F16P

Ohýbací lis s dorazovým zariadením a spôsob prevádzkovania ohýbacieho lisu s dorazovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19437

Dátum: 08.05.2012

Autori: Fischereder Bernhard, Sperrer Gerhard

MPK: B21D 5/00, B21D 5/02, B21D 43/26...

Značky: zariadením, ohýbací, ohýbacieho, dorazovým, spôsob, prevádzkovania

Text:

...zranenia vytrhnutím, alebo rezného poranenia na častiach tela zatiahnutých osobou0008 Na docielenie vysokej dynamiky vratného pohybu je výhodné, keď podľa nároku 2 sa vratný pohyb v podstate obmedzí na dorazový palec, alebo na jeho koncovú časť, čím sa brzdia malé hmotnosti a malé hmotnosti sa musia urýchliť v protismere a na základe toho vznikajú len malé požiadavky na vratný pohon. Dorazový palec teda tiež môže byť uskutočnený ako...

Zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov v skladových zónach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11614

Dátum: 06.10.2009

Autori: Coutier Charles, Joyeux Jean-pierre

MPK: B65G 1/02, F16P 1/02, E01F 7/04...

Značky: zónách, zaistenie, skladových, stohovaných, predmetov, zariadenie

Text:

...celku je totiž časť energie vytváranej pádom padajúceho predmetu alebo predmetov tlmená pružnou deformáciou siete, ale táto deformácia nie je dostatočné, aby účinne zabrzdila pád tohto predmetu alebo týchto predmetov.0010 Ďalšie zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov podľa úvodnej časti nároku 1 je známe z dokumentu US 2005/000928.0011 Cieľom tohto vynálezu je vytvorit zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov určené po...

Bezpečnostné zariadenie pre kontinuálne pracujúci lis pri výrobe materiálových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17301

Dátum: 28.11.2006

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B30B 15/28, B27N 3/24, B30B 5/06...

Značky: výrobe, pracujúci, zariadenie, materiálových, kontinuálně, dosiek, bezpečnostné

Text:

...na vstupe lisu, teda pri zdržaní častí rohože lisovaného materiálu a ich vzájomnom prevrstvení, je röntgenové žiarenie absorbované dostatočne silno na to, aby mohol byť dostatočne rýchlo iniciovaný alarm nazastavenie a/alebo na otvorenie vstupnej štrbiny prípadne lisovacej štrbiny.Ďalšie výhodné opatrenia astvámenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislýchobrázok v schematickom zobrazení pohľad zboku na vstupnú oblasť kontinuálne...

Bezpečnostné zariadenie pre ohraňovací lis a lamelový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5142

Dátum: 05.07.2006

Autori: Sperrer Gerhard, Denkmeier Thomas

MPK: B21D 55/00, B21D 37/20, B21D 37/00...

Značky: bezpečnostné, nástroj, lamelový, ohraňovací, zariadenie

Text:

...tolerančnom rozmedzí.0011 Je však možné tiež uskutočnenie podľa nároku 17, ktorým sa doznačnej miery predíde negatívnemu ovplyvňovaniu lúčového kanála0012 Ďalším uskutočnením, opísaným v nároku 18, je pred dosiahnutím koncovej polohy, definovanej spoľahlivo dráhou presúvania, zaručený prepínacípochod medzi dvoma spínacimi stavmi.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísané vnárokoch 19 a 20,ktorými je možné pozitívne sledovat obe možné...

Spôsob a zariadenie na zabezpečenie pracovného priestoru vyprázdňovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3392

Dátum: 16.06.2005

Autor: Driesbach Christian

MPK: B65F 3/02, F16P 3/00

Značky: priestoru, zabezpečenie, zariadenie, zariadení, vyprázdňovacích, spôsob, pracovného

Text:

...vykazuje aspoň jedno pákové rameno, ktoré je na jednej strane spojené s bariérovým prvkom a na druhej strane vykazuje otočné uloženie, ktoré je usporiadané naupevňovacom prvku. Aby sa predišlo zraneniam osôb, napr. pri výjazde bariérového zariadenia alebo prinabehnutí osôb, je aspoň jeden bariérový prvok pokrytý tlmiacim prvkom. Pri kovovej rúre to môže byť napríklad penovo-pryžová izolácia, ktorá je na rúru natiahnutá.Tlmiaci prvok...

