F17D

Zapojenie elektronického komplexného auditu energetických kovových úložných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7386

Dátum: 01.03.2016

Autori: Sládeček Jozef, Gál Karol

MPK: G06Q 50/06, F17D 5/00

Značky: úložných, zariadení, auditu, zapojenie, komplexného, kovových, energetických, elektronického

Text:

...preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná realizácia zapojenia vykonávania elektronického komplexného auditu energetických kovových úložných zariadení, ako je to znázornené na obrázku. Pozostáva aspoň z prvých hardvérových prostriedkov Q s obsiahnutým spracovateľským analytickým a vyhodnocovacím modulom l vstupných dát, na ktorý nadväzuje Výstupný dátový...

Vstrekovacie zariadenie odorantu do plynného a kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6770

Dátum: 06.05.2014

Autor: Reiter Róbert

MPK: B01F 3/04, G01M 3/00, F17D 3/12...

Značky: media, kvapalného, vstrekovacie, plynného, odorantů, zariadenie

Text:

...nad rámec rozsahu, pre ktorý je určené, a činnosť zariadenia pri poruche, údržbe alebo výmene injekčného dopravného zariadenia. Z uvedených dôvodov umožňuje používanie injekčného dopravného zariadenia určeného na svoj bežný prevádzkový výkon bez zohľadňovania príp. krátkodobej potreby väčšej dávky odorantu V prevádzke, pričom zdôvodu súčasného použitia dvoch injekčných dopravných zariadení sa nemusí často z prevádzkových dôvodov...

Spätný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18441

Dátum: 02.08.2011

Autor: Deubler Alfred

MPK: F16K 15/06, F16K 31/122, F16K 31/124...

Značky: ventil, spätný

Text:

...alebo viac silne vždy podľa vznikajúceho tlaku, čo môže viesť k rušivémuvyvíjaniu hluku. To je nežiaduce najmä pri použití jednotky prezásobovanie stlačeným vzduchom v okolí pacienta, ako aj i v pripadeÚkolom vynálezu preto je dať k dispozicii spätný ventil v úvodezmieneného druhu, u ktorého bude znížené vyvíjanie hluku.Ďalším úkolom vynálezu je vytvoriť spôsob prevádzky jednotkyTento úkol je vyriešený spätným ventilom v úvode...

Zapojenie odberovej regulačnej jednotky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5365

Dátum: 08.02.2010

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F17D 3/00, F17D 1/00

Značky: jednotky, zapojenie, odberovej, regulačnej, plynů

Text:

...do diferenciálneho ohrevno chladiaceho člena (DOChC) 4. Regulačný blok 5 obsahuje aj riadiacu jednotku a príslušné regulačné armatúry. Nízkotlaký teplý výstup 7 z DOChC je napojený do odbemej nízkotlakej vetvy 3. Nízkotlaký studený výstup 8.1 z DOChC je napojený na sekundámu stranu výmenníka tepla 9, ktorý je primámou stranou zaradený do vysokotlakej vetvy plynovodu 1. Nízkotlaký ohriaty studený výstup 8.2 z výmenníka 9 je ďalejnapojený do...

Systém na účinné odtlakovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10422

Dátum: 11.06.2009

Autor: Sikora Paul

MPK: F02C 1/02, F01K 25/14, F02C 1/00...

Značky: tekutiny, účinné, systém, odtlakovanie

Text:

...spôsobmi dodávať ho späť do elektrickej siete použiť ho na poskytovanie niektorých alebo všetkých potrieb elektrickej energie v danom stanovišti, a pripadneho použiť na napájanie tepelného čerpadla, aby sa dodávalo teplo do expandovaného plynu.0012 Existuje viac vecí, ktorými je potrebné zaoberať sa pri zvažovaní použitia niektorého z týchto spôsobov na výrobu elektrického prúdu. Prvá je skutočnosť, že pokles teploty plynu,ktorý sprevádza...

Vynálezy kategórie «F17D» v ZSSR.

