F16T 1/10

Odvádzač parného kondenzátu s dvojmembránovým termočlánkom riadeným termodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4121

Dátum: 05.05.2005

Autor: Horecký Peter

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: odvádzač, kondenzátu, dvojmembránovým, termodynamickým, riadeným, termočlánkom, odporom, parného

Text:

...zabezpečujú kanáliky, cez ktore musí para prejst k výstupnej časti odvádzača. Odvádzač svojou konštrukciou umožňuje montáž V ľubovoľnej pracovnej polohe, čo znamená, že vzhľadom k autentickosti vstupu a výstupu sa jeho funkčnosť nemení a preto nemusí byt vyznačený smer prúdenia média Svojím vymedzením dosadacej časti od membrány je schopný pracovať aj v nízkom tlaku 0,05 MPa ale s podstatne nižším hmotnostný výkonom Maximálna teplota...

Termický medziprírubový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3488

Dátum: 02.05.2003

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F16T 1/14

Značky: odvádzač, termicky, medziprírubový, kondenzátu, parného

Text:

...operácií ako aj V značnom zjednodušení montážnych úkonov uskutočňovaných pri inštalácii odvádzača,ako aj pri jeho demontáži pre servisné alebo opravárske účely. Takáto demontáž spočíva vo Vyňatí celej zostavy puzdra odvádzača z potrubných prírub, medzi ktorými je odvádzač zovretý. Rozobratie vlastného odvádzača sa uskutoční vybranim drôtenej pružiny a vysunutím termickej vložky vrátane viečka membrány a tiež kvapaliny uzatvorenej medzi...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281654

Dátum: 17.04.2001

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: kondenzátu, riadené, membránové, odporom, tepelně, odvádzača, zariadenie, hydrodynamickým, zníženým

Zhrnutie / Anotácia:

Membránové zariadenie opisovaného odvádzača kondenzátu pozostáva z horného dielu (10), ktorý môže byť zhotovený z dvoch častí, a zo spodného dielu (20), medzi ktorými je styčnými plochami oboch dielov (10, 20) zovretá pružná membrána (30). Nad membránou (30) je priestor s nízkovriacou kvapalinou (40) a pod membránou (30) je vytvorený štrbinový priestor (15), ktorý oddeľuje membránu (30) od povrchu (22) spodného dielu (20), v ktorom sa...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08, F16T 1/10

Značky: parného, membránový, kondenzátu, termicky, odvádzač

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Zberač kondenzátu rúrových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1506

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kollár Jozef, Papp Dezider, Patek Peter

MPK: F16T 1/10

Značky: zberač, rúrových, kondenzátu, systémov

Text:

...a spoľahlivosti celého rozvodného systému.Riešenie je zvlášť vhodné pre strednotlaké a nízkotlaké rozvodné systémy vykurovacíchplynov uložené v zemi, alebo nachádzajúce sa v korozívnom prostredí.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obrázkoch č. l, 2 a 3 sú znázomené rôzne variantné konštrukčné usporiadania, ktoré kore špondujú s jednotlivými príkladmi uskutočnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1Na obrázku číslol je znázomene variantné...

Odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253294

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gruschwitz Rolf, Böhm Lothar, Dentel Hans-jürgen

MPK: F16T 1/10

Značky: odváděč, kondenzátu

Text:

...onpeneneuuuň pasuep çruocurenbuo ocmanbuoñ nonepxHocTnMeM 6 paHm B Hanpanneuuu swynxuKnanannoro ćenna. Y sepxueň uacru crenxu B ueurpé uMeeŕcakàýroo 6 pa 3 uúh noHcbK, coornercrnymmnň noncxy MeMöpaum,xoropmü wanna okpymaem ponnyn nnomanb.qacrn cTeHKH. Takax ®opManepxHeñ qacTu cýenxn cnyxnTnpn Harpysxe Meuöpaum nnemuuu anneuunuw HRHDHMEP npn BOSHHKHOBEHHH runpannnqecxux Ynapoa, nx onupanuñ Meu öpanm c reoMeTpnuecKHM aamuxanuem K aamumaet ee...