Vynálezy kategórie «F16P» v ZSSR.

Zadné veko prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3663

Dátum: 04.11.2003

Autori: Kaška Peter, Koršňák Vladimír, Vladár Miloš

MPK: F16P 3/08, A01B 71/06

Značky: prevodníka, zadné

Text:

...že sú ľahké. Malá hmotnosť veka uľahčuje manipuláciu pri výrobe, skladovaní, preprave.Malá hmotnosť prevodnikov s navrhovaným hliníkovým zadným vekom umožňuje ich použitie na malé mechanizmy (napr. malotraktory, manipulačné vozíky, záhradné traktorové kosačky).Ďalšou výhodou je, že nie je potrebná ochrana pred koróziou, ktorá je pracná, časovo náročná a tým aj drahá. Ná klady na výrobu a prevádzku prevodníka s navrhovaným zadným vekom sú...

Hydraulický valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 462

Dátum: 11.07.2003

Autor: Beule Ulrich

MPK: F15B 20/00, F15B 15/00, B30B 15/28...

Značky: válec, hydraulický

Text:

...všetky technicky vyrobiteľné požadované zdvihy. Okrem toho sa vďaka zariadeniu podľa vynálezu získava ešte výhoda, že toto zariadenie nie je obmedzené maximálnou rýchlosťou posuvu. Ako vstupný zdvih, tak aj rýchlosť silového zdvihu sú pri použití zariadenia podľa vynálezu voľne voliteľné,pokiaľ ich technické ochranné opatrenia (existujúci objemový prúd, prierezy prívodov) umožňujú. Okrem toho je do zariadenia podľa vynálezu možné...

Bezpečnostný profil zatváracieho okraja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6662

Dátum: 26.08.2002

Autori: Beckhausen Karlheinz, Menz Jürgen

MPK: E05F 15/00, H01H 3/02, F16P 3/00...

Značky: profil, zatváracieho, bezpečnostný, okraja

Text:

...vytvorené elektricky vodivé výbežky v tvare zhrubnutia alebo lišty. Vspínacej komore je na protiľahlej strane uložená elektricky vodivá protiplocha. Týmito elektricky vodivými výbežkami v tvare zhrubnutia alebo lišty, ktoré sú prirodzene prispôsobené veľkosti spínacej komory a sú priradené k elektricky vodivej protiploche na protiľahlej strane spínacej komory, vzniká už pri malých pohyboch spínacej komory styk výbežkov s...

Obojstranná vystužovacia vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2993

Dátum: 08.10.2001

Autori: Švoňavec Pavel, Rastocký Miroslav, Kanalik Milan, Frkáň Július, Centko Ivan

MPK: F16P 1/00, B65H 75/02

Značky: obojstranná, vystužovacia, vložka

Text:

...vložku .možno siispechom používať na paletách pri ukladani dutiniek kotúčov obalových materiálov vo vrstvách, pretože chráni pred mechanickým poškodením a stabilizuje rovnako .dolnígalco hornú dutinku.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku 1 je znázornený priečny rez obojstrannej vystužovacej vložky, na ktorom vidieť prstence predelený výrazom, ktorý je umiestnený nad jedným zo 4 neoddeliteľne-zabudovaných priečnych výstupkov vo vnútri...

Ochranný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2824

Dátum: 09.04.2001

Autor: Petro Juraj

MPK: B60D 1/60, F16P 7/00

Značky: ochranný

Text:

...krytu kopíruje tvar spodnej časti toho-ktorého motora. Dĺžka držiakov je taká, aby medzi spodnou časťou kľukovej skrine a ochranným krytom zostala najmenej 5 mm medzera Na vnútornej ploche krytu sú nalepené 3 gumené pásy,ktoré zabezpečia čo najjemnejší dotyk krytu 3 SPOÓDGJ častlNa miestach, kde nie je možné držiaky upevniť ospodnu 5 Ť časť kľukovej skrine skrutkami, oporné držiaky sú ukončené gumou a takto sa opierajú o kľukovú...

