F23H

Protiprúdový teplovýmenný stupeň roštového chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284605

Dátum: 22.06.2005

Autori: Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Pumprla Alois, Pospíšil Jaroslav, Macůrek Ivan, Krejčí Petr

MPK: F23H 11/00

Značky: protiprúdový, teplovýmenný, roštového, chladiča, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je výhodnejšou konštrukciou protiprúdového teplovýmenného stupňa roštového chladiča, napríklad chladiča na chladenie cementárenského slinku vzduchom po jeho výpale v rotačnej peci. Vstupná časť dolného roštu (2) je doplnená aspoň jednou sústavou prídavných roštníc (23), ktoré sú prepojené s nezávislým prívodom (230) chladiaceho plynu. Prídavné roštnice (23) sú výhodne uložené na ráme (220) pohyblivých roštníc (22). Vo výhodnom...

Rošt do drevoplynových teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3794

Dátum: 06.04.2004

Autor: Mazan Stanislav

MPK: F23H 1/00

Značky: kotlov, teplovodných, drevoplynových, rošt

Text:

...rýchle prepnutie na rozkúrenie po zakúrení, čo opät šetrí palivo.chráni spaľovaciu dýzu pred mechanickým poškodením a tým viacnásobne predlžuje jej životnosť, ° odstraňuje problémy s rozkúrenim v ranných ho dinách pri nepretržitej prevádzke.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je lepšie objasnené pomocou výkresov.Obr. l znázorňuje spôsob horenía bez roštu, kde plyny smerujú do jedneho bodu (dýzy).Spôsob horenía s roštom znázorňuje...

Rošt do drevoplynových teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3793

Dátum: 06.04.2004

Autor: Mazan Stanislav

MPK: F23H 1/00

Značky: drevoplynových, kotlov, teplovodných, rošt

Text:

...šetrí palivo.- umožňuje vo väčšej miere spaľovať drobné palivo ako sú piliny, stružlíny, smeti a iný drobný horľavý odpad, stabilný a kvalitný plameň v spaľovacej dýze šetri palivo, pretože horľave plyny zbytočne neunikajú,čas a palivo - použitím tenkých a krátkych triesok je totiž zakurovanie istejšie,- umožňuje rýchle prepnutie na rozkúrenie po zakúrení, čo opäť šetrí palivo, ° chráni spaľovaciu dýzu pred mechanickým poškodením a tým...

Roštové ohnisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4060

Dátum: 12.07.2002

Autori: Weber Peter, Familler Werner, Martin Johannes

MPK: F23H 7/00, F23H 17/00

Značky: ohnisko, roštové

Text:

...spojený aspoň jeden roštový stupeň, ktorý sa má pohybovať. Využitie ojnice medzi saňami vedenými na dráhach a piestnicou hnacieho valca má tú výhodu, že obzvlášť jemne obrobený povrch piestnice vždy zostáva v ochrannej skrini, takže nenastáva riziko poškodenia tesnenia pracovného valca narušenim piestnice. Poškodenia tesnenia na skrini, ktoré môžu vzniknúť sedimentmi na ojnici, nemajú potom rezacie účinky, aké sa môžu objaviť pri poškodení...

Keramický rošt na spaľovanie dreveného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 283

Dátum: 06.10.1993

Autori: Škulec Jaromír, Gašparík Rudolf, Kleman Viliam

MPK: F23H 13/08

Značky: keramický, spaľovanie, rošt, dřevěného, odpadů

Text:

...minerálnym tesnením. Pretlakový vzduch na spodnej časti rámu pod keramickými diskami sa tlačí cez disky do ohnišťa, pričom tento prívod vzduchu je do takej miery rovnomerný, že zabraňuje miestnemu zvíreniu drobných častíc paliva a ich prepadávaniu pod rošt. V priestore ohnišťa sa tak vytvára rovnomerná vznosná vrstva vzduchu a vznikajú tak ideálne podmienky pre spaľovanie zmiešaných druhov paliva. Hrúb ka tejto vznosnej vrstvy sa dá podľa...

Vynálezy kategórie «F23H» v ZSSR.

Valcový rošt kúreniska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278231

Dátum: 15.10.1991

Autori: Le Lan Andre, De Freitas Jose

MPK: F23H 11/12, F23G 5/05, F23H 9/12...

