F16N

Mazacie zariadenie a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6817

Dátum: 02.07.2014

Autor: Červenka Peter

MPK: F16G 13/02, B62M 6/30, F16H 57/05...

Značky: činnosti, spôsob, mazacie, zariadenie

Text:

...je vytvorená Veková vzduchová komora ll, ktorá je určená na zadržiavanie vzduchu Q na kompresiu. Na vnútomú bočnú časť veka L je rozoberateľne pripevnená vonkajšia časť plášťa g, a to závitovým spojom. Na vrchnej časti plášťa gje vytvorená vrchná plášťová drážka g. Vo vrchnej plášťovej drážke g je uložený vekový tesniaci krúžok l 2. Vrchná časť plášťa gje cez vekový tesniaci krúžok Q pripevnená na spodnú časť veka l, ktorý zabezpečuje...

Mazacie zariadenie pojazdu koľajových žeriavov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5169

Dátum: 07.05.2009

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: F16N 11/00, F16N 21/00

Značky: pojazdu, zariadenie, koľajových, mazacie, žeriavov

Text:

...Na vstup ovládača 6 je pri 10pojený snímač 61 otáčok pojazdového kolesa 4 a snímača 141, 142 výšky hladiny maziva V zásobníku 14 maziva, ktorých informácie sú spracovávané V súčinnosti s elektronickou riadiacou jednotkou 11.Vnútri zdrojovej skrine l je riadiaca jednotka 11 elektricky prepojená s kompresorovou stanicou 12, tlakovým spínačom 121 zásobníka vzduchu, tlakovýrn spínačom 151 zrniešavača 15 maziva a vzduchu a hladinovými snimačmi...

Olejová nádrž pre chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11322

Dátum: 21.01.2009

Autori: Maganhoto Sergio Luiz, Mendes Joao Manoel, Wagner Nilson

MPK: F04B 23/04, F04B 39/02, F04B 23/14...

Značky: nádrž, chladiaci, olejová, kompresor

Text:

...US 4097185 kľukový hriadeľ zospodu drží hriadeľ čerpadla obsahujúci iba trubicové telo v jeho vnútriobsahujúce vnútornú lopatku obežného kolieska. Táto konštrukciaprezentuje ako výhodu vzhľadom na iné známe konštrukcie hospodárnosť výroby a nižšiu chybovosť. Každopádne takáto konštrukcia vyžaduje vyššiu presnosť pri montáži lopatky obežného kolieska do vnútra tela čerpadla, čo zvyšuje výskyt chýb.0011 Ďalšie známe riešenie je popísané...

Mazacie zariadenie pre viacero mazaných miest a spôsob mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284957

Dátum: 22.02.2006

Autor: Huss Rolf

MPK: D04B 35/00, F16N 13/00

Značky: viacero, mazacie, zariadenie, spôsob, mazaných, mazania, miest

Zhrnutie / Anotácia:

Mazacie zariadenie (1) pre viacero mazaných miest, najmä na zásobovanie viacerých miest pletacieho stroja mazacím prostriedkom, je uskutočnené s čerpacím zariadením (7a) na dopravu mazacieho prostriedku, ktoré obsahuje piest (21) axiálne posuvne uložený vo valci (8), a s rozvádzacím zariadením (7b), ktorým je vedený mazací prostriedok, dopravným piestom (21), do jedného alebo viacerých vedení (5) jednej skupiny (4) vedení (5) vedúcich z...

Usporiadanie v spojitosti s centrálnym mazacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7680

Dátum: 28.06.2004

Autor: Moilanen Teuvo

MPK: F16N 7/00, F16N 25/00

Značky: systémom, usporiadanie, spojitosti, centrálnym, mazacím

Text:

...tlaku slúžiacu na sledovanie tlaku v systéme, pričom jednotkou na sledovanie tlaku môže byt tlakový spínač alebo tlakový vysielač.0018 Maznica 4, a teda tiež snímačová časť 3, sú pripevnene tak, že pohyb piestu 5, ktorý je zhotovený zo zmagnetizovateľného materiálu, a ktorý sa pohybuje vplyvom tlaku maziva prítomného v potrubnom systéme a objekte, ktorý sa má premazávať, spôsobuje zmenu magnetického poľa vytváraného trvalým magnetom po...