Zapojenie regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5168

Dátum: 07.05.2009

Autori: Žuffa Ladislav, Michal Martin

MPK: F17D 1/00, F17D 3/00

Značky: zapojenie, regulačnej, plynů, stanice

Text:

...realizovať dané technické riešenie zaradením napr. optimalizovaného trubkového výmenníka.Ako zo zapojenia vyplýva, oproti konvenčnámu riešeniu z doterajšieho stavu techniky nie sú potrebná investičná náklady na kotolne zohrievajúce regulačne miesta, náklady na samotná palivo, zväčša plyn alebo elektrická ohrevy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie regulačnej stanice plynu je znázomená na obr. l. K vysokotlakovej vetve...

Zariadenie na pripojenie výrobne nefosílneho zemného plynu do distribučnej siete plynu, hlavne do verejnej distribučnej siete plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10700

Dátum: 11.08.2008

Autori: Bouwer Maarten Christiaan, Gast Frederik Bertus

MPK: F17D 1/04

Značky: pripojenie, verejnej, zemného, plynů, distribučnej, siete, hlavne, výrobné, nefosílneho, zariadenie

Text:

...na vracanie nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovo spojené s uvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehovýtokové potrubie na výtok nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovospojené suvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehozariadenie znižovania tlaku na znižovanie tlaku nefosílneho zemného plynuvyrobeného v uvedenom výrobnom zariadení na určenú úroveň prietokomer na meranie prietoku nefosílneho...

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286236

Dátum: 12.05.2008

Autor: Krajec Pavol

MPK: E02D 29/00, E02D 23/00, E01C 23/00...

Značky: potrubia, spôsob, opravy, životnosti, predĺženia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia sa uskutočňuje bez potreby jeho vyradenia z prevádzky pomocou zariadenia nazvaného portál a s následným použitím plavenej zakládky na elimináciu napätí vznikajúcich po sekundárnom zásype opravovaného potrubia.

Tester, najmä na plynové zariadenia a inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5012

Dátum: 05.02.2008

Autori: Němec Milan, Ondráš Milan

MPK: F17D 3/00

Značky: najmä, tester, inštalácie, plynové, zariadenia

Text:

...tlakomer i tlakový balón so sústavou ventilkov.K základnému telesu je tiež prostredníctvom meracích hadičiek prepojené kanylové ústrojenstvo, ktoré obsahuje na zadnej strane pripojovaciu koncovku a na prednej strane je zakončené meracou kanylou, vedenou cez jej vnútorný otvor, v ktorom je umiestnená gumová tesniaca hadička.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje pohľad na...

Elektrický ohrev riadiaceho regulátora – pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4780

Dátum: 06.07.2007

Autor: Mosej Roman

MPK: F17D 5/00, G05D 23/00

Značky: ohrev, regulátora, pilota, elektricky, riadiaceho

Text:

...výhrevného telieska. Tento elektrický ohrev riadiacich regulátorov uvedené problémy vyrieši,pretože svojím tepelným výkonom zabráni zamrznutiu pilota a tým pádom výpadku RS, pri značne nižších nákladoch za elektrický energiu v porovnani s príkonom elektrického predhrievača plynu, ktorý je nainštalovaný pred redukciou tlaku a ktorý môže byť elektrickým ohrevom pilota nahradený.Elektrický ohrev riadiaceho regulátora - pilota spočíva v tom,...

Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284894

Dátum: 09.01.2006

Autor: Bergmann Heinz

MPK: F17D 5/00, F16L 3/00, F16L 55/00...

Značky: odlomenej, poistka, potrubia, částí, pohybu, zabránenie, výchylková, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výchylková poistka je určená na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia. Časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu (8). Na častiach (1, 2, 3) potrubia vystupujúcich z rozvetvovacieho bodu (V) sú umiestnené výstupky (N). Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu (V) sú za výstupkami (N) časti (1, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkami (N) v účinnom spojení. Každý prstenec (4, 5,...

