F23C

Fluidný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: 288154

Dátum: 16.12.2013

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00, F23C 10/18

Značky: fluidný, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Fluidný kotol s teplozmennými plochami susediacimi so stacionárnou oxidačnou fluidnou vrstvou (2) vo vznášaní, ktorá je tvorená vrstvou inertného materiálu s výškou do 1 m a granulami s veľkosťou do 3 mm, kde fluidný kotol je vybavený prívodom spaľovacieho vzduchu na jeho zafúkanie do fluidnej vrstvy (2) vo vznášaní pod tlakom 3000 až 10 500 Pa na dosiahnutie rýchlosti fluidácie 0,3 až 1,3 m/s, meranej pri normálnej teplote a tlaku, a prívodom...

Horák s tangenciálnou špirálovou vstupnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19688

Dátum: 04.02.2011

Autori: Lasthaus Dieter, Weirich Tanja, Niesbach Jürgen, Leisse Alfons

MPK: F23C 7/00, F23D 1/00

Značky: spirálovou, tangenciálnou, vstupnou, horák, komorou

Text:

...k jadrovej rúrke privádzané fluidum, nasýtené palivom, a ktoré je potomdopravované dopravným kanálom, vedenýrn špirálovito alebo v tvare špirály okolo jadrovejrúrky, je dosiahnuté rovnomemé rozdelenie privádzaného paliva vo vzťahu k obvodu jadrovej rúrky. Je to spôsobené tým, že sa dopravný kanál v priebehu jeho špirálovitého rozprestretia vďaka zmenšeniu jeho rozsiahlosti ako v radiálnom, tak tiež V axiálnom smere zmenšuje. Tým sa zväčšuje...

Kotol na spaľovanie drveného uhlia s primiešavaním biomasy a spôsob prevádzkovania kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19905

Dátum: 13.05.2009

Autori: Taniguchi Koji, Ishikawa Noriaki, Kurata Chikatoshi, Kaizuka Kazuyoshi, Yoshikawa Kazuhito, Asakawa Takaharu

MPK: F23C 1/00, F23C 5/08, F23C 99/00...

Značky: kotla, spaľovanie, uhlia, primiešavaním, prevádzkovania, drveného, biomasy, kotol, spôsob

Text:

...od 3 do 5 mm). Avšak, v prípade, kedy významne veľké množstvo paliva z biomasy je drvené na častice s takto relatívne malou veľkosťou častíc,t.j. v rozsahu od 3 do 5 mm, mal by sa vyžadovať veľmi veľký výkon drvenia, čo vedie ktak veľkým stratám energie, že je to na úkor primárneho účelu používania paliva z biomasy.0007 Obr. 8 je graf ukazujúci rozdelenie veľkosti častíc dreveného paliva z biomasy po nadrvení drvičkou výhradne pre biomasu....

Nové zariadenie na reguláciu radiálneho profilu teploty prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14356

Dátum: 29.04.2009

Autori: Nicolle André, Nastoll Willi, Boyer Christophe, Sanger Robert

MPK: F23D 11/40, F23J 15/00, F23C 7/00...

Značky: profilů, radiálneho, prúdu, teploty, zariadenie, plynů, nové, reguláciu

Text:

...ciele pri dodržaní celkového pobytového času, ktorý je nižší ako 1 sekunda.Preskúmanie súčasného stavu techniky0010 Patentová prihláška US 7,018,435 B 1 opisuje zariadenie, v ktorom sa palivo vstrekuje v blízkosti steny okolo trysky látky podporujúce horenie tak, EP 2 281 149 34572,- aby sa zabezpečila správna zmes látka podporujúca horenie/palivo skôr ako vstúpi do reakčnej oblasti, v tomto prípade katalytickej oxidačnej reakcie. Avšak...