Značky: válcový, kúreniska, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Valcový rošt pozostáva z valcov (1), tandemovo usporiadaných, otočne uložených okolo svojich vodorovných, rovnobežných osí (2). Každý valec (1) obsahuje valcový skelet s dvoma bočnicami (3), spojenými pozdĺžnikmi (4), ktoré sú usporiadané po dvojiciach a sú rozmiestnené v pravidelných rozstupoch po obvode valca (1). Ďalej obsahuje obloženie tvorené súbormi (G) kruhových prstencov, vzájomne axiálne usporiadaných od jednej bočnice (3) k druhej, v...

Spaľovací kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: 278178

Dátum: 15.09.1991

Autor: Dethier Louis

MPK: F23H 11/12, F23H 11/00, F23H 11/22...

Značky: kotol, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Na privádzacie dno (6) nadväzuje v rovnakej výške začiatok roštu (9), ktorý pozostáva zo stupňovito usporiadaných pevných dosiek (10) a medzi nimi usporiadaných pohyblivých dosiek (11). Prostredníctvom vratného pohybu, ktorý je zaisťovaný pohonom (8), je posúvané palivo po rošte (9) šikmo dole. Pevné dosky (10) sú upevnené na spoločnom prvom držiaku (20) a pohyblivé dosky (11) sú upevnené na spoločnom druhom držiaku (20, 29), pričom upevnenie...

Roštová topeniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260052

Dátum: 15.11.1988

Autor: Mandík Václav

MPK: F23B 1/24, F23H 9/02

Značky: topeniště, roštová

Text:

...částí l, která navazuje svým šikmým sklonem na výkyvnou část g roštu, otočnou kolem vodorovné osy a pod výkyvnou části roštu je umístěn prohrabovák lg.výkyvná části roštu je tvořeno tělesem, které má tvar části dutého válce a je na svých čelech upevněno na nosných prvcích 1, uložených kyvně pomocí nosných čepů 3 na plášti topeniště, přičemž alespoň jeden z nosných čepů Q je spojen s ovládaoím ramenem á, zatímco prohrabovák gg je vytvořen ze...

Rošt fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258578

Dátum: 16.08.1988

Autori: Císař Pavel, Hejduk Josef

MPK: F23H 1/06, F23H 13/02, F23C 11/02...

Značky: rošt, fluidního, ohniště

Text:

...Konečněh 1 avně ve srovnání s chlazeným roštem je rošt podle vynálezu vhodný k montáži do vyklápěcího ústrojí roštu, které dovoluje rychlý zásah a vyprázdnění ohniště při jeho eventuálním zaškvârovánig tim, že neni třeba odpojovat přivody chladicího média.Dále budou podrobnějí popsána provedení roštu fluidního ohniště podle vynálezu na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorys roštu fluidního ohniště, jehož kosočtvercové roštuvé desky...

Pohyblivý rošt do kotlů na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256519

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrubý Jiří, Pacherník Pavel, Gajdošík Jiří, Raiser Jaroslav, Brtník Rudolf

MPK: F23H 15/00

Značky: tuhá, rošt, pohyblivý, paliva, kotlů

Text:

...způsobem,t.J. ovládaním pákovým mechanismem a nikoliv živelně, takže ěkvár ru a hrubou popelovinu lze z kotle odstraňovat v nutněm množství po dávkách a nedochází tak k rázovému borcení vrstvy ěkváry v horní části ohniště a k propadáväní dosud nespáleného paliva do-popelníku. To přináší zvýšenou hospodárnost provozu kotle. Kromětoho pohýälivý rošt podle vynálezu umožňuje rovnoměrné odatraňo~ vůní ěkvárujíoí popeloviny po celé ploše ohniětě a...

Karbonizační buben pro topeniště na spalování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246737

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holda Josef

MPK: F23H 9/02

Značky: prachu, karbonizační, buben, uhelného, spalování, topeniště

Text:

...zpevnění konstrukce bubnu lzedovnltř mezi čela vložit kruhové výztuhy.Hlavní výhoda konstrukčního provedení karbonizačního bubnu podle vynálezu spočívá v jednoduchosti výroby, kterou lze realizovat jak formou svařované konstrukce,tak i odléváním z několika dílů. využitím karbonizačního bubnu v topeništi na spalování uhelného prachu se vytvářejí předpoklady pro účinné spalování méněhodnotnêho prachového uhlí s vysokou účinností, a to již od...

