F23D 1/00

Horák na tuhé palivo a spôsob spaľovania horákom na tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 287642

Dátum: 07.04.2011

Autori: Takahashi Yoshitaka, Shimogori Miki, Sakai Kazuhito, Morita Shigeki, Tsumura Toshikazu, Kiyama Kenji, Okazaki Hirofumi, Kuramashi Kouji, Kobayashi Hironobu, Kikuchi Hitoshi, Taniguchi Masayuki

MPK: F23K 3/02, F23D 1/00

Značky: palivo, horák, spaľovania, tuhé, spôsob, horákom

Zhrnutie / Anotácia:

Horák (42) na tuhé palivo obsahuje palivovú dýzu (11) na vstrekovanie palivovej zmesi obsahujúcej tuhé palivo a nosný plyn, ďalej kondenzátor (33) pozostávajúci z časti, ktorá má postupne vzrastajúci priečny prierez, a časti, ktorá má postupne sa zmenšujúci priečny prierez v smere od ústia horáka (42) k jeho zadnej časti. Ďalej obsahuje člen (32) na zúženie priechodu pre prechodné zúženie priečneho prierezu palivovej dýzy (11) v smere od ústia...

Horák s tangenciálnou špirálovou vstupnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19688

Dátum: 04.02.2011

Autori: Niesbach Jürgen, Weirich Tanja, Leisse Alfons, Lasthaus Dieter

MPK: F23D 1/00, F23C 7/00

Značky: horák, spirálovou, vstupnou, tangenciálnou, komorou

Text:

...k jadrovej rúrke privádzané fluidum, nasýtené palivom, a ktoré je potomdopravované dopravným kanálom, vedenýrn špirálovito alebo v tvare špirály okolo jadrovejrúrky, je dosiahnuté rovnomemé rozdelenie privádzaného paliva vo vzťahu k obvodu jadrovej rúrky. Je to spôsobené tým, že sa dopravný kanál v priebehu jeho špirálovitého rozprestretia vďaka zmenšeniu jeho rozsiahlosti ako v radiálnom, tak tiež V axiálnom smere zmenšuje. Tým sa zväčšuje...

Horák na práškové tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13260

Dátum: 23.10.2007

Autori: Milcetich Francis Anthony, D'agostini Mark Daniel

MPK: F23C 6/04, F23D 1/00, F23L 7/00...

Značky: palivo, tuhé, horák, práškové

Text:

...Tretím prvkom je druhé vedenie okysličovadla, ktoré má tretiu pozdĺžnu os v podstate paralelnú s druhou pozdĺžnou osou, druhý vstup okysličovadla a druhý výstup okysličovadla vzdialený od druhého vstupu okysličovadla. Druhé vedenie okysličovadla obkolesuje vedenie tuhého paliva, a tým vytvára druhé medzikružie medzi vedením tuhého paliva a druhým vedením okysličovadla. Druhé medzikružie je prispôsobené na prenos druhého prúdu okysličovadla...

Uzatváracie zariadenie na horákoch na práškové uhlie kúreniska na práškové uhlie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4381

Dátum: 24.05.2003

Autori: Leisse Alfons, Gräwe Heinz

MPK: F23C 7/00, F23K 3/00, F23D 1/00...

Značky: uhlie, kúreniska, horákoch, zariadenie, uzatváracie, práškové

Text:

...zariadenie na kúrenie práškovým uhlím, obr. 2 horák na práškové uhlie zariadenie na kúrenie práškovýmuhlím podľa obr. 1, obr. 3 až obr. 5 uzatváracie zariadenie pre horák na práškové0009 Znázornené zariadenie na kúrenie práškovým uhlím pozostává z dvakrát troch horákov l, g na práškové uhlie, ktoré sú zapojené paralelne a cez dve zásobovania Q, 3 palivom zásobované práškovým uhlím. Podľa daných požiadaviek na zariadenie na kúrenie...

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3157

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lukačevič Juraj, Dědek Milan, Lojkásek Jaromír, Lasák Vladimír

MPK: H05H 1/26, F23D 1/00

Značky: plazmový, horák

Text:

...zvýšenie životnosti a stability účinkov plazmového horáka sa javí účelné, že materiálom elektród sú zliatiny, ktoré sú podľa technického riešenia zušľachtená, napríklad sú podrobené procesu tvámenia, ako lisovanie, čím dochádza ku zhutneniu materiálu, zjemneniu jeho kryštalickej štruktúry a zvýšeniu tepelnej i elektrickej vodivosti. Tieto zmeny majú výrazný vplyv na životnosť elektród a celého plazmového horáka.Riadiaca jednotka umohluje...