Vynálezy kategórie «F16N» v ZSSR.

Obal pre motorový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8132

Dátum: 19.03.2003

Autor: Leboulleux Dominique

MPK: B65D 5/42, B65D 81/36, F16N 31/00...

Značky: motorový

Text:

...1 znázorňuje obal podľa vynálezu obsahujúci olejový kanister, EP l 352 839 33454/Tobrázok 2 znázorňuje ten istý obal po odobraní kanistra a vrecka,obrázok 3 znázorňuje obal so založeným vreckom, obrázok 4 znázorňuje obal trochu znížený na výšku lievika založeného nasvojom mieste v otvore vrecka, obrázok 5 znázorňuje dosku vlnitého kartónu narezanú tak, aby tvorila0018 Obal 1 na obrázku 1 sa vyrába z vlnitého kartónu, výhodne obojstranného, vo...

Mazacie zariadenie obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3291

Dátum: 10.09.2002

Autor: Zigo Otto

MPK: F16N 7/00, B23Q 11/12

Značky: mazacie, strojov, obrábacích, zariadenie

Text:

...na výstup piestového čerpadla a ďalej prechádzajúceho cez prevŕtané puzdro a cez držiak matice vodiacej skrutky s vyústením do zásobníka mazacieho média, lokalizovaného nad maticou vodiacejVýhodné je to, že piestové čerpadlo je vybavené altematívnym pohonomVýhodou je tiež to, že páka ovládania posuvov stroja a páka ovládania maticevodiacej skrutky sú navzájom mechanicky blokované.Výhody tohto riešenia spočívajú hlavne v tom, že...

Mazacie čerpadlo prídavnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2025

Dátum: 02.12.1998

Autor: Ruisl Juraj

MPK: F16N 7/14

Značky: mazacie, čerpadlo, prídavnej, převodovky

Text:

...priority F 16 7/14 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 02. l 2.98 PRlEMYslELNÉHo VLASTNICTVA(S 4) Názov Nlazacie čerpadlo prídavnej prevodovkyHAZACIE ČERPADLO PHÍDAVNEJ pnsvonovxwMazacie ćerpadĺo pre mazanie ntov pre autmmůbilys pahmnam na wäłkw C 1959 Je dořerez ur 1 eenené Eammstatne.Výhoda uspmriadanía mazacieho čerpadla Emoćíva U nmmpaatncstiUsporiadanie mazacieno čerpadla u prevedouáho mechanizmu v prídavnej...

Zásobník oleja na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278344

Dátum: 12.04.1995

Autori: Konečný Jaroslav, Kříž František, Pavlík Jiří, Bukový Lubomír

MPK: F16N 3/04, F16C 33/10

Značky: oleja, domazávanie, zásobník, ložiska, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje nádobku (1), v ktorej je prestaviteľne osadený piest (9) s prstencovým tesnením (10) spriahnutý s vodiacou maticou (13), ktorá je osadená na vonkajšom závite (8) a obvode nádobky (1), pričom na dne (16) nádobky (1) je vytvorený otvor, na ktorý nadväzuje uzatvárací ventil ústiaci do prívodnej rúrky (6). Nádobka (1) je pevne osadená na telese (19) ložiska, pričom prívodná rúrka (6) je ukončená vo vnútornom priestore (18)...

Zariadenie na mazanie uloženia výkyvnej vidly polonápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 728

Dátum: 08.02.1995

Autor: Totek Zdeněk

MPK: B60R 17/00, F16N 13/22, F16N 13/02...

Značky: zariadenie, vidly, výkyvnej, polonápravy, mazanie, uloženia

Text:

...spoľahlivosť. Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje použiť rovnakú centrálnu skriňu ako pre hnané, tak aj pre nehnané nápravy, čo je výhodné z hľadiska výroby a vý hodné to je u vozidiel s centrálnou nosnou rúrou, u ktorýchtieto skrine tvoria ich súčasti.Prehlad obrazkov na výkresochPríklad zariadenia podľa technického riešenia je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje zariadenie vo zvislom reze A obr. 2...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280997

Dátum: 10.08.1994

Autori: Konečný Jaroslav, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: D01H 4/12, D04B 35/28, F16N 27/02...

