F23J

Parotesný prechod komínového telesa horizontálnou/zvislou/šikmou stavebnou konštrukciou z penového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7428

Dátum: 02.05.2016

Autor: Plško Maroš

MPK: F23J 13/00, E04D 13/14

Značky: parotesný, přechod, stavebnou, tělesa, konštrukciou, pěnového, komínového

Text:

...možné fóliu spojiť s plášťom komínového telesa, keďže výrobcovia komínov deklarujú trvale odvetrávanú medzeru medzi povrchom komína a okolitými konštrukciami. Tým vzniká tlakovo netesný prestup, ktorý nevyhovuje požiadavkám na parotesnosť celej stavebnej konštrukcie. Druhým spôsobom riešenia na zabezpečenie parotesnosti stavebnej konštrukcie je inštalovanie komínového telesa do samostatnej požiarne odolnej šachty.Riešením je prechodka...

Komínová vypúzdrovacia a limitne dilatujúca plynotesná konštrukcia a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6667

Dátum: 04.02.2014

Autor: Kramár Cyril

MPK: F23J 13/00, F23J 13/04

Značky: komínová, dilatujúca, plynotesná, limitne, montáže, vypúzdrovacia, konštrukcia, spôsob

Text:

...dilatačná schopnosť,tepelno-izolačná schopnosť, tepelná akumulácia, tepelná šoková odolnosť atď. Uvedené výhody sa umocňujú tým, že takto riešené puzdra sa dajú montovať s minimálnym prevetrávaným odstupom od nosných driekov komínov a montujú sa nie odspodu nahor, ale odhora nadol. Vyľahčenie sústavy navyše minimalizuje dynamickú zložku zaťaženia vetrom a obdobne aj dynamickú zložku zaťaženia seizmickými silami. Technické riešenie...

Absorpčné médium obsahujúce amín, spôsob a zariadenie na absorpciu kyslých plynov zo zmesi plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19324

Dátum: 10.11.2011

Autori: Keup Michael, Seiler Matthias, Dembkowski Daniel, Irfan Muhammad, Brehme Volker, Witthaut Daniel, Neumann Manfred, Schneider Rolf, Rolker Jörn

MPK: C10K 1/00, B01D 53/14, C07D 211/58...

Značky: spôsob, zariadenie, médium, zmesí, absorpciu, plynov, obsahujúce, amín, absorpčne, kyslých

Text:

...musí zase regenerovať.Spis WO 2009/156271 opisuje absorpčnć médium na absorpciu kyslých plynov z fluidných prúdov, zvlášť z dymových plynov. Absorpčné médium tu obsahuje oligoamín a primárny alebo sekundárny alkanolamín. K absorpčnému médiu je možné ako aktivátor pridat 4-amíno-2,2,6,6-tetran 1 etylpiperidín. Primárne amíny spravidla majú vysoke absorpčné entalpíe, čovyžaduje vyššie energetické požiadavky pri desorpcii.Spis WO...

Zariadenie a spôsob na zmiešanie dvoch plynových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17550

Dátum: 02.02.2011

Autor: Albrecht Melvin J

MPK: B01F 5/04, B01F 3/02, B01F 5/06...

Značky: zariadenie, prúdov, plynových, spôsob, zmiešanie, dvoch

Text:

...trubica v danej vzduchovej fólii je umiestnená tak, že je najďalej vzadu vzhľadom na smer prúdenia a najbližšie kzúženému okraju, a najkratšia vstrekovacia trubica v rovnakej vzduchovej fólii je umiestnená najďalej vpredu vzhľadom na smer prúdenia, pričom zostávajúce vstrekovacie trubice v rovnakej vzduchovej fólii sa postupne skracujú, a to tým viac, čím je daná vstrekovacia trubica ďalejvpredu vzhľadom na smer prúdenia. Na...

Komín, tepelne izolovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5549

Dátum: 07.10.2010

Autor: Piroch Peter

MPK: F23J 13/00

Značky: komín, izolovaný, tepelně

Text:

...stenou na prieduchovú stenu a tvámicovú stenu,opatreného tepelnoizolačnou vložkou 3.Na obr. č.4 je zobrazený príklad uskutočnenia komína, tepelne izolovaného, opatreného tepelnoizolačnou vložkou, tvorenou prieduchovou tepelnoizolačnou vložkou a tvámicovou tepelnoizolačnou vložkou.Na obr. č. 5 je zobrazený príklad uskutočnenia komína, tepelne izolovaného, s tepelnoizolačnou vložkou umiestnenou V homej a dolnej časti obvodového plášťa.Na obr. č....

