F23C 11/02

Spôsob chladenia horúcich pevných látok vychádzajúcich z fluidačného reaktora a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281829

Dátum: 15.06.2001

Autori: Hirsch Martin, Lewandowski Wladislaw, Reimert Rainer, Ströder Michael, Král Rudolf, Albrecht Johannes

MPK: F27B 15/16, F23C 11/02

Značky: chladenia, reaktora, horúcich, zariadenie, vykonávanie, fluidačného, vychádzajúcich, spôsobu, spôsob, pevných, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Horúce pevné látky, ktoré vychádzajú z fluidačného reaktora (1) sa vedú chladiacim zariadením (9) a aspoň sčasti sa vedú späť do fluidačného reaktora (1). V chladiacom zariadení (9) prechádzajú horúce pevné látky najprv prvým fluidačným lôžkom (15), potom smerom dole zbernou komorou (22) plynov do druhého fluidačného lôžka (24). Pevné látky prechádzajú druhým fluidačným lôžkom (24), opatreným chladiacim zariadením (30) smerom dole do priechodu...

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279954

Dátum: 11.06.1999

Autori: Beisswenger Hans, Reimert Rainer, Bandel Gebhard, Schaub Georg

MPK: F23C 11/02, F23C 9/06, F01K 23/06...

Značky: znižovania, spalinách, obsahu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách sa uskutočňuje tak, že zrnité uhlie a vzduch sa zavádzajú do dolnej časti spaľovacieho priestoru a uhlie sa spaľuje v spaľovacom priestore vo fluidnom stave, z hornej časti spaľovacieho priestoru sa odvádzajú spaliny obsahujúce kyslík a pevné látky do odlučovania, spaliny sa z odlučovania odvádzajú a privádzajú do chladenia a pevné látky sa vedú z odlučovania späť do spaľovacieho priestoru. Do spalín...

Zariadenie na vykonávanie exotermickej alebo endotermickej reakcie vo vymedzenom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 279406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Vidal Jean, Morin Jean-xavier, Semedard Jean-claude, Payen Philippe

MPK: F23C 11/02, B01J 8/38

Značky: vymedzenom, reakcie, vykonávanie, endotermickej, exotermickej, priestore, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor obsahuje dolnú oblasť (I) s fluidným lôžkom s rýchlou cirkuláciou, oblasť s hustým fluidným lôžkom (13) priľahlú k hornej časti dolnej oblasti, s oddeľovaním priehradkou, pričom toto lôžko prijíma pevné materiály padajúce na jeho hornú vrstvu a jeho dolná vrstva vracia tieto materiály do dolnej oblasti (I), a hornú oblasť s fluidným lôžkom s rýchlou cirkuláciou. Riešenie je vhodné pre kotly.

Fluidné kúrenisko, usporiadané v kotle na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1938

Dátum: 09.09.1998

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 11/02, F23B 7/00

Značky: paliva, fluidné, usporiadané, kúrenisko, tuhé, kotle

Text:

...rez prvým riešením kotla s fluidnýmkúreniskom podľa technického riešenia, na obr.2 je schematicky znázomený rez A-Akotlom z obr.l, na obr.3 je schematícky znázornený rez druhým riešením kotla s fluidným kúreniskom podľa technického riešenia, na obr.4 je schematícky znázornený rez B-B kotlom z obr.3, na obr.5 a 6 je znázornená prepojenie privodného potrubiaV prvom príklade uskutočnenia, znázornenom na obr.l a 2, je kúrenisko vybavené...

