F16S

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 288262

Dátum: 30.03.2015

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16B 7/02, F16B 12/50, F16S 1/02...

Značky: samosvorný, konštrukcií, tyčových, priestorový, rozoberateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií je samosvorný v každom jednom module (4). Pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov (1) s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5) v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečinkov (3). Konce tyčí stojana (2) sú v dvoch modifikáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom a korunkovým koncom so zámkovým vybraním. Konce tyčí spojovacích...

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6048

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16L 19/00, F16B 7/02, F16B 12/50...

Značky: samosvorný, konštrukcií, rozoberateľný, priestorový, tyčových

Text:

...znázomený základný spojovací prvok tvaru kocky s otvormi.Na obrázku 2 je znázornený v náryse a bokoryse spojovací priečnik s upravenými obidvomi koncami tyče.Na obrázku 3 je znázomený v náryse a pôdoryse stojan s korunkovo upraveným jedným koncom a tiež obidvomi koncami tyče a modifikovaný stojan s korunkovo upraveným uzamkýnacím zárezom na jednom a tiež na obidvoch koncoch tyče.Na obrázku 4 je znázomený V náryse a bokoryse zmontovaný...

Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5803

Dátum: 04.08.2011

Autori: Ondruška Juraj, Matúš Miloš, Šooš Ĺubomír

MPK: F16C 35/07, B23Q 11/04, B23B 19/02...

Značky: samonosná, rotátorov, uloženia, konštrukcia

Text:

...uloženia rotátorov podľa technického riešenia bude bližšie objasnená na priloženom výkrese, kde je na obr. v bočnom reze zobrazené jedno jeho konkrétne riešenie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného...

Prichytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5095

Dátum: 05.02.2009

Autor: Kara Pavel

MPK: E04B 2/74, F16S 3/00

Značky: oddelovacej, stĺpiky, stěny, prichytenie, panelov

Text:

...výhodnýrn usporiadaním je, že otvory stlpika sú vytvorené pravidelne alebo nepravidelne po obvode profilu v množstve vhodnom na uchytenie viacerých panelov, pričom pozdĺžne otvory môžu mať rôznu veľkost.Ďalším výhodným usporiadaním je, že horná zátka a dolná zátka sú vytvorené vnútomým profilom stĺpika a vymedzovacím výstupkom vyplňajúcim otvor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na...

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285903

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bruder Hans

MPK: E04B 1/58, F16B 7/04, E04H 1/12...

Značky: stavebnicových, konštrukcií, systém, vytvorenie, montážny

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií predovšetkým pre veľtrhové alebo predajné stavby tvorí nosný profil (1), ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami (2) a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou (7, 48), ako i aspoň jedným upínacím zámkom (9, 51), ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov (1) alebo dielov montážneho systému. Upínací zámok (9, 51) je vložiteľný do...

Vynálezy kategórie «F16S» v ZSSR.

Montážny element

Načítavanie...

Číslo patentu: 285218

Dátum: 09.08.2006

Autori: Klemd Olaf, Walther Joerg, Rahnfeld Frank, Benz Albrecht, Buenning Torsten

MPK: F16S 5/00

Značky: element, montážny

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny element (12) na upevňovanie súčastí, najmä profilových tyčí, je vytvorený s pripojovacími plochami (16), ktoré sú vytvorené na stenách (18), medzi ktorými je vytvorená aspoň jedna bočná výstuha (22). V aspoň jednej bočnej výstuhe (22) montážneho elementu (12) je vytvorená aspoň jedna prehĺbenina (31), ktorá vychádza z aspoň jednej okrajovej časti (29) susediacej s aspoň jednou bočnou výstuhou (22), aspoň jednej pripojovacej plochy (16).

Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 285095

Dátum: 18.05.2006

Autori: Habicht Siegfried, Freier Andreas, Höcker Eitel-friedrich

MPK: E06B 3/04, F16S 3/00

Značky: profil, spojený, izolovaný, fasády, tepelně, okna, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne izolovaný spojený profil pozostáva z kovových profilov (3,4,5,6) a aspoň jednej izolačnej lišty (7,11,27,46,47), umiestnenej medzi kovovými profilmi (3,4,5,6) a spojenej s kovovými profilmi (3,4,5,6) na pozdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty. V pozdĺžnej spojovacej oblasti medzi spojenými súčasťami je malá pevnosť v šmyku približujúca sa nule alebo je medzi nimi vytvorené klzné vedenie.