Fluidné ohnisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11989

Dátum: 18.10.2008

Autor: Kaden Michael

MPK: F23C 10/04

Značky: ohnisko, fluidné

Text:

...fluidného ohniska s prvým stacionárnym fluidným lôžkom, do ktorého môže byť privádzané palivo určené pre spaľovanie. Prvému fluidnému lôžku je priradené druhé Stacionárne fluidné lôžko s ponornými vykurovacími plochamí. Vydávanie tepla z prvého fluidného lôžka sa dosiahne tým, že nadbytočný materiál lôžka je samočinne vedený z prvého fluidného lôžka do druhého fluidného lôžka. Ďalej môže byť materiál lôžka ochladený v druhom fluídnom lôžku...

Vynálezy kategórie «F23C» v ZSSR.

Horák na práškové tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13260

Dátum: 23.10.2007

Autori: Milcetich Francis Anthony, D'agostini Mark Daniel

MPK: F23D 1/00, F23L 7/00, F23C 6/04...

Značky: práškové, tuhé, horák, palivo

Text:

...Tretím prvkom je druhé vedenie okysličovadla, ktoré má tretiu pozdĺžnu os v podstate paralelnú s druhou pozdĺžnou osou, druhý vstup okysličovadla a druhý výstup okysličovadla vzdialený od druhého vstupu okysličovadla. Druhé vedenie okysličovadla obkolesuje vedenie tuhého paliva, a tým vytvára druhé medzikružie medzi vedením tuhého paliva a druhým vedením okysličovadla. Druhé medzikružie je prispôsobené na prenos druhého prúdu okysličovadla...

Horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9744

Dátum: 14.08.2007

Autori: Veselý Stanislav, Vinogradov, Zacharov, Poslušný Gustav

MPK: F23C 7/00, F23D 14/58, F23D 14/64...

Značky: horák

Text:

...odstraňuje do značnej miery horák, obsahujúci vonkajší valcový plášť, Iopatkový vírič s lopatkami a rúrkou na prívod paliva, ktoré tvoria spolu kruhovú zmiešavaciu komoru, kde za lopatkami je usporiadané zariadenie na prívod paliva vtvare rúrok spozdĺžne rozloženými otvormi na prívod paliva do zmiešavacej komory, kde sú rúrky sú umiestnené paralelne s osou horáka a dĺžka L rúrok opatrených otvonni na prívod paliva do zmiešavacej...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 285645

Dátum: 20.04.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: kotol, spaľovaním, fluidným

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kotol s fluidným spaľovaním, v ktorom je k fluidnému roštu (2) napojený vysokotlakový ventilátor (15) s plynulou reguláciou dopravovaného média na dopravu spaľovacieho a fluidačného vzduchu do fluidnej vrstvy, k vysokotlakovému ventilátoru je napojený zmiešavací mechanizmus tvorený regulačnými klapkami (RK1 a RK2) na nastavenie pomeru nasávacieho vzduchu a vyčistených recyklovaných spalín nasávaných z dymovodu (20), pričom na výstupe...

Horáková zostava a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10321

Dátum: 12.06.2006

Autori: Quatmann Aloys, Von Gersum Sabine

MPK: F23N 5/20, F23C 7/00

Značky: zostava, hořáková, spôsob, prevádzky

Text:

...stavu, v ktorom sa zmenšuje primárny prívod spaľovacieho vzduchu a otvára sa sekundárny prívod spaľovacieho vzduchu, takže nastáva čast spaľovania pri vstupe do pecnéhopriestoru a udržuje sa. 0011 Horáky potrebné na uskutočňovanie vyššie uvedených známychspôsobov sú konstrukčne náročné, pretože sú pre oba prevádzkové stavyhoráka vyžadované rôzne palivové prívody. K tomu sú potrebné mechanické ovladače, ktoré pri zapájaní do druhého...

Matricové prostriedky na redukciu spaľovacieho objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20040

Dátum: 12.01.2006

Autori: Lenzer Ronald, Strempek Joseph Robert

MPK: F23D 14/84, F23C 6/04, F22B 21/34...