Značky: zariadenie, domazávanie, ložiska, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska, určeného najmä na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacieho stroja s otáčkami 9.10exp(4) min.-1, prípadne vyššími. Zariadenie je zložené z nádobky (1) s viečkom (2), v ktorej je umiestnený piest (5) spojený hornou časťou s krycím kalíškom (4). Otvorom v krčku (3) nádobky (1) prechádza prívodná rúročka (13), ktorej koniec je umiestnený vo vnútornom priestore (17)...

Samočinné zariadenie na mazanie ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278089

Dátum: 19.02.1992

Autor: Zeller Werner

MPK: F16C 33/10, F16N 13/20, F16N 13/18...

Značky: ložiska, mazanie, samočinně, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z obtokového čerpadla (5) s rovinnými lopatkami (20) s pripojeným prívodným otvorom (10) oleja a odtokovým otvorom (11) oleja, pričom obtokové čerpadlo (5) je na tom istom hriadeli (1) ako ložisko (4) a každej lopatke (20) obtokového čerpadla (5) zodpovedá polkruhové vybranie (21) v obtokovom kanáli (7). Zariadenie je pripojiteľné k filtračno-chladiacemu zariadeniu oleja.

Detektor tlakového impulzu koncových mazacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268213

Dátum: 14.03.1990

Autor: Richter František

MPK: F16N 29/00

Značky: koncových, tlakového, obvodů, mazacích, impulzů, detektor

Text:

...selhâní pohybu pracovního kontaktu. U rotujících nebo rychle se pohybujících částí stroje,na příklad suportů se elektrické snímače nedají dobře využít pro nesnadné připojení do elektrického obvodu. V těchto případech se musí mazání stále pozorovat e obsluha stroje tyto pracovní plochy musí několikrát za směnu ručně domazávst.Výše uvedené nedostatky odstraňuje detektor tlakovêho impulsu koncových mazacích obvcdů podle vynalezu, jehož podstata...

Zařízení pro mazání převodových soukolí, zejména rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267469

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvořák Jiří, Svoboda Karel, Vondrák Jiří

MPK: F16N 1/00, F16H 57/04, A01D 69/12...

Značky: zařízení, zejména, soukolí, orgánů, mazání, rotačních, žacích, prevodových

Text:

...unzání ve všech pracovních polohách.Podstata vynálozu spočivú v tom, že u obou Krajnich sokoli, cvořonýoh prwudnxkuželovýn kolem a druhým kužolovým kolem, jsou při styku ozubení těchto kol upruvony nn straně přívrâccnć smyslu otáčcni komúrky, mající jednak vstupní otvory, jednak Výstupní otvory, jsoucí vzájemné propojeny potrubim přímo ncbo přos pružnou spojku, přičemž v po trubí jsou upruveny mazací otvory pro vnitřní...

Mazací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266019

Dátum: 14.11.1989

Autor: Papáček Miloslav

MPK: F16N 25/02

Značky: mazací, hlavice

Text:

...závěr lg na válci l a vnější osazení ll válce l je směrem od závěru lg připevněna na válec l pružná segmentová lamela ll, mezi jejímž nábojem lg a nâbojem ll opěry lg, připevněným na vnější osazenou plochou 35 válce l je posuvně uloženo rozváděcí těleso ll. V náboji ll cpěry lg je vytvořena čelní dražka gg, jež je spojena kanálem gl s vnitřním prostorem válce l a náboj ll opěry lg zasahuje do vnitřního válcového vybrání li rozváděcího...

Zařízení pro mazání ložisek rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264860

Dátum: 12.09.1989

Autori: Holeček Jaroslav, Arendáš Miroslav, Bošek Bruno

MPK: F16N 1/00

Značky: mazání, zařízení, rotujících, součástí, ložisek

Text:

...znázorněn nárys ozubeného kola s rovnými tangenciálními drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem, na obr. 2 bokorys tohoto kola bez uzávěrového elementu, na obr. 3 nárys ozubeného kola se spirálovými drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem a na obr. 4 jeho bokorys bez uzávěrového elementu.Zařízení pro mazání ložisek sestává z vlastního ozubeněho kola l s nábojem 3, ve kterém je situované ložiska Q. Ozubené kolo l je otočně uložené na...