Držák prvku, zejména bezpečnostní světelné clony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260126

Dátum: 15.12.1998

Autori: Přikryl Lubomír, Halamíček Jaromír

MPK: F16P 3/14

Značky: prvků, bezpečnostní, zejména, držák, clony, světelné

Text:

...záření nebo jeho čidla, bezpečnostní evětelné clony blíže neznázorněné zahrnuje jednak přední nosnou stěnu 3 Jednak zadní nosnou stênu 2 Tyto nosné stěnyga 2 nóhou být součástí samostatného uzavřeného dílu pro jeden nebo více prvků 1 nebo jak znázorněno na výkrese,součástí skříně 5 b 1 íže neznázorněného stroje či zařízení. Přední noená stěna 3 je přímo tvořena stěnou skříněł 1 zadní noená stěna LJe ke stěně skříněžpřipevněna,...

Bezpečnostná páka pre dvojručné ovládanie stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1106

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šturma Jozef

MPK: B30B 15/16, F16P 3/00

Značky: dvojručné, stroja, bezpečnostná, ovládanie, páka

Text:

...na hlavici páky, nadvihovaného do východzej polohy pružinou a stlačeného pri zopnutí tlakom dlane. Toto usporiadanie umožňuje ovládanie mikrospínača a otáčanie alebo posúvanie pákou ventilu jednou rukou.Prepojenie mikrospínača v hlavici páky a druhého tlačítka je uskutočnené tak, že po uvolnení jednoho z nich dôjde k zastaveniu elektromotora pre pohon čerpadla alebo iného zdrojapohonu a tým k zastaveniu pracovného pohybu stroja.Konštrukcia...

Zapojení zabezpečovací jednotky pro obouruční ovládání výrobního zařízení, zejména pneumatických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266418

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubant Svatopluk, Svoboda Václav, Wainer Pavel

MPK: F16P 3/20

Značky: ovládání, lisů, jednotky, zejména, výrobního, zabezpečovací, zařízení, pneumatických, zapojení, obouruční

Text:

...působení světla a teploty na fotočídla, čímž se stávají tato zařízení neapolehlívà.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že monostabílní obvody se spínačí, přípojenýmí na vstupu, jsou vzájemné paralelné spojeny, přičemž k jejích výstupu je zapojeno součínové hradlokteré je seríově spojeno s výstupní obvodem.výhoda zapojení podle vynálezu spočíva ve vzájeanén blokování ovládacích...

Bezpečnostní zařízení odklopného krytu, zamezující uvedení stroje do chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265879

Dátum: 14.11.1989

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: F16P 3/10

Značky: uvedení, stroje, zařízení, krytu, bezpečnostní, zamezující, odklopného, chodu

Text:

...šroubem § a manipulačním držákem Q tak, že zajištovecí šroub § je zasunut do spodní drážky lg vedení 2 a manipulační držák Q do horní drážky g krytu g, přičemž západka Q je odpružena pružinou Q. Čelo 1 gzápadky 1 dosedá na stavěcí šroub 11 čepu lg suvně uloženého V pouzdru ll, které je přišroubováno na postranici 1 stroje. Čep li je odpružen pomocí pružiny lg, nasunuté na čepu 15 mezi čelem pouzdra 11 a pojistným kroužkem lg. Čep lg prochází...

Řídicí zařízení s kontrolou odměřovací části

Načítavanie...

Číslo patentu: 265621

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/04, H02H 7/00

Značky: částí, kontrolou, řídící, zařízení, odměřovací

Text:

...zařízení. Zablokováním nebezpečného pohybu se zvýší bezpečnost práce a sníží se ohrožení strojního zařízení.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově řídící zařízení s kont rolou odměřovací části.Výstup generátoru l je spojen jednak se vstupem fázového měniče 3 a jednak s prvním vstupem bloku 3 pro vyhodnocení polohy, jehož výstup je spojen přes řídící blok A s druhým vstupem spínacího bloku §.Výstup fázového měniče...