Zariadenie na spaľovanie uhlíkatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 277991

Dátum: 17.12.1991

Autori: Tummers Peter, Passmann Norbert, Eickvonder Wolfgang, Thomas Gerhard, Steven Hubert

MPK: F23M 5/08, F23C 11/02

Značky: reaktore, uhlíkatých, spaľovanie, usporiadanom, nastojato, materiálov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení na spaľovanie uhlíkatých materiálov, pozostávajúcom z nastojato usporiadaného reaktora (1) s vírivou vrstvou, s chladiacimi plochami (1a, 1b, 1c, 1d) v jeho stenách a s recirkulačným systémom, zahrňujúcim aspoň jeden labyrintový odlučovač (6), pozostávajúci z aspoň dvoch vrstiev (6a, 6b) odlučovacích nosníkov (7) prierezu typu U na spätné vedenie odlúčených pevných látok do spodnej oblasti (UB) reaktora (1), sú odlučovacie nosníky...

Spaľovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278136

Dátum: 15.09.1991

Autori: Ruottu Seppo, Janka Pentti, Kinni Jouni, Hyöty Paavo

MPK: F23C 11/02, F23M 5/00

Značky: jednotka, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia jednotka na cirkulačný proces pozostáva z vertikálnej reakčnej komory (1) a aspoň jedného odlučovača (6) častíc umiestneného vnútri vertikálnej reakčnej komory (1) v jej hornej časti. Vonkajšia skriňa (7) odlučovača (6) častíc je vytvorená ako teplovýmenná plocha. Vstup (9) spalín do vonkajšej skrine (7) je usporiadaný po celom jej obvode.

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy pri uvádzaní fluidného ohniska do prevádzky a fluidné spaľovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277956

Dátum: 15.09.1991

Autori: Beran Pavel, Votava Miroslav

MPK: F23C 7/06, F23C 11/02, F23N 3/00...

Značky: tohto, ohniska, ohřevu, zariadenie, vykonávanie, fluidné, uvádzaní, spôsob, spôsobu, vrstvy, prevádzky, fluidnej, spaľovacie, fluidného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy (6) pri uvádzaní fluidného ohniska (1) do prevádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorom horúce plyny z nabiehajúceho horáka (2) sú odsávané cez fluidnú vrstvu (6) v opačnom smere, ako je smer prúdenia spaľovacieho vzduchu privádzaného za prevádzky fluidného spaľovacieho zariadenia (11) do fluidnej vrstvy (6) a po ich prechode fluidnou vrstvou (6) sú zmiešavaním so vzduchom ochladené na teplotu...

Způsob spalování paliv a odpadů ve vrstvě pohybujících se částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270257

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petráček Miloslav, Petráček Martin, Majer Jaroslav Akademik

MPK: F23C 11/02

Značky: způsob, vrstvě, odpadů, částic, spalování, palív, pohybujících

Text:

...k možnosti poměrně dokonalé mechanické předúpravy. Při zpracování dřevních odpadů na místě těžby nebo při konečném zpracování dřeva vzniká směs pilin, kusů kůry, třísek a štípů, větví a jiných odpadů nejrůznějšího složení a velikostí. Zde je snad ještě reálná predstava o úspešné mechanické předúprevě s přijatelných podmínkách pro provádění fluidních procesů. Uvážíme-li však složení a velikost komponent městských odpadů ve všech...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: komoře, kotle, přiřazených, tuhých, separátor, spalovací, částic

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266814

Dátum: 12.01.1990

Autor: Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, funkce, uzávěru, optimalizaci, zařízení

Text:

...řeší i problémy se zajištěním funkce fluidního uzávěru při jeho zasypání zrnitým materiálem. Dobrá činnost fluidního uzávěru se podpoří i zaváděním vzduchu o různých parametroch kanály pod rošt do vzduchové skříně rozdělené přepážkou.Provedené zařízení k optimalizaci funkce fluidního uzávěru je znázorněno na schematickémvýkresu. Zařízení sestávâ z tělesa l sifonového uzávěru rozděleného přepážkou 3 tělesa ave své spodní části opatřeného roštem...