Vynálezy kategórie «F23J» v ZSSR.

Systém a spôsob ochrany SCR katalyzátora pred veľkými časticami ASH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20844

Dátum: 24.08.2010

Autor: Lannacchione Steven

MPK: B01D 45/02, B01D 53/86, B01D 46/10...

Značky: velkými, spôsob, katalyzátora, ochrany, systém, časticami

Text:

...potenciálnou výhodou zeolitových katalyzátorov je ich vyššia prevádzková teplota okolo 970 °F (521 °C). Tieto katalyzátory môžutiež oxidovať S 02 na S 03 a musia sa starostlivo prispôsobiť podmienkam okolo spalín.0010 Katalyzátory zo vzácnych kovov sa všeobecne vyrábajú z platiny a ródia. Katalyzátory zo vzácnych kovov tiež vyžadujú starostlivé zváženie zloženia spalín a prevádzkových teplôt. Tieto katalyzátory sú účinné pri znižovaní NOx,...

Zariadenie na spracovanie dymu z komínov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5481

Dátum: 07.07.2010

Autor: Kuchar Bohuš

MPK: F23J 15/02, F23J 15/06, F23J 15/00...

Značky: spracovanie, zariadenie, komínov

Text:

...zariadenie na spracovanie dymu z komínov, a to tým,že dym z komínov sa nevypúšťa do ovzdušia, ale sa presmeruje do zariadenia, ktoré ho upraví na ďalšie spracovanie. Získa sa tak dodatková kinetická alebo tepelná energia.Zariadenie pozostáva z chladiča, do ktorého vyúsťuje vzduchotesne pripojený prívod dymu z ohniska. Je to nádoba so sústavou rúrok s prúdiacou vodou, v ktorej sa dym ochladí na vopred stanovenú teplotu. Zahriata voda...

Spôsob spracovania odpadových plynov obsahujúcich oxidy síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14313

Dátum: 14.05.2010

Autori: Schmidt Paul-udo, Morun Bernd

MPK: B01D 53/50, B01D 53/75, B01D 53/78...

Značky: spôsob, obsahujúcich, spracovania, síry, odpadových, plynov, oxidy

Text:

...zo spracovávaných odpadových plynov s hydrogenuhličitanom sodným za oxidačných podmienok a/alebo v prítomnosti kyslíka na vytvorenie slranu sodného, pričom práškový hydrogenuhličitan sodný za vstrekuje a/alebo rozprašuje v jemnom rozdelení pri teplotách v rozsahu od 100 do 300 °C do prúdu odpadových plynov obsahujúcich oxidy síry potom(b) reakcia slranu sodného získaného v kroku (a) spôsobu s chloridom vápenatým na vytvorenie...

Spôsob znižovania emisií NOx pomocou reaktívneho činidla a zodpovedajúci kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20421

Dátum: 14.04.2010

Autori: Pakarinen Lauri, Miikkulainen Pasi

MPK: B01D 53/56, F22B 21/40, F22B 21/34...

Značky: kotol, znižovania, zodpovedajúci, pomocou, spôsob, reaktívneho, činidla, emisií

Text:

...spája. Účelom pätkovej plochy 14 je chrániť prehrievače 8 voči priamemu tepelnému žiareniu z pece l a pomáhať prúdeniu odplynu smerom hore pri otáčaní sa okolo rohu ku vypúšťaciemu potrubiu odplynu kotla tak, že plyny prúdia rovnomeme popri teplo regenerujúcich povrchoch. Tzv. hĺbka pätky 14, ktorá hrá dôležitú úlohu pri vedení toku odplynu do homej časti pece l, je napríklad pri jednobubnových kotloch typicky 40 až 50 celkovej hĺbky pece l,...