Zapojení pro zabezpečení lisu proti nežádoucímu opakování zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265026

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chatrný Vladimír, Smutný Bohuslav, Smejkal Josef

MPK: F16P 3/04

Značky: zapojení, zdvihu, opakování, nežádoucímu, proti, zabezpečení

Text:

...dwooy 1,8 3 Jüdnkh n uruhynm vutups nuna Wochranné iody 1, 8 a souč~ prvními vstupy ýrvnĺho a drugichž výstupy jsou propojony S třetím R čüvrtfm vstupom řídíçiho obvoůu ° lisu inného pomocnćho relé 9, 10, jeľwvní a druhý vstup prvního 3 dvuhćho pomocnóho relé 9, AQ tvoří vývody ovxPrvní kontakt 15 řííĺcího vačkovćho spínače 12 lisu lg pxvní püidavná vaš prvmí ináukční snímač 5 tvoří včtgvvnčka É, druhy lnúukční snímač Q žvcří vštev horní...

Vyvažovací zařízení odklopných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259626

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: F16P 1/02

Značky: odklopných, systému, zařízení, vyvažovací

Text:

...těchto kruhových drážek jsou s výhodou uloženy třecí brzdy. Tyto brzdy jsou vytvořené z nosné trubky procházející jmeno 4vanou kruhovou drážkou a nesoucí přítlačné podložky, opatřené třecím obložením. Dále je pak na trubku třecí brzdy uložena talířová pružina ovládané seřlzovací maticí. Každá z těchto brzd je zakotvena na pevném čepu nosného tělesa.Pokrok dosažený vynálezem spočíva V tom, že vhodným uspořádáním známých mechanických...

Bezkontaktní ochranné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259539

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ryczek Leon, Lewczuk Wiktor

MPK: F16P 3/14

Značky: bezkontaktní, ochranné, zařízení

Text:

...schopnosti při detekci překážky v chráněném poli.Bezkontaktní ochranné zařízení podle vynälezu je opatřeno laserem, který je spojenpaprskem světelného záření s odchylovacím systémem, s výhodou s akustiokoowptickým konvertorem, který je zase spojen odchýleným paprskem světelného záření s fotodetektorem přes polopropustnć zrcadlo,segment konkávního zrcadla opatřenéh-o zkušebními měřidly, segment konvexního zrCadla a polopropustné...

Vypínací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258311

Dátum: 16.08.1988

Autori: Tyleček Antonín, Pretsch Gerhard

MPK: F16P 3/04

Značky: prvek, vypínací

Text:

...L válcového pouzdra g je euvně uložen svým menším průměrem vá 1 covýneazený čep 3, jenž je-aýým větším průú měrem suvně uložen ve vnitřním otvoru seřizovaoí matice A,která je uíožene ve vnitřním závitu výběhové části válcové áut 1 ny.5 pouzdra g. Přechod mezioběma pruměry čepu 3 tvoří kuželový náběh Q. Seřizovací matice 4 je opatřena žebrem1,0 něž se opírá vinutá pružinamgglruhým koncem opřené o váloové oaazemĺ 2 tlačné misky Lg, která Je...

Vypínací prvek s regulací vypínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257968

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tyleček Antonín, Pretsch Gerhard

MPK: F16P 3/04

Značky: prvek, vypínací, regulaci, síly

Text:

...překročení jmenovitého momentu u kuličkových spojek a podobné.Na připojených výkresech je zařízení podle vynálezu v poloze - zapnuto znázorněno na obr. 1, polohu - vypnuto znázorňuje obr. 2.V tělese l vypínacího prvku jsou dvě na sebe kolmé válcové díry 3, 3. Ve svislé díře 3 je suvně uložena koule 1 na níž působí síla § působící ve schématizovaném pojetí například tlakem na podložku 5 opírající se o kouli 3. Tuto sílu á může také například...

Zapojení bezpečnostního výkonového elektrického výstupního obvodu, zejména ochranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257871

Dátum: 15.06.1988

Autori: Přikryl Lubomír, Kotouč Jiří

MPK: B26D 5/00, F16P 3/14, B26D 7/00...