Přivaděč tlakového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264786

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pěnkava Josef

MPK: F16N 1/00

Značky: oleje, tlakového, přivaděč

Text:

...tlakový olej k magání spojkového ozubení se nemísí s odváděným otepleným olejem z kluzného pomocného ložiska.Na připojených výkresech je zobrazeno jedno z provedení přivaděče tlakového mazaoího oleje podle vynálezu, kde na obr.l je znázorněno v řezu detailně provedení přivaděče oleje umístěného na kluzném pomocném ložisku čepu nosiče korunového kola, a na obr.2 osový řez přivaděče oleje použitého u jedné z realizovaných konoepcí...

Zařízení pro ovládání hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259195

Dátum: 17.10.1988

Autori: Větrovec Lubomír, Hokr František, Větrovec Jindřich

MPK: F16N 27/00, B23D 15/22

Značky: hutnických, ovládání, nůžek, zařízení

Text:

...vyhodnocovaoí blok lg, což je v daném případě jednosmerný dekedický čítač e předvolbou a obvody pro vyhodnoceuí zadané hodnoty, suínaci blok ll, tvořený obvody logického součbu e akční-blok lg, realisovený tukovým mazacím přistrojem, včetně ovládacícha spínàoíoh obvodů a prvků a olejovým čerpadlem e pohonom Jednotlivébloky Q až lg jsou pak zapojeny tak, že startovací vý~ stup 3 povelového bloku Q je epojen s druhým povelovým vstupem...

Mazací systém u koželužských mostových válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259106

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: F16N 7/38, C14B 1/36

Značky: koželužských, mostových, strojů, mazací, válecích, systém

Text:

...a zvýše ním životnosti funkčních plooh. Kromě toho je mazací olej dodá V ván pouze při práci aůroje.Na připojenýoh výkresoch je znázorněno příklądné provede A Ani mazaoího systému podle vynálezu, kde na obr.1 je schéma ma,ząoího systému a na obr.2 řezčerpąd 1 em oleje.potrubímÁ s přepadem.i. Přepad 1 je propojen otvory s rozvádě- di kostkou Ž, která je opatřena škrticimi jehlami Q pro aeřízení dodávky mazaoího oleja. Pod...

Způsob přívodu maziva do štěrbinového prostoru pro mazivo a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258459

Dátum: 16.08.1988

Autor: Frey Bernhard

MPK: F16N 7/00

Značky: zařízení, provádění, prostoru, maziva, štěrbinového, způsob, přívodů, mazivo

Text:

...prúběh přívodního tlaku pl maziva udáva krivka B na diaqramu b). Tento přívod maziva připouští poměrně malý maximální přívodní tlak pzl. Časový prüběh průtočného proudu vz maziva je zakreslen v diagramu c) na křivce B. Naopak lze s výhodami, ktere již byly vyavětleny, použít asynchronního přívodu maziva, například v podstatě s konstantním přívodním tlakem zo podle křivky A na diágramu b). I v tomto případě dochází k vniknutí maziva/do...

Diferenciálne piestikové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256723

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šaradín Ján, Figur Jozef

MPK: B23Q 11/12, F16N 7/38

Značky: diferenciálne, piestikové, čerpadlo

Text:

...18 telesa 4. Pravá strana piestikov 1, 2,3 je zmenšenä o medzikružie 19 a prechádza tesniacim prvkom zu do zahlbenia 21 V pravom veku S. K zahlbeniam 21 sú pripojené sacie kanály S a výtlačné kanály V 1,V 2, V 3. Dutiny 1 G, 17, 18 telesa 4 sú opatrené kruhovými drážkami 22, ku ktorým je pripojené tlakové vedenie 23, kruhovvými drážkami 24, ku ktorým je pripojené odpad né vedenie 25. Prepojovaci kanál 26 pripája tlakové vedenie 23 k pravým...

Zařízení pro samočinné periodické mazání

Načítavanie...