Zařízení pro vracení a zpracování úletu z reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266413

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jeřábek Vladimír, Chrz Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: reaktoru, vracení, zařízení, zpracování, úletů

Text:

...kapalné strusky a postupnemu zalepování reakční komory bránícimu volnemu výstupu odloučených čàstíc. Je dále obtížné nastavení optimálního množství zplyňovacího media do ínjektoru reakční komory, aby odpovidalo množství potřebnému ke zplynění odloučených částíc při požadované vysoké teplotě aby tvořilo plynný uzàvěr mezi prostorem nad fluídním ložem generátoru a prostorem cyklonoveho odlučovače,aby nebyl s částicemí úletu přísávàn vyrobený...

Způsob řízení hydrodynamiky spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263879

Dátum: 12.05.1989

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, hydrodynamiky, způsob, řízení

Text:

...rychlostí toku prídavného vzduchu v prostoru nad horní úrovní fluidní chladící vrstvy až do úrovně konce rozhraní mezi fluiidní chladící vrstvou a fluidní pískovou spalovací vrstvou, tj. u horní hrany plamence,vlze realízovat zúžením v-olného průrezu u horní hrany pl.amence, tj. mezi plamencem a pláštěm do štěrbiny nebo xpřekrytím ,prostoru mezi horní hranou plamence a pláštěm šikmýmí deskamí vytvárejícímí štěrbiny nebo vyvrtáním otvoril do...

Veľkopriestorový kotol s ťahovou priečkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262798

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: priečkou, velkopriestorový, kotol, tahovou

Text:

...v spaľovacom priestore, dalej vhodným tvarovým riešením usmerňovača toku spalín dochádza za mrežou prieniku spalín - rozšírením spalovacieho priestoru k náhlemu zníženiu rýchlosti spalín, čo sa prejaví v separačnom účinku zapríčiňujúcrom oddelenie tažších ne 4vyhorených častíc paliva. Tieto častice po strate svojej kinetickej energie padajú na zadnú stenu tahovej priečky, po ktorej sa zosúvajú a padajú naspäť do fluidnej vrstvy. Týmto...

Zapojení pro určení zápalné teploty tuhých paliv ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262224

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nádeník Otakar, Slouka Pavel, Houda Rudolf

MPK: F23C 11/02

Značky: určení, zápalné, zapojení, fluidní, teploty, tuhých, vrstvě, palív

Text:

...ventil 4 a reaktor 5, včetně spojovacích přívodů je tepelné izolována izolací 12.Do reakboru 5 se na rošt 8 nasype odvážené množství vzorku paliva. stejně množství téhož vzorku se nasype i do reaktoru 6. Nastaví se zvolený průtok oxidačnlho plynného média, např. vzduchu, regulačním ventílem 1 za pomoci průtokoměrů 2. Přepínací ventil 4 je v poloze umožňující vstup plyn ného média do reaktoru 5. zapne se topenípředehřívače 3 s...

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260940

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: komora, fluidního, spalovací, kotle

Text:

...jsou svými trubkami zároveň zapojeny horní přepážka i spodní přepážka, přičemž spodní přepážka je na vstupu propojenasvíslými trubkami s výparníkovým dnem spalovací komory.Výhoda spalovací komory dle Vynálezu spočívá V tom, že respektuje rozdílné požadavky na její velikost z hlediska optimalizace fluidního spalování a zabraňuje vzniku fluidního mraku V ní na straně jedné, a na straně druhé umožňuje instalování potŕebných výparníkových...

Stropní část zapalovacího prostoru fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260718

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrstka Pavel, Hanik František

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniště, zapalovacího, fluidního, stropní, část, prostoru

Text:

...účelem obnovení omazu a/nebo vyzdívky v místech, kde došlo» k jejich vypadávání a/nebo vede »k poruchám tlakového celku v. oblastinadměrných erozívních účinků církulujících popelovin.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spvočívá v tom,že sestává z nalespoñ jedné str-opní membrány zapalovacího» prostoru tvořeno plochou spojovací ocelí, přičemž v ploché spojovací oceli jsou vytvořeny štěrbiny.Zařízení podle...

