnívá za úroveň hradítka.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že plocha lišty odděluje palivo od...

Zapojení rozvodů topného oleje mezi transportní cisternou a kotelním hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260084

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hartman Jan, Daněk František, Stavjanik Tomáš, Lučný František

MPK: F23K 5/00

Značky: zapojení, hořákem, topného, cisternou, rozvodu, kotelním, oleje, transportní

Text:

...tehdy, když se zásobník A doplňuje z trsnsportní cisterny l.z téhož důvodu není automatizováno ani ovládání ventilů ll, ll v proplachovacím řádu lg lgg, jehož účelem je - jak už bylo uvedeno - vyčistění dávkovacího čerpadla g od zbytků aditíva, které by při zvětšené viskozitěv důsledku jeho ochlazení vyžadovalo větší příkon. Proto je také výhodné, když přívod ohřívacího média do ohřívače lg aditíva a jeho odpadové vedení 33 jsou souběžné s...

Zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258808

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šebela Zdeněk, Drahoš Ivan, Zvodár Jaroslav, Macháček Metoděj, Vincent Jaroslav, Deyl Otakar

MPK: F23K 3/02

Značky: zařízení, přípravu, zapalování, uhelného, prášků, kotlů

Text:

...nezávisle na granulometrii a stupni vysušení prášku ze základních výkonových mlecích okruhů.Řešení je zobrazeno na přiloženém výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů podle vynálezu.zařízení podle vynálezu sestává z mlýnu l, který je z jedné strany připojen na sušku g, do níž je připojen přívod surového uhlí s podavačem § a také pfívod nosného média s prvním ventilátorem 3 a ohřívačem...

Zařízení pro najíždění kotlů pomocí uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258151

Dátum: 15.07.1988

Autori: Matoušek František, Drahoš Ivan, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: zařízení, pomocí, kotlů, najíždění, uhelného, prášků

Text:

...najížděného kotle, místo dosud používaných zvláštních zapalovacích hořáků na uhelný prášek. Navrženě řešení umožňuje podstatné zvýšení výkonu zapalovacích hořáků a tím snížení jejich počtu.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, na kterém je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.znázorněné zařízení sestává z mlýna l, který umožňuje dosažení tlaku směsi potřebného k dopravě...