Interiérový výmenník tepla k dymovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5399

Dátum: 08.03.2010

Autor: Böhm Peter

MPK: F23J 13/00, F28D 7/10

Značky: interiérový, tepla, výmenník, dymovodu

Text:

...umiestnená clona s optimálnym otvorom, ktorá zabezpečuje rozdelenie prúdu spalín a tým napomáha účinnému ohrevu teplovýmenných rúrok V spodnej časti dutého plášťového kovového telesa.Na zvýšenie účinkov zariadenia vertikálne rúry obsahujú vložky, ktoré sú do nich vsunuté. Vložky môžu byť vo vyhotovení vertikálnych plechových pásov alebo môžu byť valcového tvaru napríklad rúrky s vhodným priemerom. Tieto vertikálne vložky zvyšujú...

Komín zložený zo segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5385

Dátum: 08.03.2010

Autor: Blaško Stanislav

MPK: F23J 13/00, E04F 17/00

Značky: zložený, segmentov, komín

Text:

...sa používa keramická šamotová vložka. Vývojom, použitím rôznych palív a typov zdrojov sa zvyšujú aj požiadavky na odolnosť a životnosť komínovej vložky. Je nutné preto zvyšovať aj kvalitatívne vlastnosti šamotovej vložky, čo vedie aj k zvyšovaniu ceny.Podstatou technického riešenia je1. vytvorenie segmentu komína, kde vložka komína, izolačná hmota a komínová tvárnica tvoria nerozoberateľný celok a to použitím izolačného materiálu na...

Zariadenie na odlučovanie poletujúceho popolčeka a spôsob prevádzky takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13607

Dátum: 24.06.2009

Autori: Brocks Michael, Duwe Carsten

MPK: B03C 3/88, B01D 46/48, B01D 45/18...

Značky: prevádzky, takéhoto, zariadenia, zariadenie, poletujúceho, odlučovanie, popolčeka, spôsob

Text:

...2 toho nízka konštrukčná výška pre celé odprašovacie zariadenie. Aj konštrukčné náklady sú malé, pretože sa vždy používa len jedna tlaková nádoba pre rad násypiek. Prach sa zhromažďuje v pneumatickom dopravnom žľabe, ktorého prierez sa napríklad zväčšuje smerom k tlakovej nádobe. Sypká hmota v dopravnom žľabe sa fluidizuje tlakovým vzduchom, pričom Vpriestorových úsekoch sa regulovane privádza tlakový vzduch, abysa dosiahlo rovnomerné...

Kotol na spaľovanie drveného uhlia s primiešavaním biomasy a spôsob prevádzkovania kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19905

Dátum: 13.05.2009

Autori: Taniguchi Koji, Yoshikawa Kazuhito, Kurata Chikatoshi, Kaizuka Kazuyoshi, Ishikawa Noriaki, Asakawa Takaharu

MPK: F23C 1/00, F23C 99/00, F23C 5/08...

Značky: primiešavaním, kotol, drveného, spôsob, spaľovanie, prevádzkovania, uhlia, biomasy, kotla

Text:

...od 3 do 5 mm). Avšak, v prípade, kedy významne veľké množstvo paliva z biomasy je drvené na častice s takto relatívne malou veľkosťou častíc,t.j. v rozsahu od 3 do 5 mm, mal by sa vyžadovať veľmi veľký výkon drvenia, čo vedie ktak veľkým stratám energie, že je to na úkor primárneho účelu používania paliva z biomasy.0007 Obr. 8 je graf ukazujúci rozdelenie veľkosti častíc dreveného paliva z biomasy po nadrvení drvičkou výhradne pre biomasu....

Nové zariadenie na reguláciu radiálneho profilu teploty prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14356

Dátum: 29.04.2009

Autori: Boyer Christophe, Nastoll Willi, Nicolle André, Sanger Robert

MPK: F23D 11/40, F23J 15/00, F23C 7/00...

Značky: prúdu, profilů, radiálneho, teploty, nové, reguláciu, zariadenie, plynů

Text:

...ciele pri dodržaní celkového pobytového času, ktorý je nižší ako 1 sekunda.Preskúmanie súčasného stavu techniky0010 Patentová prihláška US 7,018,435 B 1 opisuje zariadenie, v ktorom sa palivo vstrekuje v blízkosti steny okolo trysky látky podporujúce horenie tak, EP 2 281 149 34572,- aby sa zabezpečila správna zmes látka podporujúca horenie/palivo skôr ako vstúpi do reakčnej oblasti, v tomto prípade katalytickej oxidačnej reakcie. Avšak...

Komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5126

Dátum: 05.03.2009

Autor: Vrábel Jaroslav

MPK: F28D 7/10, F23J 13/00

Značky: výmenník, komínový, tepla

Text:

...prechádzajú cez komínový výmenník, ktorý je napojený na vývod z vykurovacieho telesa. Kornínový výmenník pozostáva z kovovej komínovej rúry na ktorej sú kontaktné pripevnené kovové rebrá, upevnené pozdĺžne s osou rúry. Minimálna vzdialenosť kovových rebier pri stene rúry by mala byť lS mm z dôvodu voľného prúdenia vzduchu.Je výhodné použitie ďalšej rúry upevnenej na vonkajšom obvode kovových rebier, ktorá slúži na vytvorenie komínového...

Komínová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286333

Dátum: 03.07.2008

Autori: Jaspers Andreas, Rawe Rudolf, Lennartz Christian

MPK: F23J 13/00, F23L 17/00

Značky: komínová, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná komínová hlava (210, 310, 410) s koncovou doskou (12), v ktorej sú vedľa seba usporiadané nahor otvorené vyústenia šachty (14) na odpadové plyny a LAS-šachty (16) a medzi nimi nahor otvorené vyústenie šachty (18) na čerstvý vzduch, pričom nad vyústením šachty (14) na odpadové plyny je vytvorené hrdlo (20) na odvádzanie odpadových plynov a nad vyústením LAS-šachty (16) je vytvorené LAS-odvádzajúce hrdlo (22), ktoré má v blízkosti...

Pridržiavacie zariadenie pre vedenia, napríklad komíny, prechádzajúce cez zastrešenia budov alebo priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7493

Dátum: 06.05.2008

Autori: Maas Siegbert, Elfert Thomas

MPK: E04F 17/00, F23J 13/00

Značky: zastrešenia, budov, prechádzajúce, komíny, například, priestorov, pridržiavacie, vedenia, zariadenie

Text:

...vynálezu spočíva vtom, že sa už zásadne nevyžadujú dvojice upevňovacích, respektive pridržných prvkov s upevňovacími puzdrami na rozličných miestach stačí už iba jeden druh upevňovacích, respektíve prldržných prvkov.Z hľadiska efektívnosti postupu montáže a stability po jej realizácii je osobitne výhodne na upevňovacie prvky použit ťahané neohýbané ploché profily s radom otvorov na každom konci,predovšetkým pozdĺž stredovej línie, aby bolo...

Zariadenie na spätné získavanie tepelnej energie a čistenie dymových plynov z vyhrievacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19434

Dátum: 04.03.2008

Autor: Werner Martin

MPK: B01D 53/34, B01D 53/78, F23J 15/04...

Značky: čistenie, zariadenie, získavanie, špatně, energie, zariadení, vyhrievacích, plynov, tepelnej, dymových

Text:

...tiež zneutralizačnej oblasti, pričom jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre výpary adruhá jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre dymové plyny, ktorých spodné výstupy ústia do čistiacej oblasti. Táto čistiaca oblasť je tvorená spodnou vaňou, ktorá je naplnená kvapalinou, pričom vtejto spodnej vani je usporiadaná najmenej jedna disková(0010) Neutralízačná oblasť pozostáva z oddelenia s neutralízačným priestorom, usporiadanéhonad...

Vnútorná rúra do komína

Načítavanie...

Číslo patentu: 285877

Dátum: 13.09.2007

Autori: Unteregger Florian, Pfeffer Gerhard, Popelyszyn Elmar

MPK: F23J 13/00

Značky: komína, rúra, vnútorná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vnútorná rúra (10) do komína, ktorej jeden koniec je vyhotovený ako hrdlo (12) s vnútorným priemerom prinajmenšom rovnakým ako vonkajší priemer vnútornej rúry (10) na jej voľnom konci. Aby sa vytvorilo hrdlo (12) podľa možnosti ako tenkostenné a aby sa pri montáži systému vnútorných rúr zabránilo poškodeniam koncov rúr pri nasadzovaní nasledujúcej vnútornej rúry (12), navrhuje sa, aby hrdlo (12) malo nadstavec (18) lievikovitého...