Upevňovací systém pre police

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6438

Dátum: 17.03.2006

Autor: Menendez Ruiz Manuel Jesus

MPK: F16S 3/00, A47B 96/00

Značky: upevňovací, systém, police

Text:

...umiestnené vo vodorovnej polohe tak, že otvorené časti obidvoch sú navzájom protiľahlé a ich príslušné prvé vodorovné časti adruhé vodorovné časti zostávajú navzájom spojené do jednéhocelku a police majú hornú dosku, dve bočné steny a dve čelnésteny, ktoré sú všetky kolmé na hornú dosku.0009 Systém sa vyznačuje tým, že prvá a druhá časť prvého a druhého profilu sa striedavo prekrývajú, prvá vodorovná časť prvého profilu je dlhšia než druhá...

Spôsob výroby kaleného profilového konštrukčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18084

Dátum: 09.06.2004

Autori: Landl Gerald, Kolberger Siegfried, Fleischanderl Martin, Faderl Josef, Eibensteiner Herbert, Raab Anna Elisabeth, Brandstätter Werner

MPK: B21D 22/00, B21D 22/04, B21J 5/00...

Značky: výroby, dielů, profilového, kaleného, spôsob, konštrukčného

Text:

...opotrebovaniu nástroja.0019 W 0 03/035922 Al a EP 1439240 Al ozrejmujú postup na výrobu kaleného proŕilového konštrukčnćho dielu z ocele s katodickou ochranou proti korózii, pričom sa galvanizovaný oceľový plech zahreje, následne sa rozhorúči na austenitizačnú teplotu a následne sa vytvaruje lisovaním za horúca. Tavenina Zn vytvárajúca vrstvy môže obsahovať prvky ako 0,08 - 0,4 Al.0020 US 6,564,604 B 2 má za cieľ poskytnúť oceľové plechy,...

Konštrukčný diel z oceľového plechu s galvanizovanou ochrannou vrstvou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14764

Dátum: 09.06.2004

Autori: Kolnberger Siegfried, Vehof Robert, Brandstaetter Werner, Landl Gerald, Fleischanderl Martin, Stall Wolfgang, Raab Anna Elisabeth, Faderl Josef

MPK: C21D 1/02, B21D 22/04, B21J 5/00...

Značky: vrstvou, ocelového, plechů, galvanizovanou, proti, konštrukčný, korózii, ochrannou

Text:

...sú potrebné dodatočné pracovné kroky. Na uskutočnenie je naplánované, že potom, čo boloceľový kus zahriaty na teplotu, ktorá mu privodí jeho austenitický stav, sa oceľový kus vloží medzi pár súčinných tvarovacích prvkov, na čo sa kus vylisuje a súčasne sa od kusu do výliskov rýchlo odvádza teplo. Výlisky sú počas celého procesu udržiavaná na teplote chladenia, takže na kus pôsobí účinok prudkćho ochladenia za pôsobenia tvámiaceho...

Hliníkový uholníkový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3639

Dátum: 07.10.2003

Autor: Sixt Thomas

MPK: A47B 96/14, F16S 3/00

Značky: profil, uholníkový, hliníkový

Text:

...3).Prinajmenšom jedno z bočných ramien sa môže v smere svojho pozdĺžneho okraja zužovať (nárok 4). Miera zúženia sa riadi podľa požadovaných pružiacich vlastností bočnćho ramena.Na dosiahnutie pekného vzhľadu môže byť prinajmenšom jedno z bočných ramien na svojom voľnom pozdlžnom okraji z vonkajšej strany zaoblené (nárok 5).V tomto prípade je polomer zaoblenia účelne zvolený tak, aby šírka čelnej plochy voľného pozdlžneho okraja bola menšia...

Nosný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3615

Dátum: 11.09.2003

Autor: Šlégr Marek

MPK: F16S 1/02, E04C 2/26, G09F 13/02...

Značky: nosný, prvok

Text:

...podľa vlastnej fantázie a získať tak, príjemné a harmonické usporiadanie osvetlenia interiéru. Nosnú funkciu prvku však plnia aj konce tvarovaných ramien, ktoré môžu byť prichytené na rôznych typoch listových nosníkov.Je výhodné, ak je tento nosník vyrobený z pružného pozinkovaného plechu, alebo plastu s ekvivalentnými vlastnosťami, prípadne iného vhodného ale dostatočne pružného materiálu.Veľkosť tvarovaného nosného prvku, jeho šírku, výšku...