Značky: redukciu, prostriedky, spaľovacieho, matricové, objemu

Text:

...prerušenie horenía je veľmi nežiaduce, pretože môže viesť knahromadeniu horľavín a vyvolať po opätovnom0010 Ministerstvo energetiky USA (The U.S Department of Energy) sa vyjadrilo, že existuje dlho pociťovaná potreba znižovať veľkosť a hmotnosť pamých kotlov, ako sú priemyslové pamé kotle. Bežné pamé kotle sú postavené tak, aby sa prispôsobili veľkosti spaľovacieho priestoru 4. Preto existuje dlho pociťovaná potreba vyvinúť taký spaľovací...

Vykurovacie zariadenie a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3590

Dátum: 13.12.2005

Autori: Weber Konrad, Schwank Bernd

MPK: F23C 3/00

Značky: spôsob, zariadenie, prevádzky, vykurovacie

Text:

...vytvára vo vnútri sálavej rúrky dlhý plameň, ktorý môže byť vždy podľa paliva a zaťaženia dlhý niekoľko metrov. Spalinyvznikajúce pri spaľovani paliva sú dúchadlomdopravovane cez sálavú rúrku a nakoniec privádzanédo odvádzacieho vedenia spalín, ktoré je spravidla pripojené na koniec sálavej rúrky odvrátenom od horáka. Týmto odvádzacím vedením spalín sa spaliny odvádzajú priamo alebo nepriamo s odvetrávanímpriestoru z hornej oblasti budovy...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Magaldi Mario, Sorrenti Rocco

MPK: F23J 3/00, F23C 9/00, F23J 1/02...

Značky: redukcia, popolček, nespáleného, odoberanie, systém, materiálů, premena, popola, hrubého, integrovaný

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Parný generátor a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4432

Dátum: 04.05.2005

Autori: Quenders Hans-joachim, Ehmann Martin, Tian Yugui

MPK: F23L 9/00, F23C 6/00, F23C 7/00...

Značky: spôsob, generátor, prevádzky, parný

Text:

...sa vháňa prúd vzduchu s vyššou rýchlosťou paralelne s osou prúdenia horáka do ohniska v bezprostrednej blízkosti stien. Totoopatrenie má však dve nevýhody po prvé, pre vysoke výtokovérýchlosti prúdu vzduchu privádzanému zo stranových vzduchovýchdýz vznikajú nové víry, ktoré vedú spaliny s malým obsahom kyslíka na steny kotla, a, po druhé, hĺbka preniknutia týchto prúdov vzduchu do hustých prúdov spalín je často nedostatočná,takže sa nemôže...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3850

Dátum: 07.07.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: spaľovaním, kotol, fluidným

Text:

...podľa technického riešenia sa zmes vzduchu a recyklačných spalín cez tmbkový tluidný rošt 2 do fluidnej vrstvy dopravuje vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom, ktorý reguluje jeho otáčky v závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačné klapky RK 1 a RK 2, ktoré...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3691

Dátum: 08.01.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/28, F23C 10/00

Značky: kotol, spaľovaním, fluidným

Text:

...podľa technického riešenia sú zmes vzduchu a recyklačných spalín cez trúbkový rošt íluidného kúreniska 2 do tluidnej vrstvy dopravovane Vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom,ktorý reguluje jeho otáčky V závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačná klapky RK 1 a...

Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20957

Dátum: 10.10.2003

Autori: Klassen Michael, Roby Richard, Schemel Christopher

MPK: F02B 43/08, F02G 3/00, F02C 1/00...

Značky: spôsob, tekutých, odparovanie, palív, zariadeniach, použitia, spalovacích

Text:

...ako dôsledok normálneho, predčasného alebo inéhoohrevu paliva, ktoré môže nastať pri privádzaní paliva dospaľovacieho zariadenia. Samovznietenie spôsobuje zníženú efektívnosť a poškodenie spaľovacieho zariadenia, skrátenie životnosti spaľovacieho zariadenia a/alebo nárast nežiaducich emisií.0006 Boli uskutočnené rôzne pokusy o obmedzenie samovznietenia tekutých palív s vyšším obsahom uhľovodíkov V takých zariadeniach chudobného, vopred...