Viacfunkčný komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4825

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kešeľák Milan

MPK: F24D 17/00, F24D 15/00, F23J 13/00...

Značky: komínový, výmenník, tepla, viacfunkčný

Text:

...úžitkovej vody je, aby dymovody znášali tlak do 12 kg/cmz. Tento systém je vybavený obehovým čerpadlom a proti prehriatiu je zaistený termospínačom. Na zabránenie dechtovania komínového výmenníka tepla sa do systému namontuje termostat, ktorý zabezpečí, aby zostal stále teplý. Urniestni sa pred vodomer, čím je zabezpečený aj neustály prehľad o množstve pretečeného kvapalného média V systéme.Nevýhodou tohto riešenia je, že teplo zo...

Zariadenie na rozširovanie otvorov najmä komínových prieduchov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4820

Dátum: 02.08.2007

Autori: Michalisko Ján, Smolka Miroslav

MPK: E04H 12/00, F23J 3/00, F23J 13/00...

Značky: komínových, najmä, prieduchov, zariadenie, rozširovanie, otvorov

Text:

...pozostáva zo zdrojovej jednotky 15 a vodičov energie 13. Zdrojovou jednotkou 15 je Vysokotlakové olejové čerpadlo,ktoré pomocou vysokotlakových hadíc, t. j. vodičov energie 13, dodáva potrebnú tlakovú energiu pohonnej jednotke 11. Frézovacia hlavica 8 je vyrobená z oceľovej guľatiny s priemerom 90 mm, z ktorej je zhotovený valec o výške 160 mm, do ktorého sú na sústruhu vyhotovené štyri prstencové zápichy 1, hlboké 17 mm a široké 25 mm. V...

Statický zmiešavač, zahrnujúci najmenej pár lopatiek na vytvorenie prietokového vírenia v kanáli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9096

Dátum: 12.06.2007

Autori: Sulzer Worlitschek Sabine, Moser Felix, Schoeck Joachim

MPK: F15D 1/02, B01F 5/06, B01F 5/04...

Značky: kanáli, lopatiek, vytvorenie, zahrnujúci, vírenia, staticky, zmiešavač, prietokového, najmenej

Text:

...2 až 15 sa týkajú výhodných foriem uskutočnenia zmiešavača podľa vynálezu. 0012 V ďalšom je vynález objasnený na základe výkresov. zobrazujúObrázok 2 pár lopatiek zmiešavača v trochu zjednodušenom vyobrazeníObrázok 3 priehľadné zobrazenie páru Iopatiek podľa obrázka 2 a0013 Zmiešavač 1 podľa vynálezu, ako je zobrazený za pomoci obrázkov 1 až 4, zahrnuje najmenej jeden pár Iopatiek ako zmiešavaci prvok 2, s ktorým sa vkanáli 10 vprúdení 3...

Tehlový komínový plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4400

Dátum: 02.03.2006

Autori: Babjak Samuel, Tkáčik Stanislav

MPK: F23J 13/00

Značky: komínový, plášť, tehlový

Text:

...bloku so znázomením skladby komínového systému s použitím systému komínového plášťa a na obr. 3 je schematické znázomenie dierovanía a ryhy za účelom uľahčenia vyhotovenia otvorov V komínovom plášti.Riešenie je založené na myšlienke vytvorenia komínového plášťa ako systému zloženého z kompatíbilných prvkov t. j. tehlovej tvarovky, tepelnej izolácie a vystreďovacích prvkov. V prvej fáze počas hrubej stavby sa vyhotoví komínový plášť z...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sorrenti Rocco, Magaldi Mario

MPK: F23J 3/00, F23J 1/02, F23C 9/00...

Značky: redukcia, odoberanie, integrovaný, materiálů, hrubého, popola, nespáleného, premena, systém, popolček

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Blanc Dominique, Tabaries Franck, Costa Stephano, Siret Bernard

MPK: B01D 53/96, B01D 53/86, B01D 53/56...