Systém upínania rámových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2648

Dátum: 12.09.2000

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075, F16S 3/00

Značky: rámových, upínania, systém, konštrukcií

Text:

...distribučných prvkov so širšími rámikmi sa používajú pružiny, ktoré sa na nosný rámik distribučného prvku pripájajú pomocou trhacích nitov. Po vzájomnom zasunutí rámikov tvar pružín umiestnených medzi nimi zamedzuje samovoľné vypadnutie, alebo vypadnutie distribučného prvkuz upínacieho rámika pôsobením jeho vlastnej hmotnosti. Prehľad obrázkovVýhody technického riešenia vyplývajú tiež 2 priložených ob rázkov, kde naobr. 1 je...

Spoj na oceľové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2032

Dátum: 02.12.1998

Autori: Šůcha František, Kasková Jana, Maule Petr, Barták Jiří

MPK: F16S 3/00

Značky: konštrukcie, ocelové

Text:

...ešte aj následné celkové povlečenie spoja plastickou hmotou výrazne obmedzí nežiaduce pôsobenie elektrického článku na spoj a vznik hrdze v jeho častiach. Tým sa odstraňuje nebezpečenstvo havárie stožiara zlomením nosnikov v mieste ich spojenia a tak sa eliminuje miesto, znižujúce jeho životnosť. Tento spoj je možné uplatniť tak pri nových konštrukciách, ako ajnim nahradit spoje už existujúce.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické...

Protikorózny uzáver päty stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1891

Dátum: 05.08.1998

Autori: Maule Petr, Šůcha František, Barták Jiří, Kasková Jana

MPK: F16S 3/00

Značky: stožiara, paty, protikorózny, uzáver

Text:

...voda,odrážajúca sa za dažďa od betónovej pätky. Jedná sa 0 výšku 300 až S 00 mm. Na zvýšenie pevnosti novej betónovej výplne a tým aj celej päty stožiara je možné opatrit ju armovaním. Niekedy je vhodné zvýšiť celú pätku dobetónovaním nad úroveň okolitej vegetácie. Súčasne je možné zvýšiť sklon jej horných plôch,zvýšiť tak výšku ostrekovej zóny a tým urýchliť odtekanie dážďovej vody z pätky.Je účelné utesnit Škáru medzi hornou hranou...

Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1569

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: F16S 3/08

Značky: stĺpikov, spojka, stavebnicových, konštrukcií

Text:

...na obr.13 je pohľad na časť veka so šikmými vybraniami, na obr.1 h je svorka spojky zovretáPríklad riešenia spojky stĺpikov stavebnicovýoh konštrukcií podľa obrázku 1, 2 a 3 má diely svorky 1 zvierajúce driekya hlavy skrutiek 3 zovreté samosvornými strmeňmi 2 narazený mi z boku na zošikmené Časti 11 dielov svorky 1.Podľa obrázku 6 a 7 sú drieky skrutiek 3 a diely svorky 1zovrcté vrchným samosvorným vekom 3 a do neho vsunutým spodnným...

Rozperná spojka profilových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1318

Dátum: 04.12.1996

Autor: Pulkrábek Martin

MPK: F16S 3/04

Značky: profilových, rozpěrná, spojka, konštrukcií

Text:

...a druhú rozperku, nastavovacia skrutka, stlačný prvok a horizontálny drážkový profil.Obr.2 znázorňuje rez rozpernou spoj kou v rozopretom stave.Rozperná spojka profilových konštrukcií podľa obr. 1 a 2 je tvorená horizontálnym drážkovým profilom L s nastavovacimotvorom g. Horizontálny drážkový profil 1, slúži na spojovanievertikálnych profilov Lg a vlastnému zostavovaniu rámov pre výplne a skla. Hedzi steny drážkového profilu L je...

Spájací dielec pre kovové profily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 708

Dátum: 08.02.1995

Autor: Búci Ladislav

MPK: F16S 3/06

Značky: dielec, spájací, kovové, profily

Text:

...zasunie do otvoru V aretačnej vložke. Spoj sa upevni zaskrutkovanim aretačnej skrutky do lievikového otvoru kovového koli ka z vonkajšej strany kovovej rúrký obdľžnikového profilu.Spájaci dielec podľa technického riešenia drží spájané kovové rúrky pevne pokope a zabraňuje akémukoľvek posunutiu vo vertikálnom alebo horizontálnom smera. Spojenie je rozoberateľné, čo následne umožňuje opakované využitie jednotlivýchkovových rñmrok na iné...