Číslo patentu: 256454

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gančarík Bohumil

MPK: F16N 25/02

Značky: periodické, samočinně, zařízení, mazání

Text:

...rozváděoí šoupátko 2 zajištěná proti pootočení kolíkem 3 a B vnitřní pružinou 5 opřenou svou horní částí o vnitřní čelo víka tělesa. Svým spodním čelom dosedá rozváděcí šoupátko 2 na píst g umístěný v prostoru §. Do spodní části prostoru§ vyě úsřuje přívodní kanál §,k němuž je připojena přívodní trubka 13 od zdroje tlaku. V dávkovacích kanáleoh lg jsou uloženy dávkovaoí piaty 11 a jejich horní ą dolní poloha je signalizována horním a dolním...

Zařízení k mazání převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 256233

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: F16N 7/36

Značky: převodové, skříně, mazání, zařízení

Text:

...převodové skříně, je upevněno sběrné korýtko odstříknutého mazacího oleje e přivedenó do rozdělovací mazací jímky.Zařízení je na obr. 1 znázorněno v nárysném řezu, na obr. 2 v bokorysu. Podstata vynálezu je v tom, že žádná rotační část převodové skříně není ponožena do mazacího oleje. Rotační část 3 je uzpůsobena tak, že nosný kotouč l. má na obvodu zapuštěna odstředivě výklopná raměnka 3, která za chodu převodové skříně se odstředivou...

Centrální mazací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242831

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šolc Josef

MPK: F16N 7/38

Značky: zařízení, centrální, mazací

Text:

...axiálním otvorem, auvně uloženým ve vedení průhledného zvětšujícího krytu. Centrální mazací zařízení, provedené podle vynálezu, umožnuje jednoduchými prostředky snadnou kontrolu jednotlivých uzlů. současně umožňuje převedení vzdálenějšího nebo méně příatupného aignalízačního členu do zorného pole obsluhy.Příkladné provedení centrálního mazacího zařízení podle vynálezu je achematicky znázorněno na přiloženém výkřĺu, kde na obr. l je...

Zařízení k zabránění zpětného vracení zkondenzovaných přimísenin olejových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 255274

Dátum: 15.02.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: F16N 39/00

Značky: olejových, zpětného, zabránění, zařízení, přimíšenin, vracení, zkondenzovaných

Text:

...oddělených od sebe tkaninovými pruhy se vzduchovými mezerami mezi jednotlivými vrstvami aktivního uhlí.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že z prostoru olejové nádrže odvádí znečistěné olejové páry s kondenzáty a zbavuje nosný vzduch těchto přimísenin, což umožňuje odvádět takto vyčištěný vzduch do nejbližšího prostoru bez negativních vlivů na prostředí, člověka a ekologické vztahy. Zařízení podle vynálezu umožňuje opakované použití, nebot...

Narážka snímače koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255269

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: plovoucího, koncové, snímače, polohy, pístů, náražka

Text:

...čelo druhého konce středové trubky tvoří doraz dna nebo oaazení vodicího otvoru narážky.Řešení narážky podle vynálezu zjednodušuje její konstrukcí tím. že odpadá její osazení na venkovní straně a požadavek vyšší geometrické přesností venkovního čela pouzdra snímače.Příklad provedení narážky snímače koncové polohy plovoucího pístu vedeného po středové trubce prvním koncom vetknuté v předním víku (není zakresleuo) a druhým koncem uložené ve...

Zásobník, zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255268

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: zásobník, dávkovačem, rychlému, zejména, mazacího, odběru

Text:

...tuk z mazivového prostoru zásobníku se potom dostává odlehčením narážky. axiálními drážkami a volným prostorem mezi dnem narážky s čelem středové trubky dutinou trubky do dávkovače, přičemž je vyloučeno zeslabení stredové trubky rsdiálními otvory.Příklad provedení zásobníku podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 je poloviční řez v náryse a na obr. 2 v dolní polovině je bokorys v pohledu a v horní polovině řez...

Zásobník, zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255267

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: zejména, rychlému, odběru, zásobník, mazacího, dávkovačem

Text:

...opatření radiálními otvory.Příklad provedení zásobníku podle vynálezu je znázorněn na připojených Výkresech,kde na obr. 1 je poloviční řez v naryse a na obr. 2 v dolní polovině je bokorys v pohledu a v horní polovině řez středovou trubkou v místě radiálních otvoru.Zásobník l sestává z válce g uzavřeného předním g a zadním víkem 1, spojených svorníky g a stažených matlcemi §. V předním víku l je prvním koncem ll vetknute, pojistným...