Značky: použitie, denitrifikáciu, postupy, filtráciu, katalytickú, spalin, inštalácia, obsahujúca, integrované, modulárne, čistiaca, zariadenie

Text:

...° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú...

Komínový výmenník tepla na ohrev plynov a kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4069

Dátum: 04.02.2005

Autor: Michalík Peter

MPK: F23J 13/02, F24B 1/185

Značky: tepla, plynov, komínový, výmenník, kvapalín, ohrev

Text:

...technického riešeniaNa vonkajšiu stranu kominovej rúry l vyhotoveného z materiálu s vysokou tepelnou vodivosťou (napr. meď) je pripevnená kovová pásovina (tiež z medi) tak, aby vytvárala špirálu 2 ako je vyobrazené na obr. 1. Opláštenie 3 kovovým plechom, príp. elastickým materiálom a je uzavreté na obidvoch koncoch 4 tak, že sa ponechajú len otvory na obidvoch koncoch pre vstup 5 a výstup 6 ohrievaného plynu (napr. vzduchu). Pre...

Komínová vypúzdrovacia a limitne dilatujúca konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3886

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kramár Cyril

MPK: E04H 12/28, F23J 13/06

Značky: dilatujúca, konštrukcia, vypúzdrovacia, limitne, komínová

Text:

...kde nosné prvky vypúzdrovacích segmentov obsahujú vymedzovacie driekové Úchytky.Výhody komínovej vypúzdrovacej a limitne dilatujúcej konštrukcie podľa technického riešenia spočívajú vo vytvorení originálnej konštrukcie, ktorý sa dosiaľ na trhu nevyskytuje. Podstatnou výhodou sa javí fakt, že je možne samostatne riešiť nosnú funkciu komínovej vypúzdrovacej sústavy a samostatne jc možné riešit aj jej vypúzdrovaciu funkciu pri zabezpečení...

Spôsob a zariadenie na redukciu škodlivých zložiek produktov vznikajúcich pri spaľovaní tepelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3741

Dátum: 23.03.2004

Autori: Conti Alberto, Abate Valerio, Bianchi Maria Michela

MPK: B01D 53/74, F23J 15/08

Značky: spôsob, redukciu, zdrojom, vznikajúcich, škodlivých, tepelným, zariadenie, produktov, spalování, zložiek

Text:

...automobilov umožňuje, aby väčšina automobilov, ktoré sú v obehu a ktoré nemajú takéto zariadenia zavedené, sa nahradili novými s nízkou emisiou. Naopak situácia u obytných budov je iná, priemerný vek obytných budov je príliš dlhý V porovnaní s automobilmi, takže nie je možné si predstaviť, dokonca ani v prípade nariadenia podobného tomu z oblasti automobilizmu, rýchlu náhradu existujúcich zariadení s novým nízko-emisným. profilom. V takom...

Vysokoteplotná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1746

Dátum: 18.11.2003

Autor: Ineichen Robert

MPK: F23G 5/08, F23J 1/02, F23G 5/20...

Značky: vysokoteplotná

Text:

...vypúšťacieho otvoru. Môže byť dokonca použitý veľký početpozdĺžnych elektród, ktoré sú usporiadané vnútri termicky a chemicky odolnéhovýmurovkového materiálu. Výmurovka dna pece musí byť ďalej predovšetkým termicky a0009 Vypúšťací otvor naplnený výplňovou zmesou má rozličné výhody. Tak môže byť pec s otočnou nistejou, lebo dno pece a tým výmurovka dna pece sa dá úplne pokryť, poháňaná pomeme nízkou rýchlosťou otáčania. Pokrytím výmurovky...

Chladič plynu na koksárenský plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 896

Dátum: 02.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: C10K 1/00, C10B 43/00, F23J 15/06...

Značky: koksárenský, chladič, plynů

Text:

...kanála, takže koksárenský plyn tento teplozmenný zväzok preteká V rovnomernom prúde alebo protiprúde voči kvapalinovémufilmu odtekajúcemu po teplozmenných plochách.Alternatívne môže byť teplozmenný sväzok usporiadaný vo vodorovnej časti plynového kanála, takže koksárenský plyn preteká týmto teplozmenným zväzkom V priečnom prúde voči kvapalinovémufilmu stekajúcemu po teplozmenných plochách.Prídavne je teplozmenný zväzok ako výmenná jednotka...