Spôsob a zariadenie na odstránenie horľavých plynov z plynovodných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284814

Dátum: 18.11.2005

Autor: Franek Johann

MPK: F17D 1/04, B01D 53/047, B01D 53/22...

Značky: plynovodných, plynov, odstránenie, spôsob, sietí, hořlavých, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Po plynotesnom alebo takmer plynotesnom oddelení sieťového úseku od plynovodnej siete, uskutočnenom v oblasti prívodu plynu, sa v oblasti oddelenia nehorľavý a/alebo spaľovanie horľavého plynu nepodporujúci preplachovací plyn alebo zmes preplachovacích plynov vnesie, resp. vtlačí do sieťového úseku, a s týmto vtlačeným preplachovacím plynom alebo zmesou preplachovacích plynov sa horľavý plyn alebo zmes horľavých plynov, ktorá zostala v sieťovom...

Zariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3870

Dátum: 07.07.2004

Autor: Krajec Pavol

MPK: F17D 5/00, E02D 29/12, E21D 9/00...

Značky: trasy, sprístupnenie, zariadenie, potrubnej, podzemné, líniovej

Text:

...šachta, alebo otvorený výkop s možnosťou vjazdu motorových vozidiel.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy ilustrujú, ale neobmedzujú príklady uvedené na priložených výkresoch. Tieto výkresy obsahujú schematické riešenie zariadenia a jeho jednotlivých častí.Obr. l Zariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy - pozdlžny rezObr. 2 Zariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej...

Potrubie so stenou rúrky, ktorá má možné miesto netesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 283176

Dátum: 24.01.2003

Autori: Bergmann Heinz, Hejtmann Alexander

MPK: F17D 5/02, F16L 55/00

Značky: netěsnosti, možné, miesto, ktorá, potrubie, stěnou, rúrky

Zhrnutie / Anotácia:

Pri potrubí (1) so stenou rúrky, ktorá má možné miesto (2) netesnosti a s odrazným štítom (4) premosťujúcim miesto (2) netesnosti, na ochranu vstavieb pred prúdom média (M), vystupujúcim z miesta (2) netesnosti, sú cez možné miesto (2) netesnosti na stene rúrky upevnené potrubné členy (6) na vymedzovanie polohy usporiadanej vo vzájomnom odstupe od seba v smere (10) potrubia. Na odraznom štíte (4) sú upevnené pridržiavacie zariadenia (5), ktoré...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282847

Dátum: 22.11.2002

Autori: Gála Tibor, Kováč Ladislav

MPK: F17D 1/04, G01F 15/18, F16L 3/00...

Značky: domových, plynů, stanic, regulačných, nástenných, montážny

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu, v ktorom je k hornému ramenu rámu (1) pripevnená horná príchytka (2) a k dolnému ramenu rámu (1) je pripevnená aspoň jedna dolná príchytka (3). K hornej príchytke (2) je pripevnený držiak (4) nosníka (5), pričom s jedným koncom nosníka (5) je spojené koleno (6) a s druhým koncom nosníka (5) je spojený nátrubok (7). V hornej príchytke (2) a dolnej príchytke (3) sú montážne otvory (8). K...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282846

Dátum: 22.11.2002

Autori: Gála Tibor, Kováč Ladislav

MPK: F17D 1/04, G01F 15/18, F16L 3/00...

Značky: domovej, zemnej, stanice, zostava, plynů, regulačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu zložená z ľavého rámu, pravého rámu, horných bočníc, dolných bočníc, horných nosníkov a dolných nosníkov a debnenia, v ktorej je k vstupu výstupnej rúry (8) pripojený výstup výstupného kolena (10), s ktorým je spojený jeden koniec nosiča (11). Druhý koniec nosiča (11) je spojený so vstupným kolenom (9). Vstupná rúra (7) aj výstupná rúra (8) sú pevne spojené s horným nosníkom (5) a dolným nosníkom...