Fluidní rošt se zapalovací soustavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260093

Dátum: 15.11.1988

Autori: Filouš Jiří, Němeček Petr, Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: zapalovací, rošt, fluidní, soustavou

Text:

...vzduchu, prochází napříč nístějí 1 fluidiního topeniště a jsou jedním koncem zaústěny do vzduchové komory g. Kolmo na fluidizační trubice §v blízkosti jejich křížení je umistěna soustava zapalovacích trubic Q, jedním koncom napojených na rozvod lg horkých spalín, přičemž jejich druhé konce jsou opatřeny uzávěrem lg a jsou vně nístěje łl zapalovací trubice § mají otvory 1 pro výtok horkých spalin, přiváděných z vnějěího tepelného...

Velkopriestorový parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258697

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Began Ctibor, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidným, kotol, parný, spaľovaním, velkopriestorový

Text:

...schemiaticky veľkopriestorový parný kotol s fluidným spaľovaním a žiarovými rúrami. Na obr. 2 je znazornený rez BB vedený spaľovacou komorou.Palivo je do kotla privádzane gravitačnou zvoldkou 18 priamo do flu-letného ohniska 5, pod hladinu fluidnej vrstvy 8. Po zapálení paliva horskom 22 pri súčasnom privode tluidlzačného vzduchu cez vzduchovú k-r-abicu 13 a vzduchové trysky 23, uvoľnené spaliny postupujú do spaľovacej komory 1 a ďalej cez...

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258600

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kuchař Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: komora, spalovací, kotle, fluidního

Text:

...nových škvárových svahů trvá 20 hodin. Zvyšuje se pracnost a náklady na údržbu.Cílem vynálezu je zdokonalení spalovací komory za účelem zvýšení účinnosti kotle a snížení pracnosti a nákladů při údržbě.Nevýhody známých řešení odstraní spalovací komora fluidního kotle, která je po obvodo~ vých stěnách opatřenâ kotlovými trubkami, které jsou propojeny spojovacíml komorami a ve spodní části je pohyblivý šikmý rošt, po jehož stranách jsou...

Rošt fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258578

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hejduk Josef, Císař Pavel

MPK: F23H 13/02, F23H 1/06, F23C 11/02...

Značky: rošt, ohniště, fluidního

Text:

...Konečněh 1 avně ve srovnání s chlazeným roštem je rošt podle vynálezu vhodný k montáži do vyklápěcího ústrojí roštu, které dovoluje rychlý zásah a vyprázdnění ohniště při jeho eventuálním zaškvârovánig tim, že neni třeba odpojovat přivody chladicího média.Dále budou podrobnějí popsána provedení roštu fluidního ohniště podle vynálezu na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorys roštu fluidního ohniště, jehož kosočtvercové roštuvé desky...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257492

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gubčo Vladimír, Muráni Ján

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, kotla, fluidného

Text:

...následných možných deformácii roštu. Konštrukcia roštu zabezpečuje tiež neprepadovost častíc fluidnej vrstvy pod rošt v celom pásme prevádzky. ochranu chladených rúrok pred erôziou horúcimi časticami fluidnej vrstvy a zjednoduší sa montáž a jeho údržba.Rošt fluidného kotla podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nárys priečneho rezu roštu, na obr. 2 je jeho pôdorys a na obr. 3 je pozdlžny rez roštuchladené rúrky l...

Podpera rúrok výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256597

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dóczy Anton, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: rúrok, výmenníkov, podpera, tepla

Text:

...Zvolena akosi zliatinovej ocele musi vyhovovat pre súčiastky vystavené teplotám pracovného prostredia do 1000 C a musí odolávat pôsobeniu sírnatého prostredia bez náznakov korózie. Tejto požiadavke vyhovuje najviac oceľoliatina s obsahom chromu 19 až 22 0/0.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je V reze nakreslený nárys parného kotla s dvomi flui-dnými ohniskami umiestnenými nad sebou. Na obr. 2 a 3 je v náryse a pôdoryse znázornený detail A so...

