F22D

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6946

Dátum: 04.11.2014

Autori: Piteľ Ján, Balara Milan, Hošovský Alexander

MPK: F22D 5/00, G05D 23/20, G05B 13/04...

Značky: teploty, systém, regulácie, regulátora, kotlov, imunitného, báze

Text:

...tvorby protilátok B bunkami, a tým aj regulačnej odchýlky medzi žiadanou a skutočnou teplotou vody na výstupe kotla. Díferenciálna rovnica defmujúca druhú deriváciu akčnej veličiny obsahuje členy závisiace od prvej derivácie akčnej veličiny, ale aj od funkcie šírenia protilátok vyvinutýmí B bunkami (zvonovitý tvar funkcie), z čoho vyplýva, že v závislosti od rozsahu prvej derivácie akčnej veličiny je možné dosiahnuť zápomú, ale aj...

Parný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20119

Dátum: 30.05.2012

Autori: Völkerer Klaus, Past Arno, Eidler Willibald, Koglbauer Josef

MPK: F22B 21/02, F22B 29/02, F22B 21/34...

Značky: parný, generátor

Text:

...kanáli môžu predĺžiť trasu prúdenia spalín v oblasti tepelného výmenníka a tým zlepšiť prenos tepla.0011 V ďalšej odporúčanej forme prevedenia vynálezu môže byť za účelom chladenie stien spaľovacieho priestoru koncipovaný aspoň jeden ďalší parný kotol, ktorého stúpacia trubka je umiestnená v oblasti stien spaľovacieho priestoru. Stúpacie rúrky takéhoto parného kotla na stene spaľovacieho priestoru môžu byť napríklad v úsekoch, kde...

Teplovodný kotol na spaľovanie pevných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3591

Dátum: 11.09.2003

Autori: Balejík Henrich, Lyčka Zdeněk

MPK: F24B 9/00, F23B 1/06, F22D 1/02...

Značky: palív, spaľovanie, kotol, pevných, teplovodný

Text:

...ktorého dolnej časti sú umiestnené držiaky 18, ktoré sú pevne pripojene ku kotlovému telesu 15, na držiakoch 18 sú umiestnené liatinové článkovć rošty 2 a šamotovć tvámice 12. Na liatinové článková rošty 2, ktoré sú pevne prichytené na kotlové teleso 15 sa umiestni podpaľ, ktorý sa zapáli. Na rozhorený podpaľ sa cez nakladacie dvierka 1 naloží pevné palivo na spaľovanie, teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní pevného paliva spolu so spalinami stúpa...

Odparovací ohrievač kotlovej a napájacej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 235

Dátum: 09.09.1993

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F22D 1/20

Značky: kotlovej, odpařovací, ohrievač, napájacej

Text:

...kupříkladu ležatý plamencový kotel. Vnitřní konstrukce kotle a oddelenévodní a spalovací prostory zde nejsou znázorněny. jelikožjde 0 běžná konstrukční provedení. která nemají vliv na podstatu technického řešení. V kotli 2 je pouze znázorněna úroveñ vodní hladiny 29 a napojení kouřovodu QQ pro odvod horkých spalín. Pod úrovní kotle g je uložen podélný trubkový ák 1 s osou LQQ. kterým prochází souose kouřovod QQ.ák je pžipojen k vodnímu...

Vynálezy kategórie «F22D» v ZSSR.

Hydromechanické přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269361

Dátum: 11.04.1990

Autori: Plhoň Aleš, Hrobař Radim, Kolář Václav, Filip Petr

MPK: F22D 1/00

Značky: zařízení, hydromechanické, přepouštěcí

Text:

...energii.Príklad konkrétního provedení podle vynalezu je achematicky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje na obr. l podélný řez hydromechanickým přepouštěcím zařízením a na obr, 2 je příčný řez hrdlem před trubkovým rozdělovačen z obr. l.Hydromechanické přepouštěcí zařízení aestává z vertikální, například valcové nádoby ł tvořené válcovým pláštěm łl 1 uzavřeným na hornín konci horním dnem ł 12 a na dovlním konci dolním dnem LA....

Zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257705

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kiesel Luboš, Kukrecht Oldřich

MPK: F22D 1/50

Značky: rozvodu, kotle, napájecího, horkovodu, zapojení, kondenzátorů, systému

Text:

...spočívají ve vzniklé úspoře paliva a v úspoře přídavné vody, která unikla ve formě páry do atmosféry.Na připojeném obrázku je znázorněno ve schěmatu zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu podle vynálezu, které zavádí brýdové páry do kondenzátoru.Napájecí nádrž l má nad hladinou g umístěn odplynovací prostor 5, do něhož je zaústěno potrubí A pro přívod napájecí vody a potrubí 3 pro prívod páry k odplynění....

Cirkulačný okruh prepážok vzduchových krabíc kotlov s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256729

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobrovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F22D 7/00

Značky: cirkulačný, fluidným, okruh, prepážok, vzduchových, spaľovaním, kotlov, krabíc

Text:

...médium o rovnakej pracovnej teplote a tlaku. Pritom spoľahlivé prúdenia pracovného média v týchto čas 4tiach kotla je zabezpečované povzbudenou cirkuláciou od obahových čerpadiel. Rovnomernosť rozdeľovania pracovného média kotlove vody do oboch rúrkových systémov je zaručená jednotkovým, alebo skupinovým clonkovanim ich rúrok. Tieto skutočnosti zabezpečujú rovnomernú dilatáciu tlakového systému vzduchovej krabice, včítanie prepážok. Ďalšou...

Způsob provozu parního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255989

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořák Luděk, Ružička Jaroslav, Nájemník Jiří, Bartoň Jan

MPK: F22D 1/32

Značky: provozu, způsob, systému, parního

Text:

...požadavku výměny tepla ve výměníćích, napojených na nejnižší tlakovou hladinu. Sníží-li se výkon výměníku tepla napojených na nejnižší tlakovou hladinu páry, může se snížit tlak této páry, a tím poklesne i množství výfukové páry z turbín za současného zvýšení množství odběrové páry z turbín při konstantním výkonu turbín. Výměníky tepla zapojené V parním systému na nejnižší tlakovou hladinu páry musí být vhodně konstrnovány, zejménas ohledem...

Rozváděcí vestavba topně páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244221

Dátum: 15.12.1987

Autori: Král Jaroslav, Schwarzrock Pavel, Formánek Karel

MPK: F22D 1/32

Značky: páry, vestavba, rozváděcí, topné

Text:

...plechu a ke spodnímu ąsměrnovacímu plechu se připojí vnitřní plášť s příčnými přepážkami a mesistěnou. Páre proudí v prvém případě od spodu nahoru, v druhém případě od shore dolů.Výhodou rozváděcí vostavby topné páry podle vynálezu je především rovnoměrné rozvedení vstupní páry na vnější okraj Lrubkového svazku. Rozváděci vestavba dále znemožňuje přívod páry o vstupních parametrech do vnitřního neotrubkovaného prostoru svazku pod...

Zapojení pro indikaci zpětného otáčení zejména rotoru čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241866

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tupý Miloslav

MPK: F22D 5/32

Značky: zejména, zapojení, čerpadla, otáčení, rotoru, indikaci, zpětného

Text:

...§ tak, že první vstup §ł součinového hradla § je připojen na výstup ll bistabilního klopného obvodu l, druhý vstup ggŠdčinového hradla § je připojen prostřednictvím invertoru 2 na výstup Qgprvního monostabilního klopného obvodu Qa výstup Qâ součinového hradla Q je zapojen na vstup il releového bloku A. VV případě klidu měřeného rotoru lg nevznikají taktovací impulsy a na všech výstupech je neaktivní úroveň signálu, dle elektrického návrhu...