Značky: výkonového, bezpečnostního, zejména, zařízení, zapojení, výstupního, ochranného, obvodů, elektrického

Text:

...provedení řídící jednotky ł, kontrolní jednotky A a signalizační jednotky É. Řídicí jednotka Ä je realizována částí jednočipového mikropočítače 12 DM 1, typu Intel 8748. První a druhý Výstup řídící jednotky ł jsou tvořeny vývody jednočipového mikropočítače gg. Kontrolní jednotka 1 je realizována částí téhož jednočipového mikropočítače âg a vyhodnocovacím obvodem Ag kontrolní jednotky 3. Vyhodnocovací 39 kontrolní jednotky 3 je spojen svým...

Odsavač plynů, zejména splodin vznikajících při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244168

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kirchner Stanislav, Štefl Jioí, Machaená Marie

MPK: F16P 1/06

Značky: odsavač, svařování, vznikajících, splodín, zejména, plynů

Text:

...otvoru g ai v nesáva-cím ot.voru 6- otočně uložená. Pevná nesávací trubice § muže být a výho~ dou složena z teleskopicky do sebe zasouveteląých částí. Nasávaćí trubice 8 muže byt popřípadě tvořeno pružnou hadicí. Lepač 1 plynu muže mít též tvar kužele.Výložník l je umístěn v úrovni nad místem nesćvúní plynu a jeho ramene i ,jsou otočná ve vodorovnénrovině. Výložník l muže být z výhodou navíc zavěšen na závěsu g, rovněž kloubově .uloženám...

Pohyblivá bezpečnostná clona s plošinou a zábradlím pre automatizované zváračské pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 243794

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barteeek Roman

MPK: F16P 1/06

Značky: clona, pohyblivá, bezpečnostná, pracoviská, plošinou, automatizované, zváračské, zábradlím

Text:

...5 zaisťuje zdvíhanie clony cez reťazové kladky 6 a retaze 7 upevnené v držiaku 8 na clone 1. Poistná spojka 9 chráni pohon a Ostatné mechanizmy pred poškodením. Clona 1 je vybavena po oboch stranach bočným profilom 10 pre odvalovanie odsúvaclch kladiek 11 plošiny 12 zavesenej na dvoch čapoch 13. zábradlie 14 je spojené ťažnými čapmi 15 s plošinou 12 a dvomi tiahlami 16 a vyrovnávacími kladkami 17 je vedené v dvoch lištách 18. Spinače 19...

Kryt pro zařízení s vývinem škodlivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253479

Dátum: 12.11.1987

Autor: Havlas Stanislav

MPK: F16P 3/08

Značky: škodlivých, vývinem, látek, zařízení

Text:

...otvor je překryt jednotlivými těsně na sebe přiléhajícími pružnými poddajnými elementy,které jsou svojí jednou stranou připevněny k obvodu manipulačního otvoru.Výhodou řešení dle vynálezu je, že tento kryt zajišťuje stálé oddělení zdroje škodlivin od okolního prostoru objektu i při nutné manipulaci s materiálem. Pružné poddajné elementy svou ohebností a pružností umožní průchod manipulovaných materiálů do pracovního prostoru zařízení...

Zapojení směrové sondy slunečního záření pro ochranu solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245636

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pospíšil František

MPK: F16P 7/00

Značky: záření, slunečního, solárního, zapojení, smerove, kolektoru, ochranu, sondy

Text:

...a druhá dvojice k ovládání vertikálního pohybu solázního kolektoru, je svými výstupy připojena ke komparátoru É s výhodoucperačními zesi~ lovači s klopným obvodem nebo komparátcrem TTL, přičemž výstup komparátoru g je připojen k obvodům lg pohonu solárního kolektoru.Další optoelektronické čidlo 1 je připojeno paralelně k jednomu z dvojice optoelektronických čidel 3. a to přes spínací člen 1, na jazýčkové relé. Ovládací vstup spínacího...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy, zejména stroje s nebezpečným pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244483