Topné zařízení pro spalování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253557

Dátum: 12.11.1987

Autor: Biró Ernö

MPK: F24B 13/02, F23H 9/02

Značky: topné, spalování, zařízení, kusového, paliva

Text:

...pro přívod vzduchu a obr. 4 řez v rovině B-B na obr 3.Na znázorněném provedení topného zařízení má konstrukce roštu tvar vodorovného válce,umístěného V prostoru obklopeném bočními stěnami g. Konstrukce roštu sestává z trubkových prvků A uspořádaných ve směru tvořící přímky z desek Ž bubnu, tvořících čela konstrukce roštu, z prstenců lg a z hřídele Q. Hřídel É je připojen k hnacímu mechanismu pro pohánění roštu (není znázorněn). Obvykle se...

Zařízení k provzdušnění vrstvy paliva na pohyblivém roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252348

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wanča Václav

MPK: F23H 15/00

Značky: provzdušnění, vrstvy, pohyblivém, paliva, roštů, zařízení

Text:

...byl uváděny problém řešen použitím prohrabávacích tyčí různých konstrukcí, které se dále vylepšovaly.Pro kotle s nižší kapacitou by však tato zařízení zvyšovala náklady na výrobu a pro«pod rošt umistovány páky, kloubovš upevnené na hřídelí, která vyjížděly střídevě do mezer v roštu. Tento způsob je pro pohyblivé rošty obtížny k použití, vlivem nutnosti sladění pohybu vyjíždšjících prohrabávacíoh pak a pohybu roštu. V těchto případech...

Pohyblivý rošt kotla na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 238865

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kostura Michal, Cichý Ján, Gramata Jozef, Lapišák Ivan

MPK: F23H 13/00

Značky: rošt, paliva, tuhé, pohyblivý, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý rošt je určený pre kotly, u ktorých tuhé palivá sú spaľované vo vrstvách. Pohyblivý rošt je vytvorený pevným nosičom s pevnými roštnicami, nad ktorými je umiestnený pohyblivý nosič s výkyvnými roštnicami. Pevné roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami, aj výkyvne roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami. Medzery slúžia k odstraňovaniu škváry a v(čších kusov nehorľavín z odhoreného paliva.

Prohrabávací rošt s protisměrným pohybem pohyblivých roštnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250468

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stloukal Mojmír, Smýkal Vojtěch

MPK: F23H 9/08

Značky: pohyblivých, prohrabávací, protisměrným, roštnic, pohybem, rošt

Text:

...pohybujících se vzájemné protisměrně. Vyžaduje malou stavební výšku a lze jej použít i pro velmi malé šířky roštové plochy. je zvýšena provozní spolehlivost a životno-st roštu a jeho výroba a montáž je jednodušší. e umožněno hospodárně spalovat uhlí s malou výhřevností a se sklonem ke spéikání.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání roštu v podélném smeru,...

Vynášaco-dohorievací rošt parných a teplovodných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249901

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zlámala Vladimír

MPK: F23H 11/00

Značky: teplovodných, parných, vynášaco-dohorievací, rošt, kotlov

Text:

...proti pádu velmi tvrdých a ťažkých kusov škváry, V možnosti urobiť na rošte a ďalších častiach odškvárovacieho zariadenia rôzne opravy na všetkých častiach mimo dosahu i za prevádzky kotla,čo znižuje počet odstávok kotla, v jednoduchšej a lacnejšej výrobe, montáži a údržbe. Oproti zariadeniam, ktoré používajú na dopravu škváry kombináciou rôznych výsypiek, vynášačov a drvičov má zariadenie podla vynálezu výhodu V lepšom využiti tepla...

Nízkoodporový bezprepadový rošt pre zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 238907

Dátum: 16.03.1987

Autori: Strapek Milan, Beňa Ján, Bocko Jozef

MPK: F23H 13/00

Značky: rošt, bezprepadový, zariadenia, nízkoodporový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie chemických zariadení. Rieši konštrukciu nízkoodporového bezprepadového roštu pre zariadenia s fluidizovanou postupujúcou a nehybnou vrstvou častíc tuhého materiálu. Podstatou nízkoodporového bezprepadového roštu je, že pozostáva z platne s rovnomerne rozmiestnenými otvormi, cez ktoré je prevlečené vlákno tak, že každým otvorom prechádza aspoň jedno vlákno, pričom hrúbka vlákna je 0,1 až 0,5 - násobok priemeru...

Bezpropadový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 249456

Dátum: 12.03.1987

Autori: Smýkal Vojtěch, Tesař Petr, Hudec Zdeněk

MPK: F23H 1/02

Značky: rošt, bezpropadový

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že mezi difuzorem a lomeným vzduohovým kanálem je vytvořena dýza.Vyšší účinek výnálezu spočívá v tom, že takto provedený vzduchový kanál umožňuje proudêní vzduchu s mínímélním odporom. Lze dále jednoduše docílit vytvoření stejné šířky vzduchového kanálu po celé délce roštnice v jeho nejužším místě. Tím je zaručene atejnoměrné rozdělení vzduchu v určené části roštové plochy a dobré chlazení celého povrchu...

