F22B 37/00

Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6490

Dátum: 03.09.2013

Autori: Pilát Peter, Kašpar Peter, Jablonický Pavol

MPK: G01N 29/24, F22B 37/00

Značky: teplovýmenných, x-sondy, parogenerátorov, rúrok, skúšanie, zariadenie, celistvosti, pomocou, materiálů

Text:

...mechanizmu. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva v konštrukcii diaľkovo ovládaného zariadenia(modulu), ktorý umožňuje navinutie X-sondy iba po prvú kladku prítlačného mechanizmu.Prehľad obrázka na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje konštrukčné riešenie zariadenia(modulu) určeného na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy...

Spôsob zvárania komponentov pre energetický priemysel a osobitne spôsob zvárania blokov membránových stien pre energetické kotly s využitím zváracej metódy MIG/MAG a laserového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17237

Dátum: 28.08.2012

Autor: Adamiec Janusz

MPK: B23K 9/02, B23K 26/14, B23K 28/02...

Značky: využitím, priemysel, spôsob, blokov, metody, stien, zvárania, komponentov, energetické, zváracej, osobitne, kotly, energeticky, laserového, membránových

Text:

...tvoria s Iúčom 25-45 ° uhol a obojstranne skosený zvarový úkos má dĺžku 2-6 mm.Tento proces sa dá využit na zváranie hrubých plechov v tvare písmena T s úkosom, čo rieši problém nízkej kvality zvárania hrubých T proñlov.Nový spôsob zvárania blokov membránových stien, zvlášť tých, ktoré sú určené pre kotly a parné generátory pre energetický priemysel, je definovaný v patentovom nároku číslo 1.V inom prevedení, ktoré je alternatívou laserového...

Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6185

Dátum: 03.07.2012

Autori: Kravec Dušan, Krajčovič Peter, Jablonický Pavol, Jurík Ľuboš, Zdarílerk Richard

MPK: G01N 29/00, F22B 37/00

Značky: zariadenie, parogenerátorov, otvorov, závitových, skúšanie

Text:

...závitových otvorov v prírube parogenerátorov. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva V konštrukcii diaľkovo ovládaného zariadenia - manipulátora, ktorý umožňuje automatizovaný presun a polohovanie skúšobných hlavic najednotlivé závitové otvory a realizuje rovnomemý rotačný a posuvný pohyb skúšobných sond v závitovom otvore.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázku, ktorý...

Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5853

Dátum: 04.10.2011

Autori: Urban Peter, Kašpar Peter, Krajčovič Peter, Jablonický Pavol

MPK: G01N 29/24, F22B 37/00

Značky: zariadenie, teplovýmenných, rúrok, parogenerátorov, skúšanie

Text:

...ovládaného plne automatizovaného zariadenia - manipulátora, umožňujúceho všetkým pracovným uzlom pre skúšanie celistvosti materiálu rúrok štyri stupne voľnosti a jeden pomocný pohyb. Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov tvorené stojanom upevneným do kolektora parogenerátora podľa tohto technického zariadenia spočíva v tom, že nosnou časťou stojana je stĺp zabezpečený otočným mechanizmom s elektropohonom a ďalej...

Zariadenie na zaslepovanie rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5650

Dátum: 04.03.2011

Autori: Krajčovič Peter, Zdarilek Richard, Urban Peter, Kravec Dušan, Jablonický Pavol

MPK: F22B 37/00, F28F 11/00

Značky: parogenerátorov, rúrok, zariadenie, zaslepovanie

Text:

...do kolektora parogenerátora podľa tohto technického riešenia spočíva v tom, že nosnou časťou stojana je stlp zabezpečený otočným mechanizmom s elektropohonom a ďalej prevodom v podobe ozubeného remeňa, pričom na stĺpe je na dvoch vodiacich kladkách uložený vozík uvádzaný do pohybu vo vertikálnom smere elektropohonom cez pastorok a ozubený hrebeň, ďalej je na vozíku upevnený suport uvádzaný do pohybu v horizontáhiom smere pomocou...

Zostava pružnej násady rotačnej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19571

Dátum: 07.03.2005

Autor: Gracin Renato

MPK: F22B 37/00, G21C 17/017

Značky: násady, pružnej, zostava, sondy, rotačnej

Text:

...okolo pružnej násady a upevnenými k nej každých 50 mm a s pružnou nylonovou hadicou nasadenou cez pružnú násadu a káble, s ložiskovými zostavami, ako je uvedené v nároku 1. Vynález bude ďalej opisaný s odkazmi na niektoré výkresy uvedené v zozname nižšie.0009 Zostava pružnej násady na použitie so sondou pre vírivé prúdy priinšpekcii trubíc parného generátora vjadrových elektrárňach je opísanáv dokumente US 2004/0075432 A 1. Zostava...