Dátum: 15.09.1987

Autor: Duspiva Pavel

MPK: F16P 3/18, F16P 3/20

Značky: stroje, poruchy, zejména, pohybem, vyhodnocení, nebezpečným, zařízení

Text:

...ovládání pohybu stroje.Výhodou zařízení pro vyhodnocení poruchy podle vynálezu je podstatne zjednodučenízařízení a tím snídaní Iateridlových ndklsdd, výrobní pracnosti, ceny zařízení a zvýšení spolehli vosti .Jinou výhodou je snídaní příkonu e sústavne ploghy obvodů. Největší výhodou je zvýüení bezpečnosti vyhodnocení poruchových stevd, poněvadž zařízení podle vynálezu vyhodnotí i poruchová stavy, která nejsou zapříčinlny poruchou...

Zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241170

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: F16P 3/22, F15B 13/02

Značky: překážkou, zabraňující, poháněného, střetu, zapojení, transportního, tlakovým, zařízení, médiem

Text:

...zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou je znázorněn na připojeném výkresu pro jednu bezpečnostní narážku.Zapojení zabraňující střetu tlakovým mé 4diem poháněného transportního zařízení s překážkou sestává z ventilu 2, osazeném na přívodu 5 tlakového média k motoru i, z rozdělovače 3, ventilu narážky 1, bezpečnostní narážky 7 a ventilu 4 vyrušení blokování. Vstupní otvory rozdělovače...

Dotykové zabezpečovací zařízení lopatkových strojů, zejména turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240748

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vasiljev Roman, Kováeiková Magdaléna, Škarka Pavel

MPK: F16P 7/02

Značky: turbokompresoru, strojů, zařízení, dotykové, zabezpečovací, lopatkových, zejména

Text:

...včasný impuls k odstavení stroje, i když mezítím došlo k prekročení hranice minimální vůle mezi statorem a rotorem. vUvedená situace, kdy se predepsaná vůle v provozu pozvolna prekračuje až dojde k havarijní situaci není sice běžná, ale je treba s ní - jak ukazuje praxe - vážně počítat. - v . Ochranu lopatkových strojů i pri těchto situacích reší provedení dotykovéhozabezpečovacího zarízení podle vynálezuz jeho podstata spočíva v tom, že na...

Přenosný ochranný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 243429

Dátum: 14.08.1987

Autori: Schröder Eberhard, Rufer Clemens

MPK: F16P 1/00

Značky: ochranný, prenosný

Text:

...prostředky, uspořádanými podél vlnovitých záhybů u okraje plášte a jeho materiál je vysoce tučný.Řeäením podla rynllssu as dosíhne zejména úspory poliaovecích a provozníoh nákladů zkuäebního prostoru a mmeněení jeho rozmeru. Další výhodou je mobílnost celeho zařízení, což umožňuje provádět zejména zkoušky, které vyžadují nez-očnou elektrickou nebo hydrsulickou měřicí instalaci.Na přiloleném výkrese jeznázorněn príklad provedení přenosného...

Zapojení pro nastavení pracovního bodu fotocitlivého prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251750

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/14, H01G 9/20

Značky: fotocitlivého, zapojení, pracovního, prvků, nastavení

Text:

...zpracovávaného signálu a zabezpečí se stabilita pracovního bodu. zlepší se frekvenční charakteristika zařízení e zvýši se odolnost protiVynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno schema zapojení pro nastavení pracovního bodu fotocitlivého prvku.Kolektor fototranzístoru ł je spojen s emitorem prvního trunzistoru g, jehož báze je spojena přes první zenefovu diodu 3 s emitorem fototranzístoru ł a s emitorem druhého...