Fluidní ohniště k spalování jednoho nebo několika provozních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256216

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: několika, fluidní, jednoho, ohniště, provozních, palív, spalování

Text:

...vrstvě. Při najíždění shoří provozní palivo, nejčastěji uhlí nejdříve ve spalovací a dávkovací komoře za pomocí přiváděných horkých spalín z pomocného paliva. Teprve vzniklá směs spalín a případně popílku je zavedena do fluidní vrstvy. Poněvadž pomocné palivo a z něho vzniklé spaliny mají pouze funkci zapálení a stabilisace hoření provozního paliva a jeho spotřeba je oproti dosud používaným metodám několikanásobně snížena, provádí se ohřev...

Patrový fluidní rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 255952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, patrový, rošt

Text:

...napojení na rozvod fluhüzaäü tekutiny a toku paliva.Fluidní topeniště je tvořeno šachtou l se svislou osou a s vnitřním povrchem upraveným podle charakteru spalovaného materiálu.Rošt je tvořen roštovými trubkami 3 uloženými vedle sebe ve vodorovných vrstvách a kolmo ke svislé ose šachty l. Tyto se dělí střidavě na liohé trubky ga pro vedení fhñdizúhú tekutiny a s výtokovými otvory ga pro vedení fluidizačni tekutiny směřující směrem dolu a na...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Hodul Pavel, Prchal Václav, Antoš Kamil

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvě, ohniště, vychlazené, palív, kotlů, fluidní, spalování

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Plynová dyšna fluidního roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255609

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chládek Jaroslav, Hudeček Mirko, Nekvapil Pavel

MPK: F23C 11/02, F23L 13/02

Značky: fluidního, roštů, plynová, dyšna

Text:

...tlaková ztráta proudícího media tak, žeprůtok media vyhovuje jak požadavkům stability fluidizace vrstvy pevných částic V plynu při ninimâlním výkonu, tak i požadavkům na regulaci výkonu při jmenovitém výkonu. Odporová charakteristika dyšny je v lepší shodě s pracovní charakteristikou ventilátoru než stávající dyšny a tím umožňuje maximálně rozšířit výkonový rozsah fluidní vrstvy. Další výhodou je to, že kónické zúžení přívodnítrubky na...

Zapojení pro určení tepelného výkonu fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 255608

Dátum: 15.03.1988

Autori: Diviš Bohumil, Novotný Pavel

MPK: G01K 17/06, F23C 11/02

Značky: určení, fluidního, tepelného, ohniště, výkonu, zapojení

Text:

...§ a É a zjištěná hodnoty jsou zaváděny do mikropočítače 2, kam je též zaváděna hodnota teploty spalín od teploměru 1 a množství paliva od snímače g otoček podavače g, případně integrace ctoček dílčích podavačü. Mikropočítač zpracuje zavedené hodnoty podle programu, který vyjadřuje závislosti popsané rovnicí(5). Výsledek je pak zaváděn průběžně na ukazatel łg, který je podkladem pro řízení provozuzapojení pro určení tepelného výkonu...

Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255606

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrstka Pavel, Kichler Jiří, Suchánek Josef

MPK: F23C 11/02

Značky: snižování, zařízení, teplosměnných, ploch, popílkového, oteru

Text:

...spalovací komory.Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch kotle podle Vynálezu řeší abrazi snižováním koncentrace popelovin ve spalinách před vstupem spalín do oblasti spalinového tahu se zabudovanými teplosměnnými plochamí tím, že mezi spalovací a vychlazovací část spalovací komory je zabudována v místě zúžení přepážka, přes kterou nemohou spaliny proudit a jsou proto převáděny ze spalovací do vychlazovací části...