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Adams Michael Wayne, Aradi Allen, Factor Stephen Alan

MPK: C10L 1/12, C10G 75/02, C10L 1/18...

Značky: použitie, nízkoteplotnej, zlúčenín, inhibíciu, korózie, manganových, priemyslových, pecných, užitkových, systémov, vysokoteplotnej

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Uzatváracie zariadenie na horákoch na práškové uhlie kúreniska na práškové uhlie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4381

Dátum: 24.05.2003

Autori: Gräwe Heinz, Leisse Alfons

MPK: F23K 3/00, F23D 1/00, F23C 7/00...

Značky: práškové, uzatváracie, kúreniska, horákoch, uhlie, zariadenie

Text:

...zariadenie na kúrenie práškovým uhlím, obr. 2 horák na práškové uhlie zariadenie na kúrenie práškovýmuhlím podľa obr. 1, obr. 3 až obr. 5 uzatváracie zariadenie pre horák na práškové0009 Znázornené zariadenie na kúrenie práškovým uhlím pozostává z dvakrát troch horákov l, g na práškové uhlie, ktoré sú zapojené paralelne a cez dve zásobovania Q, 3 palivom zásobované práškovým uhlím. Podľa daných požiadaviek na zariadenie na kúrenie...

Plynový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3431

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kovalik Blažej

MPK: F23C 6/00

Značky: plynový, ohrievač

Text:

...ohrievača na zdroj plynu je prostredníctvom plynovej hadice riešený veľmi erudovane.Prehľad obrázkov na yýkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje čiastočný rez plynového ohrievača. Obr. 2 znázorňuje ďalšie variantné uskutočnenie plynového ohrievača s napojením na komín. Obr. 3 znázorňuje spaľovaciu komoru v dvoch pohľadoch. Obr. 4 znázorňujeriešenie prechodu vzduchu a spalín cez pevnú stenu. Obr. 5 znázorňuje povrchovú úpravuPňklady...

Horák na práškové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282933

Dátum: 05.12.2002

Autori: Kaneko Shouzo, Sakamoto Kouichi, Gengo Tadashi, Isoda Takayoshi

MPK: F23C 5/06, F23D 1/02

Značky: práškové, palivo, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Horák na práškové palivo kotla tepelnej elektrárne alebo chemického technologického zariadenia, alebo pece v chemickom priemysle, alebo podobného zariadenia poskytuje vhodnú distribúciu koncentrácie zmesového prúdu práškového paliva a nosného vzduchu vo výstupnej rovine steny pece a nespôsobuje prenikanie spaľovacieho pomocného vzduchu do pece, i keď sa smer primárnej vzduchovej dýzy mení hore alebo dolu. Horák na práškové palivo zahŕňa delič...

Spôsob zvýšenia prestupu tepla v spaľovacom zariadení a spaľovacie zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282507

Dátum: 09.09.2002

Autori: Seidelberger Emmerich, Brändle Bernd, Obwaller Georg, Glasner Alfred, Fercher Erich, Voigtländer Karl

MPK: F22B 31/00, F23C 10/00

Značky: zariadenie, tepla, spôsobu, spaľovacie, vykonávanie, spôsob, spaľovacom, zvýšenia, přestupu, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Prúd dymového plynu zo spaľovacej komory (1) s privádzaným materiálom je raz vychýlený v smere gravitácie a potom proti gravitácii, čím je hrubý materiál odlúčený a vedený naspäť a jemný materiál privedený na prenos tepla na priradené výhrevné plochy. Na tento účel je spaľovacie zariadenie vybavené medziľahlou stenou (4), ktorá vytvára čiastočné oddelenie, vychyľovacou stenou (14) s odlučovacou komorou (2) a ústrojenstvom (9) spätného vedenia,...