Kovová rúra obalená plastom a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3095

Dátum: 07.01.2002

Autori: Jedličková Jarmila, Jedlička Pavol

MPK: F16L 58/10, F17D 1/04

Značky: kovová, výrobu, plastom, obalená, zariadenie, rúra

Text:

...zhora.Príklady uskutočnenia Príklad lBolo zhotovené zariadenie podľa tohto technického riešenia znázornené na obr.1 a 2 a to pre výrobu dvoch rúr súčasne. Každá z obidvoch častí zariadenia obsahuje nasúvaciu časť g a násuvnú časťl, kde sa uskutočňuje nasunutie plastovej rúry na kovovú rúru a násuvná časť 1 je súčasne i vyhrievacou časťou 3 achladiacou časťou Z. To znamená, že po nasunutí plastovej rúry na kovovú táto zostáva vtej istej časti...

Zostava na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky na plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2909

Dátum: 11.06.2001

Autori: Rechtorík Igor, Lalo Ladislav

MPK: F17D 3/01

Značky: meracej, techniky, umiestnenie, regulačnej, zostava, domovej

Text:

...alebo meracej techniky.Prehľad obrázkov na ýkresochPríklady uskutočnenia zostavy na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky pre plyn podľa technického riešenia sú schematicky znázornené na obrázkoch, kde na obr. 1 je nakreslený čelný pohľad na najjednoduchší typ zostavy. Obr. 2 znázorňuje čelný pohľad do vnútorného priestoru zostavy podľa obr.1,v ktorom je umiestnená regulačná a meracia technika. Obr. 3 vyjadruje pôdorysný pohľad na...

Nosič regulátora tlaku plynu, plynomera a vyústenia plynovej plastovej prípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2813

Dátum: 12.03.2001

Autori: Seman Imrich, Németh Marek, Hudák Gabriel

MPK: F17D 1/04

Značky: plynomera, plynovej, regulátora, plastovej, vyústenia, nosič, tlaku, prípojky, plynů

Text:

...jednoduchosťou, pričom, na pevnosť konštrukcie nosiča sa využíva i skriňa suloženou meracou a regulačnou zostavou tým, že po jej osadení a pripevnení knosiču plní ñmkciu vzpery. Konštrukciou sa dosiahol í cieľ spočívajúci vo variantnosti využitia skrine. Môže byť využitá v kombinácii s nosičom alebo samostatne pripevnením o stenu. Riešením sa uľahčuje oprava v prípade poruchy v oblasti pripojenia pripojovacieho potrubia k meraciemu a...

Inštalačná súprava na montáž vodomerných a regulačných zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2779

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kováč Ladislav

MPK: F17D 3/01

Značky: montáž, súprava, vodomerných, regulačných, zostáv, inštalačná

Text:

...aj pevného kompletu na nosný rám sa prípadné pnutie potrubia neprenáša na nainštalované diely.Výmena vodomerov, pripadne aj iných dielov, a to aj s rôznymi konštrukčnýml dĺžkami, je vďaka teleskopickému kompletu veľmi jednoduchá.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch je znázornené príkladné konštrukčné riešenie inštalačnej súpravy podľa technického riešenia.Na obr. 1 je nárys inštalačnej súpravy, pričom teleskopický...

Zariadenie na odorizáciu plynu alebo kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2765

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kordoš Jozef

MPK: F17D 5/02

Značky: plynů, kvapaliny, zariadenie, odorizáciu

Text:

...plynom.Ďalším problémom existujúcich automatizovaných zariadení je sledovanie množstva odorantu v odorantovej nádobe a jeho vyhodnocovanie. Pokiaľ sa doteraz sledovalo množstvo odorantu, sledovalo sa spôsobom monitorovania výšky hladiny vprevádzkovej nádobe azariadenie neposkytovalo žiadne údaje ocelkovom zostatkovom stave odorantu takv prevádzkovej ako aj v hlavnej zásobnej nádrži.Doterajšie riešenia sú špecifické tým, že odorizačné...