Chladiaci dopravník na horúci sypký pevný materiál a spôsob dopravy a chladenie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283449

Dátum: 30.06.2003

Autori: Magaldi Mario, Carrea Alberto

MPK: F23J 1/02, B65G 53/44, F23L 15/00...

Značky: materiálů, spôsob, dopravy, horúci, dopravník, chladiaci, materiál, chladenie, sypký, pevný, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci dopravník (10) na horúci sypký pevný materiál (18) obsahuje jeden alebo viac vyprázdňovacích kanálov (20) na gravitačné vyprázdňovanie materiálu (18) a utesnený kovový kontajner (16), pripojený na spodný koniec vyprázdňovacieho kanálu (20). V kontajneri (16) je umiestnený poháňaný dopravníkový pás (14) na ukladanie vrstvy materiálu (18) z dolného konca vyprázdňovacieho kanálu (20). Vzdialenosť (32) medzi spodným koncom...

Spôsob a zariadenie na spracovanie biogénnych zvyškov, najmä kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 763

Dátum: 09.05.2003

Autori: Ramharter Peter Michael, Bayer Harald

MPK: F23G 5/02, C02F 11/18, C02F 11/12...

Značky: kalov, zvyškov, spracovanie, zariadenie, biogénnych, najmä, spôsob

Text:

...sekundárnom kroku medziuskladnenia sa materiál vyrovnáva, aby sa napríklad zabránilo dopravnotechnickým problemom pri transporte materiálu z primárneho uskladnenia do vyrovnávacieho uskladnenia. Pri tom vznikajú materiálové rezervy, ktoré zabezpečia kontinuálny priebeh spôsobu aj pri výpadku dodavky materiálu počas dlhšieho obdobia. Vo viacerých krokoch prebiehajúca tepelná úprava umožňuje individuálne vyladenie spôsobu na rozličné obsahy...

Zariadenie na odvádzanie a chladenie sypkého materiálu s využitím dopravníkového pása, vybaveného dierovanými a okrídlenými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3604

Dátum: 19.02.2003

Autor: Magaldi Mario

MPK: F23J 1/02

Značky: využitím, dopravníkového, odvádzanie, chladenie, doskami, okrídlenými, vybaveného, sypkého, zariadenie, materiálů, dierovanými, pása

Text:

...sypkéhomateriálu pre kotle s fluidným lôžkom podľa tohtoobr. 2 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom,vybaveným štrbinami na umožnenie priechodu chladiaceho vzduchu do vrstvy dopravovanêhoobr. 3 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom, ktorého dosky sú vybavené čapmi na zvýšenie účinnostiobr. 4 znázorňuje schematický pohľad na úsek dosiek poháňacích...

Zariadenie na spracovanie odpadu pyrolýzou a na výrobu energie pomocou tohto spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8827

Dátum: 12.09.2002

Autori: Goggi Francesco, Goggi Lorenzo

MPK: F23G 5/02, F23G 5/50, F23G 5/00...

Značky: pomocou, energie, pyrolýzou, tohto, spracovanie, zariadenie, odpadů, výrobu, spracovania

Text:

...uvedeného typu, ktoré nemá praktickyTieto a ďalšie ciele sa dosahujú zariadením podľa pripojených zodpovedajúcichĎalším cieľom je poskytnúť spôsob spracovania odpadu pomocou zariadenia podľa vynálezu, pričom tento spôsob ma vysokú účinnost a prijateľné realizačnéTento cieľ sa dosahuje spôsobom podľa pripojených zodpovedajúcich nárokov.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude zrejmejší z pripojených výkresov, ktoré sú...

Zariadenie na pyrolýzu odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18345

Dátum: 31.07.2002

Autor: Dye Kenneth

MPK: F23G 5/027, F23G 5/10, F23J 1/04...

Značky: pyrolýzu, odpadového, materiálů, zariadenie

Text:

...je výhodné v tom,.M 2 je potrebné menej energie na ohrev pyrolytickej komory, ako vo vyššie uvedenom známom zariadení. To je preto, že v zariadení pwdln predloženého vynálezu sa všetko teplo vytvorené oloktriokymi ohrievacimi prostriedkami môže vytvoriť a presne.it tam, kdo je to v pyroiytiekej komore požadované. Vypustnyknmin nie je potrebny a preto je zariadenie Šetrnejšie kwivwlnómu prostrediu ako vyššie uvedené známe zariadenia, ľĺHA...