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279954

Dátum: 11.06.1999

Autori: Bandel Gebhard, Reimert Rainer, Beisswenger Hans, Schaub Georg

MPK: F23C 11/02, F23C 9/06, F01K 23/06...

Značky: spôsob, znižovania, obsahu, spalinách

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách sa uskutočňuje tak, že zrnité uhlie a vzduch sa zavádzajú do dolnej časti spaľovacieho priestoru a uhlie sa spaľuje v spaľovacom priestore vo fluidnom stave, z hornej časti spaľovacieho priestoru sa odvádzajú spaliny obsahujúce kyslík a pevné látky do odlučovania, spaliny sa z odlučovania odvádzajú a privádzajú do chladenia a pevné látky sa vedú z odlučovania späť do spaľovacieho priestoru. Do spalín...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2143

Dátum: 07.05.1999

Autori: Zavřel Jiří, Kohoutek Alois, Venhart Jiří, Báča Pavel

MPK: F23C 1/08

Značky: teplovzdušný, agregát

Text:

...prúdenia vzduchu medzi jednotlivými rúrkami3 výhodné, ak sú rúrky umiestnené vo dvoch rovinách navzájom presa dene.Za účelom dokonalého využitia tepla spalín sú vnútri rúrokrúrkovnice umiestnené spomaľovače ťahu.Na získanie väčšej turbulencie vzduchu a výhodnejšieho prestupu tepla možno rúrky rúrkovnice, najmä tvaru oválu alebo krídla, odkloniť od horízontálnej roviny.Prehľad obrázkov na výkresochTeplovzdušný agregát podľa technického...

Spaľovací systém vykurovacích plynových kondenzačných agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277937

Dátum: 09.08.1995

Autor: Mikušek Hynek

MPK: F23L 15/00, F23L 15/04, F23C 7/06...

Značky: systém, spalovací, plynových, kondenzačných, vykurovacích, agregátov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostávajúce zo spaľovacej komory (12) a nad ňou umiestnenej zmiešavacej komory (6) s plošným horákom (11) a tepelného výmenníka, pripojeného ku spodnej časti spaľovacej komory (12). Zmiešavacia komora (6) má predradený difuzér (1) tvaru Venturiho rúrky a vybavený axiálnym prívodom vzduchu a v blízkosti svojho najmenšieho vnútorného priemeru najmenej tromi obvodovými dýzami, okolo ktorých je vytvorená obvodová komora (3) s radiálnym...

Závesný plynový infražiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 819

Dátum: 10.05.1995

Autori: Haleš Josef, Doležal Zdeněk, Hnilička Bohuslav

MPK: F23C 5/02, F24D 15/00

Značky: závěsný, plynový, infražiarič

Text:

...a hál, pod ktorých stropom je zavesený pomocou známych závesných prvkov.Kvôli spoľahlivosti a regulovateľnosti výkonu závesného plynového infražiariče má zvláštny význam možnost prisávania spaľovacieho vzduchu otvorom prívodu vzduchu v strope prednej komory, horákovej komory a prisávacímí otvormi v čele pláštahoráka, v spojitosti s regulátorom tlaku vzduchu umiestnenýmTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr....

Teplovodný kondenzačný membránový kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 464

Dátum: 11.05.1994

Autori: Virčík Jaroslav, Hurtuk Rudolf, Skalický Mikuláš

MPK: F23C 9/06

Značky: kondenzačný, kotol, membránový, teplovodný

Text:

...koncami prepojených s vodným plášťom 11, pričom každé dve susedné rúrky lg sú vodivo spojené nosnikom 1910. Takto vytvorená labirintová komora primárneho protiprúdovo-súprúdového výmenníka lg je napojená svojím výstupom so vstupom sekundárneho výmennika 19.Sekundárny výmennik łg.pozostáva z obdĺžnikového plášťa łgä,majúcehoVo vnútri striedavo vzduchovú komoru lgł a spalinovú komoru igg, ktoré sú poprepájané kanálmi tak, že dve susedné...