Tmelený spoj parapetových hliníkových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 615

Dátum: 05.10.1994

Autor: Cinege Blažej

MPK: F16S 1/14, E06B 1/70

Značky: tmelený, parapetových, plechov, hliníkových

Text:

...Jedna časť spoja zostáva rovná a druhá sa tvarove prispôsobí tak, aby výška vyhnutého plechu odpovedala hrúbke spojovaného plechu . Medzera je vyplnená tmelom. Spodná strana spoja je uložená do rýhy parapetovej dosky. Spojením podľa technického riešenia sa docieli plné využitie po vrchove upraveného hliníkového plechu.Na výkrese je znázornený spoj podľa technického riešenia. Zakončená rovná časť plechu jednej časti spoja (1) je...

Kotviaca lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 614

Dátum: 05.10.1994

Autori: Jurásek Libor, Vlk Jaroslav, Milata Jiří

MPK: F16S 3/06

Značky: kotviaca, lišta

Text:

...striešky, medzi ktorými je pomocou výstupkov vytvorený ďalší labyrintový priechod, pričom táto ďalšia strieška je opatrená aspoň jednýmsmerom von vybiehajúcim šíkmým pružným ramenom. Striešky sús výhodou voči sebe výškovo predsadené. Strieška môže mať dvePružné ramená môžu byť usporiadané po oboch stranách Striešky. Pružné ramená sú s výhodou sklonené smerom k základ ni kotviaceho profilu.Výstupky na strane stojin sa s výhodou zväčšujú od...

Profilová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 259547

Dátum: 17.10.1988

Autor: Spelten Hans

MPK: F16S 3/02

Značky: profilová

Text:

...a na druhou stranu vyupukliny 5 a 6, jejichž boky 7 svíraji s podélnou osou profíl-ové tyče 1 úhel mezi 1 ° a 89 °, zatímco spojovací úsek 9 mezi boky 7, 8 každé vypukliny 5 a li probíhá prakticky V podélném směru profllové tyče 1Přechod mezi boky 7 a spojovacím úsekem 9 každé vypukliny 5 a 6 je tvořen zaľobleným úsekem 8, který je zahnut v jistém poloměru. Timto způsobem nevznikají ostrohruanné prechody mezi vypuklinami 5, 6 a jejich...

Rozebiratelný spoj součásti s různou tepelnou roztažností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244357

Dátum: 01.06.1988

Autori: Prymusová Jana, Paoenica Jaroslav

MPK: F16S 5/00

Značky: rozebíratelný, tepelnou, roztažností, součástí, různou

Text:

...vrstva je vytvořena z tuhého práškového maziva, kterým je opatřena i dosedací plocha součástí s menší tepelnou roztažností.Výhody rozebiratelného spoje součástí s různou tepelnou roztažností spočívají v tom, že se docílí plošné vyrovnání dosedacích ploch a maximální únosnosti vrstvy, dané její minimálnív výškou a dlouhodobé impregnace dosedacích ploch s možností demon 5 táže spoje bez narušení původního stavu těsnící vrstvy. Schopnost Á spoje...

Ohebná pružná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 242854

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žádnak Dušan

MPK: F16S 5/00

Značky: opěra, ohebná, pružná

Text:

...opěra, vytvořená podle vynálezu, má především výhodu v tom, že je v širokém rozsahu přizpůsobitelná anatomickým potřebám sedící osoby. Je ŕešena technologicky velmi účelně a může být převážně vyrobena lisováním.Příklady provedení vynálezu jsou uvedeny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněna ohebná pružná opěra v prostorovém zobrazení, na obr. 2 ohebná pružná opěra s deskou pod tažnými pásy, zobrazená v bokorysu, na obr. 3...

Pružinová příchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253038

Dátum: 15.10.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: F16S 3/08

Značky: pružinová, príchytka

Text:

...očka. Příchytka umožnuje skupinové uchycení topných těles.Príklad provedení pružinové příchytky podle vynálezu je uveden na výkrese, kde na obr. 1 je osový řez príchytky e na obr. 2 je řez v rovinä kolmé k obr. 1.Tlačná pružina 1 má jeden konec g vyvedenistředem pružiny 1 směrem k opečná straně této pružiny 1. Druhým koncem dosedá pružina L na soustřednou podložku 5. Otvorem v jejím středu prochází vyvedený konec g pružiny L, procházející...