Zariadenie na automatické dávkovanie odorantu do rozvodu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2663

Dátum: 12.09.2000

Autori: Kordoš Jozef, Lancz Tomáš

MPK: F17D 3/12

Značky: odorantů, rozvodu, zariadenie, dávkovanie, automatické, plynů

Text:

...dávkovacím čerpadlom odorantu, ktoré je súčasne spätnou väzbou napojené na automatiku, na ktorú je tiež prepojený snímač tlaku vo výstupnom potrubí zariadenia na automatickédávkovanie odorantu. Na automatiku je tiež prepojený najmenej jeden snímač hladinyv prevádzkovej nádobe odorantu, ktorá je napojená na dávkovacie čerpadlo odorantu a hlavnúZariadenie na automatické dávkovanie odorantu do systému rozvodu plynu umožňuje spracovávať vstupné...

Univerzálna skriňová zostava na plynové rozvody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2579

Dátum: 11.07.2000

Autori: Holan Peter, Varínsky Milan

MPK: F17D 1/04

Značky: univerzálna, skříňová, zostava, plynové, rozvody

Text:

...tyčou uloženou vbetónovej päťke, pričom k jednému snosníkov je pripevnená kovová ochranná rúra na polyetylénový prívod. Nadzemná čas upevňovacej konštrukcie jeminimálne z jednej strany prekrytá krytom, napr. z prefabrikátu alebo plastu.3 Upevňovací prvok je tvorený delenou kovovou obručou upevnenou na rarnienku. Vo vnútri obruče je umiestnené gumové tesnenie a zboku uťahovacia skrutka, pričom skrutkovým spojom je upevňovací prvok posuvne...

Ohybná prepojovacia hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2547

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kušnir Jozef

MPK: F17D 1/04, F16L 11/11

Značky: ohybná, hadica, prepojovacia

Text:

...alternatíva riešenia,pri ktorom centrálny rozvod j plynu má vnútorný napojovací závit. Sú možne aj kombinácie týchto riešení závitov, čomu je potrebné prispôsobiť ukončenie prvej dutej spojovacej časti g a druhej dutej spojovacej časti ž.Prvá dutá spojovacia časť g a druhá dutá spojovacia časť ž sú spojene pevne alebo rozoberateľne s dutým ohybným valcovitým členom 2 pozostávajúcim z dutého valcového pružného prvku Q, ktorý obopína ohybná...

Prívodný systém odpareného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2388

Dátum: 14.02.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F17D 1/00

Značky: odpareného, plynů, systém, prívodný

Text:

...nad povrchom vo vnútornom priestore lvykurovanej budovy nachádza teplovodný kotol 3,na ktorý je napojené odvodné potrubie l§teplej vody a prívodné potrubie l 2 z vykurovacieho systému budovy. Na teplovodný kotol 3 je potrubím li, napojeným na plynové potrubie Q napojený akumulátor íplynu, určený na rozbeh teplovodného kotla 3. Na teplovodný kotol 3 je napojené potrubie 2 na prívod zohríatej vody do splynovača 5 a potrubie 8 na odvádzanie...

Skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2095

Dátum: 12.03.1999

Autor: Čižinský Prěmysl

MPK: F16L 57/00, F17D 3/01

Značky: skriňa, osadenie, plynů, regulačnej, meracej, techniky

Text:

...na skriňu z boku. Obr. 3 znázorňuje základovú dutú štvorbokú tvarovku a obr. 4 znázorňuje plášťovú dutúNa obr. 1 a 2 je skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu. vytvorená z troch na seba uložených základových dutých štvorbokých tvaroviek 1 obdĺžnikového pôdorysného tvaru. na ktoré sú uložené dve duté plášťové štvorboké tvarovky g s jedným otvoreným bokom Q, ktoré majú pôdorysný tvar približne písmena C. Základová dutá...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1833