Pouzdro vedení a odpružení narážky snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255266

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: odpružení, snímače, narážky, pouzdro, vedení

Text:

...pojístný plech, pojistný kroužek nebo svěrka upevňující pouzdro k víku zásobníku a celkově tedy zjednodušuje výrobu.Příklad provedení pouzdra vedení a odpružení narážky snímače například plovoucího pístu v zásobníku mazacího tuku je znázorněn na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je poloviční řez pozdřem snímače u zásobníku s jednostranné vetknutou středovou trubkou a na obr. 2 je poloviční řez pouzdrem snímače v zásobníku se stredovým trnem...

Narážka koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255265

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: náražka, koncové, plovoucího, pístů, polohy

Text:

...a náběhem pro ovládání čidla. Na vnitřní straně je opatřena pojistným kroužkem tvoŕícím opěru pružiny. odlehčením a segmentovitými vybráními, přičemž čela zbylýoh segmentů tvoří dotyky snímače a mezi dnem narážky a čelem volného konce jednostranné vetknuté středové trubky je vytvořen volný prostor.Příklad provedení narážky snímače koncové polohy plovoucího pístu vedeného po jednostranně v předním víku vetknuté středové trubce (není...

Snímač koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255264

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: snímač, polohy, pístů, plovoucího, koncové

Text:

...kroužek mezikruhové narážky odpružená, jejíž vnitřní část je dále odlehčením a segmentovitými vybráními opatřená, přičemž čela zbylých segmentu tvoří dotyky snímače koncové polohy. Aplikací snímače podle vynálezu se docíluje lepšího využití mezivového prostoru zásobníku mazacího tuku.Příklad provedení snímače podle vynálezu je znázorněc na připojeném výkrese, kde na obr. l je poloviční řez snímačem V náryse a obr. 2 je pohled na snímač v...

Čistič oleje mazací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241645

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mintov Miachail Grigorov, Maier Martin, Duschanov Ivan Dimitrov, Filipov Petko Antonov

MPK: F01M 11/03, F16N 39/06

Značky: čistič, oleje, soustavy, mazací

Text:

...do vybrání v motorové skříni a svou vnější částí do otvoru v krycím víku motoru a průchozí dutý svorník jsou spolu s víčkem čističe upevňovacími součástmi krycího víka k motorové skříni. Umístěním olejového čističe do prostoru chráněného krycím víkem motoru se dosáhne kompaktní stavby celé motorové skříně a přitom je čistič neobyčejně~ lehce přístupný využitím du tého průtokhvého svorníku k upevnění celého krycího víka motoru se ušetří několik...

Řídící rozvaděč pro dvoupotrubní mazací systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253847

Dátum: 17.12.1987

Autori: Benža Dušan, Kopal Ladislav

MPK: F16N 25/02

Značky: řídící, systémy, rozvaděč, mazací, dvoupotrubní

Text:

...zápich gg je v závislosti na poloze řídícího šoupátka 3 prostřednictvím středního odlehčení gł řídicího šoupátka g propojen bučv horní poloze řídicího šoupátka §spojovacím kanálem lg s dutinou 33, nebo V dolní poloze řídícího šoupátka 5 spojovacím kanálem ll s dutinou já. Paralelně k výstupním kanálüm łł, lg jsou připojeny dutiny gg, gg.Dutiny okolo krajních odlehčení gg, gg rozváděcího šoupátka 3 i dutiny okolo krajních odlehčení gg,...

Zásobník zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253771

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: mazacího, dávkovačem, rychlému, zejména, odběru, zásobník

Text:

...víku mezikruhovou narážkou snímače, z níž vystupující duté část středového trnu je opatřena závitem pro spojení s dávkovačem a V prostoru odlehčení narážky radiálními otvory.Příklad provedení zásobníku mazacího tuku podle vynálezu je znázorněn na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je poloviční řez zásobníkem v náryse a na obr. 2 v dolní polovině je púdorys v pohledu a v horní polovině řez dutou částí středového trnu v místě s radlálními...