Zařízení na výrobu podlahových roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250502

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hans Václav, Vaverka Ladislav, Jurásek Rudolf, Svoboda Dalibor, Martínek Petr, Kotas Jaroslav

MPK: F16S 3/06

Značky: roštů, výrobu, podlahových, zařízení

Text:

....nosných prvků 5 a 39 pásových vázacích prvků B, z nichž hobový podlahový rošt sestá 4jvá. Zařízení na výrobu podlahových roštůpodle vynálezu sestava ze soustavý 49 řad vodicích líšt 1. Ve 47 vodicích llštách 1 sjsou vedený pásové nosné prvky 5 podlahového poštu. Každá 2/49 vodicích líšt 1 je opatřeno 39 kruhovými otvory 11, v nichž jsou otočné uložený hlavy 43 palců 4 tak,že každá z hlav 43 palců 4 je uložená současně ve dvou sousedlních...

Stupačka pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislých částí ocelových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250180

Dátum: 15.04.1987

Autor: Horák Miroslav

MPK: F16S 3/02

Značky: stupačka, povrchu, částí, pracovníků, konstrukcí, zajištění, výstup, svislých, oceľových

Text:

...pólovýmí.-.nástavci z, l.Na vnější pőlové nástavce 2 jsou jedním koncem upevněny tažné pružiny 2, lg jeá jichž druhý konec je upevněn na koncích osy 1 Q. Na vnějších pólových nástavoích g jsou dále upevnäny trhy u, uf, které zasahují do drážek v bočnicícn 2, 2.V poloze podleobr. I ee převážně část magnetického toku mezi pólovými nástevci 2,1 uzavírá püs zkratovaoí hrenoly LL a jen mali část přes povrch ocolově konstrukce. Upínací mile m...

Uložení ochranného obvodového krytu měchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232247

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16S 1/04

Značky: ochranného, krytu, uložení, obvodového, měchu

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení ochranného obvodového krytu měchu pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby, který má radiální vyhnutí s otvorem pro středění je řešeno tak, že ochranný obvodový kryt má obvodový otvor pro středění v radiálním vyhnutí vložen do místa zúženého přechodu stěny měchu v zesílenou koncovou patku.

Ochranný obvodový kryt pro měch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232239

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16S 1/04

Značky: obvodový, měch, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Válcovitý nebo kuželovitý ochranný obvodový kryt pro měch pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby má radiální vyhnutí pro obvodové opření na uzávěru měchu a alespoň jeden otvor pro středění. Kryt může být zhotoven z pryže, z pryže armované kordem nebo z plastické hmoty. Může mít radiální vyhnutí vytvořené příchytkami. Středění krytu může být vytvořeno obvodem patky měchu, osazením příruby měchu, osazením uzávěru měchu,...

Páka ovládacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234446

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koudelka Karel, Morisák Zdeněk

MPK: F16S 5/00

Značky: mechanismu, páka, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je páka ovládacího mechanismu, používaná zejména u motorových vozidel k zapínání nebo k vypínání strojního zařízení s aretací v zapnuté poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka vykyvuje kolem středového čepu v dutině konsoly a přitom palec, ke kterému je připojeno buď táhlo neb bovden ovládání strojního zařízení, klouže po vodicí ploše konsoly. Při vypínání strojního zařízení pákou palec klouže po vodicí ploše, až...

Klzná podložka so samonastaviteľným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234866

Dátum: 15.01.1987

Autor: Urban Cyril

MPK: F16S 1/14

Značky: podložka, klzná, samonastaviteľným, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Klzná podložka je určená na prenos zaťaženia medzi vzájomne posuvnými časťami mechanizmu, napríklad výložníka. Za účelom využitia celej stykovej plochy klznej podložky (1) je táto uložená výkyvne na podložkovom čape (2), čo jej zaručuje prispôsobenie sa okamžitému tvaru a polohe výložníka. Po opotrebení klznej plochy stačí klznú podložku pootočiť do ďalšej polohy. Využitie vynálezu je možné v stavbe dopravných a manipulačných zariadení pre...