Práškový horák s plazmovým horákom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3156

Dátum: 05.03.2002

Autori: Dědek Milan, Lojkásek Jaromír, Lukačevič Juraj, Lasák Vladimír

MPK: H05H 1/26, F23D 1/00

Značky: plazmovým, práškový, horákom, horák

Text:

...strany k pripájacej prírube, a v ktorom jesúoso s anódou umiestnená katóda vo forme hrubostennej trubice, medzi ktorej vonkajším povrchom a vnútomými stenami obvodového plášťa ochrarmého puzdra je vytvorený chladiaci priestor s prívodmi chladiaceho média prostredníctvom dutých priechodiek, ktoré prestupujú utesnene obvodovým plášťom ochranného puzdra a sú vo vnútri uchytené v telese katódy ako časť elektrovodnej dráhy k prívodu...

Spaľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282294

Dátum: 19.11.2001

Autori: Hodozuka Kunio, Kuramashi Kouji, Baba Akira, Morita Shigeki, Ishii Keiji, Kobayashi Hironobu, Jimbo Tadashi, Nakashita Shigeto

MPK: F23D 17/00, F23D 1/00

Značky: spaľovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacie zariadenie obsahuje zmiešavaciu prívodnú rúrku (1) obrátenú do kúreniska (2) na prívod zmesi práškového paliva a plynu s obsahom kyslíka do kúreniska (2), kde na vonkajšom obvode zmiešavacej prívodnej rúrky (1) smerom ku kúrenisku (2) je usporiadaný prstenec (3) na udržiavanie plameňa a radiálne zvonka okolo zmiešavacej prívodnej rúrky (1) je usporiadaný prvý prívodný kanálik (4) na privádzanie plynu s obsahom kyslíka do kúreniska...

Horák na hnedé uhlie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281846

Dátum: 18.06.2001

Autori: Gräwe Heinz, Leisse Alfons

MPK: F23D 1/00, F23D 1/04

Značky: horák, uhlie, hnědé

Zhrnutie / Anotácia:

Horák na spaľovanie hnedouhoľného prachu je usporiadaný v stene kúreniska a je spojený prachovým potrubím (7) s mlynom. Horák (3) má kruhový prierez a na jeho vstupnom konci je usporiadané vytesňovacie teleso (9) a vyvíjač špirálového pohybu (8). V ústí horáka (3) je usporiadaný stabilizačný krúžok (10), ktorý je opatrený dovnútra vyčnievajúcimi, v bočnom odstupe od seba usporiadanými segmentmi (11.1, 11.2). Horák (3) je obklopený prstencovým...

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Radionov Boris, Gudymov Ernest, Berger Friedrich, Fleischer Klaus, Semenov Vladimied, Reuther Christian, Mangler Rolf, Schingnitz Manfred, Fedotov Vasilij, Göhler Peter

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, práškový

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Recirkulační práškový uhelný zapalovací a stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 266003

Dátum: 14.11.1989

Autor: Straka Jindřich

MPK: F23D 1/00

Značky: zapalovací, horák, stabilizační, recirkulační, uhelný, práškový

Text:

...spalín zajiščující stabilizaci hoření vlastního hořáku. Další výhodou navrženeho zařízení je regulace teploty vstupní částí recirkulačního potrubí usměrněným proudem přídavného spalovacího vzduchu, čímž se zamezí natavování uhelného prášku V recirkulačním potrubí.Příklad provedení recirkulačního práškového uhelného zapalovacího a stabilizačního hořáku podle vynálézu je znázorněn na přípojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn řez...

Zapalovací a stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256430

Dátum: 15.04.1988

Autori: Deyl Otakar, Kuba Vladimír

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, stabilizační, zapalovací

Text:

...krátkém nahřátí zajístí zapálení směsi přímo před výstupem z hořáku do relatív250430 ně studené komory a takto vzniklý plamen zase zpětně nahřivá tento iniciační člen. Tím zajišťuje zapalovací a stabilizační účinek využitím.uhelného prášku, odebraného z provozovaného mlecího okruhu zapalovaného případně stabilizovaného kotle nebo kotle sousedního pomocí vysoké intenzity epalovacího procesu docílené inicíačním členem, například...