Zařízení pro napájení parních kotlů a regeneraci tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253317

Dátum: 12.11.1987

Autor: Král Bohuslav

MPK: F22D 1/00

Značky: parních, regeneraci, tepla, zařízení, kotlů, napájení

Text:

...vysokotlaké ohříváky a celý vysokotlaký regenerační systém na konstrukční tlak, odpovídající zhruba maximálním tlaküm v příslušných parních, neregulovaných odběrech s tlakovou rezervou na zamezení odparu napájecí vody ve vysokotlakých regeneračních ohřívácích, což ve svém důsledku představuje materiálové úspory a zvýšení spolehlivosti zařízení. Ejektorové pžečerpávání kondenzátu přináší rovněž energetické í materiálové úspory a provozní...

Uzáver vysokotlakového šotového ohrievača vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241553

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wood Robin

MPK: F22D 1/00

Značky: vysokotlakového, ohrievača, uzáver, šotového

Text:

...teleso,obr. 4 príruba so záchytnými zubami, obr. 5 ustavenie záchytných zubov na príruba,obr. 6 je celkový pohlad na vysokotlakový šotový ohrievač vody.Vo vnútri telesa 1 sú umiestnené vstupná a výstupná komora 2, z vnútornej strany komory 2 je umiestnené tvarové tesnenie 3, ktoré má tvar klínu, vyrovnávajúci krúžok 4 je osadený na trojdielny krúžok 10, na ktorom z vnútornej strany komory 2 je osadené veko 9 a z vonkajšej strany prítlačná...

Vlásenkový vysokotlakový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241318

Dátum: 15.09.1987

Autori: Žáeek Jaroslav, Koutský Lubomír, Caha Zdenik

MPK: F22D 1/32

Značky: vysokotlakový, vlásenkový, ohrievač

Text:

...kondenzačné časti.Výhody takéhoto riešenia vlásenkcvého vysołkotlakového ohrievače spočívajú V tom,že je materiálovo aj výrobné menej náročný a okrem toho má zmenšené nároky na priestor. Toto vyplýva z integrálneho prevedenia vlásenkového vysokotlakového ohrievača, ktorý nahrádza dva, resp. tri samostatné výmenniky tepla. Kanál ohrievacej pary s obdĺžnikovými otvormi, napojený na zrážaciu časť umožňuje využiť lsonvekciuohrievacpj pary, v...

Špirálový vysokotlakový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241317

Dátum: 15.09.1987

Autori: Žáeek Jaroslav, Koucký Lubomír, Eapoun Jan

MPK: F22D 1/32

Značky: ohrievač, vysokotlakový, špirálový

Text:

...rie šenia špirálověho vysokotlakového ohrievača, ktorý nahrádza dva samostatné výmenníky tepla. Okrem investičných sú nižšie aj prevádzkové náklady, pretože takéto riešenie znižuje aj hydrodynamické straty.Na priloženýchvýkresoch je znázornená prevedenie špirálového vysokotlakového ohrievače a jeho schéma zapojenia, kde na obr. 1 je znázornený špirálový Vysokotlakový ohrie-vač, u ktorého na obvode hlavného telesa 1 je prívarená vstupná rúra...

Parní, horkovodní nebo termoolejový velkoprostorový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252349

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jonák Jiří, Šámal Václav

MPK: F22G 7/00, F22D 1/00

Značky: kotel, velkoprostorový, horkovodní, termoolejový, parní

Text:

...trubic, nikoli kotlova voda. Možnost zvýšení účinnosti a výkonü kotlů e bezplemenným spalováním. Vyšší bezpečnost s spolehlivcst zařízení a menší nároky na obsluhu zařízení.Vlivem menších rozměrd kotle i úpravy vody se snižují nároky na prostor kotelny a s tím spojení investiční náklady, váha i prucnost. °Provedením ohříváku vody a přehříváku páry uvnitř bubnu kotle vznikne kompaktní jednotka, přizpůsobená pro provoz s topeniětěm pro...

