F22B 33/14

Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3825

Dátum: 08.06.2004

Autor: Sokol Ján

MPK: F01K 17/02, F22B 33/14, F22B 33/12...

Značky: výrobu, zariadenie, elektrickej, tepla, energie

Text:

...je jeho nízka účinnosť, neumožňuje využít vysokú teplotu spalín unikajúcich do ovzdušia, pričom unikajúce spaliny obsahujú škodlivé plyny znečisťujúce ovzdušie.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo spalínového kotla, v ktorom sa vyrába vysokotlaková para a nizkotlaková para. Vo výmenníku tepla sa nízkotlaková para použije na výrobu horúcej vody na vykurovanie bytov...

Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F22B 33/14

Značky: zapojení, povzbuzenou, kotlem, parního, parním, cirkulací, přirozenou, najížděného, nucenou, kotle, provozovaným

Text:

...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...