Fluidní zařízení upravené pro zamezení pronikání plynů z fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255605

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hudeček Mirko, Chládek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: zamezení, zařízení, fluidního, reaktoru, fluidní, plynů, pronikání, upravené

Text:

...provést pouze ohtokovým kanálem plynu přímo do komína, přičemž není nutné zabudovat do ambrazury ochlazený uzávěr spalín. Plyny jsou odsávány spalinovým ventilátorem tak, že nemohou samovolně pronikat do dalších tahů kotle.Výhodou zařízení podle vynálezu je velmi rychlé odstavení fluidního reaktoru od vlastního kotle, které svou těsností zajiščuje dobré podmínky pro následné revize a údržbu kotle. Plyny vznikající ve ťluidním reaktoru lze...

Způsob ohřevu částic fluidní vrstvy na provozní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255279

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: teplotu, fluidní, vrstvy, částic, způsob, provozní, ohřevu

Text:

...je, že alespoň do jednoho vymezeného spalovacího prostoru ponořeného do fluidní vrstvy se přivádí provozní palivo smíšené se vzduchem. V tomto vymezeném spalovacím prostoru se na provozní palivo působí horkými spalinami, jež vznikly apalováním pomocného paliva. V omezeném spalovacím prostoru se provozní palivo nejdříve zapáli a potom spaluje a vznikla směs spalín se zavádí do fluidní vrstvy.způsob ohřevu častíc fluidní vrstvy na provozní...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254700

Dátum: 15.01.1988

Autori: Muráni Ján, Gubčo Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, fluidného, kotla

Text:

...drážkaíni v pozdĺžnej osi vystužené plochýml tyčami, na ktoré sú vždy len z jednej stranyprivarené usmerňovvacie segmenty prekrýva i júce priečne drážky, Výhoda tohoto riešenia je, že priečne drážky vytvorené takmer po celej šírke priebežných bombírovaných oceľových pásov kompenzujú pozdĺžne dilatačné rozdiely vyplývajúce z rôznej teploty oceľových pásov a chlnadených rúr-ok, čím sa odstraňujú príčiny vzniku napätí a následných možných...

Zapojení kontinuálního pneumatického odvádění roštového propadu ze vzduchové komory fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254254

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rajčinec Štěpán

MPK: F23C 11/02

Značky: zapojení, propadu, vzduchové, roštového, pneumatického, kontinuálního, reaktoru, komory, odvádění, fluidního

Text:

...fluidním ohništěm, jehož roštevý prepad se zavádí do uklidňovacího prostoru fluidního reaktoru. Na obr. 2 je znázorněn stejný řez kotlem,avšak roštevý prepad se zavádí do fluidníhe reaktoru v místě přívodu sekundárního vzduchu nad uklidñevacím prostorem, a obr. 3 představuje stejný řez kotlem, kde se roštový prepad zavádí do uklidňovacího prostoru stejně jako na obr. 1, ale na jeho cestě se do něho v mísícímkuse přiměšují častice...

Těleso fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 243530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gryc Václav, Smiták Vincenc, Kropáeek Miroslav, Svoboda Ladislav

MPK: F23C 11/02

Značky: těleso, fluidního, ohniště

Text:

...teplo vodě, proudící trubkami membránové stěny, takže postačí pouze izolace membránové stěny.Těleso fluidního ohniště podle vynálezu je znázorněno na výkrese pro případ, kdy těleso fluidního ohniště je obklopeno teplosměnnými plochami.Těleso fluidního ohniště, znázorněné na výkrese je tvořeno dvěma souběžně do spirály vinutými trubkami ł, které jsou navzájem pevně spojeny spirálovými přepážkami 3 tak, že vytvoří membránovou stěnu kruhového...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šmída Tibor, Hedrlín Ivo, Malý Klement, Kováe Štefan, Waradzin Walter, Koneený Václav Rdd

MPK: F23C 11/02

Značky: zbytků, zplyňování, reaktoru, tuhých, popílku, zařízení, zplyňovacího, fluidní, odvod, úletů, palív, procesu

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...