Podporný horák pyrolýznej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 51

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: F23C 5/02

Značky: komory, podporný, horák, pyrolýznej

Text:

...před sálavým teplem.Technické řešení je blíže popsáno na příkladu provedení pomocí pripojených výkresů , kde na obr.1 je podélný řez připevněním podpůrneho hořáku k pyrolýzní komoře , na obr.2 a je čelní pohled na stěnu pyrolýzní komory 5 přípevněnou ClonouPodpůrný hořák pyrolýzni komory určený k zapalování odpadu a udržování vnitřní teploty pyrolýzy se sestává 2 hořáku 2 , který je držákem Q opatřeným vyzdívkou §g připevněn ke stěně...

Spôsob zmiešaného spaľovania uhlia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278148

Dátum: 19.02.1992

Autori: Horváth Férenc, Résch Pál, Reményi Károly, Kovács Sándor, Vörös László, Gerlai Tibor, Boross Lászlo

MPK: F23C 1/00, F23K 3/00, F23C 1/06...

Značky: spôsobu, zariadenie, spaľovania, zmiešaného, spôsob, tohto, vykonávanie, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zmiešaného spaľovania uhlia v kombinácii fluidného a práškového spaľovania sa do fluidného kúreniska vháňa fluidizačný vzduch s rýchlosťou prúdenia vyššou ako 4 m/s a do práškového kúreniska sa dúcha zmes vzduchu a uhoľného prášku s rýchlosťou prúdenia 15 až 25 m/s. Zariadenie pozostáva z fluidného kúreniska (11) a nad ním usporiadaného práškového kúreniska so spoločným ohniskom (2). Do priestoru fluidného kúreniska (11) je zaústené...

Zariadenie na tepelný rozklad fluidných škodlivín, najmä dioxínov a furánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278599

Dátum: 15.09.1991

Autor: Buzetzki Eduard

MPK: F23C 5/00, F23C 7/02, F23G 7/00...

Značky: tepelný, rozklad, škodlivin, najmä, furánov, fluidných, dioxínov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené valcovou spaľovacou komorou (1), na ňu nadväzujúcou dodatočnou spaľovacou komorou (15), aspoň jedným do spaľovacej komory (1) nasmerovaným horákom (4), zachytávacím zariadením (20) a dýzami (10b, 10b, 16) prídavného vzduchu. Zachytávacie zariadenie (20) je vytvorené ako prstenec so stredovým priechodným otvorom (7) s menším priemerom ako je priemer spaľovacej komory (1). Okolo stredového priechodného otvoru (7) sú...

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy pri uvádzaní fluidného ohniska do prevádzky a fluidné spaľovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277956

Dátum: 15.09.1991

Autori: Votava Miroslav, Beran Pavel

MPK: F23C 7/06, F23N 3/00, F23C 11/02...

Značky: vykonávanie, spaľovacie, spôsob, fluidnej, ohřevu, prevádzky, ohniska, vrstvy, uvádzaní, fluidné, zariadenie, spôsobu, fluidného, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy (6) pri uvádzaní fluidného ohniska (1) do prevádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorom horúce plyny z nabiehajúceho horáka (2) sú odsávané cez fluidnú vrstvu (6) v opačnom smere, ako je smer prúdenia spaľovacieho vzduchu privádzaného za prevádzky fluidného spaľovacieho zariadenia (11) do fluidnej vrstvy (6) a po ich prechode fluidnou vrstvou (6) sú zmiešavaním so vzduchom ochladené na teplotu...

Spalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 272279

Dátum: 15.01.1991

Autori: Fedorov Vladimir, Baljuk Grigorij

MPK: F23C 5/32

Značky: spalovací, zařízení

Pružná čepová prokluzovací spojka, zejména pro spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263088

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: F23C 9/06

Značky: zařízení, spouštěcí, čepová, sondy, trysky, konvertoru, zdvihací, prokluzovací, spojka, zejména, pružná

Text:

...Výhodou je take to, že spojka je kombinaci pružnéćepové spojky s brzdovým kotoučem se spojkou prokluzovací nebo pružné čepové spojky se spojkou prokluzovaci, čímž v so» bě slučuje kladné vlastnosti obou druhů spojek, jako je mékký závěr při rozpěhu nebo brzdění možnost zabudovat spojku na brzdu a bezpečnostní prvek při přerĺženi pohonu. Výhodou je rovněž,že spojka má poměrně malý moment setrvačnosti a jako rychloběžná spojka se vyznačuje...

Topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259612

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bartes Vladimír

MPK: F23C 6/04

Značky: paliva, tuhá, násypnou, šachtou, topné, zařízení

Text:

...jako je méněhodnotné hnědé uhlí, hruboprach, dřevo, drtiny a dřevní odpad a tím šetří palivo kvalitní.Provedení topného zařízení podle vynálezu je znázorněno na příloženém schematickem výkrese, který znázorňuje topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva v řezu.Topné zařízení podle vynálezu sestava ze4 šikmě dyšny 1 ústící do středu nasypné šachty B, přičemž rovina tohoto ústí dyšny 1 je horizontální.Šikmá dyšna 1 je vedena do...

Zapojenie horákových súprav pre spalovanie kvapalných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 253901

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/00

Značky: súprav, zapojenie, spaľovanie, horákových, kvapalných, palív

Text:

...zapojenie horákových súprav podla vynálezu sú v tom, že horáková súpra 4va, pozostávajúca z 3 až 6 horákov je ovládaná jedným rozdelovačom. Rozdelovač je trojpolohový a štvorcestný, ovládaný dvoma elektromagnetml. Zákon výstreku má strmší nárast ako i klesanie tlaku, čo sa prejavuje na palivovom paxpršleku pri v-ý~ streku a kvalite spaľovania. Diferenciálny piest je do horného úvratu tlačený palivom,hydraulickým olejom, ale nie...

Způsob spalování méněhodnotných pevných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235257

Dátum: 01.10.1987

Autor: Todoriev Nikola Christov

MPK: F23C 1/00

Značky: spalování, pevných, méněhodnotných, způsob, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Rozemleté palivo se smíchá se sušicím a nosným plynem a směs se rozdělí na dva proudy. Jeden proud s větším podílem práškového paliva se zavádí do spalovací komory parního generátoru, ze druhého proudu, který sestává nejvýše z 30 % hmot. paliva a 70 % hmot. plynu, se palivo oddělí a část se vede do spalovací komory a část se použije k výrobě sušicího a nosného plynu spalováním v pomocné spalovací komoře.

Zapojenie páliaceho systému s riadeným vytváraním tepelných vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 251479

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/28

Značky: systému, zapojenie, vytváraním, tepelných, páliaceho, riadeným

Text:

...,je tlačené čerpadlem z palivovej zá 4kla-dne 19 cez palivové potrułbie 1 do horák-ových súprav. Hydraulioký olej je ~čerpadl~om 17 z nádržky 18 tlačený do tlakovej hydraaillickej vetvy 3 a po vykonaní práce sa vraci-a naspäť vratn-ou hydraulickou vetvou 2. .Horáková .sdpmva obsahuje priamočiarv šupátkový rozvádzač 4, horákové »dvojcata 5, ktoré .majú horákové jednotky E ľavej rady .aiko i horáko-vé jednotky 7 pravej rady. Horáková...

Způsob spalování tříděného i prachového uhlí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230636

Dátum: 15.05.1986

Autor: Novotný Pavel

MPK: F23C 1/06

Značky: tříděného, způsob, uhlí, spalování, zařízení, prachového, tohoto, provádění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spalování tříděného i prachového uhlí, vyznačený tím, že do spalovací komory s roštovým ohništěm pro spalování tříděných druhů uhlí se v protisměru pohybu tříděného uhlí na roštu zavádějí hořlavé plyny a žhavé částice úletu z fluidního reaktoru a že v témže směru se dmychá sekundární vzduch.