Zapalovací a stabilizační práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256022

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macháček Metoděj, Šebela Zdeněk, Deyl Otakar, Koller Aleš

MPK: F23D 1/00

Značky: zapalovací, práškový, horák, stabilizační

Text:

...závady odstraňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje zspalovací a stabilizeční práškový hořák podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na v komoře hořáku umístěný inicieční člen jsou připojeny prívody elektrického proudu. Iniciační člen může být tvořen plochým tělesem nebokeramickou uflí.Zapalovací a stebilizační práškový hořák podle vynálezu,vybavený V prostoru optimální íniciace primární směsi hmotou vyhřívanou elektrickým proudem na...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci kotlů uhelným práškem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256006

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pajerek Zdeněk, Vincent Jaroslav, Deyl Otakar, Šebela Zdeněk, Kuba Vladimír, Macháček Metoděj

MPK: F23D 1/00

Značky: zapalování, práškem, uhelným, kotlů, stabilizaci, zařízení

Text:

...práškem podle vynálezu eestává z nejméně jednoho, ale nejlépe ze tříspalovacích zàřízení l, g a 2 s výkonovými hořáky gg, ll a lg, připojených práškovými potrubími 1, § a g do mlýnů 1, Ž, §. Práš ková potrubí 1, § a g jsou přes oddělovací uzávery Ži, Ape zá potrubími lg, lg a lg a spalovacími zařízení l, g a Q jsou prostřednictvím brýdových hořáků gg, gg a gl e brýdovými potrubími lg, gg a gł s ventilátory gg, gg a gł spojene s...

Hořák pro spalování práškového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 255630

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F23D 21/00, F23D 1/00, F23G 7/06...

Značky: paliva, horák, práškového, spalování

Text:

...rozvodného kanálu napojeny na přívod lg fluoru, zatímco spodnímí konci jsou zaústěny do mezikruhové štěrbiny 5, vymezené výstupní tryskou 5 tělesa hořáku a könicky se zužující přechodovou částí g komory hořáku.S horní částí tělesa hořáku je pomocí příruby gg bezprostředně spojen dávkovač lg práškového paliva, jehož tryska ll zasahuje do nálevkovité se rozšiřující horní části středového otvoru lg tělesahořáku a zde vymezuje mezikruhový prostor...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci plamene práškových proudových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255260

Dátum: 15.02.1988

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: zapalování, hořáku, stabilizaci, práškových, proudových, zařízení, plamene

Text:

...zapálení práškového paliva tím, že se proudnice paliva a nosného média,které vstupují po výtoku do topeniště z boční části dyšen do styku 5 horkými spalinamiv topeništi pŕiblíží zapalovací rychlosti daného paliva, a tím se dosáhne včasného a stabilního zapálení a hoření.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněno provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 představuje čelní pohled na ústí dyšen proudového hožáku, obr. 2 půdorysné...

Vícehubicový hořák na spalování uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246926

Dátum: 15.10.1987

Autori: Peksová Vlasta, Neeas Jioí, Novotný František

MPK: F23D 1/00

Značky: vícehubicový, uhelného, horák, prášků, spalování

Text:

...směru toku paliva zabudovánu alespoň jednu trysku pro přívod přídavného média.zařízení podle vynálezu je investičné nenáročné a je rovněž nenáročné na údržbu a opravy. Přídavné médium zavedené pouze do horních práškových hubic uhelného hofáku nejen piedává směsi uhelného hořáku kinetickou a tepelnou energií, nýbrž ovlivňuje i polohu jadra spalování v komoře a zvyšuje vyplnění spalovací komory plamenem.Príklad vícehubicového hořtku na...

Zařízení ke zlepšení podmínek pro zapalování a stabilizaci na ústí plamene kruhového vířivého práškového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249420

Dátum: 12.03.1987

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: vířivého, plamene, podmínek, zařízení, kruhového, ústí, stabilizaci, zapalování, hořáku, práškového, zlepšení

Text:

...prejde přes dirulorový člen kuželovitého tvaru. Při průchodu směsi paliva e nosného média v difuzorovám členu dojde na výstupu ke snížení výstupní rychlosti na úkor zvýšení rychlosti na vnějěím obvodu práěkové dyäny. Tím se doedhne lepších podmínek pro stabilitu zepdlení e vratnými ähavými proudy v jádru koŕene plemene.Hlavní prínos noveho zarízení epočívd v tom, ie se vytváří optimální podmínky pro rych 14 a stabilní zapálení práškového...