Zariadenie na balkónové grilovanie potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3154

Dátum: 05.03.2002

Autor: Tomaško Ľubomír

MPK: A47J 37/06, F23J 11/00

Značky: zariadenie, grilovanie, balkónové, potravin

Text:

...obr.1, je tvorené balkónovým grilom 1, ktorý je pevne pripevnený na stenu g. Balkónový gril 1, podľa obr. 2, je zložený z palivovej komory Jg, grilovej steny g a zbernej dymovej komory 11. Na palivovej komore 16 je uložený grilovaci rošt 1 Na grilovej stene g je otočneuložená grilovacia ihla 13 s pohonom 14. Zberná dymová komora 11 je prepojenés výstupným dymovodom g. Výstupný dymovod 2, podľa obr. 1, je prepojený so zberným dymovodom...

Otvárací/uzatvárací mechanizmus dymovej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2763

Dátum: 18.01.2001

Autor: Czarnota Zbigniew

MPK: F23J 11/00, F24F 13/08

Značky: klapky, dymovej, mechanizmus

Text:

...Rameno je opatrené zarážacím kolíkom, spojeným výkyvne sťahadlom, pričom k druhému koncu ťahadla je pripevnená pružina.- Cieľom tohto technického riešenia je zjednodušenie konštrukcie uzatváracejTento cieľ sa dosiahne otváracírn/uzatváracim mechanizmom dymovej klapky,vybaveným servopohonom spájajúcim cez výkyvný čap uzatvárací panel s rámom v strešnom otvore, združeným s touto klapkou, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata...

Dymová klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2758

Dátum: 18.01.2001

Autori: Czarnota Zbigniew, Aulnay Sous Bois, Rothgangl Erhard

MPK: F23J 11/00, F24F 13/08

Značky: klapka, dymová

Text:

...vráme, pričomkoniec jeho piestnice je výkyvne upevnený na stredný segment vahadla.Podstata technického riešenia Dymová klapka podľa úžitkového vzoru pozostáva tak isto zpohyblivého krídla umiestneného jednou svojou stranou voči pevnému rámu, zkolísky spojenej sràmom, z pohonovej jednotky kĺbovo upevnenej v kolíske, z dvoch pák výkyvne spojených a z pružiny.Podstata technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru spočíva V tom, že...

Čistiace dvierka do komína

Načítavanie...

Číslo patentu: 279582

Dátum: 11.01.1999

Autor: Ziegler Paul

MPK: F23J 13/08

Značky: komína, čistiace, dvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace dvierka (6) majú dverový rám (1), komínovú dverovú dosku (7) a s ňou v podstate rovnobežnú vonkajšiu dverovú dosku (8). Komínová dverová doska (7) a vonkajšia dverová doska (8) sú navzájom pevne spojené prostredníctvom dištančných vložiek (9) prídržných skrutiek (10) a sú výkyvné okolo pre obe dverové dosky (7, 8) dverového závesného čapu (5), ktorý je upravený v oblasti roviny vonkajšej dverovej dosky (8). Komínová dverová doska (7)...

Kovový rúrkový prvok sopúchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281381

Dátum: 04.02.1998

Autor: Zamboni Elio

MPK: F16L 27/08, F16L 47/04, F23J 13/04...

Značky: rúrkový, sopúchov, prvok, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový rúrkový prvok (10) sopúchov zahrnuje valcové rúrkové teleso s vopred daným priemerom. Rúrkový prvok je na svojom konci vybavený časťou (11), ktorá má o niečo väčší priemer, ako je prvý priemer. Okraj tejto časti (11) je ohnutý dovnútra a je vybavený množstvom radiálnych výrezov (12), ktoré umožňujú ohnutie tohto okraja. Každá klapka (13) nachádzajúca sa medzi dvoma radiálnymi výrezmi (12) je jednak ohnutá kolmo na pozdĺžnu os rúrky (10)...