Polygonálna rúrková stena so zužujúcou sa časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1389

Dátum: 19.12.2003

Autor: Gounder Ponnusami

MPK: B04C 5/00, F22B 37/00

Značky: stěna, zužujúcou, rúrková, časťou, polygonálna

Text:

...pričom je obložená množinou rúrkových stien. Spodná časť komory sa zužuje, pričom prvé a druhé dvojice protiľahlých rúrkových stien sú postupne ohnuté smerom do vnútra. Rúrkové steny sa zužujú kontinuálne a0007 Pre odborníka z danej oblasti techniky je celkom zrejmé, že vyššie uvedené prístupy nie sú ľahko prispôsobiteľné pre obloženie teplovýmenných komôr, majúcich viac ako štyri strany, ako sú napríklad šesthrannê aleboOkrem toho sklon...

Vežový kotol opatrený stacionárnou nosnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1070

Dátum: 26.11.2003

Autor: Kinnunen Pertti

MPK: F22B 37/00, F24H 9/18

Značky: nosnou, opatrený, kotol, věžový, konštrukciou, stacionárnou

Text:

...spalovacieho úseku alebo do spodnej časti teplosmenného úseku, odkiaľ môže byť odvádzaný napriklad do zariadenia na odvádzanieZa účelom zabránenie priľnievania padajúceho popolana spodných teplosmenných plochách je výhodne využívanátakzvaná vežová konštrukcia kotla, najmä V prípadoch, keďTeplosmenný úsek pri vežových kotloch je usporiadaný nad spaľovacím úsekom tak, že smer prúdenia spalín v teplosmennom úseku vedie odspodu hore. V dôsledku...

Záslepka netesných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3531

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kravec Dušan

MPK: F22B 37/00, F16L 55/16, F16L 55/11...

Značky: parogenerátorov, rúrok, netěsných, záslepka

Text:

...potrebného presadenia zvarovej hrany voči stene kolektora a potom sa záslepka ručne privarí obvodovým zvarom. Presnosť presadenia zvarovej hrany je určená subjektívne, je nepresná a vytvára sa možnosť vzniku mikrotrhlin a netesností zvarov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje použitie záslepky s obvodovým osadením, ktorá umožní využiť díaľkovo ovládané manipulátory.Potrebné presadenie zvarovej hrany voči stene kolektora...

Spôsob a usporiadanie na zisťovanie množstva pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4178

Dátum: 14.03.2003

Autor: Melles Günter

MPK: F01K 13/00, F22B 37/00, F22G 5/00...

Značky: usporiadanie, množstva, zisťovanie, spôsob

Text:

...modelu parného generátora, do ktorého sa privádzajú menovitá hodnota výkonu kúreniska aleboskutočná hodnota tepelného výkonu alebo ich kombinácia, a tiež inameraná hodnota tlaku pary. Do výpočtu Vstupujú podľa pracovného režimu FD tlak, poloha ventilov turbiny, poloha HDV ventilov, FD teplota a výkon kúreniska.0009 Základom vynálezu je úloha vytvoriť dostatočne presný a jednoduchý spôsob, ktorý poskytne cez zaťaženie kotla a tiež...

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F28F 9/22, F15D 1/14, F22B 37/00...

Značky: tří, kapalin, rozdělení, proudu, plynů, zařízení, směsi

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Vystužovací mechanizmus pre kompenzátor netlakového potrubia parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266260

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bodnár Peter

MPK: F22B 37/00

Značky: potrubia, vystužovací, kotla, mechanizmus, parného, kompenzátor, netlakového

Text:

...rozpojeniu spoja. Ak je olrubnó komponzovat aj Uhl 0 VČ odchýl xi Lvarovýmí plcchmí úmerneky od smeru potrubncj trasy,je potrebné vertikáinu vôľu muHlavnú výhody riešenia vystuženia komponzátola podľa tohto vynáiuzu spočívajú v tom,že kompenzátory ju možne zaradiť do otruhncj trasy D 02 ůalšĺch podporných ulemvntov, resp. vystužuním voći zmnwm sposobom sa dosiahne úsporu materiálu a zuížnnio prncnoští pri zachova ní konštrukčne) a...