Zařízení ke stabilizaci zapalování a hoření uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235131

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hrstka Pavel, Vápeník Jaroslav, Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: hoření, prášků, stabilizaci, zapalování, uhelného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stabilizace hoření uhelného prášku v topeništi. Tohoto účelu se dosáhne tak, že před začátkem spalování, po rozdělení směsi uhelného prášku a nosného média pomocí vestaveb, na proud se zředěním uhelného prášku v nosném médiu a proud se zahuštěním uhelného prášku v nosném médiu, se předehřívá přídavným médiem proud se zahuštěním uhelného prášku v nosném médiu a proud spalovacího vzduchu. Vynálezu lze využít při...

Hořák na uhelný prach

Načítavanie...

Číslo patentu: 241967

Dátum: 15.12.1986

Autori: Allegre Jean, Yamamoto Shigeo, Rauschenberger Jeno, Papp József, Ruelle Gilbert, Tanaka Shizuya, Kato Toshiro, Schmidt Fere Nc, Merouge Gilbert, Mori Takashi, Nagy Zoltán

MPK: F23D 1/00

Značky: prach, uhelný, horák

Text:

...oóocneumnaer nnneznocrt paoorx n nsroronxeuno no ropoä rexaoaornqecun npooro.COIUIGGHO ĽZŠOÓPGTGHED IIHJOYPOJBBGS POPOJIRS. 000130 H 3 OOBJIBHOHEOPO OQmaauen xopnyca, Koropü aananunaaeroa nounuocxun cyzennen n annanmayroasaoro numonñoro conna. Buyrpn xopnyca Haxonrca neurpaubąaa rpyóa aaa zona ounoanrean, na noane xoropoü ranze neeron conao. kauzy xopnycou n uenrpannaoä rpyooä naxosmca axeneuru nxa uoaun yroahuoñ umaa. 913 aneuenru...

Zařízení k těsnění práškových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232922

Dátum: 15.08.1986

Autori: Guba Gabriel, Picka Václav, Tošnár Pavel

MPK: F23D 1/00

Značky: práškových, zařízení, těsnění, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění udržení požadované těsnosti bez ohledu na okamžitý provozní stav kotle, dále zabránění vnikání falešného vzduchu do spalovací komory kotle a konečně i zabránění pronikání popílku do prostoru kotelny. Uvedeného účelu se dosáhne pomocí zařízení, sestávajícího z pevného rámu profilu U a děleného rámu, na jehož čelní stěně je dvojice úhelníků, které dosedají na kluznou desku, která je upevněna na stěně spalovací komory,...

Hořák pro zplyňování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Göhler Peter, Semenov Vladimir Petrovič, Fleischer Klaus, Kretschmer Horst, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Jegorov Alexandr Ivanovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Achmatov Igor Grigorjevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič

MPK: F23D 1/00, C10J 3/48

Značky: prachových, palív, zplyňování, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hořáku pro zplyňováni prachových paliv pod tlakem do 50 MPa, kterým lze přivádět hnědouhelný prach a zplyňovací médium nebo směs zplyňovacích médií do reaktoru pro výrobu plynu zplyňováním pod tlakem. Účelným geometrickým provedením a rozmístěním konstrukčních prvků pro přívod uhelného prachu a zplyňovacího média v hořáku pro zplynování uhelného prachu pod tlakem se dosahuje správné funkce a spolehlivého provozního režimu...

Zařízení pro spalování práškových paliv, zejména práškového uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229396

Dátum: 01.04.1986

Autori: Suchánek Josef, Jakl Ladislav, Karták Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: zařízení, práškových, palív, práškového, zejména, uhlí, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro spalování práškových paliv, zejména práškového uhlí. Zařízení sestává ze spalovací komory, do níž je zaústěn nejméně jeden hlavní a jeden startovací hořák opatřený spalovací komůrkou, k níž je připojen přívod směsi práškového paliva a nosného prostředí. Startovací hořák je vůči ose hlavního spalovacího hořáku umístěn pod ostrým úhlem. Přívodní tryska směsi práškového paliva a nosného prostředí, napojená na...