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F17D 1/04

Značky: nástenných, regulačných, stanic, montážny, plynů, domových

Text:

...pre pripojenie regulačných a meracích prístrojov zabraňujú pôsobeniu nežiadúcich síl,ktoré by mohli na prístroje pôsobiť.Na obvodový rám sú pripevnené vodítka a spony, ktoré umožňujú jednoducho a bezpečne pripojiť a odpojiť kryt domovej regulačnej stanice.Celá zostava-podľa technického riešenia je vyrobená vo výrobných priestoroch a ako celok je na mieste montáže pripevnená k nosnej stene a pripojená na vstup a výstup plynu.Prehľad...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1832

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F17D 1/04

Značky: stanice, zemnej, domovej, plynů, zostava, regulačnej

Text:

...bezpečnosť pri montáži a prevádzke stanice.Prehľad obrázkov na yýkreseNa priložených obrázkoch je znázornené konkrétne vyhotovenie zostavy zemnej regulačnej stanice plynu podľa technického riešenia. Na obr.l je nárys zostavy, pričom pre zvýšenie názornosti je zemná časť V schematickom reze. Naobr.2 je nakreslený bokorys kovovej časti konštrukcie, ktorá je samonosná.Príkladné uskutočnenie zostavy zemnej domovej regulačnej stanice plynu...

Nosič regulátora tlaku plynu, plynomera a vyústenia plynovej plastovej prípojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1711

Dátum: 14.01.1998

Autori: Balko Milan, Seman Imrich, Németh Marek, Hudák Gabriel

MPK: F17D 3/18, F17D 1/04, F17D 3/01...

Značky: prípojky, plynů, tlaku, plynomera, nosič, plastovej, vyústenia, regulátora, plynovej

Text:

...teréne môže mat nosná rúrka rôznu výšku, čo ďalej zvyšuje univerzálnosť nosiča podľa tohto technického riešenia. Je prirodzené, že dĺžkou nosnej nirky sa mení aj dlžka chráničky, čo umožňuje vopred si stanoviť výšku montáže prechodového spoja od úrovne terénu.Nosič umožňuje z hľadiska svojho riešenia bezpečnú, jednoduchú a časovo nenáročnúmontáž pri výstavbe plynovej plastovej prípojky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je...

Zapojenie hydraulického obvodu na filtráciu média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1394

Dátum: 05.03.1997

Autor: Danko Jozef

MPK: F17D 1/08

Značky: filtráciu, media, hydraulického, zapojenie, obvodů

Text:

...pre traktory alebo iné mobilné stroje, ktoré majú spoločnú náplň S pracovným hydrogenerátorom, pozostáva z hydraulickćho okruhu tvoreného nádržou l spojenou s plniacim hydrogenerátorom Q,pripojeným na poistný tlakový ventil 2 a sacieho vedenia zahŕňajúceho saciu vetvu lg a sací čistič ll. Plniaci hydrogenerátor Q je pripojený cez plniacu vetvu Q na tlakový čistič Q, ktorý je napojený na pracovný hydrogenerátor 1 a cez spätný ventil Q a...

Spôsob prerušenia toku média v potrubí a zariadenie na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280050

Dátum: 11.07.1995

Autori: Sekula Félix, Lazar Tobiáš, Šúšor Rudolf, Jakabský Štefan, Lovás Michal, Hredzák Slavomír

MPK: F16L 55/10, F17D 3/01

Značky: tohoto, zariadenie, spôsobu, uskutočnenie, spôsob, prerušenia, media, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Tok média v potrubí sa preruší tak, že médium sa obohatí feromagnetickými časticami, na ktoré sa pôsobí elektromagnetickým alebo magnetickým poľom. Zariadenie na prerušenie toku média pozostáva zo zásobníka (4) s prstencovou tlakovou komorou (4.1), perforačnou stenou (4.3) a elektromagnetom (2) alebo magnetom, ktoré sú upevnené na potrubí za zásobníkom (4). Medzi prstencovou tlakovou komorou (4.1) a perforačnou stenou (4.3) je výplň (5) z...