Kryt na utesnenie dilatujúcej steny parných kotlov v oblasti prieniku predmetu stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254916

Dátum: 15.02.1988

Autor: Farkaš Pavol

MPK: F22B 37/00

Značky: dilatujúcej, předmětů, utesnenie, oblastí, stěnou, stěny, kotlov, prieniku, parných

Text:

...prípade, že axiälne posunutie predmetu voči stene je prakticky nulové.Kryt na utesnenie dilatujúcej steny v oblasti prieniku predmetu touto stenou pozostáva z prenikajúceho nosnika 1, steny 2,plechov 3, plechov 4, plochých tyčí 5, tyčí alebo jokloviny B, tesnenia 7, prítlačnýclt líšt B, prirub 9, dilatačnej vlny 1 D, vodiaceho plechu 11, a vodiacej lišty 12.Plechy 4 sú pevne spojené s prenikajúcim nosníkom 1. Na plechoch 4 sú prípev 4nené...

Výparník parného kotla s paralelne radenými závesnými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243937

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urbanec Jan, Wenigová Libuše, Kopecký Josef, Mach Jaroslav

MPK: F22B 37/00

Značky: rúrkami, radenými, výparník, závesnými, paralelně, parného, kotla

Text:

...pričom clonky sú alebo individuálne,alebo skupinové. Ďalšou výhodou takejtokonštrukcie výparnĺka je, že počet závesných rúrok sa rozvidličkovaním postupne môže meniť podľa potrieb geometrickej konfigurácie zavesených tvýhrevných plôch. Tiež je možné podľa hmotnosti zavesených výhrevných plôch parného kotla postupne meniť nosný prierez závesných rúrok. Výhodou radenia rúrkových stien a závesných rúrok do samostatných paralelných vetiev...

Způsob napájení parního kotle na odpadní teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241746

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kužalek Vladimír, Truksa Josef

MPK: F22B 37/00

Značky: parního, kotle, způsob, napájení, teplo, odpadní

Text:

...kotle na odpadní teplo.Nyní bylo nalezeno, že náklady na napájecí zařízení a jeho regulaci lze vyloučit a ná~ klady na kotel a jeho armaturu lze podstatné snížit způsobem napájení perního kotle na odpadní teplo podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se napájení provádí kondenzátem o tlaku o 0,1 až 1,5 MPa vyšším než je tlak vyráběné páry a odluhuje se přebytkem tohoto kondenzátu po jeho expanzí na tlak vyräběné páry.Použití...

Zařízení pro zamezení podtlaku v nízkotlakém kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241663

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kress Dieter, Häberle Friedrich

MPK: F22B 37/00

Značky: zařízení, nízkotlakém, kotli, zamezení, podtlaku

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nízkotlaký kotel je trubkou vzduchotěsné připojen na horní část vzduchotěsné průchozí akumulační nádoby, jejíž dolní část je trubkou spojená se sběrnou nádrží přetlarkového zařízení. je.Vhodné, aby objem průchozľakumulační nádoby byl větší než objem trubky, která spo 4juje dolní část akumulační nádoby se sběrnou nádrží a vratné trubky přetlakového zařízení.Zařízení podle vynálezu...

Zariadenie pre impulzné čistenie regeneratívneho ohrievača vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238878

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dóczy Anton, Bobovnický Jozef, Muráni Ján

MPK: F22B 37/00

Značky: ohrievača, čistenie, vzduchu, impulzné, regeneratívneho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia regeneratívnych ohrievačov vzduchu od nánosov popola impulzným spôsobom. Predmetom vynálezu je riešenie umiestnenia výstupných hubíc usmerňujúcich tlakovú vlnu na rotor regeneratívneho ohrievača vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rázová rúra sa prostredníctvom rozdeľovacieho kusa rozvetvuje do dvoch impulzovodov zakončených výstupnými hubicami umiestnenými nad a pod...

Zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248557

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubrický Imrich, Kosnáč Patrík

MPK: F22B 37/00

Značky: stredných, netlakových, zariadenie, kotlov, uloženie, parných, potrubí, klapiek, ložísk

Text:

...Nevýhody tohto riešenia spočívajú najmä v tom, že zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek je komplikované a tým i drahé, äaĺšia nevýhoda spočíva v nespoĺahlivosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba nie je možná a v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺ havá a praoná.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre uloženie střednýoh ložísk klapiek netlakovýoh potrubí parných kotlov podla vynálezu, ktorého podstatou...

Zariadenie pre uloženie krajných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248556

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Kubrický Imrich

MPK: F22B 37/00

Značky: klapiek, potrubí, krajných, ložísk, kotlov, uloženie, parných, netlakových, zariadenie

Text:

...nevýhoda spočíva V nespoĺah li vosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba je náročná v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺhavá a pracná.Uvedené nedostatky sú odstranené zariadením pre uloženie krajných ložisk klapiek netlakových potrubí parných kot lov podĺa vynálezu, ktorého podstatou je, že samomazné ložiská sú prostredníctvom púzdra, prítlačného kotúča,skrutiek, matíc tesnenia a dištančných krúžkov jednoducho a spoĺahlivo...