F21W

Osvetľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19115

Dátum: 25.01.2013

Autor: Gattari Massimo

MPK: F21S 8/08, F21W 131/103

Značky: zariadenie, osvetľovacie

Text:

...a spôsobom.0014 OsvetIovacie zariadenie podľa tohto vynálezu rieši technický problém súvisiaci s nedostatkami opísanými vyššie predstavením osvetľovacieho zariadenia opatreného vonkajším podstavcom, vytvoreným takým spôsobom, aby v pripade potreby mohol operátor pohodlne vykonávať opravárenské činnosti alebo údržbové práce v mieste prevádzky. Uvedený podstavecumožňuje efektívne oddeliť svetlo emitujúce zariadenia a reflektor a refrakčné...

Optická jednotka motorového vozidla s LED efektom a so svetelným tienidlom (LAMI)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10107

Dátum: 11.02.2009

Autor: Peron Rodolphe

MPK: F21W 101/14, F21W 101/12, F21V 9/08...

Značky: jednotka, vozidla, tienidlom, efektom, optická, lami, motorového, světelným

Text:

...aii) sklo nachádzajúce sa pred spomenutou maskou, EP 2 093 463 3378611charakteristická tým, že obsahuje navyše aspoň jeden prvok zatienenia,nainštalovaný medzi spomenutým puzdrom a spomenutou maskou, iba za niektorými zo spomenutých otvorov, a ktorý je usporiadaný tak, aby bránil svetlu pochádzajúcemu zo spomenutého zdroja prechádzať cez tieto zatienené0010 Optická jednotka podla tohto vynálezu môže obsahovať ďalšie charakteristiky,...

Osvetľovacie teleso s LED svetlami na osvetľovanie vonkajších verejných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10571

Dátum: 12.11.2008

Autori: Von Mauw Jelmer Petrus Johannes Antonia, De Jager Hoogvliet Maarten Johannes

MPK: F21V 5/04, F21S 8/08, F21V 31/00...

Značky: osvetľovacie, osvetľovanie, ploch, vonkajších, svetlami, těleso, veřejných

Text:

...slovo fosforová v tomto prípade znamená materiál, ktorý pod vplyvom svetla emituje svetlo odlišnej vlnovej dlžky, než je vstupujúce svetlo.Hoci v princípe vysoký svetelný výkon možno dosiahnut použitím LED bez použitia reflektorov,svetelný výkon sa zlepší, ked sa použije reflektor, výhodne malý, tak, že sa vytvaruje okolo kužeľového prstenca LED.Montáž osvetľovacieho telesa sa zjednoduší, ked jeden alebo viac optických refrakčných prvkov,...

Zariadenie na osvetlenie alebo signalizáciu zahŕňajúce plochu na vedenie svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19175

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dubosc Christophe, De Lamberterie Antoine

MPK: F21S 8/10, F21W 101/10

Značky: zahŕňajúce, zariadenie, osvetlenie, vedenie, světla, plochu, signalizáciu

Text:

...šírenia, kolmých k ploche medzi odrazovým úsekom a výstupným úsekom, aodrazový úsek je vytvorený tak, aby roviny odrazeného šírenia boli orientované vzhľadom k optickej osi tak, aby osvetľovacie zariadenie mohlo vyžarovať lineámyzväzok svetelných lúčov, pozdĺž všeobecne pozdĺžne prebíehajúcej optickej osi.Podľa iných charakteristických znakov vynálezusú roviny odrazeného šírenia rovnobežne s optickou osou osvetľovacieho zariadenia sú...

Tyčové svietidlo na prekážkové svetelné označenie veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20209

Dátum: 18.01.2006

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 17/00, F03D 13/00, F03D 11/00...

Značky: tyčové, označenie, prekážkové, veže, světelné, svietidlo

Text:

...centrálnu ovládaciu skriňu, ateda na prevádzkovateľa. Možné by bolo taktiež paralelnezapojenie osvetľovacích prostriedkov, čo by malo tú výhodu, že pri poruche jednéhoosvetľovacieho prostriedku by ostatné osvetľovacie prostriedky neboli vo svojej činnosti0010 Nad osvetľovacími prostriedkami je nainštalovaná výhodne krytka ako ochranná vrstva,ktorá chráni osvetľovacie prostriedky vystavené počasiu proti vplyvom okolitého...

Vynálezy kategórie «F21W» v ZSSR.

Osvetľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10035

Dátum: 21.12.2005

Autor: Kuan Hsin-ning

MPK: F21W 111/02, F21S 8/08, F21V 29/00...

Značky: osvetľovacie, zariadenie

Text:

...alebo tvar písmena L jeden koniec dielu 63 je spojený s rebrami 61 a druhý koniec je spojený s bočnou stenou teptovodivej doštičky 4. Modul 6 na odvádzanie tepla je umiestnený v prvej časti 101 tela 100. Rebrá 61 odvádzajúce teplo môžu byt umiestnené na teplovodivej doštičke 4. Okrem toho diel 63 na vedenie tepla môže byt spojený s horným krytom 1 alebo stĺpom 200, aby sa teplo prenieslo na horný kryt 1 alebo na stlp 200. Potom by sa teplo...

Svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9456

Dátum: 25.07.2005

Autor: Skiba Krzysztof

MPK: A47F 11/10, F21V 33/00, F21V 15/01...

Značky: svietidlo

Text:

...na povrchu priehľadnej alebo priesvitnej dosky, vybavené vnútorným elektrickým systémom s využitím svetelného zdroja vo forme LED diód, ktoré sa vyznačuje tým, že má vnútorný krúžok, vybavený viečkami (príkiopkami) na jeho obidvoch stranách, s vonkajším priemerom väčším ako je vonkajší priemer krúžku, a je tam prinajmenšom jeden zdroj svetla, s výhodou vo forme LED diód, umiestnených na vonkajšej strane povrchu vnútorného krúžku,...

Svetlometové zariadenie s otočnou doskou, najmä pre automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9489

Dátum: 14.05.2004

Autori: Hue David, Mensales Alexandre

MPK: F21V 14/08, F21W 101/10, B60Q 1/14...

Značky: svetlometové, doskou, zariadenie, automobil, otočnou, najmä

Text:

...103 z prvej polohy 105 do druhej polohy 104.Jednotlivé platné normy vyžadujú, aby sa otočné dosky usporiadané vo svetlometových zariadeniach, či už ide o infračervený filter alebo sklopnú masku, v prípade nefunkčnosti uvažovaného svetlometového zariadenia vrátili do bezpečnej polohy. Bezpečná poloha je takou polohou, v ktorej svetlometové zariadenie predstavuje pokiaľ možno čonajmenej problémov pre ostatných vodičov. V obidvoch uvedených...

Spôsob stanovenia vychýlenia listu rotora veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19189

Dátum: 06.12.2002

Autor: Aloys Wobben

MPK: F21W 111/00, F21V 8/00, F03D 11/00...

Značky: vychýlenia, elektrárne, spôsob, stanovenia, rotora, listů, veternej

Text:

...činiteľ kvality je V optimálnom pripade jedna, keď teda svetelné množstvo napájané do svetlovodu zodpovedá intenzite (lumen)svetelného množstva na výstupnom konci svetlovodu.0015 Činiteľ kvality svetlovodov sa však riadi nielen podľa materiálu svetlovodu alebo podľa druhu privádzaného svetla, ale aj podľa osadenia svetlovodu. Keď je, napríklad, svetlovod umiestnený pozdĺž priamky, je činiteľ kvality normálne väčší, než keď je svetlovod...