Princíp súčasnosti s časovacími členmi a s podmienkou prítlaku spúšťačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239372

Dátum: 15.06.1987

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: F16P 3/18, F16P 3/20

Značky: prítlaku, súčasnosti, podmienkou, členmi, časovacími, princíp, spúšťačov

Text:

...nezavisle nastaveného časovacieho člena DT 1 a z druhého spúšťacieho člena SP 2, ktorý svojím výstupom 3 je pripojený na vstup nezávisle nastaveného časovacieho člena DT 2, pričom spúšťacie členy SP 1l aj SP 2 sú tvorené spinačom bez aretácie zopnutej polohy, sústavou odporov a diód a dvojvstupovým logíckým súčinovým hradlom s inverziou. Výstupy časovacích členov DT 1 a DT 2 sú pripojené na Vstupy 5 a B člena vyhodnotenia súčasnosti DHI,...

Zařízení pro kontrolu přítomnosti polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250718

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jankovský Josef, Gregor Antonín

MPK: F16P 3/00

Značky: zařízení, kontrolu, přítomnosti, polotovarů

Text:

...jednímj čelem o oeazení Q přidržovače á av druhým včelem o Vnitřní čelo pouzdra 1. Oaazenát část přidržovače 6 na straně odvrácené od evocb vé trubky J. ,je opatřenav závitem, ve které je zašrouvobána po-jistná matka 2. Pojietná. matka 2 slouží k nařízení přidržovače § a drží ho v základní poloze. Kąyž je přidržovačl 6 v základni poloze, dolvéhá pojiethá matka g naa zadní čelo náboje 2 a. je k němu dotlašována. tlakem tlačné. pružiny ž....

Zařízení proti přetočení motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249036

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wedlich Wolfgang, Tomíček Jiří

MPK: F16P 7/00

Značky: zařízení, proti, přetočení, motorů

Text:

...hřídele hnaoího traktu je uložen snímač otáček, kterýje napojen na řídící člen, ke kterému je napojena signalizace a přes elektromagnetioký ventil ovládací vąlec pro vypínání spojkyZařízení zabraňuje přetočení spalovacího motoru od soustavy,kterou sám pohání, kupříkladu hnacího traktu motorového vozidla. Zabrání se tak poruchám způsobeným přetočením motoru a haváriímPříklad zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém...

Zařízení pro dvouvstupové ovládání, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248408

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/18, F16P 3/20

Značky: zejména, ovládání, tvářecího, dvouvstupové, zařízení, stroje

Text:

...s jehož druhým vstupom js spojon výstup druhého monootebílního klopného obvodu.Výhodou zařízení pro dvouvstupová ovládání podle vynálezu je podstatné zvýšení bezpečnosti ovládání stroje vzhlsdom k samokontrole zařízení. Samokontrola je docílona tím, že všechny prvky zařízení změní během pracovního cyklu stroje svůj stav e porucha ktoréhokoliv z nich je vyhodnocona okamžitě, dřívo než by mohlo dojít k ohrožení obsluhy nebo stroje.vynález...

Plášť pohlcující kinetickou energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 247938

Dátum: 15.01.1987

Autori: Strakoš Ladislav, Čáslava František, Liška Josef

MPK: F16P 1/02

Značky: kinetickou, plášť, energií, pohlcující

Text:

...šrouby 1. V podélných vlno vitých záhybech jsou uspořádány podňlDetail pláště l na obr. 2 a 3 je tvoren rremí vrstvami plechu, s odlišnou tlouščkou a poloměrem zaoblení průhybů, přičemž ve smeru působení deformační síly od uvolněného pohybujícího se tělesa jsou postupně za sebou usporádány vrstvy od největší tloušřky plechu a nejmenšího poloměru zacblení průhybů.Jednotlivé vrstvy plechu jsou na vrcholcích nerovnosti spolu spojeny svary á....

Bezpečnostní manipulační plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234751

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kopřiva František

MPK: F16P 3/12

Značky: plošina, manipulační, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostní manipulační plošiny. Řeší bezpečnost vykládky sypkých substrátů a poskytuje aktivní ochranu před pohyblivými částmi stroje bez použití dalšího pracovníka. Bezpečnostní manipulační plošina, při jejímž opuštění pracovníkem se zastaví obsluhový stroj, sestává ze dvou navzájem pružně sestavených desek (1, 2), a sice z vrchní desky (2) opatřené na své horní straně gumovým krytem (3), na své spodní straně pozinkovaným...