Nadprietokový poistný ventil pre tlakové systémy plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 48

Dátum: 07.07.1993

Autori: Grofová Zdeňka, Král Daniel, Halada Zdeněk, Kňákal Jan

MPK: F16K 17/04, F17D 1/04

Značky: poistný, nadprietokový, ventil, tlakově, plynů, systémy

Text:

...uzevřen nebo otevřen. Nadprůtokový pojistný ventil podle technického řešení je jednoduchý a lze ho použít u všech tlakových systémů plynu.Přehled obrázků ne výkresechPříklad provedení nadprůtokového pojistného ventilu podle technického řešení je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. představuje nedprůtokový pojistný ventil v řezu v závěrné poloze uzavírecího elementu.Ve šroubení g tlakového zdroje 1 plynu je ze strany jeho vnitřního...

Zařízení pro ochranu dálkového vytápění před tlakovými rázy v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269793

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Meyer Jürgen, Gnüchtel Stefan

MPK: F17D 3/00

Značky: potrubí, rázy, před, dálkového, tlakovými, zařízení, ochranu, vytápění

Text:

...ycraxxcxaxn. El T 0 BPEMH KaK npyrue peaepayapu IlaXOÄISITCH 11011 5 OJIGE BMCÚKHM JläĺLHEHHEM. PaZU-EEJIGHHE PaBJIHHIIbIXÁYYJOBIlČŘ nasmeunn B COEJXHHHTG-.HBHOH TPYGOHPÚBÚÄE OCYUIBCTBJIHGTCR-ąepea HGHOTJBIIaTHI-IE KJiaľlallbl. ÍÍJISÍ wnxcuposanusł YPOBHR Aaaneuun. OTJIHWQDIIIEFOCSI OT IIBEIHEHHFI B HeCTG HPHCOGIIHHEIIHH cpena saummaenoä CHCTEHM OTBDAHTCSI OT 60.1188 BNCDKDFO VPDBHSI JIEIBJIEHMHMeere ÍIUI-ICOGIIHHGIIHQ peuepayapa....

Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

MPK: F16L 55/24, B01D 35/02, F17D 5/00...

Značky: objektu, provozních, uvnitř, filtr, instalaci, výbušné, filtrací, směsi

Text:

...ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do...

Zařízení pro akumulaci expandovaného stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267261

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bystrianský Marián

MPK: F17D 1/00

Značky: expandovaného, akumulaci, zařízení, stlačeného, vzduchu

Text:

...vzduchu dle ąvynálezu zajistí podstatné snížení hlučností o znečiščovbní pracovního proetředí a dále zajlstí využití energie, uložené v expondovaném stlačenén vzduchu jbhoexploatací ve výrobě, např. jakoapulovacího vzduchu v plynových ohřívacích pecích. , Príklad provedení zařízení pro akunulaci expandovaného stlačeného vzduchu podle vynúlezu je achenatícky zobrazen na přilo ženém výkrese.soustava pracovních tlakových vâlců l tlakovzdušného...

Potrubní propojení pro odvod fenolčpavkové vody z vodní předlohy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264393

Dátum: 12.07.1989

Autori: Burda Karel, Kosek Jiří

MPK: F17D 1/08, F16L 55/04

Značky: baterie, propojení, fenolčpavkové, vodní, odvod, potrubní, koksárenské, předlohy

Text:

...eliminuje potrubní připojka, kterou vnikne do potrubí kdksárenský ptyn, který májen velmi nepatrný korozní význam.Vynàtez je v příkladu provedení schematícky znàzorněn na přípojeném výkresu, který značí cetkový pohted na potrubní systém odvodu fenotčpavkové vody.Vodní předloha 12 obsahuje fenolčpavkovou vodu a nad její htadínou je vyplněna surovým koksárenským ptynemn Fenotčpavková voda se odvádí do dehtové skříně gg potrubním prepojením...