F21V 8/00

Zariadenie na zobrazovanie obrazu na vrstvenom nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20392

Dátum: 20.12.2012

Autori: Laluet Jean-yves, Lecamp Guillaume

MPK: B32B 17/10, F21V 8/00, C03C 27/12...

Značky: zobrazovanie, vrstvenom, nosiči, zariadenie, obrazů

Text:

...pozornosti zo strany vodiča, ktorý by mohol zameriavať pohlad na zobrazovanú informáciuskôr než na vonkajšie udalosti. Okrem toho tieto systémy poskytujú väčšinounedostatočný kontrast na umožñovanie správneho čítania informácie v podmienkach silného vonkajšieho osvetlenia. Aby sa prekonal tento problém,spočíva riešenie v tom, že sa vybavia systémy svetelných zdrojov veľkým výkonom, typu UV lasera, čo nie je bez nebezpečenstva tak...

Stropné osvetlenie s uchytením panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19708

Dátum: 06.06.2012

Autor: Curic Andrija

MPK: F21S 2/00, F21S 8/06, E04B 9/00...

Značky: panelov, stropné, osvetlenie, uchytením

Text:

...boli tixované pavúkovitou zostavou prídržných ramien, ktorá drží časti svetelného panelu na vzájomne susediacich vnútorných stranách. Tiažové sily častí svetelného panelu sú zachytávané zvnútra prípadne pavúkovitou zostavou prídržných ramien svetelného panelu, takže aj pri veľkoplošných svetelných paneloch pôsobia na časti svetelného panelu len obmedzené ohybové momenty, čo zasa umožňuje použitie tenších časti svetelného panelu a nepodmieňuje...

Svietivý zasklievací dielec pre vozidlo alebo dopravný prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15993

Dátum: 24.01.2011

Autori: Verrat-debailleul Adele, Richard Alexandre, Kleo Christophe, Grandgirard Bastien

MPK: G02B 6/00, B60Q 3/02, F21V 8/00...

Značky: prostriedok, spôsob, zasklievací, svietivý, dopravný, dielec, vozidlo, výroby

Text:

...alebo aj ustupujúcou oblasťou)- pričom na vytváranie najmenej jednej svietivej oblasti obsahuje- extrakčné prostriedky na extrakciu vedeného svetla prostredníctvom prvej a/alebo druhej hlavnej lícnej plochy, ktoré sú rozptylnýmiprostriedkami na rozptyl v ploche prvej a/alebo druhej hlavnej Iicnejplochy alebo rozptylnými prostriedkami na rozptyl v objeme v prvej tabuli, a/alebo keď je injektované svetlo ultrafialové svetlo (UV...

Hrebeň na vši s čiernym svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15766

Dátum: 08.02.2010

Autor: Albaladejo Jimenez Carlos José

MPK: A01M 3/00, A45D 24/10, A45D 24/30...

Značky: hřeben, čiernym, svetlom

Text:

...priestor pre chybu a úplne rieši infekciu danéhojednotlivca.Tento podaný vynález sa týka. hrebeňa na vši s čiernym svetlom, ako je uvedené v nároku 1. Ďalšie zahrnutia sú deñnované v nárokoch 2 - 4.To je zariadenie, ktoré sa skladá z rukoväte, ktorá obsahuje batérie a na ktorej konci je objektív s čiernym svetlom vo forme Iampy.Táto lampa sa používa na prvé vyšetrenie hlavy alebo prostredí, kde infikovaná hlava mohla zanechat stopy...

Podsvietenie LED pre rovinné a nerovinné zobrazovacie systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6078

Dátum: 09.05.2006

Autor: Yoo Tae Kun

MPK: G02B 6/00, F21V 8/00, G02F 1/13...

Značky: nerovinné, systémy, podsvietenie, zobrazovacie, rovinné

Text:

...igg. Odrazový pás läg,vytvorený z materiálu PET, môže byť prilepený na zadnú plochu svetlovodného panela llg, najúcu zárezy V tvare písmena V. Teplo vyžarujúca doska lâg je dalej pripevnená k PCB lêâ, majúca svietidla 131, pričom konzola 170 je pridavnenainštalovaná na nesenie svietidiel 131, teplo vyžarujúcej0005 Jednotka na podsvietenie podľa úvodnej časti nároku 1 je známa z US 2002/136502 A 1. Táto známa jednotka na podsvietenie obsahuje...

Svetlovod pre ovládací gombík s otočným ukazovateľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3922

Dátum: 05.04.2006

Autori: Guichardon Stéphane, Lucaora Laurent, Callahan Kevin, Wroblewski Jérôme, Chery André

MPK: B60Q 3/00, F21V 8/00

Značky: gombík, otočným, světlovod, ukazovateľom, ovládací

Text:

...tohto ukazovateľa medzi krajnýmí postaveniami otočného manévru akékoľvek. Iným cieľom tohto vynálezu je navrhnúť ovládací gombík, ktorý by bolvybavený takým svetlovodom. Ďalším cieľom tohto vynálezu je navrhnúť montážne zariade nie svetelného ukazovateľa a svetlovodu na ovládacom gombíku tak, aby bolo možné optimálne využívať osvetlenie svetelného ukazovateľa a zabezpečiť homogenitu tohto osvetlenia. Okrem toho má tento vynález za cieľ...

