F17B

Membrána pre zásobník plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3025

Dátum: 16.07.2006

Autor: Wolf Markus

MPK: C12M 1/107, F17B 1/00

Značky: zásobník, plynů, membrána

Text:

...na skladovanie plynu. Pritom sa fólia natlačí do žľabu pomocou hadice, naplnenej tlakovým vzduchom. Popri vysokých výrobných nákladoch hovorí proti tomuto spôsobu pripevnenia fólie malá pridržná sila kovového žľabu. Veľké sily vetra sú schopné vytrhnúť zo zakotvenia celú fóliu. Okrem toho už minimálne poškodenie hadice vedie k výpadku celého pripevneniaRovnako je lokálne ohraničenávýmena poškodených úsekov hadice principiálne spojená s...

Mechanická upchávka pre tlakové prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3923

Dátum: 08.09.2004

Autori: Jakubov Vladislav, Medovič Karol, Višňovský Ján

MPK: F16J 15/26, F17B 1/02

Značky: zariadenia, mechanická, tlakově, prepravné, upchávka

Text:

...ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia tesnost a odolnost proti úniku plynu, kvapaliny do priestoru. Uvedená upchávka umožňuje bezproblémové prečerpávanie prepravovaného média - plynu, pričom nedochádza k úniku tesniacej kvapaliny do plynu. Zväčšením plochy tesniacich krúžkov sa zmenšuje tlak v styčných plochách krúžkov, čím sa zvyšuje tesniaci účinok. Zmenšenim tlaku sa...

Zásobník plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2609

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kozák Jan, Faikl Zdeněk, Koubek Karel

MPK: F17C 13/00, F17B 1/00

Značky: plynů, zásobník

Text:

...vyhotoveného zásobníka plynu je odstránenie nutnosti vybavovať zásobníky plynu plávajúcim stropom s betónovou záťažou na vytvorenie pretlaku uskladneného plynu. Tým sa znížia investičné náklady a zrýchli sa montáž celého zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde obr. 1 znázorňuje schematicky v reze zásobník podľa technického riešenia, obr. 2 jeho ďalšie vyhotovenie a obr....

Plynojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 277948

Dátum: 15.09.1991

Autor: Neumeister Heinrich

MPK: F17B 1/00, F17B 1/26, F17B 1/04...

Značky: plynojem

Zhrnutie / Anotácia:

Plynojem (1) obsahuje najmenej dva ohybné nafukovateľné, najmä nepriepustné balónové dielce z ohybného materiálu, vytvorené ako aspoň jedna vnútorná membrána (3, 3') s vnútorným priestorom (5) na uskladnenie plynu a vonkajšiu membránu (2), kde v priestore medzi nimi je vytvorená tlaková regulačná komora (4, 4') naplnená pomocným plynom, pričom spodné okraje (9, 8) vnútornej a vonkajšej membrány (3, 3' a 2) sú upevnené k základu (12), v jeho...

Rektifikovatelný plynojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234197

Dátum: 01.04.1987

Autori: Galač Rudolf, Česlar Miloslav, Marek Pavel

MPK: F17B 1/24

Značky: plynojem, rektifikovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Rektifikovatelný plynojem podle vynálezu je odolný proti nerovnoměrnému sedání základové půdy nebo poklesům základové konstrukce zejména na poddolovaném území. Jeho konstrukce sestává ze svislého obvodového pláště s horním uzávěrem a z vodorovného podajného deskového dna, uloženého prostřednictvím rektifikačních prvků na základové konstrukci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jeho dno je uloženo jednak na soustavě vodorovně posuvných a svisle...