Zapojení dálkového horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252101

Dátum: 13.08.1987

Autori: Urbánek Miroslav, Křížek Vladimír

MPK: F22D 3/00

Značky: dálkového, horkovodu, zapojení

Text:

...s vratnou potrubní větví hlavní přepouätěcí arnaturou a rovněl renarvní - akuuladní potrubní větsv je dnmotnau přepouětěcí srmaturou propojena s vratnou potrubní větví v jejích úsaoíeh neni hlavní uzavíraoí arnaturou a pŕídavnou uzavíracž armatuzwu. Tínto napojením lze využívat pro akunulaci tepla rezervní potrubní větva a rovněž horké potrubní větvs i vratná potrubní větve. Tím vznikají vysoke investiční i provozní úspory. llorkovody nemusí...

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 238992

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F22D 7/04

Značky: dopravované, kotle, způsob, vratné, zavádění, cirkulačním, horkovodního, čerpadlem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle je určen pro kotle bubnové s přirozenou cirkulací a zavodňovacími trubkami vyvedenými z bubnu, které přivádějí vodu ke všem výhřevným plochám. Ve všech zavodňovacích trubkách jsou vestavěny injektory, do jejichž trysek se přivádí vratná voda od cirkulačního čerpadla. Po výstupu z trysek se ve směšovací difuzorové části vratná voda mísí s teplejší vodou...

Paneiový ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 239581

Dátum: 15.06.1987

Autor: Brandisová Marianna

MPK: F22D 1/00

Značky: ohrievač, paneiový

Text:

...panelov blokov ohrievača vody podpernými nosníkmi, ktoré sú vzájomne prepojené závesnými tiahlaml, dosiahne sa bezproblémový prenos hmotnosti jednotlivých blokov na vhodne dimenzované výstupne komory panelového ohrievače vody. V danom pripade teda výstupné komory plnia aj funkciu závesných nosníkov ideálne chladených pracovným médiom. Ďalej, neprítomnosť sústavy závesných rúrok robia panely ohrievače vody dobre prístupnými zo strán (po...

Kulová akumulační nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 250734

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kadrnožka Jaroslav

MPK: F22D 3/00

Značky: akumulační, kulová, nádrž

Text:

...a dostatečně ve 1 ká.a proto přídavné namáhání stěny kulové akumulační nádrže je malé i v okolí její poloviční výšky,eventuelně se může tlouštka teplotní přechodové Ýgtvy v prů 5 250734 běhu vybíjení a nabíjení vhodné měnit. Tlouštka teplotní pře chodové vrstvy, postupující při nabíjení a vybíjení uvnitřy vnitřní přepážky se po výšce mění a nejmenší hodnoty dosahu je v poloviční výšce. To však není na závadu, nebot vnitřní přepážka není...

Rotorový horkovodní akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249199

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ostrolucký Ján, Libich Vladimír, Kadrnožka Jaroslav

MPK: F22D 3/00

Značky: horkovodní, rotorový, akumulátor

Text:

...a napojený na odvzdušňovací potrubí, které je vedeno vnitřkem kolem stěny akumulační,nádrže a vyvedeno v její dolní části.U rovnotlakého horkovodního akumulátoru podle vynálezu se vytvorí optimální tlouštka přechodové vrstvy í v akumulačních nádržích velkého průměru a při různé rychlostí nabíjení a vybí~ jení akumulatoru. To umožňuje optimální využití akumulačního prostoru a snížení hmotnosti akumulačních nádrží, neboř přídavná napětí ve...

Svislý ohřívák vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236581

Dátum: 15.11.1986

Autori: Křížek Vladimír, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: F22D 1/00

Značky: svislý, ohřívák

Zhrnutie / Anotácia:

Svislý ohřívák podle vynálezu je proveden tak, že mezi trubkovnici a spodní dno je do vnějšího pláště vložena mezistěna s otvorem, která tvoří s vnějším pláštěm, trubkovnicí a vnitřní spojovací trubkou prvý prostor a s vnějším pláštěm a spodním dnem druhý prostor. Tento druhý prostor je přitom propojen otvorem v trubkovnicí, vnitřní spojovací trubkou a otvorem v mezistěně s mezitrubkovým prostorem ohříváku, přičemž prvý prostor je vlastně...