Roštová soustava pro spotřebiče na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 247961

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žďárský Josef, Studnička Antonín, Masopust Zdeněk, Minarčík Antonín

MPK: F23H 9/08

Značky: tuhá, roštová, soustava, paliva, spotřebiče

Text:

...roltovteouetavy vytvoří obddlníkový otvor pro vytalení nepropadlych zbytků. Uvedením přední evielć části do původní polohy e vyeunutím zadrłovače paliva dojde k opnovení provozu, takže je umołnčn dlounodobý staložárný provoz.Vynálezje blíže vyevetlen na příkladech provedení, ktere jeou znezornčny naNa obr. l je evislý řez epotřebičem na tuha paliva. Obr. 2 znázorňuje protilehly sviely řez se zlomenouľpřadní částí a zaaunutłlzadtrłovačem...

Uspořádání pracovních ploch zapalovacích roštnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247500

Dátum: 15.01.1987

Autor: Smýkal Vojtěch

MPK: F23H 11/12

Značky: ploch, roštnic, pracovních, zapalovacích, uspořádání

Text:

...rošty, jejichž rcštnice jsou doplněny vložkami. U těchto vložek není řešeno odstranění popela z prostoru, kde je uhlí zadrženo až do vyhoření.Shora uvedené nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je uspořádání zapalovacích roštnic pro urychlení zápalu uhlí na kaskádovém roštu a jeho podstata spočívá v tom, že pracovní plochy pevné roštnice svírají ostrý úhel alfa 40 až 60 ° a pohyblivé roštnice uložená za touto...

Rošt na spaľovanie menejhodnotného prachového uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 231511

Dátum: 15.12.1986

Autori: Guba Gabriel, Kováč Ján

MPK: F23H 7/12

Značky: spaľovanie, prachového, rošt, menejhodnotného, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru parných kotlov. Rieši rošt na spaľovanie menejhodnotné ho prachového uhlia s vyšším obsahom popola a vyšším podielom zŕn do 2 mm. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z otočne uložených viacbokých komolých ihlanov usporiadaných pozdĺž naklonenej roviny tak, že nepárne komolé ihlany majú steny sklonené smerom k osi roštu zľava, párne komolé ihlany majú steny so sklonom opačným, pričom pod komolými ihlami sú uložené rúry,...

Výkyvný košíkový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232474

Dátum: 15.06.1986

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F23H 13/02

Značky: výkyvný, košíkový, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provedení roštu k použití zejména v generátorovém topeništi s přihlédnutím ke snadné výrobě a účelné pohyblivosti roštu v topeništi. Výkyvný košíkový rošt sestává v podstatě alespoň z jedné vnitřní roštové plochy a dvou vnějších roštových ploch, vzájemně kloubově spojených tak, že tvoří tříprvkový řetěz.

Válečkové uložení řetězových roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231936

Dátum: 15.06.1986

Autor: Larisch Vilém

MPK: F23H 11/18

Značky: řetězových, válečkové, uložení, roštů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru roštů spalovacích zařízení. Vynález řeší způsob po souvání roštů spalovacích zařízení. Horní část nekonečných řetězových roštů u spalovacích zařízení se posouvá po válečkových drahách, které svým konstrukčním uspořádáním, tj. utěsněnými válečky a dutou nosnou částí s přesně uspořádanými otvory, zajišťuje malé opotřebení a tím dlouhou životnost rošt. zařízení. Využití vynálezu je široká. Uplatňuje se zejména u spalovacích...

Zařízení pro spalování méněhodnotných tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 228964

Dátum: 01.02.1986

Autor: Oulický Vladimír

MPK: F23H 11/22

Značky: spalování, zařízení, palív, méněhodnotných, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spalování méněhodnotných tuhých paliv sestávající z pásového roštu, násypné šachty a vrstevníku, vyznačující se tím, že nad rovinou pásového roštu (1) je v palivové vrstvě (3) za vrstevníkem (4) umístěna hrabice kruhového průřezu tvořená čelní části (6), bočními částmi (8) a částmi tvořícími vyústění (11), vystupujícími z kotle a připojenými k chladicímu vodnímu okruhu (15), přičemž na čelní části (6) hrabice ve směru proti pohybu...