Signalizačné alebo osvetľovacie zariadenie, najmä pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1803

Dátum: 06.12.2004

Autor: Gasquet Jean-claude

MPK: F21S 8/10, B60Q 1/32, F21V 8/00...

Značky: osvetľovacie, zariadenie, vozidlo, signalizacné, motorové, najmä

Text:

...Svetlovody môžu byť priamočiare a krivočiare.0013 Svetelný zdroj môže byt umiestnený v stredovej polohe medzi aspoň dvoma svetlovodmi, najmä umiestnenými symetricky vzhľadom na zdroj, zvlášť0014 Zariadenie môže obsahovat niekoľko svetelných zdrojov spojených0015 Svetlovod môže obsahovat aspoň jednu neutrálnu oblastnezaisťujúcu priečny rozptyl svetla.0016 Zariadenie môže obsahovat spojnú šošovku majúcu konvexnú plochupriloženú proti zdroju a...

Svetelný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3957

Dátum: 05.10.2004

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 8/00, F21S 10/00

Značky: světelný, stojan

Text:

...a zmenšovaním stojana. Uvedené dáva pocity pulzácie. Takto vytvorené dynamické pochody sú zmyselné a účelné.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje všeobecné riešenie svetelného stojana, obr. 2 je rez ďalšieho uskutočnenia svetelného stojana, obr. 3 znázorňuje pohľad zhora na usporiadanie svetelných vetví. Obr. 4 a znázorňuje ďalšie uskutočnenia svetelného stojana s vonkajším upevnením,obr. 4 b znázorňuje...

Chladnička s osvetľovacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284067

Dátum: 30.07.2004

Autor: Bousfield Anthony

MPK: F21V 8/00, F25D 27/00

Značky: osvětlovacím, systémom, chladnička

Zhrnutie / Anotácia:

Osvetlenie je poskytnuté panelom (11 alternatívne 21, 32, 33, 34, 43, 51, 62, 72) s bočným osvitom, ktorý je v podstate z transparentného materiálu, a tento panel (11 alternatívne 21, 32, 33, 34, 43, 51, 62, 72) má dva protiľahlé povrchy (40, 41), z ktorých aspoň jeden sa nachádza vnútri chladničky (3), pričom na tento aspoň jeden povrch (40, 41) je aplikovaná matica bodov (12) na dosiahnutie svetlovodivého efektu vnútri chladničky (3).

Spôsob stanovenia vychýlenia listu rotora veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19189

Dátum: 06.12.2002

Autor: Aloys Wobben

MPK: F03D 11/00, F21V 8/00, F21W 111/00...

Značky: veternej, rotora, spôsob, vychýlenia, stanovenia, listů, elektrárne

Text:

...činiteľ kvality je V optimálnom pripade jedna, keď teda svetelné množstvo napájané do svetlovodu zodpovedá intenzite (lumen)svetelného množstva na výstupnom konci svetlovodu.0015 Činiteľ kvality svetlovodov sa však riadi nielen podľa materiálu svetlovodu alebo podľa druhu privádzaného svetla, ale aj podľa osadenia svetlovodu. Keď je, napríklad, svetlovod umiestnený pozdĺž priamky, je činiteľ kvality normálne väčší, než keď je svetlovod...

Svetlovodivé teleso, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4924

Dátum: 16.10.2002

Autori: Groothues Herbert, Schmidt Jann, Lichtenstein Hans, Ittmann Günther

MPK: F21V 8/00, G02B 1/04, C08K 3/00...

Značky: těleso, svetlovodivé, výroby, spôsob

Text:

...chránené v nárokoch závislých od nároku 1.Pokial ide o spôsob výroby uvedených svetlovodivých telies, poskytujú riešenie uvedenejúlohy nároky ll a 12.Tým, že svetlovodivá vrstva svetlovodivého telesa obsahuje aspoň 60 hmotnosti, vzťahujúc na hmotnosť svetlovodivej vrstvy, polymetylmetakrylátu a 0,001 až 0,08 hmotnosti,vzťahujúc na hmotnosť svetlovodivej vrstvy, sférických častíc síranu barnatého so stredným priemerom v rozsahu od 0,3 do 20...

Rotační spojka pro bezkontaktní přenos signálů optickým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250823

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zezula Oldřich

MPK: F21V 8/00, G02B 6/24

Značky: optickým, spojka, signálu, bezkontaktní, zářením, rotační, prenos

Text:

...přenosová rychlost, velká kapacita a šířka přenosových pásem, kvalita a diskrétnost přenosu, vyšší spolehlivost, odolnost vůči rušivým elektromagnetickým vlivům, bezpečný provoz i ve výbušném prostředí, odstranění galvanické vazby mezi vstupom a výstupem, nízká spotřeba energie, minimální rozměry a hmotnost.U provedení podle vynálezu zcela odpadá nastavování a seřizování, dále je odstraněn vliv okolního osvětlení a prostředí na optický...